DINCOLO DE GÂNDIRE, VORBEȘTE FIINȚA TA CA PREZENȚĂ


,Noi după Căderea din Rai am uitat de Limbajul Rostirii Directe de Fiinţă-Suflet şi am rămas cu Limbajul de „Numire” al Mentalului Corpului Energetic. Ca realitate Integrală noi posedăm ambele Limbaje deodată, fără amestecare şi fără contrazicere. (…) Ca Isihasm (n.m.tăcere, liniște și concentrare interioară) noi trebuie să avem mare atenţie să distingem Limbajul „Rostirii” Directe de Suflet cel Dincolo de Energiile Corpului care au Limbajul lor Energetic.” (Ghelasie 2007, 162).Este de reţinut că, în substratul său energetic, corpul are o întreită raţionalitate: raţiuni mentale-informaţionale, raţiuni senzitive, raţiuni funcţiuni organice. După cum aceste „exfolieri” triadice, în planul fiinţial al sufletului-persoanei şi în planul energiilor corpului-individ, trebuie văzute ca existând, într-un chip restaurat al omului, într-un mod integrat: „Întrepătrunderea Psihicului pur Fiinţial cu Mentalul Raţional energetic al Corpului este Psihologicul pe care îl ştim noi.” − arată isihastul. Integrarea în atare deplin psihologic, personalist, nu înseamnă însă confuzie, substituire, amestecare între componentele antropologice, şi cu atât mai puţin între vreuna dintre aceste componente şi cosmos respectiv Divin. Dimpotrivă. În această dualitate a limbajelor se poate înscrie şi raportul, văzut din perspectiva ieromonahului Ghelasie, dintre simbolul doar ca informaţie şi icoana ca „totodată informație şi prezență fără amestecare şi fără despărțire”. .În acest sens simbolul abstract, simbolul-imaginare (n.m.imaginația) sunt mai puțin decât icoana ce deschide propriu-zis către un alt tip de participare dialogală, întrucât antropologia iconică are un alt orizont originant şi teleologic.,,
Marius Dumitru LINTE – ,,Iconicitate şi limbaj– considerații asupra înțelegerii gestului iconic ca metalimbaj în isihasmul carpatin,,
Și uite așa subiectul și obiectul observat devin Una… ,,fără amestecare și fără despărțire,, … așa cum ochii nu se pot vedea pe ei înșiși, ochiul și vederea sunt una… nu există un al doilea, negare sau conflict. Creatorul și creatura devin Una, Fiul Una cu Tatăl în Comunicarea-Comuniune… ,,fără amestecare și fără despărțire,,…

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

3 Responses to DINCOLO DE GÂNDIRE, VORBEȘTE FIINȚA TA CA PREZENȚĂ

  1. jmsabbagh says:

    Great article , the body ,soul the physical appearance are complex issues.interesting thoughts.Jalal

    Like

  2. mcooper801 says:

    mi a placut filosofia ta…partea cu” așa cum ochii nu se pot vedea pe ei înșiși, ochiul și vederea sunt una” mi-a placut enorm…seara faina

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s