Principiul candelei: Lumină din Lumină


Principiul candelei sau principiul transmiterii luminii reprezintă principiul de bază al
întregului cosmos spiritual. Principiul candelei sau al transmiterii luminii se produce permanent, fără ştiinţa noastră, la toate nivelurile existenţei cotidiene, constituind motorul principal al evoluţiei umanităţii în epoca prezentă.
Dar, pentru a se produce efectele transmiterii luminii, este necesară rugăciunea. Prin
rugăciune sau prin rostirea cu voce tare a Numelui lui Iisus Hristos, omul îşi formează
plasele mesianice ale corpului haric.

Despre formarea plaselor mesianice, însuşi Iisus Hristos, în lumea eterică, afirma
următoarele: “Iată, am creat pentru fiii femeii cetăţuia lui de apărare, turnul de adăpost
promis prin prooroci”. Aceste cuvinte au fost comunicate de către Toma, unul din
oamenii din alaiul Sau. Corpul haric al plaselor mesianice reprezintă rodul unor mari
bătălii duse de către Iisus Hristos în lumile subtile. Ele reprezintă darul Domnului
sufletelor pentru întreaga suflare omenească.
Aşadar, elementul central al evoluţiei omului consta în formarea individuală, de către fiecare om, a corpului haric al plaselor mesianice prin rugăciune. Corpul haric al plaselor mesianice face din om o cetate inexpugnabilă, pe care nici un fel de influență aurică exterioară nu o poate penetra.
Elementul cel mai important cu privire la formarea plaselor mesianice, care
învăluie omul ca un halou luminos, consta însă în faptul că se propagă pe principiului candelei. Dacă un singur om îşi formează plasele mesianice prin rugăciune şi, implicit, prin rostirea numelui lui Iisus Hristos, oamenii cu care acesta intră în contact pot beneficia de formarea instantanee a plaselor mesianice prin rezonantă.
Acesta se datorează faptului că – după cum afirma Toma – Iisus Hristos şi-a pus în toţi oamenii “Efigia Puterii Sale şi a stabilit o nouă Cârmuire peste care Domneşte. O dată
câștigate Puterea şi Domnia, Lui i s-a dat Cel mai puternic Nume în ceruri şi pe pământ. De aceea, este suficient pronunțarea Numelui Său în lumea materială, pentru a se forma
Harul”.
Principiul candelei sau al transmiterii luminii este astfel valabil la nivelul individual
uman, dar rolul cel mai important poate fi regăsit la nivelul comunităților omenești. Astfel,
principiul candelei este valabil la nivelul familiei, la nivelul locului de muncă, la nivelul
micii comunități în care omul îşi duce existenţa – cartier, oraş -, dar este valabil şi la
nivelului poporului din care omul face parte, precum şi – cu atât mai mult – la nivelul
întregii planete.
La nivel individual, formarea corpului haric al plaselor mesianice, şi în consecință
acţiunea Harului asupra oamenilor, devenit activ prin activitatea lui Iisus Hristos cel
Viu, se traduce prin mai multe efecte benefice, care pot fi remarcate cu uşurinţă de
Eugen.
În primul rând, acțiunea rugăciunii şi a postului înaintea sărbătorilor creştine, în special a Paştelui, permite purificare corpului dorinţelor fiecărui organ în parte. Fiecare organ trupesc posedă o aură astrală, un fel de corp al dorinţelor care, uneori, devine foarte încărcat de noxe negative. Purificare corpului dorinţelor fiecărui organ înseamnă
în primul rând o sănătate bună a respectivelor organe şi, implicit, a întregului
organism. Prin post, noxele astrale ale organelor trupeşti sunt diminuate pană la
eliminare, astfel încât omul devine “curat”.
În al doilea rând, formarea plaselor mesianice are un efect binefăcător asupra corpului mental intelectiv care se purifică, iar ispitele nu mai găsesc receptivitate. Paralel cu purificarea mentalului intelectiv, se produce creșterea corpului spiritual, care apare
la unii oameni în jurul corpului gălbui al mentalului liniar, ca un fel de halou argintiu,
foarte strălucitor, precum efectul de diamant care se vede în timpul unei eclipse de
soare. Corpul spiritual este elementul prin care omul se conectează la întregul cosmos şi
se simte una cu tot ce există.
În al treilea rând, la nivel individual, formarea plaselor mesianice are efect asupra
tendințelor karmice anterioare, care devin din ce în ce mai slabe. La un om care nu are
formate plasele mesianice, tendințele karmice sunt explozive. În schimb, la omul care-şi
formează plasele mesianice prin rugăciune, tendințele karmice devin mai șterse, iar
tendința lor de a se manifesta la nivelul destinului personal este mai restrânsă.
În al patrulea rând, plasele mesianice pot curăţa “bolile de suflet” ale omului. Bolile
de suflet sunt acele tendinţe karmice acumulate şi accentuate în prezenta existenţă, care se traduc prin frustrările zilnice, prin mândrie, prin sentimentul atotstăpânitor în ziua de astăzi de a te considera un neînţeles al soartei, de a fi în război cu totul şi cu toate, de a te simţi părăsit de oameni şi de Dumnezeu.
În fine, la nivel individual, formarea plaselor mesianice înseamnă posibilitatea influențelor aurice luciferice, de care tot omul este prins încă de la naştere, de a conştientiza care a fost eroarea în care s-au blocat evolutiv şi de a se debarasa de aceasta.
Să ne imaginam, de exemplu, că există o influenţă aurică a unei entităţi luciferice, a cărei caracteristică principală este agresivitatea şi violenţa. Din acele timpuri ale începutului, în care s-a produs Marea cădere, această entitate luciferică a rămas blocată pe sentimentul agresivităţii. Această influenţă aurică se manifestă la toţi oamenii. Unii oameni se abţin de la violenţă, dar alţii nu se pot abţine. Dacă un om reuşeşte să înţeleagă faptul că nu trebuie să folosească violenţa, atunci nu se ajută numai pe sine, ci ajută ca şi entitatea respectivă să-şi dea seama de acest fapt. Dar, omul nu poate fi la adăpost de impulsul violenţei decât în momentul în care plasele mesianice îşi exercită acţiunea benefică asupra aurei umane.
Să întorci şi celălalt obraz nu înseamnă numai înăbușirea mâniei undeva în interior, acolo de unde erupe înapoi tocmai atunci când nu te aştepţi, ci absenţa totală a sentimentului de mânie interioară, care, pentru om, nu este posibilă decât prin formarea plaselor mesianice.
Tendinţa de a întoarce şi celălalt obraz este, deocamdată, un deziderat. Cândva, ea va trebui să devină perfect “naturală”, şi să facă parte din natura omului, iar acest fapt se datorează acţiunii lui Iisus Hristos de acum 2000 de ani, când a introdus pentru prima oară acest principiu în locul acelui concept karmic “dinte pentru dinte şi ochi pentru ochi”.
A întoarce şi celălalt obraz, a-ţi ierta aproapele, reprezintă astfel, nu numai un principiu moral pe care, cum spun unii dintre noi, “avem noi timp să-l experimentăm în viaţă”, ci un model auric, pe care omul, singur, nu-l poate duce la îndeplinire oricât de mult ar dori. De aceea, este nevoie de activitatea lui Iisus Hristos în lumea eterică şi, implicit, de a “profita” în mod concret de darul plaselor mesianice.
Plasele mesianice au fost formate prin activitatea exemplara a lui Iisus Hristos.
Nimic din ceea ce tradiţia creştină şi cărţile sacre ale creștinismului afirmă că a înfăptuit Iisus Hristos, nu a fost întâmplător sau “accidental”. Actele Sale reprezintă, dincolo de toate, modele arhetipale eterne, unice, irepetabile în lumea materială, pe baza cărora s-au format ulterior structuri aurice complexe, care permit omului menţinerea în cursa evolutivă.
La nivelul familiei, principiul transmiterii luminii se face prin procesul echilibrării aurice între elementul – ca nivel evolutiv – mai slab şi elementul mai puternic. Unul dintre soţi este, invariabil, mai slab, astfel încât, acesta împrumută de la cel puternic calităţi şi caracteristici pentru a se putea ridica evolutiv.
Din păcate, astăzi, acest principiu este serios ameninţat datorită infidelităţii care există în cadrul cuplurilor. În momentul în care unul dintre parteneri devine infidel, chiar şi numai “în glumă”, “să vadă cum este”, fragilul echilibru este frânt, iar din acel moment cuplul are toate şansele să se destrame. Este nevoie de un efort foarte mare pentru ca lucrurile să se poată reînnoda.
Dacă unul dintre partenerii unei familii reuşeşte să-şi formeze plasele mesianice prin rugăciune, atunci celălalt partener de viaţă împrumută “lumina” de la acesta. La nivelul familiei, principiul transmiterii luminii funcţionează ireproşabil. Un circuit oscilant deschis care rezonează ca un diapazon – iar omul este un astfel de circuit oscilant deschis – îl determină şi pe cel din apropierea lui să vibreze sincron.
Referitor la acest subiect sunt demne de reţinut memorabilele cuvinte ale Îngerului Gabriel care spunea următoarele cuvinte lui Eugen: “uită-te în lumea ta, văzătorule (sepraute şaman) şi spune-mi: se poate ca un vreasc care a luat foc să nu-l aprindă şi pe cel din apropierea lui ? “.
Iar acest aspect este perfect adevărat dacă ne gândim la un fapt banal. Privind un cuplu de proaspeţi căsătoriţi, nu poţi să nu observi cum gesturile, mimica şi chiar înfăţişările celor doi parteneri încep să se asemene. Din păcate, acest fapt se produce numai în prima parte a căsătoriei, în “luna de miere” şi puţin după aceea. Luna de miere nu este altceva decât efectul formării plaselor mesianice comune în decursul celebrării ceremoniei religioase a căsătoriei.
Ulterior, influentele exterioare îi aduc pe cei doi parteneri “cu picioarele pe pământ”, apropierea de starea de har din luna de miere se destramă încetul cu încetul, pentru a face loc frustrărilor şi neînţelegerilor cotidiene. Şi nu o dată, după ce flama iniţială se diminuează, partenerii se întreabă de ce nu s-au uitat mai bine pe cine au luat în
căsătorie, uitând cu desăvârşire acea perfectă uniune de la începuturi.
Tot la nivelul familiei, lumina harică se propagă în cazul în care unul dintre membri îşi formează plasele mesianice. De la el, lumina harică se transmite la celălalt partener, apoi la ceilalţi membrii ai familiei, la rude, cunoscuţi, prieteni etc. Acelaşi lucru se produce şi nivelul unui loc de muncă, de exemplu la nivelul unei întreprinderi sau instituţii. Dacă există unul sau doi salariaţi care se roagă constant, deci care-şi formează în mod constant plasele mesianice, chiar dacă acei salariaţi nu reprezintă prea mult în organigrama acelei instituţii – poate fi chiar femeia de serviciu sau ultimul cărăuş de pe statul de plată -, prezenţa lor poate nivela fragilul echilibru auric general, prin transmiterea luminii şi formarea plaselor mesianice.
Pentru un observator atent, plecarea unui membru dintr-o instituţie oarecare – şi
poate să nu fie cazul unei persoane competente care ocupă o funcţie de conducere, şi
de regulă chiar aşa se întâmplă – poate lăsa un gol imens, care, în timp, în cazul în
care nu se găseşte un înlocuitor, poate avea efecte asupra întregii activităţi.
Sper să nu fie prea mult pentru urechile gingaşe ale unor specialişti în marketing,
să afle că, într-o instituţie oarecare, este nevoie de rugăciune, implicit de formarea
corpului haric al plaselor mesianice. Într-o instituţie sau în orice comunitate este
nevoie de un stâlp de bază – indiferent ce funcţie ocupă -, al cărui rol este echilibrarea
aurică prin intermediul plaselor mesianice.
Se poate observa foarte clar, dacă omul este atent, cum venirea unui nou angajat
într-un colectiv poate face ca activitatea să meargă din ce în ce mai bine. Astfel, după
cum afirmă Îngerul Gabriel, răspunsul nu trebuie căutat în competenţa managerului
principal, “ci în competenţa Altuia” (al Altuia care se manifestă nevăzut; acesta este
numai Iisus Hristos care se manifestă prin intermediul unui om cu “deschidere”
aurică).
În acelaşi mod se petrec lucrurile la nivelul unui cartier, al unui oraş, al unei ţări,
precum şi la nivelul planetei. Existenţa unor indivizi “competenţi”, care îşi formează în
mod constant plasele aurice ale corpului mesianic, este absolut necesară.
O radiografie aurică realizată de un clarvăzător eteric competent poate detecta cu
precizie mersul lumii şi modul de funcţionare al societăţii omeneşti, după principiul
candelei. El poate remarca, la nivelul unei instituţii – de exemplu unul din angajaţi -, la
nivelul unui cartier – de exemplu vânzătorul de ziare din colţ care dârdâie iarna de frig
şi pe lângă care toţi trec grăbiţi -, la nivelul unui oraş – de exemplu, impegatul unei gări
dintr-un orăşel de provincie -, şi exemplele ar continua la nesfârşit, cum mersul lumii
este susţinut, prin intermediul unor indivizi aparent fără însemnătate, de transmiterea
luminii prin intermediul plaselor mesianice.
La nivel terestru, cantitatea noxelor acumulate de activitatea haotică omenească
devine insuportabilă pentru întregul ecosistem. Numai lucrarea harică, manifestată la
nivelul plaselor harice umane, mai poate ţine în frâu lumea terestra atât de chinuita.
Mirosurile, sunetele, luminile emanate de aura terestră indică foarte clar că Pământul
se deteriorează. De aceea este nevoie, din loc în loc de indivizi, care să servească drept
relee de transmisie, prin care lumina să se propage.
“Este deajuns, afirmă în acest sens Îngerul Gabriel, un singur om drept, pentru ca cei
din jur să fie mântuiţi prin el, care este în Har” ( adică-posedă plasele mesianice ale
corpului haric).
Dar, cel mai important eveniment, prin care omul poate face paşi importanţi în desăvârşirea sa întru Hristos este Paştele. De Paşte se realizează concret şi efectiv
transmiterea luminii după principiul candelei.

Forță contra Forță – C.Gănescu

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

5 Responses to Principiul candelei: Lumină din Lumină

 1. Ileana says:

  O saptamana binecuvantata, cu multa pace si cu bucurie, cu vorbe blande si cu-apreciere, o saptamana doar cu-ntelepciune si cu cantari de slava si marire, Naltate pentru Domnul nostru care ne-a imbracat in marea Lui iubire! O saptamana fara suparare, o saptamana buna, cu-mpliniri! Eu va doresc cu tot ce-i bun si drept, o saptamana plina de veghere, traita-n fiecare zi mai intelept! Amin!

  Like

 2. Ralu says:

  Așa să fie! pentru ca să-L cunoaștem pe El!

  Like

 3. aura says:

  Buna ziua,
  Stie cineva ce se intampla cu Dl Eugen Nicolare Gasca ?
  Cum poate fi contactat?Multumesc
  AB

  Like

 4. aura says:

  va multumesc pt raspuns. Ma bucur ca nu i s-a intamplat nimic rau.Am pus intrebari si le-am primit prin cartile Dumnealui, atunci cand am fost in stare sa inteleg. Multe minti a luminat si nu stiu cum sa-i multumesc.O seara minunata va doresc,
  AB

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s