ADEVĂRUL ESTE PENTRU TOȚI!


Atunci cînd am contact cu informații care-mi ating conștiința sufletului, acele gînduri sau cuvinte sunt și ale mele… de aceea, le mărturisesc și eu… deși, ele nu -mi aparțin în exclusivitate!

Apostolii lui Iisus au răspîndit Cuvintele Învățătorului, la începutul creștinismului, aceștia aflîndu-se în comuniune directă cu Iisus Hristos, pe care îl vedeau și comunicau. Harul dumnezeiesc l-au primit direct de la Iisus Hristos pentru îndeplinirea a 3 mari misiuni:

  1. Neamurile, adică alte popoare decît evreii, să afle despre existența Unicului Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pămîntului, a celor văzute și nevăzute;
  2. Vindecarea trupurilor oamenilor;
  3. Vindecarea sufletelor oamenilor prin iertarea păcatelor în Numele lui Iisus Hristos.

Păcatele sau greșelile de gîndire, vorbire, comportament fără calitate dumnezeiască se reflectă la nivelul sufletului prima dată, apoi ele, după un timp mai lung sau mai scurt, în trup. Prin iertarea păcatelor practicată de Apostolii hristici, se produce purificarea instantanee a sufletului, vindecare realizată din interior sufletul curățat fiind se reflectă într-un trup sănătos.

Însă această iertare nu durează la infinit. El a spus: du-te și nu mai fă! Dacă continui modul de gîndire defectuos și comportamentul corespunzător acestei gândiri, boala revine… și așa cum tot El spune, de data asta și mai grav. Iar Iertare, iar boală. De aceea Apostolii și cunoscătorii au îndemnat de cînd lumea: rugați-vă neîncetat! Însăși EXISTENȚA înseamnă degradarea neîncetată a sufletului și a cărnii… aici, pe pămînt, legea în funcțiune este cea a ENTROPIEI.

Apostolii vindecau prin atingerea cu mîna, atingere, care prin ei erau vindecați oamenii – atît trupește, cît și sufletește – direct de către Iisus Hristos… orice boală… instantaneu.

Toți cei care sunt vindecați de către El, chiar dacă nu-L văd, îi simt Prezența difuză, iar cea mai importantă ,,evidență,, a Prezenței Lui este existența modificată a tămăduitului. Omenii vindecați de către El devin mai buni, mai înțelegători și mai pașnici. Emoțiile sunt purificate astfel că un asemenea om scapă de ură și frustrare. Sentimentul care îi învăluie pe acești binecuvîntați este liniștea profundă și pacea.

În asemenea condiții, oamenii îi urmau pe Apostoli în număr foarte mare. Este greu, oare, să ne imaginăm că templele zeilor au rămas goale de închinători înșelați? Oameni care brusc nu și-au mai dorit sclavia sufletească și trupească? Se poate simți un iz de actualitate?

Dar mai evident… bineînțeles în acea perioadă… succesul lor nu s-a bazat pe IMPUNEREA UNEI DOCTRINE, ci pe experimentarea directă, cu efecte imediate și fără chip de tăgadă a unui fapt de importanță vitală.  Vital a fost ca oamenii să vadă și să înțeleagă că ZEII NU OFEREAU NIMIC ÎN MOD REAL, pe cînd noua religie se baza pe Prezența Vie și continuă a lui Iisus Hristos în Trupul de Slavă. Botezarea, chemarea Numelui lui Iisus Hristos, cel mai puternic Nume din cer și e pe pămînt, precum și Prezența Lui continuă a dus la formarea unui cîmp neperceput cu ochii fizici în care fiecare nou botezat intra în contact energetic cu Iisus Hristos.

Apostolii și creștinii adevărați știau ce sunt renunțînd la trupurile și viețile lor pămîntești cu zîmbetul pe buze. Și nu le-au fost hărăzite morți blînde!

Care ÎNDOCTRINAT sau INTELECTUALIST este gata să moară cu zîmbetul pe buze?

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
Aside | This entry was posted in Cunoaștere de sine.... Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s