MARII INIȚIAȚI AI INDIEI ȘI PĂRINTELE PAISIE – Dyonysios Farasiotis


Este impresionantă constatarea că în toate colțurile planetei noastre, din Antichitate și până astăzi, minciuna cea veche, înșelătorul oamenilor, șarpele cel de demult, Satana, se străduiește din răsputeri să se impună lumii ca dumnezeu în locul Adevăratului Dumnezeu.

O astfel de strădanie poate fi identificată cu ușurință și în istoria lui Krishnamurti. Să urmărim însă evenimentele cronologic, pentru a localiza cu precizie rădăcinile din care odrăslesc asemenea „poame“.

În 1875, rusoaica Helena Blavatsky si colonelul de origine evreiască Henry S. Olcott întemeiază la New York Societatea Teozofică, având ca obiect de activitate ocultismul. Blavatsky era medium. In 1873 a cunoscut pe generalul Albert Pike, liderul a 23 de loji masonice din lume. La sugestia Helenei, acesta impune crearea de loji destinate femeilor. Tot la propunerea lui Blavatsky, se introduc ședințe de spiritism în cadrul tuturor acestor loji. În 1878, generalul Pike acordă Helenei gradul masonic 33. În aceeași perioadă, cartierul general al Societății Teozofice se mută din New York în Andyar, o suburbie a orașului Madras din India. Blavatsky a decedat pe 8 mai 1891.

Evreica Annie Besant Stein (1874-1933), fidelă discipolă a sa, își arogă sarcina de a asigura continuitatea Societății Teozofice. Unul dintre cei mai importanți colaboratori ai ei a fost masonul Charles Leadbeater, care declara că este mag alb și că reușise să-și trezească șarpele Kundalini. Cei doi au fost artizanii a ceea ce aș numi „marea înșelăciune“.

În India, datorită cruntei sărăcii, deseori părintii își vând copiii încă de mici unor bordeluri sau unor oameni bogați. Besant si Leadbeater au „selectat“ așadar un copil mic al unei familii indiene foarte sărace (întrucât, spuneau ei, acesta ar fi avut „o aură foarte pură“) și l-au luat împreună cu ei pentru a-l crește ca pe un Mesia al Noii Ere. Krishnamurti a fost educat din fragedă vârstă pentru acest rol. Deși n-a izbutit niciodată să fie admis într-o universitate, a „studiat“ totuși în Anglia și a devenit un anglo-indian după toate tiparele spiritului modern.

În tot acest răstimp, Anny Besant îi pregătea sistematic terenul, răspândind prin intermediul Societății Teozofice știrea că „Mesia a revenit pe pământ“!

Când Krishnamurti a ajuns la o vârstă potrivită, Besant și-a adus scenariul la punctul culminant, întemeind în cinstea acestuia misticul „Ordin al Stelei“. Membri ai ordinului deveneau numai cei care credeau în noua venire a lui Mesia. Krishnamurti a fost declarat „conducător onorific“ al ordinului.

în 1925, la Madras, Krishnamurti (în vârstă acum de 30 de ani) s-a proclamat oficial drept Mesia și a ales doisprezece „apostoli“ pentru a-l însoți în călătoriile sale din toată lumea.

Întreaga mașinărie a acestei imense fraude spirituale fusese pusă în mișcare, și a funcționat perfect vreme de șase ani, înglobând un număr impresionant de persoane. Influența organizației creștea considerabil, pe măsură ce își recruta tot mai multi adepți dintre oamenii bogați și puternici.

În noiembrie 1931, după șase ani de zile, minciuna bine ticluită s-a prăbușit „dinăuntru“. Krishnamurti, la cei 36 de ani ai săi, se revoltă împotriva celor care îi planificaseră viața până în cele mai mici detalii, împotriva celor care îl crescuseră în această minciună, împotriva celor care urmăriseră să dobândească prin micul „zeu“ indian bani, putere și influență, împotriva celor care îl transformaseră într-o simplă unealtă pusă în slujba intereselor lor. Așa se face că, în timp ce se afla la sediul său central din California, Krishnamurti a refuzat să mai fie adorat ca Mesia. El a declarat textual: „Nu sunt actor, refuz să port hainele lui Mesia“. Astfel a îndepărtat masca pe care i se impusese să o etaleze. S-a arătat dornic să-și regăsească adevărata identitate și să respire ca un om liber pe acest pământ.

Tratamentul la care a fost supus Krishnamurti este cel puțin odios. Din cea mai fragedă vârstă se exercitase sistematic asupra sa o teribilă spălare a creierului. Cantitatea și intensitatea constrângerii psihologice pe care a suferit-o acest om sunt înfricoșătoare.

Hitler, care – din câte se pare – fusese inițiat într-o ramură a Societății Teozofice, a utilizat astfel de metode pentru creșterea și formarea militarilor S.S. A folosit chiar ca emblemă a sa un vechi simbol magic hindus, svastica sau „roata lui Shiva“ – cum este cunoscută în India.

Astfel de proiecte se derulează cu asiduitate și în zilele noastre. Micii „zei“ sunt confecționați mai cu seamă în Orientul sărac (de pildă Maharadji în India, ori Moon în Coreea). Până unde pot ajunge acești oameni lipsiți de orice scrupule? Câți guruși contemporani nu se autoproclamă drept „încarnări ale lui Dumnezeu“?

Este însă la mijloc numai înșelăciune? Nu cumva mai există și altceva în aceste istorii, în afară de viclenie și minciună? Părintele Paisie spunea că magia este o împletire între înșelăciune și lucrare demonică. Diavolul se străduiește întotdeauna să se disimuleze pentru a-i amăgi pe oameni, însă Dumnezeu nu-i îngăduie să se camufleze deplin, căci altfel nimeni nu s-ar mai putea elibera din mrejele lui. Întotdeauna vor rămâne expuse vreun „corn“ sau vreo „codită“, asa încât oamenii să prindă de veste și să se păzească.

• Vom identifica urmele acestei lucrări demonice în chiar mărturiile apropiaților lui Krishnamurti.

Câteva fragmente din cartea „Viata și moartea lui Krishnamurti“ (Ed. Kastanioti, 1991) scrisă de Mary Lutyens, membră a unui cerc foarte intim de ucenici ai „Noului Mesia“, ne vor convinge că în procesul de formare și educare a lui Krishnamurti au colaborat și alte puteri, de natură metafizică, practic entități spirituale dirijate asupra sa de către magi precum Leadbeater si Besant.

Cu mențiunea că în cuprinsul cărții Krishnamurti este numit scurt și familiar Krishna, iată ce scrie Mary Lutyens: „Vestea pe care i-a dat-o Leadbeater lui Krishna în Sydney l-a influențat enorm. Pe 12 august a scris către Lady Emily că în ultimele cincisprezece zile meditase asupra acestei vești în fiecare dimineață câte o jumătate de oră, precum și seara înainte de a se culca. Îmi voi reface vechea legătură cu învățătorii mei și, în tot cazul, acesta este singurul lucru care are importantă în viață, adăuga el. Cinci zile mai târziu, pe 17 ale lunii, a traversat o experiență care a durat trei zile și i-a revoluționat viața“.

Așadar, Leadbeater îi inoculează lui Krishnamurti ideea necesitații de a „reface“ legătura cu învățătorii lui. La ce învățători se referă? Desigur, nu la magul-mason și la Besant; cu aceștia se afla deja în legătură. Atunci la cine? Și în ce mod se va stabili această legătură?

Krishnamurti se retrage cu un mic grup de intimi ai săi într-o casă, pentru a veni în contact cu „învățătorii“, care nu sunt oameni, ci „ființe spirituale“. Aici, el cade pradă unei stări neobișnuite. Se derulează o întreagă serie de fenomene stranii, dintre care spicuim:

a) „Domnul Warington ședea în celălalt colt al camerei și a înțeles, asa cum ne-a mărturisit mai târziu, că niște entități sau energii suprafirești străbăteau trupul lui Krishna, ca rezultat al unor influențe canalizate asupra lui dintr-un alt tărâm“.

b) „Krishna a întrebat: De ce m-au adus aici? Nu știu unde sunt! Și repeta apoi obsesiv: Nu știu unde mă aflu! Dacă cineva începea să se deplaseze prin casă, el aproape că sărea în picioare din pat și, de fiecare dată când intram în camera sa, trebuia să-l avertizăm în prealabil, însă în jur de ora 6, pe când serveam cina, s-a liniștit până ce am terminat. Apoi, întreaga casă a părut că se umple brusc de o energie terifiantă, în timp ce Krishna se comporta deja ca un demonizat“.

c) în primele zile ale lui octombrie, învățătorii nevăzuți au început să lucreze asupra ochilor lui Krishnamurti. Era un martiriu înspăimântător.

„În acea seară i-au spus lui Krishna că ochii îi vor fi purificați, astfel încât să poată să „Il“ vadă. Purificarea era însă o procedură înfricoșătoare chiar și pentru cei care trebuiau să-i fie simpli martori. ÎI auzeam pe Krishna exclamând: Este ca și când s-ar afla cineva legat într-un desert, cu fața spre soare și cu pleoapele smulse!“

În după-amiaza următoare, când Krishna a ieșit din baie și s-a retras sub o tulpină înaltă de piper pentru a medita, le-a spus celorlalți că în acea seară vor avea un „vizitator important“, pe „domnul Maytreya“. „Procedura“ la care a fost supus în acea noapte s-a dovedit cea mai dureroasă dintre toate cele pe care le-a avut de suferit corpul lui Krishna. însă toți au simțit în mijlocul lor, pentru o clipă, „Marea Prezentă“. Mai târziu, când Nitia si Rozalind se aflau cu Krishna în camera lui, acesta a început să le vorbească unor persoane pe care ei nu le vedeau.

d) „Besant si Leadbeater au atribuit experiența lui Krishna trecerii în cea de-a treia inițiere. N-au putut găsi însă nici o explicație pentru ,,procedură,,. Însuși Krishna era convins că a fost un proces absolut necesar pentru a-și pregăti corpul să-l primească pe domnul Maytreya, și că nu trebuia inițiată nici o tentativă de a ușura sau întrerupe acest proces“.

e) „Ceea ce pare sigur este că, indiferent ce anume s-a întâmplat în corpul lui Krishna, pentru următorii ani l-a făcut capabil să devină canalul unei energii sau puteri colosale, care a constituit totodată și sursa învățăturilor sale ulterioare“.

Pentru un creștin cu o minimă experiență duhovnicească dăruită de Hristos în Duhul Sfânt, lucrurile sunt mai mult decât limpezi. Avem de-a face în acest caz cu oameni care nu sunt pur și simplu „influențați“ de către demon, ci „stăpâniți“ în întregime de acesta. învățăturile lor, oricât de seducătoare ar putea eventual părea, sunt invenții demonice care au drept scop îndepărtarea oamenilor de adevăr și de viața adevărată, călăuzirea lor pe cărările întunecate ale minciunii și ale autodistrugerii. Aceștia nu sunt altceva decât hristoșii mincinoși despre care însuși Domnul Iisus Hristos ne-a avertizat cu 2000 de ani înainte de apariția lor:

Si atunci dacă vă va zice cineva: Iată, aici este Hristos, sau iată acolo, să nu credeți. Se vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși, și vor face semne și minuni, ca să ducă în rătăcire, de este cu putință, și pe cei aleși. Dar voi luați seama. Iată, dinainte v-am spus vouă toate (Marcu 13, 21-23).

Din nefericire, Krishnamurti nu este nicidecum un caz singular. în vremea noastră s-a umplut planeta de „hristoși“ ai Noii Ere și de „dumnezei încarnați“, care înșeală și exploatează milioane de oameni…

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s