ATENȚIE: CĂRARE FOARTE ÎNGUSTĂ!


De ce e cărarea atât de strâmtă și de ocolită?
Simplu… de la Începutul Timpului, al Devenirii, al Lumii, omului îi este atât de extraordinar de greu să recunoască că a greșit… nu că n-ai avea libertatea de gândire greșită… dar NOUTATEA în Creație a fost Mândria și Orgoliul de a da vina pe altul.
Suprema găselniță duce până acolo unde crezi sau înclini să crezi că însuși dumnezeu este imperfect… cu ,,d,, mic, căci nu îndrăznesc nici în vis să afirm ceea ce n-am simțit niciodată. Da, îl zugrăvim pe El după chipul nostru… unii l-au creat pe dumnezeu… zâmbesc foarte larg.
Altul este vinovat întotdeauna… de aceea e cărarea atât de strâmtă.
Când m-a făcut pe mie a știut exact ce a făcut și știe dinainte care e tendința mea… cu toate acestea m-a lăsat să trăiesc.
Au dreptate vechii prea-înțelepții: un hău de smerenie salvează omul, iar un singur atom de mândrie mă trece din nou în banca mea… din spatele cel mai îndepărtat al clasei  🙂

Dacă nu știu cine a salvat întreaga fire omenească, nu știu cine e în mine în Tăcere, așteptând cu infinită blândețe și iubire… neștiind nu-L voi cunoaște și nici nu voi înțelege cum se face că El este Calea, Adevărul, Viața ta… care, locuindu-ne Unul pe celălalt, Eu și El împreună, devin cale și adevăr și viață… prin El.

Acestea nu sunt gândurile minții trupului meu, sunt gândurile sufletului meu care știe că va veni clipa când Adevărul întreg este Odihna lui. Până atunci semănăm împreună gânduri de iubire… atât cât am primit măsura și puterea de la El.

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s