NEȘTIINȚA


Sfântul Maxim Mărturisitorul are totdeauna cuvintele cele mai aspre la adresa acelora care nu se pot ridica de la înțelegerea literală a Scripturii. Peste aceia, ca şi peste iudeii care o înţelegeau trupeşte, stăpâneşte iadul, adică neştiinţa. (…) Înţelegerea întocmai a cuvintelor Duhului se descoperă însă numai celor vrednici de Duhul, adică numai acelora care, printr-o îndelungă cultivare a virtuţilor curăţindu-şi mintea de funinginea patimilor, primesc cunoştinţa celor dumnezeieşti, care se întipăreşte şi se aşază de la prima atingere. (…) Înţelegerea duhovnicească a Scripturii, sau intrarea în legătură, prin cuvintele ei, cu „cuvintele”, cu sensurile vii şi cu energiile intenţionale ale lui Dumnezeu, are nevoie de o pregătire, ca şi cunoaşterea raţiunilor sau a cuvintelor vii şi a lucrărilor actuale ale lui Dumnezeu prin lucruri. Cei plini de patimi, aşa cum rămân alipiţi de suprafaţa văzută a lucrurilor, tot aşa rămân alipiţi de litera Scripturii şi de istoria ei, atât natura, cât şi litera Scripturii fiindu-le zidul ce le închide drumul spre Dumnezeu, în loc de a le fi transparente, sau călăuze spre El. (…) Scriptura, ca şi natura, trebuie socotită ca simbol, în sensul lămurit înainte, ca mediu prin care se străvăd adâncimile infinite ale sensurilor duhovniceşti comunicate de Dumnezeu ca Persoană. Cine nu se scufundă în ele, cine nu are această capacitate, ci se limitează la litera de la suprafaţă, acela taie legăturile Scripturii cu adâncurile lui Dumnezeu.

Stăniloae Dumitru Pr. Prof., Ascetica si Mistica Bisericii Ortodoxe, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 2002, p. 252-253

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s