LUMEA PE DOS A PERCEPȚIEI


,,Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.”
,,Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! Bucurați-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, care au fost înainte de voi.,,
Extrem de multe păreri pe care le-am ascultat interpretau cum că ,,răsplata voastră este mare în ceruri,, este o stare de vis, o utopie, o manipulare a celui care crede în Cuvânt… adică Învățătorul meu îmi promite pe DINCOLO ȘI PE ACOLO, într-un viitor îndepărtat de mine. Fiecare om are dreptul la opinia lui, însă și eu la trăirea mea.
Singurul ,,păcat,, este că nu ,,cercetăm,, cu inima.
Iubirea pentru vrăjmașii tăi nu-ţi câştigă răsplata cerului care este chiar în tine. Preţuirea răsplăţii cereşti îţi dă puterea să-ţi iubeşti vrăjmaşii, adică prețuirea mai presus de orice a PĂCII sufletului tău, a minții tale, a inimii tale… care nu vine de la omul de carne, nu vine de la un ,,mine,, individual, însingurat și separat. Răsplata cerului din noi, de care aparținem chiar dacă suferim de amnezie, este Răsplata Acum și Aici. Cine a gustat, fie și numai 1 minut, 50 de secunde, 1 secundă din pacea de dincolo de fire, nici nu mai vede ,,vrăjmași,,. Pe orizontala traiului lumesc așa se numesc toți cei care se împotrivesc iubirii în general… nu e ceva personal :)… aceștia sunt ,,potrivnicii,, și ,,vrăjmașii,, naturii lor dumnezeiești… știu… pentru că și eu am venit din străfundul ne-iubirii de sine și de Dumnezeu, ne-știind ce-mi fac 🙂

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s