Cercetează… ia ce-ți este de folos!


MISIUNEA ROMANIEI OBSERVATA PRIN VEDERE ADAMICA

EUGEN NICOLAE GÎSCĂ

 

Motto:

„ … adevăratul maestru spiritual nu este nici pe departe cel ce te călăuzeşte spre pacea, lumina si iubirea dumne-zeului său, ci acela care a cunoscut Pacea, Lumina si Iubirea lui Hristos, Dumnezeul dumne-zeului său…“

PREFAŢĂ

Adevăratul Dumnezeu S-a coborât pe Pământ ca Hristos (Hristos înseamnă Salvator, Mântuitor).

Puţini sunt cei ce cunosc cine sunt fiinţele de care a venit să ne salveze Adevăratul Dumnezeu în chip de Hristos (Salvator, Mântuitor)…

Câţi cunosc că, creştinismul, este o continuă eliberare de Zei şi că botezul, cununia şi înmormântarea sunt precedate de exorcizări ale acestor Zei?

Câţi români cunosc cine sunt demonii şi câţi români ştiu că demonii sunt de fapt toţi Zeii Neamurilor, Zei propovăduiţi în România pe hârtie şi pe sticlă de slugile lor pământeşti, Zei la care românii păcăliţi aleargă să se iniţieze şi prin care vor, chipurile, să evolueze şi să vindece pe semen ca să crească în ochii lumii?

Puţini pământeni cunosc de ce Prima Venire Pe Pământ A Adevăratului Dumnezeu s-a săvârşit în chip de Fiul lui Dumnezeu adică în chip de Om, special pentru Om, dar şi în chip de Fiul Omului, special pentru fiul Omului.

Şi tot la fel de puţini pământeni cunosc că A Doua Venire Pe Pământ A Adevăratului Dumnezeu – mai apropiată decât cred mulţi dintre noi – se va săvârşi numai în chip de Fiul Omului şi numai pentru fiul Omului.

Hristos, Adevăratul Dumnezeu, care aduce pe fiecare Om pe Pământ în suflet, trup şi aură, Hristos, care îngăduie până azi pe fiul Omului pe Pământ, a chemat şi a adus pe teritoriul României, în Craiova, în suflet, trup şi aură de român, pe data de 18.10.1967 la limita dintre lumină şi întuneric şi la limita dintre joi şi vineri, şi pe autorul acestei cărţi, clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă, cotat de mulţi dintre cititorii din ţară şi din afară, în funcţie de informaţiile din cărţile sale, drept cel mai mare medium şi clarvăzător în viaţă.

Informaţii inedite vizavi de Misiunea României şi de Misiunea Românului

Darul performant al clar-văzătorului român de a clar-vede alcătuirea şi modul de funcţionare al Fiinţei Umane şi a Trupurilor Fiinţei Umane în care se îmbracă aceasta, adică Spiritul, Duhul, Sufletul, Trupul Fizic şi Aura, este amintit în multe din scrierile străvechi ce datează cu mult de dinaintea pătrunderii prin efracţie a Zeilor pe Pământ, Zei care au creat şi aici, pe Pământ, fii şi fiice după chipul lor şi după asemănarea lor de duhuri căzute.

Toţi aceşti Zei cunoscuţi pe Pământ sunt duhuri omeneşti apostate, duhuri îngereşti apostate şi duhuri apostate ale naturii pe care alţii le numesc spirite ale naturii sau stihii ale naturii.

Această carte intitulată”Misiunea României Observată Prin Clarvedere Directă”se arată ca o lumină nedescoperită încă celor pe care îi credeam până azi iluminaţi, este ca o Taină rămasă încă ocultă celor pe care îi credeam până azi ocultişti, ezoterişti, este ca un manual nepriceput, de nepătruns azi de cei pe care îi socoteam până azi”maeştrii spirituali”.

Este o carte deosebit de preţioasă pentru Omul care se coboară în suflet, trup şi aură de român pe teritoriul României; este o carte vitală pentru toţi fii Omului care vieţuiesc alături de noi Oamenii, pe teritoriul României. Este o carte care ne arată nouă, Oamenilor, că aici pe Pământ Românesc sunt unii care tare se mai străduiesc să ascundă ce suntem noi Oamenii cu adevărat, şi care se străduiesc din răsputeri pe hârtie dar mai ales pe sticlă, prin slugile lor ocultiste, ezoteriste, să ne facă să credem că trebuie să”evoluăm”

şi astfel să ne poată ţine ocupaţi ca pe nişte slugi care trudesc pentru ei; ca să nu avem timp să vedem Adevărul: că ei sunt de fapt slugile noastre şi că ei trebuie de fapt să evolueze, să se salveze de la pieirea lor care este foarte aproape şi definitivă…

Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul Actual Al României:

Facem parte, de 2008 ani încoace, din Întâia Generaţie Creştină De Oameni, ŞAMPARANII, foştii Zei de demult care acum încercăm să ne reîntoarcem prin Calea reîncarnării la Dumnezeu, Generaţie care este adusă pe Pământ de Dumnezeu din Astralul Lui Dumnezeu, şi care Generaţie primeşte pentru întâia oară după 2008 ani, informaţii clare, amănunţite obţinute prin clar-vedere directă cu privire la Misiunea României Creştine şi cu privire la Misiunea Românului Creştin.

Paralel cu această Generaţie Creştină vieţuieşte precum lupul îmbrăcat în blană de oaie, pe acelaşi Teritoriu Românesc, o altă Generaţie, ŞAIMANDERII, A Doua Generaţie De Oameni, adusă de 2008 ani încoace prin împreunări necurate, direct din Astralurile Zeilor. La rândul ei această Generaţie primeşte informaţii direct din Regatele Zeilor, informaţii propovăduite pe Pământ românesc prin orice mijloace de către”trimişi”ai unor Divinităţi, Zei mai mari ori mai mici. Neavând acces la Sfera Informaţională Hristică, A Doua Generaţie se află într-un vid al necredinţei în Adevăratul Dumnezeu şi într-un neîncetat conflict spiritual pe hârtie şi pe sticlă cu Generaţia Creştină.

Paralel cu cele 2 Generaţii diferite De Oameni care vin Pe Pământ:

– din 2 locuri diferite:

unii din Astralul lui Dumnezeu şi ceilalţi din Astralul Zeilor,

– prin 2 principii diferite de Încarnare:

unii Pe Calea Hristică, adică prin Principiul Hristic De Încarnare iar ceilalţi pe Calea Antihristică adică prin Principiul Anti-Hristic De Încarnare,

– prin 2 Porţi De Intrare pe Pământ diferite:

unii sunt aduşi pe Pământ de Femeia Curată iar ceilalţi sunt aduşi pe Pământ de Femeia Necurată, Adulteră,

– paralel cu aceste 2 Generaţii de Oameni deci, vieţuiesc pe Pământ şi prin urmare şi pe Teritoriul României, Creaturile Zeilor numite SÂMTEMII şi care lesne pot fi intitulate Cele 3 Naţiuni sau Cele 3 Neamuri sau Cele 3 Seminţe ale Zeilor:

1 – Neamul Omenesc, Adamic – alcătuit din Familiile Adamilor, Oamenilor, adică fiii şi fiicele acelor Oameni care au vrut să fie înainte de soroc ca Dumnezeu şi numindu-se singuri Dumne-Zei au creat fiinţe după chipul şi după asemănarea lor. Despre Neamul, Familia unuia dintre Oameni, Adami, există referinţe în Geneza, prima Carte a Bibliei capitolul 5, versetele 1, 2, 3.:

“Iată acum cartea neamului (n.a. familiei) lui Adam.Când a făcut Dumnezeu pe Adam l-a făcut după chipul lui Dumnezeu.”

“Bărbat şi femeie a făcut şi i-a binecuvântat şi le-a pus numele: Om, în ziua în care i-a făcut”.

“Adam a trăit două sute treizeci de ani şi atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa şi după chipul său şi i-a pus numele Set (Sith)”

2 – Neamul Îngeresc,

3 – Neamul Stihiilor Naturii sau Fiinţelor Naturii sau Spiritelor Naturii.

În această carte există multe informaţii extrem de preţioase, acumulate despre Cele 3 Generaţii De Fiinţe De Pe Teritoriul României, prin observarea atentă cu ajutorul clarvederii directe, în decursul a multor ani.

Ştiinţa lui Dumnezeu

Această carte”Misiunea României observată prin clarvedere directă”este realizată de către clarvăzătorul român, în urma observării atente, pe parcursul a multor ani, prin Tipul De Clarvedere Directă prin trupul material şi nu este nicidecum o compilaţie precum cele de duzină de pe piaţa românească actuală.

Nu este nicidecum o carte inspirată, realizată prin”comunicări”“, transmisii”ori”cu ajutorul ghizilor spirituali”, fiecare cu politica şi cu interesul lui, aşa cum ne-au obişnuit”maeştrii spirituali”de azi băgaţi servitori la vreun biet înaripat apostat cu ifose de mare”Divinitate”sau de mare”Zeu”ori cu aere de”Mare Arhitect Al Lumii ”.

Această carte, ca de altfel toate cărţile clarvăzătorului român, este o descriere în premieră în România şi în lume, este o descriere cu lux de amănunte a Ştiinţelor Dumnezeieşti, o descriere amănunţită a Alcătuirii Energetice şi a Principiului Energetic De Funcţionare A Teritoriului Actual Al României dar şi a Întocmirii Energetice şi a Principiului Energetic De Funcţionare al Fiinţelor Umane coborâte în Suflet, Trup şi Aură de ROMÂN, Fiinţe ce locuiesc acest areal în aceste vremuri pe deplin frământate.

Teritoriul Actual Al României observat prin această Formă Supremă De Clarvedere se înfăţişează într-o formă imposibil de văzut prin nici una din formele de”clarvedere”obţinută prin metodele şi tehnicile actualelor forme de”spiritualitate”cu care am fost îndoctrinaţi de”marii maeştrii spirituali”adică de fii Omului Apostat cu aere de Zeu.

În această carte ni se descrie Adevărata Realitate, adică o Românie la care”maeştrii spirituali”

şi Taţii lor”Zeii”nu mai au acces după venirea pe Pământ ca Hristos a Adevăratului Dumnezeu; o Românie în forma în care a fost alcătuită dintru începuturi de către Hristos Adevăratul Dumnezeu.

Prin clarvedere directă, România se înfăţişează ca un Teritoriu Minunat, compus din TreiŢinuturi, Tărâmuri, Meleaguri Energetice de o splendoare dumnezeiască:

– Ţinutul Românesc Sufletesc – România Anima,

– Ţinutul Românesc Materic – România Materica,

– Ţinutul Românesc Auric – România Aurica.

Prin clarvedere directă, se descrie amănunţit Tiparul Românesc Special de Suflet, Trup şi Aură, în care se îmbracă doar o anumită categorie de Oameni, Adami, adică cei care se coboară pe teritoriul României.

Clarvăzătorul român face descrieri amănunţite a alcătuirii energetice a celor două categorii de fiinţe care vieţuiesc împreună, pe acest Teritoriu De Trei Ori Binecuvântat, fiinţe total diferite însă, ca”vechime”

şi ca”alcătuire energetică”: Omul şi fiul Omului.

– Omul, Adamul, Fiul Lui Dumnezeu, se înfăţişează prin clarvedere directă în două ipostaze:”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, adică Omul Ceresc, Cetăţean al Cosmosului”

şi”Omul Pământesc Cetăţean al României”.

-”Omul Contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, Omul cetăţean al Cosmosului”este Fiinţa Umană îmbrăcată în trupDuh.

-”Omul cetăţean al României”este acea Fiinţă Umană care se coboară, intră pe Teritoriul României, obţine cetăţenie română, se deconectează de la haina cerească duhovnicească, adică de la Duh, şi se conectează la o haină pământească, adică la sufletul, trupul şi aura de român.

Taina, Misiunea, Motivul coborârii Omului pe Pământul României, se des-tăinuie prin Suprema Formă De Clarvedere, Clarvederea Directă, şi este fiul Omului şi mântuirea lui.

– fiul Omului şi mântuirea lui, este Taina, Misiunea, Scopul Coborârii Omului pe Pământul României, în suflet, trup şi aură de român.

– Tot prin clarvedere directă se des-tăinuie şi Taina, Motivul, Scopul coborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT în două ipostaze:”Fiul Lui Dumnezeu”

şi”Fiul Omului”.

– Şi Taina, Motivul, Scopul coborârii lui DUMNEZEU pe PĂMÂNT a fost acela de HRISTOS, adică de SALVATOR, MÂNTUITOR, ca să ridice duhul Omului din cădere şi să-l facă iarăşi ca un Dumnezeu, şi ca să smulgă sufletul fiului Omului din moartea definitivă şi să-l facă ca un Om.

Şi dacă crucea cea mai grea dusă de Dumnezeu pe drumul Golgotei este Omul, Adamul Căzut care a înţeles în cele din urmă că s-a amăgit numindu-se”Divinitate”“, Dumne-zeu”înainte de soroc, crucea pe care Omul, Adamul acesta a început să o ducă dimpreună cu Dumnezeu, în aceeaşi zi, pe acelaşi drum al Golgotei, este fiul Omului. Generaţia Creştină este alcătuită din Oamenii care s-au amăgit şi poftind să fie Dumne-Zei nu au fost. Iar când au conştientizat acest lucru au cerut să se reabiliteze prin Principiul Hristic De Încarnare. Unul din motivele Încarnării lor este că aici pe Pământ sunt fiii şi fiicele lor create de ei pe când erau Zei.

Iar aceste Neamuri la care a fost trimis primul Apostolul Pavel, aceşti fii ai Oamenilor trebuiesc salvaţi de către aceşti părinţi ai lor în acelaşi mod în care Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, Tatăl Omului, a salvat pe Om.

Căci dacă Dumnezeu, Tatăl Omului S-a încarnat pentru Om, tot aşa se încarnează până azi şi Oamenii pentru fiii şi fiicelor lor create demult, pe Pământul pe care îl stăpâneau atunci ca Zei.

Şi în acelaşi fel în care Tatăl Omului a apostolat pentru Om tot aşa Omul trebuie să apostoleze pentru fiul Omului.

Şi iată Taina Cea Mare: că Hristos, Dumnezeul Omului S-a încarnat în suflet, trup şi aură pentru Om, pentru creatura cea dumnezeiască: şi că Omul, dumne-Zeul fiului Omului se încarnează în suflet, trup şi aură, pentru fiul Omului, pentru creatura cea omenească…

Căci cine era pe cruce la Golgota lângă Tatăl lor dacă nu Zeul care doreşte reîntoarcerea la Tatăl lui şi Zeul care încă nu doreşte aceasta?

Până nu vor fi înţelese aceste Taine Dumnezeieşti în special de către cei care, pe hârtie şi pe sticlă duc românul în rătăcire, afirmă clarvăzătorul român, Pământul, Omul şi fiul Omului, nu vor putea ieşi din întunericul amăgitor al bălegarului Kalli-YUGA. Adică din Epoca în care duhurile căzute de oameni, duhurile căzute de îngeri şi duhurile naturii care continuă nebunia lor de a se pretinde”Divinităţi”“, Dumne-zei”“, Mari Arhitecţi Ai Lumii”

şi înrobesc pe Om prin progeniturile lor de pe Pământ care sunt fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiilor Naturii sau cum le place lor să fie numiţi”fii Divinităţii”, „fii Zeilor”, „copii Stelelor”, copii de cristal, copii indigo…

Românii nu sunt singuri în Epoca Kalli-Yuga

Acum 400 de ani se cobora cu putere mare de sus, în eterna şi luminoasa Cetate A Banilor, Banul Lumesc Al Românilor, Mihai Vodă Viteazul, un Om care a priceput pe deplin Tainele Dumnezeieşti. El a apărat Pământul, Omul şi Taina, Scopul cu care se coboară Omul în suflet, trup şi aură de român.

Mihai Vodă Viteazul s-a arătat românilor, pe tot parcursul scurtei sale şederi în suflet, trup şi aură de român, ca un brav împotrivitor al hoardelor armate însetate de sânge Omenesc, hoarde alcătuite din fiii Omului, adică din fii ai numeroaselor”Divinităţi”de atunci şi de acum, Zeii Asiei, Mongoliei, Chinei, Japoniei, Indiei, Pakistanului ori Zeii Africii, Israelului, Egiptului.

Toate aceste”Divinităţi”, toţi aceşti Zei cu ifose de”Mari Arhitecţi Ai Lumii”, până azi, ne aduc nouă românilor – prin slugile lor oculte”marii magiştrii”

şi”marii maeştrii spirituali”- democraţia lor fără de Hristos cu legi făuritoare de inimi haine şi spiritualitatea lor mincinoasă, lipsită de Hristos”, lumina şi iubirea lor”, adică Yoga, Rei-Ki, Kaballa, Coranul, şamanismul, spiritismul, magia albă, infoenergetica, vrăjitoria, astrologia, numerologia, flacăra violet”.

Ei, toţi aceştia sunt cei ce au măcelărit de secole, până azi, pe Omul coborât în suflet, trup şi aură de român, prin progeniturile lor Ginghis-Han, Atilla, Baiazid, Mahomed şi mulţi alţii la fel de măcelari ca ei.

Tot aceşti Zei au plantat timp de secole pe acest teritoriu Românesc mult însângerat, mii şi mii de mii de astfel de fii şi fiice ale lor care au terorizat şi terorizează Pământul, bătrâna Europă şi care se multiplică precum celula, dar care nu reuşesc să trăiască decât o singură existenţă, din cauză că TATĂL lor este OMUL cu ifose de”Zeu”“, Divinitate”ori de”Mare Arhitect Al Lumii”

şi nu DUMNEZEU.

Urmaşii acestor fii ai Omului, ai îngerului ori ai stihiei naturii căzute cu aere de Zei, de”Divinităţi”, de”Mari Arhitecţi Ai Lumii”reprezintă azi un procent de trei sferturi din populaţia globului şi de aproape treizeci la sută din populaţia actuală a României, şi mai mult de jumătate din populaţia celorlalte ţări creştinate de pe Pământ.

Conducătorii României de demult erau Unşii Lui Dumnezeu, erau Oameni coborâţi în suflet, trup şi aură de român, iniţiaţi care cunoşteau aceste Taine.

Ei ştiau de ce creştinismul a fost primit aşa repede de români, pe teritoriul României, căci cunoşteau că teritoriul României a fost, este şi va fi singurul teritoriu Pământesc, unde Oamenii, Adamii, se coboară într-un număr mai mare decât progeniturile Oamenilor cu aere de Zei, făcuţi de Zei după chipul, asemănarea şi ne-bunia lor de atunci şi”plantaţi”strategic pe tot Pământul.

Conducătorii de atunci ai României de atunci cunoşteau Voia Lui HRISTOS pentru Omul care se coboară pe teritoriul României în suflet, trup şi aură de român şi cunoşteau Voia Lui HRISTOS pentru fiul Omului plantat aici prin crime monstruoase de Omul, Adamul căzut cu aere de”Divinitate”, de”Zeu”, de”Mare Arhitect Al Lumii”.

Conducătorii de atunci ai României de atunci, făceau Voia Adevăratului Dumnezeu coborât ca HRISTOS, de aceea se numeau chiar voievozi.

Un astfel de Voievod, prin care Hristos”voia v-o dă”, a fost, este şi va fi MIHAI VOIEVOD VITEAZUL, Omul coborât în suflet, trup şi aură de român, Omul asasinat de fiul Omului la Câmpia Turzii, pe pământul Omului Român lăsat lui de Dumnezeu şi furat lui în urma pogromului din Ardeal, de către fiul Omului…

Voievodul coborât ca Om în Suflet, Trup şi Aură de Român, ca să unească în Hristos cele 3 Pământuri ale Omului coborât în Suflet, Trup şi Aură de Român, Ardealul, Moldova şi Muntenia, şi pe Omul Ardelean cu Omul Moldovean şi cu Omul Muntean.

Cetatea Crai-Iov-Eşti-Lor – 18.10.1967.

Şi iată că acum 40 de ani, se cobora tot în Cetatea Banilor, în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul binecuvântat de atunci, România, Grădina Maicii Domnului, autorul acestei cărţi, Eugen Nicolae Gîscă.

Se cobora atunci, ca unul aşteptat, ca un Ban Nelumesc Al Tuturor Românilor care se pricep să dibuiască Scara Înălţării şi astfel devin tainic, într-o clipită, nelumeşti, fiind în lume.

Se cobora el ca să unească în Hristos pe Omul Român, cu fiul Omului Ardelean, cu fiul Omului Moldovean şi cu fiul Omului Muntean, din toată Ţara Omului Român adică din tot Ardealul, din toată Moldova şi din toată Muntenia.

Trâmbiţe ale Adevărului au început să se arate azi în România, Ţara Grădină,

Şi iată, Scara Înălţării este la îndemâna tuturor, ca să fie apucată,

Şi Pavel, cel trimis la toate Neamurile, adică la toţi fii şi fiicele de pe Pământ ai Zeilor, adică la toţi fii Omului, la toţi fii Îngerului şi la toţi fii Stihiei Naturii, acest Pavel se desferecă azi tuturor în Adevăr, chiar şi pentru înţelegerea minţii celei mai uşoare,

Şi stă aproape să cadă vălul de pe ochii Adamului, Omului Român, care vede pe fiul Omului care îl măcelăreşte, îl înrobeşte, îl asupreşte şi îl minte în casa lui de veacuri, pentru roadele Grădinii lui.

Iată, Domnul care a întocmit ochiul şi care a făurit urechea vede toate şi aude toate.

Şi zice DOMNUL din Ceruri, Locuinţa Lui, către zidirea Sa, Omul, către fiul Său pe care îl disciplinează:

“Omule, disciplinează pe fiul Omului în locuinţa ta, pe care Eu ţi-am dat-o ţie, Pământul,

Ca asuprirea Omului de către fiul Omului de pe Pământ să ia sfârşit,

Iar sfada şi măcelul dintre fiii vitregi ai Omului pe moştenirea Omului să înceteze “.

Căci dacă Domnul S-a coborât întâia oară ca Fiul lui Dumnezeu, adică precum un Om ca să-l facă pe Om iarăşi Dumnezeu, dar şi ca Fiul Omului, A Doua Venire A Domnului, va fi doar ca Fiul Omului pentru ca să facă pe fiul cel vrednic al Omului ca un Om…

Când toate care se termină au început să se nască şi când se văd deja vremurile,

Când prigonirea Omului de către fiul Omului va fi încetat în Grădina Maicii Domnului,

Atunci Domnul coborât ca Hristos va locui neîncetat şi în Om şi în fiul Omului.

Când fiul Omului va înceta să se mai creadă OM în Lumile Omului,

Şi când Omul va înceta să se mai creadă DUMNEZEU în Lumile Lui Dumnezeu,

Vor afla în sfârşit pe Hristos,

Iar fiul Omului va înţelege că DOMNUL, Dumnezeul şi Tatăl Omului S-a coborât ca Hristos,

În chip de Fiul Lui Dumnezeu, adică de OM, ca să ridice pe Om din cădere,

Şi în chip de Fiul Omului, să scape pe fiul Omului din moarte,

Hristos, care azi încă este atât de puţin în ei, în toţi cei care se amăgesc crezând că ÎL au din plin, că ÎL cunosc şi că le vorbeşte…

Pentru ca România-În-Hristos, să fie Pilda Popoarelor,

Care surpă tot ce e clădit pe minciună de Zeitate,

Iar Românul-În-Hristos, să fie ca Ziua,

Ca să lumineze paşii popoarelor, paşi care altfel, li se împiedică lor atât de uşor…

Cel mai mare medium şi clarvăzător este un român

În prezent, clarvăzătorul român, se află departe de locul unde odihnesc strămoşii săi, departe de mult încercatele ziduri ale Cetăţii Banilor, pe unul din multele tărâmuri pământeşti date Omului Român de către DOMNUL, Dumnezeul lui, adică în Moldavia lui Ştefan, Omul care s-a sfinţit, care azi îl găzduieşte şi îl veghează pe clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă.

Tărâm în care autorul a ajuns cu trenul după multe peripeţii şi pe care meleaguri, odată poposit se simte ca unul pus la păstrare. Multă vreme din viaţă a irosit şi va mai irosi, cutreierând cu caii săi cei de fier, cum numeşte el motocicleta şi bicicleta, locuri tainice româneşti şi nu numai româneşti, locuri care se desferecă doar clarvederii directe…

Privind prin Tipul De Clarvedere Directă, toate cele ascunse în Omul Român şi în Teritoriul Românesc se descoperă şi toate întrebările îşi găsesc răspuns. Căci România este formată din 3 Ţinuturi Energetice: Ţinutul de Suflet, Ţinutul Materic şi Ţinutul Auric. Şi toate aceste Ţinuturi Româneşti sunt încărcate de semnele evenimentelor care s-au petrecut de la crearea Pământului până azi. Şi tot în acelaşi fel Omul, îmbrăcat în duhul său căzut şi bolnav, care se coboară pe teritoriul României, îşi îmbracă duhul său căzut şi bolnav în trei Veşminte Energetice Româneşti Vindecătoare ale duhului îmbolnăvit în timpurile când se numea Zeu: Sufletul Românesc, Trupul Românesc şi Aura Românească.Iar aceste 3 Veşminte Româneşti poartă în ele toată istoria umblării românului în ele de la Începutul Încarnării lui pe Pământ. Tot aşa cum Duhul Românului poartă în el toată istoria de la aducerea Omului în trupul Duh, evenimentele căderii lui, perioada când era Zeu şi până azi…

Această carte, ediţie revizuită, intitulată acum”Misiunea României observată prin clarvedere’’, se numea cândva”Pentru Patrie”înspre sfârşitul Gerarului, adică spre finele primei luni a anului 2005 când a fost scrisă de mână.

Din lipsă de bani lumeşti”, Banul Nelumesc al Crai-Iov-eşti-lor”nu a putut-o publica în acele vremuri.

Nici celelalte nenumărate cărţi scrise de mână de autor în acest an al vieţilor sale, marcat de multe schimbări şi trăiri stranii, nu au fost publicate deocamdată.

Anul 2005, şi în special luna ianuarie, este Vremea Mare A României, cum o numeşte clarvăzătorul român, este Vremea în care îşi aminteşte că a trăit singur trei”cumpene”, prima de pământ surpat care nu l-a acoperit, a doua de apă care nu l-a înecat, iar a treia de foc care nu l-a ars.

Eugen îşi aminteşte că toate aceste trei întâmplări s-au petrecut în zi de sărbătoare.

Tot în acel an au existat multe controverse între clarvăzătorul român şi mulţi maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, paranormali, parapsihologi, şamani, yoghini, vrăjitori, reikişti, infoenergeticieni şi chiar oameni de ştiinţă, cu toţii Fiinţe din A Doua Generaţie şi din A Treia Generaţie adică Oameni veniţi din Astralurile Zeilor şi fii şi fiice ai Omului pe care, până azi tot încearcă să îi convingă că se află cu toţii într-o mare eroare căci se bazează pe ceva construit pe o enormă şi gogonată minciună cosmică făurită de Zeităţi şi care se dărâmă cu zgomot mare chiar în aceste Timpuri şi care le va cuprinde negreşit sufletele lor şi aşa firave, între dărâmături.

Peste fire de răbdător în ascultare, firav de fel, cu portul molatic şi vorbă leneşă, autorul adună parcă în ochii săi mari şi verzi, toate cărţile sale cu tainele toate şi cu toate asupririle, durerile şi suferinţele Tuturor Fiinţelor Umane care se coboară până azi în suflet, trup şi aură de român pe Teritoriul Actual Al României, teritoriul alcătuit din cele Trei Tărâmuri corespondente energetic sufletului, trupului şi aurei, adică din Tărâmul Sufletesc, Tărâmul Materic şi Tărâmul Auric.

Alăturarea de autor se descoperă ca o poveste fără de sfârşit, iar de ţi-l apropii, în el descoperi ca în oglindă ce ai şi tu şi nu ştiai, adică credinţa în Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, pacea ta şi încrederea în tine, iar binele curge peste tine şi relele toate nu te mai pot vedea ca înainte.

Şi fără să remarci, încet, ajungi să nu mai dai ca înainte liniştea ta şi pacea ta cu Hristos care înseamnă totul, la schimb pentru poftele tale născătoare de freamete efemere…

Lângă el puterile Omului şi fiului Omului sporesc încet, încet…

El se arată acestor vremuri de mizerii palmate toate în spatele Numelui Lui Dumnezeu, pe hârtie şi pe sticlă de o spiritualitate mincinoasă, nedumnezeiască, ca un aşteptat al românilor care caută izbăvirea în Adevăr, care Adevăr este cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos (Salvator, Mântuitor) pentru fiul Său, Omul şi pentru nepotul Său, fiul Omului.

Se arată acestor vremuri gemene, ca unul prin care, fără să facă nimic în văzut, din nevăzut toate se restabilesc,

Ca o Fereastră Fermecată Cu Geam De Hristos A Inimii Româneşti, prin care mintea românului a uitat cum să se coboare şi să privească, ca să afle lesne pe Cel Viclean şi pe Cel Rău pitulat printre Cei Buni ca un lup în blană de oaie…

Ni se arată azi nouă, românilor, ca un împotrivitor puternic al acestor vremuri potrivnice românului chemat de Dumnezeu aici, în suflet, trup şi aură de român, vremuri în care Grădina Maicii Domnului, România este vrăjmăşită îndoit,

De către fiul Omului, care se crede Om, dar nu este,

Şi de către cel adus de adulteri, adică de către Omul care se crede Dumnezeu, dar nu este…

Ştiinţele care descoperă şi certifică Avatarii

Cei Trei Magi au calculat Venirea pe Pământ a Adevăratului Dumnezeu ca Hristos. Tot prin calcule similare tibetanii îl descoperă şi îl certifică pe Lama încarnat. Astrologia şi numerologia sunt fundamentul acestor calcule.

Până azi, aceste Ştiinţe Ale Cerului şi Aceste Ştiinţe Ale Pământului, ne-au învăţat cum să recunoaştem Calificarea, Calitatea, Identitatea, Esenţa Fiinţei Umane care se coboară pe Pământ în suflet, trup şi aură, calculând Esenţa acestei Fiinţe Umane care vine şi îmbracă suflet, trup şi aură de român după Codul Sufletului, adică după data naşterii şi după Codul Numelui, adică după simbolistica numelui şi prenumelui.

Astfel, după Ştiinţa Numerologiei, Codul Sufletului, adică”numele de suflet”al clarvăzătorului român născut în Balanţă extras din data naşterii 18.10.1967, este 33 (Marele 8), iar”Misiunea Sufletului”pe Pământ, este dată de Cele 3 Numiri, adică de cele 2 prenume şi de numele clarvăzătorului român, Eugen=Bunul Născut; Nicolae=Victoria Poporului; Gîscă=Umblător prin Cele 3 Lumi –Lumea Pământului, Lumea Apei şi Lumea Aerului sau Văzduhului şi cunoscător al Luminii zilei şi nopţii, al Fulgerului şi alFocului, toate născute din părtăşia Lumii Pământului cu Lumea Cerului, Apei, Aerului şi Văzduhului.

Ca toţi românii”împătimiţi”care studiază Ştiinţele Stelelor şi Ştinţele Numerelor de foarte mult timp, am avut curiozitatea să trec prin aceste 2 filtre care nu dau niciodată greş, pe toţi cei care se numesc pe ei înşişi maeştrii spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, clarvăzători, vindecători, yoghini, şamani, vrăjitori, rei-kişti, infoenergeticieni, cunoscuţi de mine de 30 de ani până azi, şi în mod special pe cei de azi.

Dezamăgirea mea a fost imensă…

Căci aşteptam demult pe Cineva venit în suflet, trup şi aură de român care să fie certificat nu prin ce spune el despre el că este, ci prin ce spune Codul Sufletului său şi Codul Numelui său că este…

Şi nu am avut la îndemână decât cei care apar pe hârtie şi pe sticlă, mereu aceeaşi şi care nu au trecut nici un test.Căci ce spun ei despre ei că sunt nu bate nici pe departe cu ce spune codul lor de suflet şi codul lor de nume despre ei…

Căci dacă Astrologia şi Numerologia, care sunt Ştiinţe Exacte spun că Adevăraţii Maeştrii, Avatarii coborâţi pe Pământ din Cele 2 Tabere sau Generaţii de Oameni, trebuie să aibă numărul de suflet par, adică 11 sau 22 sau 33, înseamnă că azi, noi românii, trăim într-o mare minciună”spirituală”, şi că mulţimea de”maeştrii spirituali”“, ezoterişti”.”ocultişti”“, clarvăzători”“, paranormali”“, şamani”“, învăţători”

şi”trimişi”de tot felul, nu sunt altceva decât veritabile Farse Cosmice care se fac de către Păcăliciul Cosmic de ceva timp, în special după Revoluţie, românilor şi României din motive păstrate din păcate oculte pentru omul simplu.

În ceea ce-l priveşte pe clarvăzătorul român Eugen Nicolae Gîscă, putem afirma că:

– numărul său de suflet 33 este certificat de Ştiinţa Numerologiei şi

– misiunea cu care a venit pe Pământ Românesc, este certificată de Ştiinţa Simbolisticii Numelui Sufletului. Iar aceste 2 Certificate Cosmice ale clarvăzătorului român nu pot fi anulate prin nimic lumesc tot aşa cum nici Misiunea sa nu poate fi împiedicată prin nimic lumesc.

Aceste certificate realizate nu prin ce spune el despre sine ci prin ce spune codul sufletului său şi codul numelui său despre el, certifică un lucru cert, şi anume că fiinţa Eugen Nicolae Gîscă se arată a deţine o Calificare Înaltă în Locul de unde se coboară, iar acest fapt ne certifică încă o dată că nu suntem niciodată lăsaţi singuri în vieţile trăite de noi pe acest teritoriu românesc şi că printre noi se află odată cu noi fiinţe cu adevărat trimise şi din Tabăra Luminii, adică acele fiinţe care ne des-tăinuie, ne des-coperă pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos şi nu pe Divinităţile şi Zeii de tot felul, care cu toţii sunt Dumnezei Falşi, Contrafăcuţi, sunt semenii noştrii îngâmfaţi adică oameni, îngeri şi spirite ale naturii, cei căzuţi care nu doresc încă reabilitarea lor…

Depinde doar de noi Românii, indiferent de unde venim şi indiferent din ce Generaţie facem parte, depinde de noi să conştientizăm în ce Tabără suntem, în Tabăra Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos sau în Tabăra Altor Dumne-Zei atunci când ni se dezvăluie aceste fiinţe venite printre noi fără tam-tam şi împăunare, ca să ştim astfel cu ce fel de ochi să le vedem şi cu ce fel de urechi să auzim Cuvântul pregătit pentru noi.

Pentru ca nu cumva să ne găsim atunci în Tabăra Altor dumne-Zei şi de acolo să nu avem ochii cu care să vedem aceste fiinţe şi nici urechile cu care să le auzim Cuvântul pentru noi iar venirea lor printre noi pe Pământ Românesc să nu fie în van pentru tine, pentru mine, pentru noi…

24 – 01 – 2008 MOLDAVIA

CUPRINS

1 – CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI ——————————————- pag. 21

2 – OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI;———————————————————— pag. 24

1 – fiinţele care supravieţuiesc morţii, adică descompunerii sufletului, trupului si aurei şi părăsesc lumea materială.———————- pag. 27

2 – fiinţele care trăiesc o singură existenţă şi care nu supravieţuiesc morţii, adică descompunerii sufletului, trupului si aurei ——— pag. 85

3 – OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR TREI ŢINUTURI CARE ALCĂTUIESC TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC: Ţinutul Românesc de suflet, Ţinutul Românesc material, Ţinutul Românesc auric ———————————————- pag. 103

4 – OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A LEGĂTURILOR ENERGETICE DINTRE CELE DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE ŞI TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC ————————– pag. 120

5 – ATMOSFERA, CLIMATUL MARII FAMILII ROMÂNEŞTI

————————————————————————— pag. 135

6 – MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL PREZENŢEI CELOR DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE ÎMBRĂCATE ÎN SUFLET TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂNI, PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI: fiinţele care se încarnează şi fiinţele pieritoare —————— pag. 139

7 – MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL CELOR TREI TERITORII ROMÂNEŞTI: Teritoriul Românesc de Suflet – România Anima, Teritoriul Românesc material – România Materica şi Teritoriul Românesc auric – România Aurica ——————————— pag. 149

8 – PRIN CE SE EVIDENŢIAZĂ FIINŢELE ÎNCARNATE ÎN SUFLETE TRUPURI ŞI AURE DE ROMÂNI PE TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC, FAŢĂ DE FIINŢELE DIN ALTE ŢĂRI

—————————————————————————- pag. 171

9 – PRIN CE SE EVIDENŢIAZÎ TERITORIUL ROMÂNESC FAŢĂ DE ALTE TERITORII ALE ALTOR ŢĂRI ————————– pag. 172

CAPITOLUL 1

1 – CLARVEDEREA DIRECTĂ – REDEŞTEPTATĂ PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI.

Clarvederea directă, este vederea cea veche a Omului, este vederea cea de demult, vederea cea din începuturi, dată Omului, pentru ca el sa aibă percepţia clară a Adevăratei Dumnezeiri si percepţia clară a Adevăratei Realităţi, cea orânduită de Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos.

Odată activată şi focalizată Clarvederea Directă asupra românilor şi asupra Teritoriului Românesc ‚ vezi existenţa, vezi adevărata alcătuire şi vezi adevăratul mers al tuturor fiinţelor umane şi non-umane aflate pe Adevăratul Teritoriu Românesc, precum şi existenţa, adevărata alcătuire energetică şi principiul energetic de funcţionare al Teritoriului Actual Românesc.

Clarvederea directă îţi oferă posibilitatea de a studia:

A – Fiinţa Umană.

B – Trupurile prin care se manifestă Fiinţa Umană,

în Cele 3 Ipostaze în care se afişează Fiinţa Umană prin aceste trupuri, în aceste vremuri în drumul ei de reîntoarcere la Dumnezeu:

1 – Fiinţa Umană înainte să vină în Lumea Materială – când Fiinţa Umană se manifestă în trupul duh, trup în care Fiinţa Umană a căzut de la îndumnezeire, şi prin care luptă să se reîntoarcă în procesul de îndumnezeire.

2 – Fiinţa Umană în Lumea Materială – când Fiinţa Umană se manifestă în suflet, trup şi aură de român, trupuri prin care încearcă să îşi vindece trupul duh îmbolnăvit prin căderea fiinţei din procesul de îndumnezeire în trupul duh.

3 – Fiinţa Umană după ce pleacă din Lumea Materială – când Fiinţa Umană varsă în duhul său bolnav, lumina strânsă de suflet pe Pământ, prin gândul, cuvântul şi purtarea sa iubitoare faţă de Hristos şi părinţi, faţă de semenii săi din familia sa şi faţă de semenii săi din alte familii.

Aceste coborâri repetate ale fiinţei umane – pe teritoriul actual al României – în suflet, trup şi aură de român, poartă numele de ADAMPATARTA.

Acest proces Hristic de reîncarnare succesivă desemnează Calea prin care o categorie distinctă de fiinţe umane, Adamii, coboară pe teritoriul românesc actual, îşi refac prin modelul Hristic de suflet, trup şi aură de român, trupul duh distrus prin căderea lor din procesul de îndumnezeire, şi se reintegrează în acest proces de îndumnezeire.

În urma acestor studii realizate prin clarvedere directă, obţii răspunsuri valoroase, inedite, la întrebări care frământă pe mulţi români, dar la care nu s-a mai răspuns până azi pe teritoriul actual al României decât superficial, evaziv:

– Cine sunt fiinţele care vin în suflet trup şi aură de român?

– Cine sunt fiinţele îmbrăcate în trupuri materiale de femei?

– Cine sunt fiinţele care vin în trupuri materiale de bărbaţi?

– Prin ce se deosebeşte sufletul, contrapartea energetică a trupului materic şi aura unei fiinţe umane care vine în trup material femeiesc, de sufletul, contrapartea energetică a trupului materic şi aura unei fiinţe umane care vine în trup material bărbătesc?

– De unde vin toate aceste fiinţe umane?

– De ce vin ele tocmai în România?

– Cu ce scop vin aici aceste fiinţe, cu ce misiune?

– Cine sunt fiinţele care sabotează misiunea acestor fiinţe umane care vin în suflet, trup şi aură de român?

Azi, vremuri tulburi trăim şi sunt mulţi românii care trec de Cele 2 Vămi Întunecate Ale Pământului. Ei sunt cei care au fost cernuţi multe vieţi prin Sita Marii Finanţe şi prin Sita Marii Oculte, ca să înveţe că răul este binele făcut prost şi să înţeleagă de ce trebuie să renunţe în acest fel la cele 2 mite întunecate ale Celui Viclean,

– la Puterea şi la Ştiinţa de a înrobi orice trup prin îndepărtarea lui prin minciună de Pământul unde se naşte, putere dată lor de către Cel Viclean prin bani,

– la Puterea de a înrobi orice suflet prin îndepărtarea lui prin minciună de Hristos, putere dată lor de către Cel Viclean prin”iniţierile”în ştiinţele dumne-zeilor, adică în paranormal, în spiritual, în ocult, în ezoteric.

Ca să înţeleagă că Răul este dreptatea făcută strâmb.

Aceşti români cu mintea întregită prin nenumărate contradicţii şi cu inima împlinită prin atâtea remuşcări, au adunat din scrumul suferinţelor conştiinţei lor, în decursul a multor vieţi trăite în teribilul război purtat cu sufletul lor, puterea de a rezista tentaţiei cosmice de a mai îmbrăca şi în această viaţă hainele lor vechi şi nedumnezeieşti de acumulatori de bani şi de putere, de mari maeştrii, de maeştrii spirituali, de şamani, de ezoterişti, de ocultişti. Haine prin care ei, în trecut, supuneau atât de uşor trupurile semenilor şi cu care le înrobeau aşa lesne sufletele şi cu care le cucereau atât de repede ţările…

Aceşti români, acum, prin sufletul şi prin trupul lor ca aurul încercat şi curăţat de zgură, descoperă Evanghelia lui Dumnezeu coborât pe Pământ ca Hristos, în care se vorbeşte despre o Cale optimă prin care fiinţa lor poate strânge în suflet, pe timpul unei vieţi, lumină de gând, cuvânt şi purtare, în familie şi la slujbă, lumină necesară însănătoşirii duhului.

ACEASTĂ CARTE ESTE SCRISĂ DOAR PENTRU EI, IAR CAPITOLELE ACESTEI CĂRŢI SUNT SEMNE DE CIRCULAŢIE PE MAREA AUTOSTRADĂ A REÎNTOARCERII OMULUI ACASĂ, LA DUMNEZEU.

SEMNE PE CARE ÎN SFÂRŞIT LE POT RECUNOAŞTE. SEMNE CARE AVERTIZEAZĂ DRUMUL VIEŢII, ACCIDENTAT, DRUMUL UNEI VIEŢI CU GROPI, DRUMUL VIEŢII CARE SE ÎNFUNDĂ…

Numai aceşti români cernuţi în acest fel în multe vieţi prin Cel Viclean, descoperă azi că Evanghelia este Calea reîntoarcerii la Dumnezeu a duhului căzut al Omului.

Căci dacă preoţii lui Dumnezeu coborât ca Hristos pe Pământ – sunt apostoli ai Evangheliei lui Hristos pe teritoriul românesc pentru Oameni, pentru Adami, adică pentru fii căzuţi ai lui Dumnezeu, atunci maeştrii spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, care vestesc alte evanghelii ale altor dumne-zei, apostolii cui sunt?

Răspunzând la aceste întrebări azi, vom încerca totodată, să tălmăcim împreună sensul versetelor biblice din 1 Timotei, cap. 4 versetele 1, 2, 3:

“Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor îndepărta de credinţă, dându-şi mintea unor duhuri înşelătoare şi unor învăţături ale demonilor”.

“abătuţi de făţărnicia unor Oameni, care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însăşi conştiinţa lor.”

“Ei opresc căsătoria şi învaţă să te fereşti de unele mâncăruri, pe care Dumnezeu le-a făcut, ca să fie luate cu mulţumiri de către cei care cred şi cunosc adevărul”

CAPITOLUL 2

OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR DOUĂ CATEGORII DE FIINŢE AFLATE PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI:

1 – OAMENII, ADAMII – FIINŢELE, CARE SUPRAVIEŢUIESC MORŢII, ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI DE ROMÂN ŞI CARE PĂRĂSESC TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI DUPĂ MOARTEA TRUPULUI MATERIC.

2 – FII ŞI FIICELE OMULUI – FIINŢELE CARE TRĂIESC O SINGURĂ EXISTENŢĂ, ŞI CARE NU SUPRAVIEŢUIESC MORŢII, ADICĂ DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI.

Se împlinesc cincisprezece ani de când am început observarea atentă, prin clarvedere directă:

– a fiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul actual al României,

– a celor trei ţinuturi energetice care compun teritoriul actual al României:

– ţinutul românesc de suflet – România Anima.

– ţinutul românesc material – România Materica.

– ţinutul românesc auric – România Aurica.

– a legăturilor energetice existente între fiinţele îmbrăcate în suflet trup şi aură de român şi cele trei ţinuturi ce alcătuiesc împreună teritoriul românesc – ţinutul sufletesc, ţinutul material şi ţinutul auric.

– a diferenţelor care pot exista:

– între fiinţele aflate pe teritoriul românesc.

-între fiinţele aflate pe teritoriul românesc şi fiinţele aflate pe alte teritorii.

-între trupul suflet, material şi auric al unei fiinţe aflate pe teritoriul românesc şi trupul suflet, materic şi auric al fiinţelor aflate pe alte teritorii.

-între cele trei ţinuturi ce compun teritoriul românesc – ţinutul sufletesc, materic şi auric – şi ţinuturile ce compun teritoriile altor ţări.

Observarea prin Clarvedere Directă a lumilor, a fiinţelor şi a legăturilor dintre lumi si fiinţe, continuă şi la ora actuală, deoarece pe teritoriul românesc continuă să se nască fiinţe în suflet trup şi aură dar şi să vină la încarnare, fiinţe umane în trupuri duh care îmbracă suflet, trup şi aură de român.

De-a lungul timpului, în urma observării atente prin clarvedere a fiinţelor aflate în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, am ordonat aceste fiinţe în două mari categorii şi anume, Oameni şi fii ai Oamenilor, în funcţie de alcătuirea lor energetică şi de mersul acestora, adică de principiul energetic de funcţionare al acestor fiinţe.

Vom vorbi prin urmare despre:

1 – Oameni – fiinţele umane care rezistă descompunerii sufletului, trupului şi aurei lor de români

Sunt fiinţele umane care vin să-şi vindece impulsurile lor greşite (distrugătoare de lume şi de trupuri) manifestate prin trupul lor duh cândva, pe când se numeau Zei. Şi care acum învaţă prin trupul sufletesc, materic şi auric de român, respectul pentru viaţa lumii şi pentru viaţa tuturor fiinţelor în trup.

2 – fii şi fiicele Oamenilor – fiinţele care nu rezistă descompunerii sufletului, trupului şi aurei lor.

Sunt fiinţe care nu trăiesc decât o singură existenţă. Sunt fii fiilor lui Dumnezeu adică fii fiinţelor umane căzute din procesul de îndumnezeire al trupului lor duh. Sunt fii şi fiice de Oameni, Adamii căzuţi, fii şi fiice de îngeri căzuţi, fii şi fiice de fiinţe ale naturii, căzute. Sunt fii şi fiice rezultate prin încrucişarea celor trei seminţii. Sunt fiinţe care au chipul şi asemănarea defectă a creatorilor lor, zeii. Căci Zeii, adică alţi dumne-zei decât DUMNEZEU, nu sunt altceva decât duhuri umane, duhuri îngereşti, duhurile naturii, care se manifestă în trupurile lor duh defectate prin depărtarea lor în duh de Duhul lui Dumnezeu.

Vom discuta rezultatele observării atente prin clarvedere directă a acestor două categorii de fiinţe, Omul şi fiul Omului, fiinţe aflate în suflet, trup şi aură pe teritoriul românesc. Dar, în acelaşi timp vom comenta împreună de ce, când citim cele patru Evanghelii ale Bibliei, observăm că Dumnezeu coborât ca Hristos, se numeşte pe Sine în două feluri. Se numeşte pe Sine”Fiul lui Dumnezeu”atunci când vorbeşte cu Oamenii, adică cu fii lui Dumnezeu, foştii zei care se reîntorc la EL prin încarnări repetate şi Se numeşte pe Sine”Fiul Omului”atunci când vorbeşte cu fii Omului, adică cu fii zeilor care nu vor încă să se reîntoarcă la Dumnezeu. Totodată vom medita împreună la tâlcul unei fraze interesante din”Acatistul Buneivestiri a Preasfântei Născătoare de Dumnezeu”în care se scrie:

“Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu al omului se face, ca luând ce este mai rău, să-mi dea mie (n.a. mie, fiul omului) ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam (n.a. Omul) şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu”,

dar şi la altă frază, la fel de plină de tâlc din Acatistul Sfiintei Muceniţe Varvara, frază pe care o citim în Icosul al 2 – lea:

“Căutând Sfânta fecioară Varvara să înţeleagă ceea ce era de înţeles numai pentru Însuşi Făcătorul a toată făptura, vorbea cu mintea sa, zicând: idolii (n.a. dumne-zeii) cei întunecaţi cum ar putea să zidească luminătorii cei luminaţi ai cerului, spune-mi? La care, prin psalmistul a răspuns aşa: toţi Zeii neamurilor sunt demoni; iar Dumnezeu si Domn, Unul este, Care a făcut cerurile şi toată lumina lor.”

CAPITOLUL 2

SUBCAPITOLUL 1

1 – OAMENII.

FIINŢELE CARE SUPRAVIEŢUIESC MORŢII, ADICĂ DESCOMPUNERII ŞI TRANSFORMĂRII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI DE ROMÂN.

OMUL ESTE CONTEMPORAN CU DUMNEZEU

Când se naşte românul, lumea şi legile ei sunt deja strâmbate de cel venit înaintea românului. Pentru că românul trăieşte în nefericire se îmbolnăveşte, suferă şi moare, căci nu îl învaţă nimeni să vadă în toate, pe cel învelit în român şi pe cele înveşmântate în Românie. De aceea, tu nu mai cheltui toată ziua să priveşti la lume, la plantele, la animalele şi la semenii dragi ţie care mor.Ci deprinde-te mai degrabă – cu sârgul folosit de tine să supui ţie pe semen şi truda mâinilor lui – să începi să priveşti pe Hristos din lume, din plante, din animale şi din semen. La început fă-te mic, ca să poţi începe de la cele mici, apoi fii răbdător, iar când vei ajunge a privi în toate frumosul acolo unde cei mulţi nu reuşesc, fii fericit. Căci toate sunt în tine de la începutul tău, şi toate se amplifică, se antrenează, azi puţin, mâine puţin, aidoma înotătorului sau alergătorului…

Fiinţele care la coborârea lor pe teritoriul românesc, îmbracă un anumit tip, model de suflet, trup şi aură de român, mai exact modelul Hristic (creştin) de suflet, trup şi aură, iar la plecarea lor de pe teritoriul românesc supravieţuiesc descompunerii şi transformării acestor trupuri date lor pe timpul poposirii lor vremelnice aici, pe teritoriul României, reprezintă acea categorie de fiinţe în care Dumnezeu a pus toată gloria Lui.

Această categorie de fiinţe sunt Oamenii, Adamii, adică fiii lui Dumnezeu Cel Atotputernic.

Observată prin clarvedere directă această distinctă categorie de fiinţe care vin în trupuri, suflete şi aure de români, dezvăluie o istorie, o existenţă, o alcătuire şi un mers (principiu de funcţionare energetic) minunate, aflate sub emblema cifrei 3.Putem prin urmare să vorbim despre:

– 3 personalităţi distincte ale românului: omul, fiinţa umană, trupurile fiinţei umane.

– 3 universuri sau categorii de lumi natale ale celor 3 personalităţi ale românului:

lumile oamenilor, lumile fiinţelor omeneşti, lumile trupurilor fiinţelor omeneşti.

– 3 procese de îndumnezeire a celor 3 personalităţi ale românului în cele trei universuri sau categorii de lumi:

– îndumnezeirea omului în lumile oamenilor,

– îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile fiinţelor omeneşti,

– îndumnezeirea fiinţei omeneşti în lumile trupurilor.

OMUL, FIINŢA ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCAT OMUL ŞI TRUPURILE ÎN CARE ESTE ÎMBRĂCATĂ FIINŢA OMULUI – OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

Omul, privit prin clarvedere directă

Omul Adevărat este creaţia cea adevărată, creaţia cea de dincolo de fiinţa sa –care fiinţă este îmbrăcămintea cea intimă a omului – şi de dincolo de trupurile fiinţei sale – trupurile în care se îmbracă fiinţa umană.

Este creaţia pe care vom conveni să numim Omul Adevărat, creaţie a cărui alcătuire nemărginită preaminunată se dezvăluie prin clar-vederea directă şi poate fi admirată în toată splendoarea sa.

Omul Adevărat, este creaţia Adevăratului Dumnezeu, Cel de dincolo de Fiinţa Sa cu care se îmbracă, Cel de dincolo de numărul de necuprins al trupurilor cu care îşi îmbracă Fiinţa Lui. Omul Adevărat este creaţia Adevăratul Dumnezeu care Se manifestă simultan în Lumile Omului, în Lumile Fiinţelor Umane, în Lumile Trupurilor Fiinţelor Umane şi pe care ÎL cunoaştem că Se manifestă şi prin Duhul Său în Lumile duhurilor şi prin suflet, trup şi aură pe Pământ, unde toţi cei care se coboară vremelnic aici ÎL cunosc sub numele de Iisus Hristos.

Omul Adevărat este minunat la privit, însă deosebit ca alcătuire şi comportament de ceea ce devine el când se îmbracă în fiinţa sa, straiul său intim, şi deosebit de ceea ce devine în fiinţa sa, când îmbracă, rând pe rând, nesfârşite trupuri dumnezeieşti, croite de Dumnezeu, precum pe ale Lui le croieşte, fără început şi fără sfârşit.

Lumile Oamenilor unde nu vezi decât pe Dumnezeu cu Omul, sunt preaminunate.

De te afli mânat de dorinţa de a cunoaşte mai multe când eşti aici, pe Pământ, în suflet, trup şi aură de român, priveşte în alcătuirea cea adâncă a Românului, şi anume la ce este el cu adevărat, adică la Omul Adevărat şi ai să vezi în Român un contemporan cu Adevăratul Dumnezeu, ai să vezi în Român pe unul foarte vechi, care cu mult, mult timp înainte, a fost şi a umblat unde nu este energie, nici formă, nici lumi, nici trupuri, nici gândul, nici cuvântul, nici purtarea, nici lumina lor adică secretul nemuririi lor, nici întunericul lor, adică necunoaşterea secretului nemuririi lor.

– iată prin urmare cum se vede prin clarvedere, Omul Adevărat din fiecare Român. Mulţi sunt azi cei ce pe atunci nu erau, şi care să clar- vadă pe Dumnezeu în fiecare român nu reuşesc, şi nici să vadă întocmirile ascunse din Român nu pot, dar să se pună”maeştrii spirituali”“, ocultişti”“, ezoterişti”“, învăţători”peste români reuşesc repede.

Fiinţa Omului privită prin clarvedere directă –

Fiinţa Omului îmbracă Omul Adevărat.

Fiinţa Omului este straiul intim al Omului Adevărat, strai creat după chipul şi asemănarea Fiinţei lui Dumnezeu, straiul Lui intim.

-Fiinţa Omului este o creaţie preaminunată pe care nu o poţi înrobi, îmbolnăvi şi nici distruge cu gânduri, cuvinte şi purtări rele, iar Lumile Fiinţelor Umane, unde vezi Omul îmbrăcat în acest strai intim, sunt pururea, veşnice, căci nu le poţi învinge prin voinţa şi nici supune prin forţă.

– când Omul Adevărat se îmbracă în fiinţa sa şi intră în Lumile Fiinţelor, Omul Adevărat devine una cu Fiinţa sa, straiul său intim, iar asemănarea, alcătuirea şi comportamentul său se transformă şi devine ceva minunat, inedit şi cu totul nou pentru el. Omul Adevărat devine o Fiinţă Umană…

– am privit şi mai adânc Românul şi luând seama la ce era el chiar înainte să fie făcut Om Adevărat, în Lumile Oamenilor Adevăraţi, am vrut să măsor timpul petrecut de el acolo. Am privit apoi românul şi luând seama la Omul Adevărat înfăşurat acum în trup de carne am vrut să măsor timpul trăit de Omul Adevărat în Lumile Oamenilor Adevăraţi. Şi iarăşi am privit la român şi m-am uitat la Fiinţa lui ca să-i măsor timpul petrecut în Lumile Fiinţelor. Şi am văzut că dacă toate stelele de pe cer s-ar transforma în cifre, nu ar ajunge să măsori nici o clipită din trăirile unei Fiinţe umane îmbrăcată acum şi aici în suflet, trup şi aură de Român.Iată cum se vede prin clarvedere Fiinţa Umană cea minunată din fiecare român. Prea mulţi sunt azi, cei care nu pot clar-vede şi care nu pot pricepe mersul acestei întocmiri minunate din fiecare român, dar să se facă maeştrii spirituali peste români, reuşesc repede.

Trupurile fiinţei umane, privite prin clarvedere directă

Am văzut ce era ceea ce este Omul Adevărat şi unde era el înainte să fie adus în Lumile Oamenilor Adevăraţi şi să fie îmbrăcat astfel.

Privind Omul Adevărat în îndelungata lui şedere în Lumile Oamenilor Adevăraţi, l-am văzut urmând un anumit proces de învăţare a lui de către Dumnezeu pentru ca Omul Adevărat să se îndumnezeiască în Lumile Oamenilor Adevăraţi.

Scopul îndumnezeirii Omului Adevărat în Lumile Omului Adevărat, a fost aducerea lui în minunatele Lumi Ale Fiinţei şi îmbrăcarea lui cu strai de Fiinţă, în care să se îndumnezeiască în Lumea Fiinţelor alături de Fiinţa lui Dumnezeu şi să devină o Fiinţă Umană Îndumnezeită.

Scopul îndumnezeirii Fiinţei Umane în Lumile Fiinţelor Umane a fost aducerea Fiinţei Umane îndumnezeite în Lumile Trupurilor şi manifestarea şi Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Trupuri, în Lumile Trupurilor.

Îndumnezeirea Fiinţelor Umane (aflate în suflet, trup şi aură de român pe teritoriul actual al României) în Lumile Trupurilor s-a întrerupt în momentul căderii lor din procesul de îndumnezeire a Fiinţei lor într-una din Lumile Trupurilor şi anume în Lumea Duhurilor şi în trupul acelei lumi, Trupul Duh, proces ce se desfăşura în Lumea Şcoală De Îndumnezeire A Fiinţei Umane În Trupul Duh.

Model de scanare, analiză, diagnosticare şi sugestii de tratament pentru fiinţele îmbrăcate în suflet, trup si aură de român:

Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care s-au săturat de răspunsurile unor”

ştiinţe şi tehnici”mereu evazive, incomplete şi mai mult păgubitoare, valabile din ce în ce mai puţin chiar şi pentru fiul Omului, pentru care au şi fost concepute, adică pentru

indieni, chinezi, tibetani, japonezi, africani, egipteni, evrei, musulmani, etc.

Sunt din ce în ce mai mulţi români şi nu numai români, care nu se mai lasă păcăliţi de o falsă”spiritualitate”exprimată de Marele Păcălici Al Lumi prin toate soiurile de”mari maeştrii”“maeştrii spirituali ”“

şamani”“ocultişti”“ezoterişti”“paranormali”ori”clarvăzători”care inundă cu apă moartă românii obişnuiţi cu apă vie.

Sunt români care se deşteaptă şi care vor să găsească răspunsuri cu adevărat folositoare pentru ceea ce sunt ei, cu privire la alcătuirea şi funţionarea Tiparului Românesc De Suflet, Trup şi Aură în care se coboară Fiinţa lor pe Teritoriul României şi care Tipar Românesc de Suflet, Trup şi Aură este acordat energetic în mod unic, special, numai pentru Fiinţa lor.

Sunt români care vor să afle răspunsuri adevărate cu privire la obârşia Fiinţei lor, aflată acum, pentru scurt timp aici, cu privire la locurile de unde vin pe Teritoriul Românesc, cu privire la scopul venirii lor aici, ori cu privire la locurile unde se duc după ce fiinţa lor părăseşte Teritoriul Românesc şi leapădă acest Tipar Românesc de Suflet, Trup Fizic şi Aură întocmit special pentru fiinţa lor. Tipar Românesc deosebit de preţios.

Mulţi români sunt azi cei ce nu îi cunosc Adevărata Alcătuire şi Adevărata Valoare şi astfel cad în capcana Marelui Păcălicii care, prin felurite forme de”iniţiere”anti-hristice (opuse lui Hristos) precum vrăjitoria, ghicitoria, şamanismul, infoenergetica, rei-ki, yoga, etc, îl dereglează, îl goleşte de Lumină Hristică şi îl năruie.

– calea cea mai scurtă prin care un român poate afla răspunsuri la întrebările lui, constă în scanarea prin Clarvedere Directă a tuturor componentelor energetice ce îl alcătuiesc pe el, românul din faţa ta, iar apoi analizarea fiecărei componente energetice în parte.

– în cazul în care, există o cât de mică abatere de la funcţionarea ideală a fiinţei în trupul suflet, fizic ori auric de român se poate stabili un diagnostic al acestei abateri şi se pot face sugestii pentru soluţionarea acestui aspect.

– în cazul în care fiinţa sa s-a abătut de la modul ideal de comportament în Tiparul său Românesc de suflet, trup şi aură şi ca rezultat şi-a afectat mai mult sau mai puţin structurile de suflet, trup sau aură, se pot prescrie sugestii de reţete sau se pot da sugestii cu privire la tratamente specifice fiecărei structuri energetice în parte în vederea recuperării acestora, fie că este vorba de suflet, de trup ori de aură.

SUGESTII PENTRU VIITOR

O scanare completă prin Clarvedere Directă, o analiză completă, stabilirea unui diagnostic complet şi sugestii pentru un tratament complet, pentru o fiinţă umană aflată în suflet, trup si aură de român, se poate face, dacă şi numai dacă priveşti românul din cele 5 Perspective Cosmice în care se află într-o continuă şi într-o simultană manifestare.

Astfel:

1 – poţi analiza pe Român din perspectiva Omului Adevărat îndumnezeit în Lumile Oamenilor.

2 – poţi analiza pe Român ca şi Fiinţă Umană îndumnezeită în Lumile Fiinţelor Umane.

3 – poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană aflată în plin proces de îndumnezeire în Lumile Trupurilor

4 – poţi analiza Românul ca şi Fiinţă Umană ce şi-a întrerupt procesul ei de îndumnezeire în trupuri, din Lumile Trupurilor, prin căderea ei în trupul duh de la îndumnezeire, proces ce se desfăşura în una din Lumile Trupurilor, adică în Lumea Duhurilor, unde se desfăşoară Procesul De Îndumnezeire al Fiinţelor Umane În Trupul Duh.

5 – poţi analiza Românul din punct de vedere al fiinţei umane căzute din procesul de îndumnezeire în trupul duh, care se coboară pe teritoriul actual al

României unde îmbracă un anumit tipar de suflet, trup – femeiesc sau bărbătesc – şi aură de român, tipar acordat energetic numai pentru Fiinţa lui..

1 – Românul privit din perspectiva Omului Adevărat, îndumnezeit în Lumile Omului Adevărat.

Privind prin clarvedere directă la această minunată stuctură, vezi cum arată românul adevărat, Omul îndumnezeit în Minunatele Lumi ale Omului Adevărat, cu mult timp înainte de fi chemat în Lumile Fiinţelor, cu mult, mult timp înainte să fie chemat în Lumile Trupurilor ca să îmbrace trupul duh, şi cu foarte mult timp înainte să fie adus ca român şi îmbrăcat în acest tipar special de suflet, trup şi aură de român. Procesul de îndumnezeire în Lumile Omului Adevărat a durat vremuri îndelungate iar la urmă, Omul Adevărat a învăţat să imite trup nemuritor şi lume veşnică pentru el. Vremuri şi mai îndelungate a umblat omul în trup nepieritor în acele lumi veşnice. Când trupurile celor trei tărâmuri româneşti (sufletul trupul şi aura) adorm, românul se îmbracă iarăşi ca în vremurile de demult şi se întoarce într-o clipită ca Om Adevărat în trup nepieritor şi în minunatele lumi fără de sfârşit de acolo, ca să fie liniştit şi încurajat de DUMNEZEU.

2 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane îndumnezeită în Lumile Fiinţelor Umane.

Posibilitatea ca Omul Adevărat să cunoască trăiri netrăite, au dus la aducerea lui în minunatele Lumi ale Fiinţelor şi la îmbrăcarea lui în strai nou ca să devină una cu el, adică să devină o Fiinţă Umană.

Procesul de îndumnezeire a Fiinţei Umane a durat multă vreme dar şi mai îndelungate timpuri a vieţuit Fiinţa Umană în trupul ei ţinut veşnic prin Ştiinţa Lui Dumnezeu învaţată în Lumile nepieritoare şi prea minunate ale Fiinţelor Umane. Când Fiinţa românului leapădă noaptea veşmintele în care s-a întristat ziua, adică sufletul, trupul şi aura de român, îmbrăcată astfel în acest minunat strai veşnic de Fiinţă, într-o clipită ajunge în Minunatele Lumi Ale Fiinţei unde nu sunt lacrimi şi nici întristare şi unde este mângâiată şi încurajată de Dumnezeu.

3 – Românul privit din perspectiva Fiinţei Umane aflate în plin proces de îndumnezeire în minunatele Lumi Ale Trupurilor.

Cu mult timp înainte ca să fie nevoită să vină în suflet trup şi aură de român, cu mult, mult timp înainte să se manifeste în trup duh şi cu nespus de mult timp înainte să se manifeste în trup spirit, Fiinţa Umană îndumnezeită era adusă ca să se îndumnezeiască în Minunatele Lumi ale Trupurilor.

Minunatele Lumi Ale Trupurilor

Aceste Minunate Lumi Ale Trupurilor sunt create de către Dumnezeu după un anumit şablon de întocmire al Lumilor, numit şablonul Ş.T.A.D., care presupune:

– gruparea a miliarde de lumi în sisteme de lumi.

– gruparea a miliarde de sisteme de lumi în megasisteme de lumi.

– gruparea a miliarde de megasisteme de lumi în ultrasisteme de lumi…

Îndumnezeirea Fiinţei Umane În Minunatele Lumi Ale Trupurilor presupune:

a – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-o lume şi în trupul acelei lumi.

b – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un sistem de lumi şi în toate trupurile acelui sistem de lumi.

c – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un megasistem de lumi şi în toate trupurile acelui megasistem de lumi.

d – îndumnezeirea Fiinţei Umane într-un ultrasistem de lumi şi în toate trupurile acelui ultrasistem de lumi.

a – îndumnezeirea fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei lumi

Fiecare Lume are propriul ei sistem, alcătuit din 3 lumi principale:

1 – Lumea Dumnezeiască sau Lumea personală a Fiinţei Lui Dumnezeu.

Fiinţa Lui Dumnezeu Se manifestă în Lumea Dumnezeiască în trupul Său Dumnezeiesc. Din manifestarea în mod dumnezeiesc, a Fiinţei Lui Dumnezeu în trupul Său Dumnezeiesc, în lumea SA Dumnezeiască se naşte Sfinţenia, adică continuitatea eternă, veşnicia trupului Său cel Dumnezeiesc şi a lumii Sale celei Dumnezeieşti

2 – Lumea şcoală de îndumnezeire a fiinţelor în trup.

Lumea în care fiinţele umane create de Fiinţa Lui Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa învaţă să alcătuiască trup veşnic ca trupul veşnic al lui Dumnezeu, şi lume veşnică precum lumea nepieritoare a lui Dumnezeu.

3 – Lumea de reabilitare.

Este lumea, dacă vreţi, unde vin toate fiinţele umane care au trecut prin foarte multe lumi şi trupuri în care s-au îndumnezeit şi care fiinţe, socotind suficientă înţelepciunea lor acumulată din îndumnezeirea lor în acele multe trupuri şi în lumile lor, au poftit să ajungă dumne-zei înainte de termen, şi au alcătuit creaţii după chipul şi după asemănarea lor neîndumnezeită încă şi pieritoare.

PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE A FIINŢEI UMANE ÎNTR-O LUME ŞI ÎN TRUPUL ACELEI LUMI

Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupul specific acelei lumi, presupune trecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoală de îndumnezeire prin 3 stadii de îndumnezeire adică prin 3 clase diferite, unde este îmbrăcată în 3 trupuri diferite iar fiecare trup are 3 părţi diferite, în care înregistrează 3 trăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 Taine Dumnezeieşti adică în 3 tipuri de învăţături diferite:

1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei în trup începător – sau copilăria fiinţei în trup.

2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei în trup avansat – sau maturitatea fiinţei în trup.

3 – Stadiul sau ştiinţa finală a îndumnezeirii fiinţei în trup aproape îndumnezeit – sau bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup.

Procesul de îndumnezeire al fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei lumi este procesul prin care fiinţa umană învaţă succesiv, prin trup de copil, prin trup de matur şi prin trup de bătrân cele 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască:

1- părtăşia cu familia sa.

2- părtăşia cu semenii din alte familii.

3- părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii.

Dumnezeu Cel Ce Este Înfiinţătorul şi Susţinătorul tuturor familiilor din Minunatele Lumi Ale Trupurilor, Este Acelaşi în Lumile Luminate Ale Fiinţelor Umane, este acelaşi în Eternele Lumi ale Omului Adevărat şi Este Acelaşi în Lumile Nesfârşite de dinaintea acestor lumi.

Ce este părtăşia dumnezeiască, şi cum se vede ea, privită prin clarvedere directă

Un trup începător

Un trup începător, adică un trup de copil, este de 3 ori împărtăşit, adică alcătuit din 3 părţi străine, diferite. Fiecare parte este la rândul ei împărtăşită de 3 ori, alcătuită din alte 3 părţi:

1 – partea semenilor din familia sa – partea stângă, alcătuită din 3 părţi străine luate din trupurile semenilor din familie, din trupul lui Dumnezeu şi din creaţia lumii.

2 – partea dumnezeiască – partea de mijloc, alcătuită din 3 părţi străine luate din trupul lui Dumnezeu, din trupurile părinţilor şi din trupurile altor părinţi cunoscuţi.

3 – partea semenilor din alte familii – partea dreaptă, alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupurile copile, semenii cunoscuţi din alte familii, din trupul lui Dumnezeu si din creaţia lumii

Un trup avansat

Un trup avansat, adică un trup de matur este de 3 ori împărtăşit, adică alcătuit din 3 părţi diferite, străine, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită, adică este alcătuită din alte 3 părţi:

1 – partea semenilor din familia sa – partea stângă a trupului, alcătuită din parţi străine luate din trupurile copiilor, din părţi luate din Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii.

2 – partea dumnezeiască – partea de mijloc, alcătuită din părţi străine luate din trupul părinţilor, din părţi luate din trupul lui Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii.

3 – partea semenilor din alte familii – partea dreaptă, alcătuită din părţi străine luate din trupurile semene, mature, din alte familii, din părţi luate din trupul lui Dumnezeu şi din părţi luate din creaţia lumii.

Un trup aproape îndumnezeit

Un trup aproape îndumnezeit, un trup”bătrân”este de 3 ori împărtăşit adică cu 3 părţi străine umplut, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită, adică cu 3 părţi străine umplută:

1 – partea semenilor din familia sa – partea stângă este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupurile mature peste care e aşezat ca părinte, din trupurile copiilor acestor maturi aşezaţi ca părinţi peste copii lor şi din părţi luate din trupul lui Dumnezeu.

2 – partea dumnezeiască – partea de mijloc, alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul lui Dumnezeu, din trupul unui semen pus peste el ca părinte îndrumător şi din creaţia lumii.

3 – partea semenilor din alte familii – partea dreaptă, alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupurile bătrâne ale semenilor cunoscuţi, din trupul lui Dumnezeu, şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală.

Cele 3 reguli dumnezeieşti ale celor 3 stadii de îndumnezeire ale fiinţei umane prin cele 3 trupuri se referă la:

1 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul său încă neîndumnezeit cu Fiinţa lui Dumnezeu în trupul Său dumnezeiesc.

2 – păstrarea neîntreruptă a părtăşiei fiinţei umane prin trupul său cu familia.

3 – păstrarea neîntreruptă a fiinţei umane prin trupul său cu semenii din alte familii.

ASTFEL putem desprinde 3Principii Cosmice valabile etern în Minunatele Lumi Ale Trupurilor:

1 – Îndumnezeirea fiinţei umane prin cele 3 trupuri în cele 3 stadii ale procesului de îndumnezeire, presupune rămânerea ei în părtăşie dumnezeiască.

2 – După parcurgerea celor 3 stadii de îndumnezeire în trup, fiinţa umană reuşeşte să imite pentru ea, trup după asemănarea celui dumnezeiesc – un trup sfinţit prin împărtăşirea, adică prin amestecul celor 3 trupuri îndumnezeite în cele 3 stadii ale îndumnezeirii – trupul de copil, trupul de matur, trupul de bătrân; la urmă, fiinţa umană imită lume minunată pentru ea după lumea cea dumnezeiască.

3 – Rămânerea eternă a fiinţei umane într-o lume şi în trupul acelei lumi presupune rămânerea eternă a fiinţei în trup, prin toate cele 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască. Trupul unei astfel de fiinţe este minunat căci puterile acelui trup, sunt puterile tuturor fiinţelor din ale căror trupuri a fost alcătuit şi cu care se află în eternă părtăşie dumnezeiască.

b – îndumnezeirea fiinţei umane într-un sistem de lumi şi prin toate trupurile acelui sistem de lumi:

Există la nivel de sistem de lumi o lume dumnezeiască minunată ce întrece prin minunăţia ei toate lumile dumnezeieşti din lumile sistemului, iar trupul acelei lumi cu care se îmbracă Fiinţa lui Dumnezeu, este preaminunat.

– sunt fiinţe umane îndumnezeite în toate lumile sistemului şi prin toate trupurile acelor lumi, fiinţe care au ajuns a imita pentru ele trupul veşnic şi lumea cea eternă a lui Dumnezeu.

– trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat căci puterile acelui trup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află în părtăşie dumnezeiască.

c – îndumnezeirea fiinţei umane într-un megasistem de lumi şi prin toate trupurile acelui megasistem de lumi.

Se află la nivel de megasistem de lumi, o lume dumnezeiască minunată şi în ea se află în trupul acelei lumii, Fiinţa Lui Dumnezeu.Fiinţele umane desăvârşite într-un megasistem de lumi prin toate trupurile acelui megasistem au ajuns a imita pentru ele trup minunat şi lume nemuritoare, precum cea dumnezeiască.

– trupul unei astfel de fiinţă umană este minunat, căci puterile acelui trup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află în părtăşie dumnezeiască eternă.

d – îndumnezeirea fiinţei umane într-un ultrasistem de lumi şi prin toate trupurile acelui ultrasistem de lumi.

La nivelul unui ultrasistem de lumi există o lume dumnezeiască neasemuită, unde Fiinţa lui Dumnezeu îmbracă trup dumnezeiesc fără seamăn.

– fiinţele umane desăvârşite într-un ultrasistem de lumi şi prin toate trupurile acelui ultrasistem de lumi au ajuns a imita pentru ele, trup minunat şi lumi minunate nepieritoare, aidoma celor dumnezeieşti.

– trupul unei astfel de fiinţe este minunat, căci puterile acelui trup sunt puterile tuturor trupurilor din care este alcătuit şi cu care se află în părtăşie dumnezeiască eternă.

Felurile trupurilor îmbrăcate de fiinţa umană în procesul de îndumnezeire în Minunatele Lumi Ale Trupurilor:

– O fiinţă umană îndumnezeită într-o lume prin trupul acelei lumi are trupul unei lumi, are trupul acelei lumi.

– O fiinţă îndumnezeită într-un sistem de lumi prin toate trupurile acelui sistem de lumi împrumută un trup special, trupul unui sistem de lumi, trup care este suma tuturor trupurilor din acel sistem de lumi.

– O fiinţă îndumnezeită într-un megasistem de lumi prin toate trupurile acelui megasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unui megasistem de lumi, trup care este suma tuturor trupurilor sistemelor de lumi ce alc[tuiesc megasistemul de lumi.

– O fiinţă îndumnezeită într-un ultrasistem de lumi prin toate trupurile acelui ultrasistem de lumi, împrumută un trup special, trupul unui ultrasistem de lumi, trup ce este suma tuturor trupurilor din megasistemele de lumi ce alcătuiesc ultrasistemul de lumi.

– Tot aşa, fiinţa umană care termină procesul de îndumnezeire în Minunatele Lumi Ale Trupurilor împrumută un trup special, trupul fiinţei umane îndumnezeită în Minunatele Lumi Ale Trupurilor, trup ce este suma tuturor trupurilor ultrasistemelor de lumi ce alcătuiesc Minunatele Lumi Ale Trupurilor.

– Prin clarvedere directă deosebeşti lesne între ele aceste minunate trupuri care îţi arată stadiul de îndumnezeire atins de fiinţa umană până acum, în Minunatele Lumi Ale Trupurilor.

Pe Pământ şi în special pe teritoriul României se coboară în suflet, trup şi aură de român, fiinţe umane mai noi venite în Minunatele Lumi Ale Trupurilor decât cele amintite anterior, unele îndumnezeite deja într-un sistem de lumi, altele îndumnezeite deja într-un megasistem de lumi iar altele într-un ultrasistem de lumi.

Toate aceste fiinţe umane, unele mai noi venite iar altele mai vechi în Minunatele Lumi Ale Trupurilor sunt fiinţe umane căzute în acest sistem de lumi ce conţine şi Lumea Duhurilor. De aceea putem spune despre aceste duhuri căzute că sunt acele duhuri umane îmbolnăvite în urma depărtării lor de Duhul Lui Dumnezeu, duhuri pe care Duhul Lui Dumnezeu caută să le disciplineze prin încarnări repetate în suflet, trup şi aură de român. Putem spune că, pe tot parcursul reabilitării acestor duhuri prin coborâri repetate în suflet, trup şi aură de român, obiectivul lor principal este şi trebuie să rămână strângerea, acumularea de Duh Sfânt prin intermediul sufletului, trupului şi sufletului de român.

HALOET – SAMTAM – ALTAPAAT

HALOET este numele ultrasistemului din care face parte şi megasistemul SAMTAM, în componenţa căruia intră şi sistemul de lumi ALTAPAAT.

Sistemul de lumi ALTAPAAT cuprinde miliarde de lumi iar pe undeva, aproape de miezul acestui sistem se găsesc 2 lumi ce ne interesează în mod deosebit adică lumea spiritelor şi lumea duhurilor.

FIINŢA UMANĂ ÎNDUMNEZEITĂ ÎN LUMEA SPIRITELOR ŞI ÎN TRUPUL SPIRIT, TRECE ÎN URMĂTOAREA LUME, LUMEA DUHURILOR ÎN CARE ÎMBRACĂ TRUPUL DUH

Fiinţele care s-au îndumnezeit în Lumea Spiritelor şi prin trupul spirit, au fost aduse în Lumea Duhurilor, au fost îmbrăcate cu trupul duh şi au început să urmeze cele 3 stadii de îndumnezeire a fiinţeiumane prin trup duh:

Stadiul 1 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh

Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa începătoare, ştiinţa copilăriei unei fiinţe printr-un trup de copil şi toată ştiinţa unui trup de copil.

Stadiul 2 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh

Stadiu în care fiinţa învaţă toată ştiinţa maturităţii unei fiinţe printr-un trup de matur, şi toată ştiinţa unui trup de matur.

Stadiul 3 de îndumnezeire a fiinţei umane prin trup duh

Stadiu în care fiinţa învaţă toata ştiinţa bătrâneţii unei fiinţe şi toată ştiinţa unui trup bătrân.

În cele ce urmează, nu vom face referiri la fiinţele umane care au încheiat procesul lor de îndumnezeire în lumea şcoală a duhurilor prin trupul acestei lumi, trupul duh, ci mai degrabă ne vom referi în mod expres la acele fiinţe umane, care, aflate în stadiile 1, 2, şi 3 de îndumnezeire au găsit motive personale din care au creat legi numai pentru ei, ignorând în acest fel legile lui Dumnezeu pentru toţi.

Însă cum ignorarea legilor lui Dumnezeu pentru toţi nu duce la desfiinţarea lor, iar orice lege creată de un omul neîndumnezeit încă, doar pentru el, este o lege nedumnezeiască, omul care face acestea, are de suferit.

Nerespectarea regulilor dumnezeieşti pentru toţi, specifice celor 3 stadii de îndumnezeire a fiinţei umane în lumea şcoală a duhurilor prin trupul duh a dus la întreruperea părtăşiei dumnezeieşti în care se afla fiinţa umană. Întreruperea părtăşiei fiinţei umane în trupul duh a stopat procesul de îndumnezeire a fiinţei în lumea şcoală a duhurilor prin trupul duh. Întreruperea procesului de îndumnezeire a fiinţei în trup duh, a dus la întreruperea Marelui Proces De Îndumnezeire a Fiinţei Umane În Minunatele Lumi Ale Trupurilor.

LA MULT, MULT TIMP DUPĂ CONSUMAREA ACESTOR EVENIMENTE, MULTE DIN ACESTE FIINŢE UMANE CĂZUTE AU ÎNCEPUT SĂ VINĂ ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PE TERITORIUL ROMÂNIEI.

4 – românul privit din perspectiva fiinţei umane care a stopat marele proces de îndumnezeire a fiinţei sale în Minunatele Lumi Ale Trupurilor prin oprirea fiinţei sale de la procesul ei de îndumnezeire în trupul duh, în Lumea Duhurilor.

Priveşte în jurul tău şi ia seama la cei ce, au găsit motive stricăcioase, neîncercate pe pielea lor, din care îşi creează neîncetat legi doar pentru ei, îngrăşându-se şi prosperând, şi care ignoră legile lui Dumnezeu pentru cei mulţi, luptând astfel împotriva lui Dumnezeu.

– ei sunt cei care se fac dumne-zei în locul lui Dumnezeu şi stăpânesc peste Pământul Lui şi peste omul făcut de EL cu mâinile.

– ei sunt cei care distrug belşugul lui Dumnezeu din ţara ta, ca să nu ÎL mai priveşti pe El ca Dumnezeu, şi crează un belşug fals ca să te rogi la ei pentru el ca la nişte dumnezei.

– ei sunt cei care ascund învăţăturile lui Dumnezeu aducătoare de odihnă, pentru ca, văzându-te în nevoie mare, să te mintă că o poţi găsi în învăţăturile lor mincinoase şi dăunătoare pentru tine, pentru toţi ai tăi şi pentru locuinţa voastră.

– pentru fiul omului, adică pentru toţi cei care alcătuiesc Marea Finanţă şi Marea Ocultă, fiinţa umană coborâtă în suflet, trup şi aură de român căreia i-au furat pământul şi Dumnezeul lui în toate încarnările de până acum, este o fiinţă”goi’’ involuată, deci servitoare, care trebuie disciplinată prin cât mai multă muncă, şi care trebuie”iniţiată”învăţăturile vechilor zei”marii arhitecţi ai lumii “prin simbriaşii lor”maeştrii spirituali”.

Însă adevărata identitate a acestei fiinţe năpăstuită, îmbracată în suflet, trup şi aură de român se dezvăluie prin clarvedere directă în toată splendoarea ei şi nu încetezi să te minunezi privind fiinţe desavârşite în megasisteme de lumi care duc existenţe umilite de fiul omului intrat cu forţa în ţara sa şi care sunt forţate să ducă existenţe sărăcăcioase pe un tărâm românesc plin cu bogăţii. Dumnezeu a pregătit timpurile când fiinţa oropsită acum în suflet, trup şi aură de român, va avea dezlegare să zdrobească toţi şerpii şi toate năpârcile laolaltă cu toţi fii şi fiicele lor…

Cândva, cu mult mult timp în urmă, pe când toate câte sunt acum nici nu se gândeau, aceste fiinţe care azi se coboară în suflet, trup şi aură de român, erau aduse de către Dumnezeu din lumea spiritelor în lumea duhurilor. Pe atunci bineînţeles că nu exista nici lumea aurică nici lumea materială asuprită de Marea Finanţă şi de Marea Ocultă adică de stră, stră, stră, stră- strănepoţii unuia din miliardele de Adami căzuţi devreme şi nu era nici lumea sufletelor de unde a căzut timpuriu acest Adam.

În acele vremuri tare îndepărtate, fiinţele aflate acum în suflet, trup şi aură de român, intrau pline de speranţă într-o lume nouă pentru ele; Lumea Duhurilor.

LUMEA DUHURILOR

Tot universul material cunoscut, este ca o picătură de ploaie din lumea duhurilor iar bătrâneţea tuturor stelelor de pe cer este ca o suflare a unei fiinţe în trup duh.

În urma studierii ÎN TIMP prin clarvedere directă a acestei Lumi Luminate, LUMEA DUHURILOR, o poţi descrie astfel:

A – Lumea Duhurilor are propriul său sistem de lumi.

B – Lumea Duhurilor are propriul său sistem de îndumnezeire a unei fiinţe umane în trupul acelei lumi, trupul duh.

C – Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reguli de îndumnezeire a unei fiinţe în trupul acestei lumi, trupul duh.

D – Lumea Duhurilor are propriul său sistem de reabilitare a fiinţelor care ignoră sau încalcă cu buna ştiinţă sistemul de reguli de îndumnezeire a unei fiinţe în trup duh, reguli alcătuite de Dumnezeu pentru toţi.

A – sistemul Lumii Duhurilor

Sistemul de lumi al Lumii Duhurilor cuprinde 7 lumi principale. iar fiecare lume în parte are propriul său sistem de lumi numite ţinuturi sau tărâmuri:

1 – Lumea dumnezeiască – sau reşedinţa Fiinţei lui Dumnezeu care se manifestă în trup Duh Sfânt.

2 – Lumea şcoală a duhurilor – adică lumea unde fiinţele umane învaţă îndumnezeirea, adică învaţă cum să imite pentru ele trup duh etern după trupul duh cel dumnezeiesc al Fiinţei lui Dumnezeu şi lume veşnică după lumea cea dumnezeiască.

3 – Lumile fiinţelor naturii desăvârşite în trup duh,

4 – Lumile fiinţelor îngereşti desăvârşite în trup duh,

5 – Lumile fiinţelor umane îndumnezeite în trup duh, adică lumile fiinţelor ce au absolvit lumea şcoală a duhurilor.

6 – Lumile duhurilor căzute sau regatele dumne-zeilor – adică lumile fiinţelor care nu au aşteptat desăvârşirea lor (fiinţele naturii şi fiinţele îngereşti) şi îndumnezeirea lor (fiinţele umane) şi care în pofida tuturor avertismentelor primite, au creat lumi şi creaţii proprii nedesăvârşite şi neîndumnezeite. Astfel, trupurile lor şi lumile lor au început să se îmbolnăvească şi să moară.

7 – Lumea de îndreptare a duhurilor căzute – sau lumile unde vin fiinţele speriate de moarte de agravarea acestei situaţii şi unde îmbracă suflet, trup şi aură pentru a-si vindeca prin aceste veşminte curative, bolile trupurilor lor duh aflat acum în ruină din cauza căderii lor din procesul de îndumnezeire.

Fiinţele bolnave cu duhul, îmbrăcate în suflet, trup şi aură, numesc această lume de îndreptare PĂMÂNT, iar toţi ce îi cunosc adevărata existenţă şi adevăratul mers, o numesc HAZZURET

Lumea de îndreptare a duhurilor căzute are şi ea propriul sistem de lumi numite ţinuturi sau tărâmuri, 3 la număr:

1 –

ţinutul sau tărâmul de suflet.

2 –

ţinutul sau tărâmul materic.

3 –

ţinutul sau tărâmul auric.

Ce trebuia să facă aşadar fiinţa umană îndumnezeită deja prin trupul spirit, ca să se îndumnezeiască în trupul duh? Trebuia să urmeze 3 mari etape:

1 – să fie adusă în lumea duhurilor unde să urmeze cele 3 clase de îndumnezeire a fiinţei sale prin trup duh, adică să deprindă ştiinţa dumnezeiască prin care să fie capabilă să imite trupul duh dumnezeiesc al Fiinţei lui Dumnezeu şi lumea cea dumnezeiască şi veşnică.

2 – după absolvirea celor 3 clase de îndumnezeire să înceapă să alcătuiască trup duh personal şi lume personală, după modelele trupului şi lumii cele dumnezeieşti şi să înveţe să le păstreze eterne.

3 – după îndumnezeirea fiinţei în lumea duhurilor prin trupul acestei lumi, trupul duh, fiinţa umană trebuia să îşi continue marele proces de îndumnezeire în minunatele lumi ale trupurilor. Aceasta înseamnă că fiinţa umană îndumnezeită în trupul duh, trebuia să treacă în lumile umătoare ale sistemului ALTAPAAT.

B – sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe prin trupul duh

De pătrunzi în strălucitoarea lume şcoală a duhurilor, observi acolo un sistem de îndumnezeire bine determinat. Privit din afară acest sistem are o compunere simplă, adică:

– 3 categorii de fiinţe:

1 – fiinţe ale lumii animale şi vegetale – fiinţe ale naturii.

2 – fiinţe ale formelor lumii şi ale formelor fiinţelor – îngerii.

3 – fiinţe umane.

– 3 şcoli de iniţiere:

1 – şcoala pentru desăvârşirea fiinţelor naturii în trup duh natural.

2 – şcoala pentru desăvârşirea îngerilor în trup duh îngeresc.

3 –

şcoala pentru îndumnezeirea fiinţelor umane în trup duh dumnezeiesc.

– 3 tipuri de învăţături:

1 – învăţături pentru fiinţele naturii.

2 – învăţături pentru fiinţele îngereşti..

3 – învăţături pentru fiinţele umane.

– 3 tipuri de trupuri duh:

1 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele naturii,

2 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele îngereşti,

3 – trupuri duh prin care se manifestă fiinţele umane.

SISTEMUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎN TRUPUL DUH

Sistemul de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh, se fundamentează pe 2 tipuri de comunicare realizate prin 2 tipuri de legături:

1 – legăturile interioare ale fiinţei cu trupul său duh.

2 – legăturile exterioare prin care o fiinţă comunică prin trupul duh cu:

 1. a) – Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă prin trupul Său dumnezeiesc.
 2. b) – Fiinţele din familia sa, care fiinţe se manifestă şi ele prin trupurile lor duh.
 3. c) – Fiinţele semene din alte familii, care şi ele la rândul lor se manifestă prin trupurile lor duh

PROCESUL DE ÎNDUMNEZEIRE AL FIINŢEI UMANE ÎN TRUPUL DUH

Procesul de îndumnezeire a fiinţei umane în trupul duh presupune trecerea fiinţei umane aflată în lumea şcoală, prin 3 stadii de îndumnezeire diferite în care este îmbrăcată în 3 trupuri diferite în care înregistrează 3 trăiri diferite şi în care se iniţiază în 3 taine dumnezeieşti, adică în 3 învăţături diferite:

1 – Stadiul sau ştiinţa de început a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pe care fiinţa îl petrece într-un trup duh începător până când învaţă totul despre manifestarea unei fiinţe printr-un astfel de trup – stadiu numit copilăria fiinţei în trup duh.

2 – Stadiul sau ştiinţa avansată a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pe care fiinţa îl petrece într-un trup avansat diferit de primul, până când învaţă totul despre manifestarea unei fiinţe într-un astfel de trup – stadiu numit maturitatea fiinţei în trup duh.

3 – Stadiul sau ştiinţa foarte avansată a îndumnezeirii fiinţei – stadiu pe care fiinţa îl petrece într-un trup aproape îndumnezeit (diferit de primele două) până când învaţă totul despre manifestarea unei fiinţe printr-un astfel de trup – stadiu numit bătrâneţea, coacerea fiinţei în trup duh.

Procesul de îndumnezeire al fiinţei în trup duh – este procesul prin care fiinţa umană învaţă succesiv prin trup de copil, prin trup de matur şi prin trup bătrân, evoluat, 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască sau dacă vreţi, 3 tipuri de comuniune energetică universală, fiecare cu legile ei de manifestare:

1 – Părtăşia cu semenii din familia sa,

2 – Părtăşia cu semenii din alte familii.

3 – Părtăşia cu Dumnezeu şi cu părinţii

Ce este Părtăşia Dumnezeiască şi cum se vede aceasta prin clarvedere la cele 3 categorii de trupuri duh, duhurile copile, duhurile mature, duhurile bătrâne:

1 – un trup duh începător în procesul de îndumnezeire – un trup duh”copil”este de 3 ori împărtăşit adică alcătuit din 3 părţi străine, diferite. Fiecare parte este la rândul ei împărtăşită de 3 ori, adică alcătuită din alte 3 părţi.

Partea semenilor din familia sa – partea stângă a trupului duh începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine luate din trupurile duh ale”fraţilor”, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea de mijloc a trupului duh începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh al lui Dumnezeu, din trupurile duh ale”părinţilor”

şi din trupurile duh ale altor”părinţi”.

partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duh începător”, copil”este alcătuită din 3 părţi diferite, străine, luate din trupurile duh începătoare ale semenilor cunoscuţi din alte familii, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din toată creaţia lumii şcoală.

2 – un trup duh avansat în procesul de îndumnezeire – un trup duh matur”, părinte”este de 3 ori împărtăşit, adică alcătuit din 3 părţi străine, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită, adică este alcătuită din alte 3 părţi.

partea familiei – partea stângă a trupului duh matur”, părinte”este alcătuită din 3 părţi luate din trupurile duh ale”copiilor”, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea din mijloc a trupului duh matur”, părinte”este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh al lui Dumnezeu din trupurile duh ale”părinţilor”

şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a trupului duh matur”, părinte”, este alcătuită din 3 părţi diferite luate din trupurile duh semene, mature din alte familii, din trupul duh al lui Dumnezeu, si din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

3 – un trup duh foarte avansat în procesul de îndumnezeire – un trup duh”bătrân”“, bunic”este de 3 ori împărtăşit adică cu 3 părţi diferite, străine umplut, iar fiecare parte este de 3 ori împărtăşită adică cu 3 părţi străine umplută.

– partea familiei – partea stângă a trupului duh bătrân”, bunic”, este alcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duh ale”copiilor”, din trupurile duh ale”nepoţilor”

şi din trupul duh al lui Dumnezeu.

– partea dumnezeiască – partea din mijloc a trupului duh bătrân”, bunic”, este alcătuită din 3 părţi străine, luate din trupul duh al lui Dumnezeu, din trupul duh al semenilor”, bunicii”mai avansaţi în ştiinţa dumnezeiască şi din părţi luate din toată creaţia lumii şcoală a duhurilor.

partea semenilor din alte familii – partea dreaptă a unui trup duh bătrân”, bunic”este alcătuită din 3 părţi diferite, luate din trupurile duh semene”, bunici”cunoscuţi, din trupul duh al lui Dumnezeu şi din părţi luate din toata creaţia lumii şcoală a duhurilor.

C – sistemul de reguli ale îndumnezeirii fiinţei umane în trup duh

Tot timpul procesului de îndumnezeire în lumea şcoală a duhurilor, fiinţa umană îl petrece îmbrăcând cele trei tipuri distincte de trupuri duh; trupul duh începător”copil”, trupul duh avansat, matur”, părinte”, trupul duh aproape îndumnezeit”, bunic”.

Cele 3 reguli dumnezeieşti specifice celor 3 stadii de îndumnezeire a fiinţei umane prin cele 3 trupuri duh se referă la:

1 – Regula pentru partea dumnezeiască şi a”părinţilor”– partea de mijloc a duhului – aceasta regulă se referă la necesitatea păstrării în toate cele 3 stadii de îndumnezeire şi prin toate cele 3 trupuri, a părtăşiei fiinţei umane prin duhul încă neîndumnezeit, cu Fiinţa lui Dumnezeu, prin trupul Său Duh şi cu”părinţii”, prin trupul lor duh.

2 – Regula pentru partea semenilor din familie – partea stângă a duhului – această regulă se referă la necesitatea păstrării în toate cele 3 stadii de îndumnezeire, a părtaşiei fiinţei umane prin duhul încă neîndumnezeit, cu fiinţele umane din familie, prin trupurile lor duh.

3 – regula pentru relaţia cu semenii din alte familii – partea dreaptă a duhului – această regulă se referă la necesitatea păstrării în toate cele 3 stadii de îndumnezeire a părtăşiei fiinţei umane prin duhul încă neîndumnezeit, cu fiinţele umane din alte familii, prin trupurile lor duh.

ASTFEL:

Îndumnezeirea fiinţei umane prin cele 3 trupuri duh, în cele 3 stadii ale procesului de îndumnezeire, presupune rămânerea fiinţei umane prin trupul ei duh în părtăşia cea dumnezeiască.

După parcurgerea celor 3 stadii de îndumnezeire în trup duh, fiinţa umană reuşeşte să imite pentru ea trup duh după asemănarea trupului cel dumnezeiesc – un trup sfiinţit prin împărtăşirea, adică prin amestecul celor 3 trupuri îndumnezeite în cele 3 stadii ale îndumnezeirii, adică trupul începător”, copil”, trupul avansat, matur”, părinte”

şi trupul aproape îndumnezeit”, bătrân”“, bunic”; la urmă fiinţa umană prin trupul său cel după asemănare dumnezeiască imită pentru sine, lume minunată, după asemănarea lumii celei dumnezeieşti.

Îndumnezeirea fiinţei umane în Lumea Duhurilor şi în trupul duh, presupune învăţarea ştiinţelor cele dumnezeieşti de rămânere eternă a fiinţei umane prin trupul său duh cel dumnezeiesc în toate cele 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască.

Trupul unei astfel de fiinţe este minunat, căci puterile acestui trup duh sunt puterile tuturor fiinţelor din ale căror trupuri a fost făurit acesta, şi cu care se află în eternă părtăşie dumnezeiască.

Ori de câte ori priveşti o asemenea Fiinţă Umană într-un astfel de trup, priveşte la tot timpul petrecut de aceasta ca să îşi formeze un asemenea duh şi miră-te, căci timpul de la naşterea cosmosului material până la stingerea lui, este ca cel mai mic gând al unei fiinţe în trup duh. Am văzut de asemenea, că unele fiinţe străbat îndumnezeirea lor repede iar altele mai încet.

Şi miră-te din nou când vezi cât de mult îţi ia ţie, ca Fiinţă Umană, să înţelegi 3 lucruri elementare:

1) – Lumea Duhului este alcătuită de Dumnezeu din Dumnezeu după Reguli Dumnezeieşti Făcute Pentru Toţi, şi funcţionează doar după aceste reguli. Scopul creării acestei Lumi A Duhului este ca fiecare Fiinţă Umană să ajungă să înveţe să creeze prin trupul său duh, pentru ea, lume personală, asemenea lumii dumnezeieşti.

2) Fiecare trup duh al fiecărei fiinţe, naturale, îngereşti şi omeneşti, este alcătuit de Dumnezeu, din Dumnezeu, după reguli dumnezeieşti şi funcţionează numai după aceste reguli. Scopul creării fiecărui trup duh este ca fiecare fiinţă să ajungă să înveţe să creeze din ea, pentru ea, trup duh personal asemenea trupului duh cel dumnezeiesc.

3) Dacă ignori aceste reguli ele nu dispar şi dacă încerci să dai un alt scop, personal, Lumii Duhurilor create de Dumnezeu din Dumnezeu şi dacă încerci să imprimi un alt scop decât cel creat de Domnul, trupurilor duh ale fiinţelor semene cu tine, trupuri create de Dumnezeu din Dumnezeu, nu reuşeşti.De aceea românule când vrei să faci un bine, dacă îl faci prost, te vei adăuga în rândul Celui Rău şi vei bucura pe Cel Viclean, căci Răul în sine este un bine făcut prost care naşte căderea.

CĂDEREA

BINELE FĂCUT PROST ESTE RĂUL CARE NAŞTE CĂDEREA,

NUMAI ASTFEL CĂDEREA NAŞTE SINGURA CALE CĂTRE LIBERTATEA TA DORITĂ DE TINE,

NUMAI ASTFEL LIBERTATEA TA NAŞTE ADEVĂRUL TĂU, DREPTURILE TALE ŞI LEGILE TALE.

DOAR AŞA ADEVĂRUL, DREPTURILE ŞI LEGILE TALE OMOARĂ LIBERTATEA SEMENILOR TĂI.

ŞI PRIN ADEVĂRUL TĂU, PRIN DREPTURILE TALE ŞI PRIN LEGILE TALE, TU ÎŢI FABRICI DREPTUL SĂ IEI SEMENULUI DREPTUL LUI LA DUMNEZEU, LA ŢARA CU ROADELE EI, ÎL DESPOI, ÎL FLĂMÂNZEŞTI ŞI ÎL FACI ROBUL POFTELOR TALE, IAR CÂND ŢI SE ÎMPOTRIVEŞTE ÎL PIERZI.

ŞI DUPĂ TOATE ACESTEA TU TE CREZI ÎN CONTINUARE BUN ŞI DREPT?

CHIAR CREZI CĂ EMANI PACE, LUMINĂ ŞI IUBIRE PRECUM SPUI?

DACĂ TU EŞTI ÎN CRIZĂ DE DUMNEZEU, ÎN NE-BUNIA TA CREZI CĂ DACĂ LIPSEŞTI ŞI PE SEMENII TĂI DE DUMNEZEU LA CARE NU MAI AI INTRARE TU, VEI IEŞI DIN CRIZA ÎN CARE TE AFLI?

Se poate spune despre cădere, că este specifică doar fiinţelor încă nedesăvârşite, dar şi a celor neîndumnezeite în trup duh, care au ignorat, sau care, cu bună ştiinţă, au încălcat aceste reguli PENTRU TOŢI şi au încercat să imprime un alt scop, nedumnezeiesc, lumii duh şi trupurilor duh prin care se manifestă fiinţele.

De aceea Cel Căzut se recunoaşte lesne şi este oricine încearcă să înlocuiască pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos cu alţi dumn-ezei adică cu duhuri căzute de oameni, Adami, cu duhuri căzute de îngeri ori cu duhuri căzute ale naturii.

CĂCI MINŢINDU-TE ASTFEL PE TINE CA SĂ TE PIARDĂ, PRIN SLUGILE LOR DE PE PĂMÂNT, BIETE FIINŢE ROASE DE RĂZBUNARE ŞI DE POZIŢII NEMERITATE, PRIN PIERDEREA TA CU DUMNEZEU LA CARE EI NU MAI AU INTRARE SE CEARTĂ…

F I I N Ţ E L E C Ă Z U T E

Aceste fiinţe căzute, provin din toate cele 3 categorii de fiinţe care urmau cele 3 stadii de iniţiere în Lumea Şcoală A Duhurilor adică:

1 – Fiinţe Umane aflate în trup duh domnesc,

2 – Fiinţe Îngereşti aflate în trup duh îngeresc,

3 – Fiinţe Ale Naturii aflate în trup duh natural.

C Ă D E R E A O M U L U I

Nerespectarea scopului dumnezeiesc pentru trupurile duh şi pentru lumea duhurilor, făcute de Dumnezeu din Dumnezeu a dus la întreruperea părtăşiei celei dumnezeieşti ale fiinţei umane prin trupul ei duh cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh, cu fiinţele din familie prin trupurile lor duh şi cu fiinţele semene din alte familii prin trupurile lor duh.

Vorbim aşadar de un proces energetic de dezalcătuire, de descompletare, de dezîmpărtăşire al trupului duh, al fiinţei umane căzute. Acest proces de dispariţie din trupul duh al părţilor ce îl alcătuiau, părţi luate din trupul duh al Fiinţei lui Dumnezeu, din trupurile duh ale fiinţelor din familie şi din trupurile duh ale semenilor din alte familii este un proces energetic deosebit de dăunător pentru fiinţa umană, căci prin acest proces trupul duh se poate defecta şi, mai rău, se poate descompleta definitiv silind fiinţa umană să părăsească definitiv lumea duhurilor.

(Tocmai pentru a încetini sau preveni acest lucru, în timpurile noastre, în lumea materială, însemnătatea Sfântei Împărtăşanii, care este un fenomen energetic cosmic preaînalt, este capitală).

Procesul Energetic De Dez-împărtăşire Al Trupului Duh Observat Prin Clarvedere Directă:

Când fiinţa umană imprimă un alt scop trupului său duh decât cel pentru care a fost alcătuit, obligându-l să funcţioneze în mod defectuos, acest mod de funcţionare defectuos al fiinţei prin trupul său duh, afectează atât legăturile interioare ale fiinţei umane cu trupul său duh, dar şi legăturile exterioare ale duhului său cu Duhul lui Dumnezeu şi cu duhurile părinţilor, cu duhurile semenilor din familia sa, şi cu duhurile semenilor din alte familii.

Astfel, putem discuta despre 2 Mari Categorii De Defecte Sau Boli la care se expune fiinţa umană care se manifestă în mod nedumnezeiesc, defectuos, prin trupul său duh alcătuit în mod dumnezeiesc:

A – defecte sau boli ale conexiunilor energetice interioare, care duce automat la afectarea legăturilor fiinţei cu trupul său duh.

B – defecte sau boli ale conexiunilor energetice exterioare, adică:

1 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu Duhul lui Dumnezeu şi cu duhurile părinţilor

2 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu duhurile din familia sa.

3 – defecte sau boli ale conexiunilor duhului cu duhurile din alte familii.

Principiul de funcţionare al fiinţei umane prin trupul duh

1 – prin legăturile interioare, fiinţa umană învaţă să devină una cu trupul său duh.

2 – prin legăturile exterioare, duhul omului învaţă să devină una cu toate celelalte duhuri.

Pe tot timpul acestei învăţări, părtăşia dumnezeiască funcţionează ca un sistem de ghidare prin care fiinţa umană află 2 lucruri importante:

1 – află dacă înaintează în învăţare

– când o fiinţă umană în trup duh copil, matur sau bătrân rămâne în părtăşia cea dumnezeiască în care se află prin trupul său cu:

1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Sau Duh, si cu părinţii prin trupurile lor duh,

2 – semenii din familia sa prin trupurile lor duh,

3 – semenii din alte familii prin trupurile lor duh,

atunci părtaşia se manifestă ca un amplificator de cunoştiinţe şi de puteri.

Fiinţa umană devine una cu trupul său duh, iar duhul său devine una cu toate duhurile din care s-a luat părţi şi s-a alcătuit duhul său. În acest fel cunoştiinţa şi puterile fiinţei în trupul său duh se amplifică nespus prin această părtăşie dumnezeiască, iar fiinţa petrece foarte repede stadiul în care se află şi trece în stadiul următor.

2 – află dacă stagnează în învăţare

– când o fiinţă umană aflată în trup duh de copil, matur sau bătrân, întrerupe părtăşia cea dumnezeiască în care se află prin trupul său duh cu:

1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh, si cu părinţii prin trupurile lor duh,

2 – semenii din familia sa prin trupurile lor duh,

3 – semenii din alte familii prin trupurile lor duh,

atunci părtăşia dumnezeiască se manifestă ca un veritabil sistem nervos care avertizează fiinţa că începe să deraieze de la scopul prezenţei sale în trup duh şi de la învăţăturile îndumnezeirii:

– Când respectul faţă de Dumnezeu şi faţă de părinţi scade, părţile luate din Duhul Fiinţei lui Dumnezeu şi puse în duhul fiinţei umane precum şi părţile luate din duhurile părinţilor şi puse în duhul fiinţei umane încep să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor INTERII DUMNEZEIEŞTI ŞI PĂRINTEŞTI, aduce cu sine dureri şi automat defecte sau boli ale duhului. Dacă fiinţa umană persistă în această stare, toate interiile dumnezeieşti şi părinteşti dispar una câte una din partea de mijloc a duhului fiinţei umane şi odată cu ele dispar frumuseţea, cunoştiintele şi puterile duhului fiinţei, care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc. Este semnul că duhul se află la un pas de dezintegrare adică de ceea ce noi numim moarte.

– Când respectul faţă de membrii familiei scade, părţile luate din duhurile acestora şi puse în duhul fiinţei, încep să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor INTERII FAMILIALE aduce cu sine dureri şi automat defecte sau boli ale duhului. Dacă fiinţa umană persistă în această stare, toate interiile familiale dispar una câte una din partea stângă a duhului fiinţei umane şi odată cu ele frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile duhului fiinţei, care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc. Este semnul că duhul se află la un pas de dezintegrare, adică de ceea ce numim noi a fi moartea.

– Când respectul faţă de semenii din alte familii scade, părţile luate din duhurile acestora şi aşezate în duhul fiinţei, încep să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor INTERII ALE SEMENILOR, aduce cu sine dureri şi automat defecte sau boli ale duhului.Dacă fiinţa umană persistă în această situaţie, toate aceste interii ale semenilor, dispar una câte una din partea dreaptă a duhului şi odată cu ele. frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile duhului fiinţei care începe să arate incomplet, scheletic, grotesc.Este semnul că duhul se află la un pas de dezintegrare, adică de ceea ce noi numim moarte.

ASTFEL:

– Începutul Întreruperii Părtăşiei Dumnezeieşti este un proces energetic, un fenomen energetic neplăcut, care în lumea materială este cunoscut sub numele de BOALĂ.

– Continuarea Dez-împărtăşirii Fiinţei Prin Trupul Său Duh este un proces energetic, un fenomen energetic care în lumea materială este cunoscut sub numele de MOARTE.

D – sistemul de reabilitare al fiinţelor care ignoră sau încalcă cu bună ştiinţă sistemul regulilor de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh

-Sistemul de reabilitare al tuturor fiinţelor care ignoră sau care încalcă cu bună ştiinţă sistemul regulilor de îndumnezeire al unei fiinţe în trup duh, face parte din Marele Proces De Îndumnezeire Al Fiinţei Umane În Trupul Duh.

De ce un Sistem De Reabilitare?

Iată cele 2 motive ale existenţei sistemului de reabilitare:

1- Furtul de energie, de resurse de la semen prin excrocarea, prin înşelarea lui

Multe fiinţe în duhurile lor bolnave şi aflate la un pas de moarte din pricina întreruperii părtăşiei dumnezeieşti, atrăgeau în căderea lor şi alte duhuri din care se hrăneau, ca să-şi vindece bolile lor şi să întârzie moartea lor.Făceau rău ca să le fie lor bine. Această categorie de fiinţe duh căzute sunt fiinţe de ordin TESSDEI (fiinţe care TE-ESCROCHEAZĂ-SĂ-SUPRAVIEŢUIASCĂ-DOAR ELE).

2 –Furtul de energie, de resurse de la semen prin distrugerea lui

Multe fiinţe nu mai aveau intrare la DUMNEZEU şi nu mai puteau să îşi mai vindece (mântuie) trupurile lor duh, căci stadiul de degradare a duhului lor nu mai permitea vindecarea. Aceste duhuri înrăite peste măsură şi groaznice la privit, răcnesc ca leii căci mai au puţin timp…Această categorie de fiinţe duh căzute sunt fiinţe de ordin TEOSSDEI (fiinţe care TE-OMOARĂ-SĂ SUPRAVIEŢUIASCĂ DOAR ELE).

Au fost fiinţe umane căzute din stadiul 3 de îndumnezeire în trup duh dumnezeiesc, au fost fiinţe îngereşti căzute din stadiul 3 de desăvârşire în trup duh îngeresc şi au fost fiinţe ale naturii căzute din stadiul 3 de desăvârşire în duh al naturii creaţiei.

Toate aceste duhuri”bătrâne”, aproape îndumnezeite, au speculat frica de moarte a tuturor celelalte duhuri semene căzute din stadiile 1 şi 2 şi s-au numit dumne-zei peste aceştia. Ei au format lumi şi creaţii numai pentru duhurile căzute. Şi pentru că nu erau îndumnezeite pe deplin, duhurile lor întrerupte din părtăşia cea dumnezeiască se descompletau încet dar sigur şi începeau să arate scheletice, groteşti. Acelaşi lucru se întâmpla şi cu lumile lor. Pentru ca duhurile lor să prindă din nou putere, frumuseţe şi strălucire iar splendoarea şi măreţia lumilor lor să reînvie, era nevoie ca multe duhuri din Lumea Şcoală A Duhurilor să părăsească Procesul De Îndumnezeire şi pe DUMNEZEU, ÎNDUMNEEZITORUL lor şi să adere la aceşti dumne-zei şi să se integreze în lumile lor strălucitoare.

Accesul acestor duhuri ispititoare prin minciună a fost oprit în lumea şcoală a duhurilor

Aceste duhuri sunt numite în Biblie astfel:

– diavoli, când desemnează duhurile căzute de oameni, adică de fii ai lui Dumnezeu,

– draci, când se referă la îngeri căzuţi

– demoni, când desemnează duhurile căzute ale naturii.

– satan, când desemnează ÎNTUNECATA ARMADA, adică duhurile din toate cele 3 categorii, duhuri”adversare”“împotrivitoare”faţă de DUMNEZEU ÎNDUMNEZEITORUL şi faţă de semen.

Rămaşi fără putiinţa de a mai atrage în căderea lor şi alte duhuri din care să se hrănească, duhurile cele mai puternice, căzute di stadiul 3 de îndumnezeire, au început să dezbrace de puteri duhurile căzute în stadiu 1 şi 2 de îndumnezeire, mai mici în puteri.

De frica pieirii au fost miliarde de miliarde de duhuri căzute de oameni, de îngeri şi duhuri căzute ale naturii care într-un glas au implorat ajutorul lui Dumnezeu.

Cele 2 categorii de fiinţe căzute:

1- Fiinţe de ordin TESSDEI

2- Fiinţe de ordin TEOSSDEI

Putem discuta prin urmare, din acest moment, despre 2 categorii de fiinţe căzute:

1 – Duhurile de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI, care nu se mai pot reabilita şi cei care nu doresc încă reabilitarea lor, şi care rămân în postura de adversari ai lui Dumnezeu şi ai semenilor lor. Aceste fiinţe sunt cunoscute sub denumirea de”Satan”, cuvânt ebraic care înseamnă adversar, împotrivitor al lui Dumnezeu şi împotrivitor al semenilor.

2 – Duhuri de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI care doresc reabilitarea lor”, Fiul Rătăcitor”care se reîntoarce la DUMNEZEU ÎNDUMNEEZITORUL lui.

SISTEMUL DE REABILITARE AL FIINŢELOR CĂZUTE ÎN TRUPUL DUH

Procesul de reabilitare al duhurilor este iniţiat de Dumnezeu, Îndumneezitorul Omului şi Desăvârşitorul îngerului şi fiinţei naturii.

Reabilitarea fiinţelor umane care au căzut de la procesul de îndumnezeire al duhului, reabilitarea fiinţelor îngereşti şi a fiinţelor naturii, care au căzut de la procesul desăvârşire al duhului, face parte din Marele Proces De Îndumnezeire Şi Desăvârşire Al Duhurilor Din Lumea Şcoală A Duhurilor.

Procesul De Reabilitare A Duhurilor este un PROCES ENERGETIC COSMIC care presupune un preţ de cost imens.

Procesul de reabilitare al duhurilor, presupune crearea de către Dumnezeu Îndumneezitorul a unei Lumi De Reabilitare ca un spital, unde fiinţele cu duhul defect din cauza căderii să îmbrace alte haine decât duhul, adică hainele acelei Lumi De Reabilitare.

1 – LUMEA DE REABILITARE,

2 – LEGEA ATRACŢIEI, UNA DIN LEGILE PROCESULUI DE REABILITARE,

3 – TIMPURILE ŞI PERIOADELE LEGII ATRACŢIEI, ÎN CADRUL PROCESULUI DE REABILITARE.

Miliarde şi miliarde de miliarde de fiinţe umane căzute din stadiile 1, 2 şi 3 de îndumnezeire s-au văzut nevoite să urmeze un program de reabilitare, de însănătoşire a trupului lor duh într-un Sistem De Lumi De Reabilitare prea bine pus la punct.

Unele din aceste nenumărate fiinţe umane se coboară pe teritoriul actual românesc şi îmbracă suflet, trup şi aură de român.

5 – românul privit din perspectiva fiinţei umane căzute din procesul ei de îndumnezeire prin trupul duh, şi care se vede nevoită să se coboare pe teritoriul actual al României îmbrăcând suflet, trup fizic (femeiesc sau bărbătesc) şi aură de român.

LUMEA DE REABILITARE A DUHURILOR ne-bune, bolnave, defecte

Lumea De Reabilitare, este Lumea unde vin cele 2 categorii de fiinţe duh căzute care au implorat ajutorul lui DUMNEZEU, ÎNDUMNEEZITORUL lor, este Lumea unde vin ca să se vindece de ceea ce au devenit în urma ieşirii lor din părtăşia dumnezeiască.

Astfel, putem afirma că fiinţele reîntoarse, spăşite, de ordin TESSDEI (cei care TE-ESCROCHEAZĂ SĂ-SUPRAVIEŢUIASCĂ DOAR-EI) şi fiinţele de ordin TEOSSDEI (cei care TE-OMOARA SĂ-SUPRAVIEŢUIASCĂ DOAR-EI) vin în lumea de reabilitare, pe teritoriul românesc, în suflet, trup şi aura de român, ca să îşi vindece duhurile de bolile căpătate în urma acestor practici nedumnezeieşti, distructive atât pentru ei dar mai ales pentru semeni.

Lumea De Reabilitare are propriul său SISTEM DE LUMI DE REABILITARE A DUHURILOR BOLNAVE, lumi specifice procesului de reabilitare. Vom face referiri doar la lumile de reabilitare pentru fiinţele umane, fiinţe care încearcă să îşi însănătoşească trupul duh mai mult sau mai puţin defectat în urma întreruperii părtăşiei dumnezeieşti în care se află acesta.

Lumea De Reabilitare are propriul SISTEM DE REABILITARE A DUHURILOR BOLNAVE, specific fiinţelor umane căzute.

Lumea De Reabilitare are propriul SISTEM DE REGULI DE REABILITARE A DUHURILOR BOLNAVE.

SISTEMUL DE LUMI DE REABILITARE a duhurilor bolnave

Sistemul De Lumi De Reabilitare cuprinde 2 Lumi distincte ca alcătuire şi ca principiu de funcţionare:

A – LUMEA DE AŞTEPTARE, cunoscută în afara lumii de îndreptare sub numele de PATARTA, iar în Lumea Materială sub numele de ASTRALUL LUI DUMNEZEU, Lume structurată pe 3 subpaliere cuantice, unde întâlnim 3 categorii de fiinţe în trupurile lor duh ce aşteaptă coborârea lor în lumea spital:

1 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în stadiul 1 de îndumnezeire – duhuri începătoare”, copii”.

2 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în stadiul 2 de îndumnezeire – duhuri avansate, mature”, părinţii”.

3 – Astralul unde aşteaptă fiinţele umane în trupuri duh căzute în stadiul 3 de îndumnezeire – duhuri foarte avansate”, bunicii”.

B – LUMEA DE VINDECARE, lumea sanatoriu, lumea spital, lumea de reabilitare, unde se desfăşoară procesul propriu zis de reabilitare, lume alcătuită la rândul ei din 3 ţinuturi sau tărâmuri, distincte ca alcătuire şi ca mod de funcţionare:

1 – Ţinutul sau Tărâmul De Suflet – Terra Anima,

2 – Ţinutul sau Tărâmul Material – Terra Materica,

3 – Ţinutul sau Tărâmul Auric – Terra Aurica.

ADAMPATARTA – SISTEMUL DE VINDECARE ŞI REABILITARE A DUHURILOR CÂZUTE, PRIN COBORÂRI REPETATE ALE ACESTORA ÎN TIPUL DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PE TERITORIUL ROMÂNESC ALCĂTUIT DIN CELE 3 ŢINUTURI:ŢINUTUL SUFLETESC, MATERIC ŞI AURIC.

Sistemul de reabilitare al duhurilor este cunoscut în afara Lumii De Reabilitare sub numele de ADAMPATARTA, iar în Lumea Materială este cunoscut sub numele de REÎNCARNARE.

ADAMPATARTA, este procesul prin care Fiinţa Umană coboară din Lumea De Aşteptare în Lumea De Vindecare, de câte ori este necesar pentru ca să îşi vindece, să îşi completeze, să îşi

restabilească cele 2 categorii de conexiuni energetice defectate prin căderea sa în duh:

A – Conexiunile interioare, adică părtăşia dumnezeiască în care Fiinţa sa se afla cu trupul său duh înainte de cădere.

B – Conexiunile exterioare, adică părtăşia dumnezeiască prin care Fiinţa sa se afla înainte de cădere cu celelalte duhuri mai exact:

1 – părtăşia cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh şi cu”părinţii”prin trupurile lor duh.

2 – părtăşia cu fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh.

3 – părtăşia cu fiinţele din alte familii prin trupurile lor duh.

PROCESUL PROPRIUZIS DE VINDECARE ŞI REABILITAREA DUHURILOR CĂZUTE, PRIN TIPUL DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN, PE TERITORIUL ROMÂNIEI.

– Procesul de vindecare pe timpul unei vieţi, presupune petrecerea fiinţei umane prin 3

stadii distincte de vindecare pe parcursul cărora îmbracă 3 trupuri distincte prin care urmează 3 tipuri distincte de tratament.

– Reîncarnarea pe Teritoriul Românei, este un proces energetic ce obligă fiinţa umană să sufere 2 transformări energetice majore:

1 – Fenomenul Energetic De Intrare a Fiinţei Umane în Arealul Energetic al teritoriului României, teritoriu alcătuit la rândul său din cele 3 ţinuturi sau tărâmuri energetice corespondente sufletului, trupului şi aurei de român:

– tărâmul românesc de suflet,

– tărâmul românesc material,

– tărâmul românesc auric.

2 – Fenomenul Energetic De Ieşire a Fiinţei Umane din Arealul Energetic al teritoriului României, teritoriu alcătuit din cele 3 ţinuturi energetice.

1 – Fenomenul Energetic De Intrare A Fiinţelor Umane În Arealul Energetic Al României, areal alcătuit din 3 ţinuturi sau tărâmuri; ţinutul de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric.

Categoriile de Fiinţe Umane coborâte în Lumea Spital, pe teritoriul actual românesc:

În Lumea Spital coboară pe teritoriul actual românesc, o anumită categorie de fiinţe umane căzute din cele 3 stadii de îndumnezeire prin trupul duh, adică:

1 – fiinţele căzute din stadiul 1 de îndumnezeire prin trup duh începător – duhul începător”, copil”.

2 – fiinţele căzute din stadiul 2 de îndumnezeire prin trup duh avansat – duhul avansat”, matur”

3 – fiinţele căzute din stadiul 3 de îndumnezeire prin trup duh foarte avansat – duhul foarte avansat”, bătrân”.

La intrarea fiinţei umane în lumea spital, în arealul energetic românesc, asistăm la 2 Mari Fenomene Energetice Cosmice şi anume la Fenomenul De Decuplare A Fiinţei Umane De La Trupul Duh şi la Fenomenul De Cuplare A Fiinţei Umane La Sufletul, Trupul Şi Aura De Român:

1 – Fenomenul Energetic Cosmic Decuplare A Fiinţei Umane De La Trupul Duh.

– desfacerea fiinţei umane din cele 2 tipuri de conexiuni defectate, avariate, bolnave, prin care încă mai este legată de trupul său duh are loc astfel:

– desfacerea conexiunilor interioare ale fiinţei umane – adică legăturile descompletate care încă mai există, legături ale fiinţei cu trupul său duh.

– desfacerea legăturilor exterioare ale fiinţei umane – adică cele 3 tipuri de legături de părtăşie pe care fiinţa încă le mai are, prin interiile trupului său duh nedescompletate încă, cu 3 categorii de fiinţe din lumea şcoală a duhurilor şi anume:

– cu Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său Duh şi cu părinţii săi prin trupurile lor duh,

– cu fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh,

– cu fiinţele din alte familii prin trupurile lor duh.

2 – Fenomenul Energetic Cosmic De Cuplare A Fiinţei Umane La Sufletul, Trupul Şi Aura De Român.

– cuplarea fiinţei umane la sufletul, la trupul fizic ţi la aura de român are loc prin 2 tipuri de conexiuni energetice:

– conexiunile interioare ale fiinţei – adică legăturile fiinţei cu sufletul, cu trupul material şi cu aura.

– conexiunile exterioare ale fiinţei – adică cele 3 tipuri de legături de părtăşie pe care fiinţa umană este nevoită să le aibă pe timpul unei existenţe, prin interiile sufletului, trupului fizic şi aurei sale cu 3 categorii de fiinţe şi anume:

– cu HRISTOS şi cu părinţii săi prin sufletul, trupul şi aura lor,

– cu fiinţele din familia sa prin sufletul, trupul şi aura lor,

– cu fiinţele din alte familii prin sufletul, trupul şi aura lor.

Cele 3 Categorii De Suflet, Trup Şi Aură, Instrumentele Dumnezeieşti De Vindecare Pe Timpul Unei Vieţi, A Celor 3 Categorii De Duhuri Defectate, Bolnave:

Există de regulă 3 tipuri, categorii de suflet, trup şi aură, folosite în arealul energetic românesc în procesul de vindecare a celor 3 categorii de duhuri defectate, îmbolnăvite în urma Căderii. Putem discuta prin urmare, despre:

1 – TIPUL ÎNCEPĂTOR DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ DUHURILE ÎNCEPĂTOARE, CĂZUTE DIN STADIUL 1 DE ÎNDUMNEZEIRE.

Este vorba de Tipul De Suflet.Trup Fizic Masculin Şi Aură De Român, folosit pentru vindecarea categoriei de duhuri căzute din stadiul 1 de îndumnezeire – duhurile începătoare.

Procesul de vindecare al duhului începător – copil – se face prin puterea dumnezeiască a 2 categorii de părtăşie dumnezeiască la care este supusă fiinţa umană:

A – părtăşia fiinţei cu sufletul său, cu trupul său fizic şi cu aura sa – părtăşia interioară,

B – părtăşia fiinţei prin suflet, trup şi aură cu 3 categorii de fiinţe prin sufletul lor, prin trupul lor fizic şi prin aura lor:

1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, prin trupul fizic şi prin aura Sa,

– cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,

2 – cu fiinţele din familie prin sufletul, trupul şi aura lor,

3 – cu fiinţele din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei aflată în cele 2 categorii de părtăşie dumnezeiască, prin 3 stadii de vindecare diferite:

1 – stadiul 1 de tratament – copilăria,

2 – stadiul 2 de tratament – maturitatea,

3 – stadiul 3 de tratament – bătrâneţea,

stadii de tratament în care fiinţa îmbracă 3 tipare, modele de trupuri diferite:

1 – sufletul începător (de copil), trupul fizic masculin începător (de copil) şi aura începătoare (de copil),

2 – sufletul avansat (matur), trupul fizic masculin avansat (matur) şi aura avansată (matură),

3 – sufletul foarte avansat (de bătrân), trupul fizic masculin foarte avansat (de bătrân) şi aura foarte avansată (de bătrân).

2 – TIPUL AVANSAT DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ DUHURILE AVANSATE, CĂZUTE DIN STADIUL 2 DE ÎNDUMNEZEIRE

Este vorba de Tipul De Suflet, Trup Material Femeiesc Şi Aură De Român folosite pentru vindecarea şi reabilitarea duhului îmbolnăvit prin căderea lui din stadiul 2 de îndumnezeire – duhul avansat, matur:

Procesul de vindecare al duhului avansat – matur – se face prin puterea vindecătoare a 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască la care este supusă fiinţa umană:

A – părtăşia fiinţei umane cu sufletul, cu trupul fizic şi cu aura sa – părtăşia interioară,

B – părtăşia fiinţei umane prin sufletul, prin trupul fizic şi prin aura sa cu 3 categorii de fiinţe, prin sufletul trupul fizic şi aura lor:

1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, trupul fizic şi aura Sa,

2 – cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul fizic şi aura lor,

3 – cu fiinţele semene din alte familii prin sufletul, trupul fizic şi aura lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei aflată în cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască prin 3 stadii de tratament diferite:

1 – stadiul 1 de tratament – copilăria,

2 – stadiul 2 de tratament – maturitatea,

3 – stadiul 3 de tratament – bătrâneţea,

stadii de tratament în care fiinţa umană îmbracă 3 trupuri diferite:

1 – sufletul începător (de copil), trupul fizic feminin începător (de copil) şi aura începătoare (de copil),

2 – sufletul avansat (matur), trupul fizic feminin avansat (matur), şi aura avansată ((matură),

3 – sufletul foarte avansat (bătrân), trupul fizic feminin foarte avansat (bătrân) şi aura avansată (bătrână).

3 – TIPUL FOARTE AVANSAT DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN PRIN CARE SE VINDECĂ ŞI SE REABILITEAZĂ DUHURILE FOARTE AVANSATE, CĂZUTE DIN STADIUL 3 DE ÎNDUMNEZEIRE.

Este vorba de Tipul De Suflet, Trup Material Feminin Şi Aură De Român, folosit pentru vindecarea şi reabilitarea duhului îmbolnăvit prin căderea lui din stadiul 3 de îndumnezeire – duhul foarte avansat, bătrân:

Procesul de vindecare al duhului foarte avansat – bătrân – se face prin puterea vindecătoare a 2 categorii de părtăşie dumnezeiască la care este supusă fiinţa umană:

A – părtăşia dumnezeiască a fiinţei cu sufletul, cu trupul său fizic şi cu aura sa.

B – părtăşia dumnezeiască a fiinţei umane prin sufletul, prin trupul său fizic şi prin aura sa, cu trei categorii de fiinţe:

1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul Său prin trupul Său fizic şi prin aura Sa,

– cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul şi aura lor,

2 – cu semenii din familie prin sufletul, trupul şi aura lor,

3 – cu semenii din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor.

Procesul de vindecare se face gradat şi presupune trecerea fiinţei aflate în cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască, prin 3 stadii de tratament diferite:

1 – stadiul 1 de tratament – copilăria,

2 – stadiul 2 de tratament – maturitatea,

3 – stadiul 3 de tratament – bătrâneţea,

stadii de tratament în care fiinţa îmbracă 3 trupuri diferite:

1 – suflet începător (de copil), trup fizic feminin începător (de copil) şi aura începătoare (de copil),

2 – suflet avansat (matur), trup fizic feminin avansat (matur) şi aură avansată (matură),

3 – suflet foarte avansat (bătrân), trup fizic foarte avansat (bătrân) şi aură foarte avansată (bătrână).

Împărtăşirea sau Părtăşia Dumnezeiască – Observată Prin Clarvedere Directă

– Cele 2 tipuri de părtăşie dumnezeiască – interioară şi exterioară – se realizează prin INTERII, interii pe care le recunoaştem ca fiind părţile luate din sufletul, din trupul şi din aurele semenilor şi puse în sufletul, în trupul şi în aura noastră şi invers adică părţi luate din sufletul, din trupul şi din aura noastră şi puse în sufletul, în trupul şi în aura semenilor noştri.

– Prin INTERII, Fiinţa Umană cu trupul duh copil, matur sau bătrân îmbolnăvit din pricina întreruperii părtăşiei dumnezeieşti pe care o avea în Lumea Şcoală De Îndumnezeire a Duhurilor prin duh cu celelalte duhuri îşi vindecă duhul prin părtăşia dumnezeiască pe care o dezvoltă acum fiinţa sa pe Pământ, prin Tipul De Suflet, Trup Şi Aură De Român, cu celelalte fiinţe prin sufletul, trupul şi aura lor.

– Putem afirma aşadar, că INTERIILE aşezate în Sufletul, În Trupul Şi În Aura unei Fiinţe Umane, sunt Mijloace Dumnezeieşti lăsate pe timpul unei încarnări pentru vindecarea duhului bolnav.

– Pe tot timpul vindecării în decursul unei vieţi, cele 2 tipuri de părtăşie ale fiinţei funcţionează ca un veritabil sistem de ghidare prin care fiinţa află 2 lucruri importante:

A – Află dacă înaintează în vindecarea duhului

– Când fiinţa umană rămâne în Părtăşia Dumnezeiască în care se află prin sufletul, trupul şi aura sa,

1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul, trupul şi aura Sa,

2 – cu fiinţele părinteşti prin sufletul, trupul şi aura lor,

3 – cu fiinţele din alte familii prin sufletul, trupul şi aura lor, atunci Părtăşia se manifestă ca

un amplificator de vindecare, cunoştiinţe şi puteri.Fiinţa umană devine una cu sufletul, cu trupul şi cu aura sa, iar sufletul trupul şi aura sa, devin una cu sufletele, trupurile şi aurele din care s-au luat părţi şi s-a alcătuit sufletul, trupul şi aura sa. În acest fel, iubirea, frumuseţea şi vindecarea, cunoştiinţele şi puterile dumnezeieşti ale fiinţei prin suflet, trup şi aură se amplifică nespus prin această părtăşie dumnezeiască, iar fiinţa umană petrece foarte repede stadiul de vindecare a duhului său hotărât pentru o viaţă. Prin mijloacele dumnezeieşti de vindecare, INTERIILE SUFLETEŞTI, TRUPEŞTI ŞI AURICE, Fiinţa primeşte VINDECARE în sufletul, în trupul şi în aura sa prin PUTEREA PĂRTĂŞIEI, de la:

1 – Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos prin sufletul, prin trupul şi prin aura SA,

2 – fiinţele părinteşti prin trupurile, prin sufletele şi prin aurele lor,

3 – fiinţele semene din alte familii prin sufletele, prin trupurile şi prin aurele lor.

Această VINDECARE este folosită de fiinţă după ce termină încarnarea, la refacerea INTERIILOR DUHULUI defectat demult, în lumea duhurilor, prin cădere, îmbolnăvit în urma întreruperii părtăşiei fiinţei prin trupul său duh, cu:

1 – Fiinţa lui Dumnezeu prin trupul Său duh,

2 – fiinţele din familia sa prin trupurile lor duh,

3 – fiinţele semene din alte familii prin trupurile lor duh.

VINDECAREA INTERIILOR DUHULUI CU INTERIILE ACUMULATE DE FIINŢĂ PRIN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ ESTE UN PROCES ENERGETIC MINUNAT.

Acest proces este oarecum similar cu producerea curentului electric de către ceva material ori cu producerea impulsurilor electrice de către sistemul nervos alcătuit din carne şi sânge. Ştiinţa numeşte acest proces reconversia materiei în energie.

B – Află dacă stagnează în vindecarea duhului

– când fiinţa umană aflată în suflet, trup şi aură cu scopul de a-şi vindeca duhul, întrerupe părtăşia dumnezeiască în care se află prin suflet, trup şi aură,

1 – cu Fiinţa lui Dumnezeu făcut Hristos, prin sufletul, trupul şi aura Sa,

2 – cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,

3 – cu fiinţele din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor, atunci părtăşia dumnezeiască se manifestă ca un veritabil sistem nervos ce avertizează fiinţa aflată în suflet, trup şi aură, că începe să deraieze de la vindecarea şi reabilitarea sa, de la misiunea sa, de la scopul venirii sale în suflet, trup şi aură, prin încălcarea regulilor de vindecare a duhurilor bolnave, prin suflet, trup şi aură.

Dezîmpărtăşirea, Întreruperea Părtăşiei Dumnezeiesti – Observată Prin Clarvedere Directă

1 – Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Dumnezeu Coborât Ca Hristos Şi Cu Părinţii

– Când respectul unei fiinţe arătat prin sufletul, trupul şi aura sa, faţă de Dumnezeu făcut Hristos şi faţă de părinţi scade – părţile luate din sufletul, trupul şi aura lor şi puse în partea din mijloc a sufletului, trupului şi aurei fiinţei, încep să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor interii, aduce cu sine dureri şi automat defecte, boli în partea de mijloc a sufletului, trupului fizic şi aurei fiinţei. Dacă fiinţa persistă în această stare, interiile dumnezeieşti Hristice şi interiile părinteşti dispar, se sting una câte una din partea de mijloc a sufletului, trupului fizic şi aurei şi odată cu acestea, dispar, se sting şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei fiinţei de a mai primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi puterea vindecătoare aduse prin aceste interii de către Hristos şi de către părinţi. Fără aceste mijloace de vindecare, interiile Hristice şi interiile părinteşti, partea de mijloc a sufletului, contrapartea energetică a trupului şi aura fiinţei încep să arate din ce în ce mai incomplete, mai scheletice, mai groteşti.

2 – Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Familia

– Când respectul unei fiinţe, manifestat prin sufletul, prin trupul său şi prin aura sa, şi arătat familiei sale scade – părţile luate din sufletul, trupul şi aura membrilor familiei sale şi puse în partea stângă a sufletului, trupului şi aurei fiinţei, încep să se stingă, să dispară.

Dispariţia acestor părţi, acestor interii, aduce cu sine defecte, boli în partea stânga a sufletului, trupului şi aurei fiinţei.

Dacă fiinţa persistă în această situaţie, interiile familiale se sting, dispar una câte una din partea stângă a sufletului, trupului şi aurei şi odată cu acestea, se sting, dispar şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei fiinţei de a mai primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile vindecătoare aduse prin aceste interii, de către membrii familiei. Fără aceste mijloace de vindecare, interiile semenilor din familie, partea stângă a sufletului, contrapartea energetică a trupului fizic şi aura încep să arate din ce în ce mai incomplete, mai hidoase.

3 – Întreruperea Părtăşiei Energetice Cu Semenii

– Când respectul unei fiinţe. arătat prin sufletul său, prin trupul său şi prin aura sa, semenilor din alte familii scade – părţile luate din sufletul, din trupul şi din aura tuturor semenilor şi puse în partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei fiinţei, încep să se stingă, să dispară. Dispariţia acestor părţi, acestor interii, aduce cu sine defecte, boli în partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei fiinţei.

Dacă fiinţa persistă în această stare, interiile semenilor, se sting, dispar una câte una din partea stângă a sufletului, trupului şi aurei şi odată cu acestea, se sting dispar şi mijloacele sufletului, trupului şi aurei de a mai primi prin aceste interii, iubirea, frumuseţea, cunoştiinţele şi puterile vindecătoare aduse prin aceste interii de către semeni. Fără aceste mijloace de vindecare, interiile semenilor, partea stângă a sufletului, contrapartea energetică a trupului fizic şi a aurei începe să arate din ce în ce mai incompletă, scheletică, schimonosită, hidoasă.

ASTFEL:

– Începutul întreruperii Părtăşiei Energetice Dumnezeieşti este un proces energetic, un fenomen energetic care în tărâmul material este cunoscut sub denumirea de BOALĂ.

– Continuarea procesului de Dezîmpărtăşire Energetică, este un proces energetic, un fenomen care în tărâmul material este cunoscut sub denumirea de MOARTE.

BOALA ŞI MOARTEA SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI – OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– Dacă fiinţa ignoră din necunoaştere ori cu bună ştiinţă regulile părtăşiei dumnezeieşti şi scopul venirii sale în suflet, trup şi aură, observă în cele din urmă că, chiar dacă ignoră aceste legi dumnezeieşti şi îşi face legi proprii, aceste reguli de părtăşie dumnezeiască nu dispar.

SISTEMUL REGULILOR DE REABILITARE a duhurilor bolnave

– Sistemul regulilor de reabilitare a duhurilor bolnave presupune necesitatea fiinţei umane de a păstra neîntreruptă părtăşia dumnezeiască prin sufletul, prin trupul şi prin aura sa cu cele 3 categorii de fiinţe cu care se află în această părtăşie:

1 – Cu TRINITATEA, adică cu Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă în 3 feluri diferite în lumea de vindecare a duhurilor bolnave, în planul Său de vindecare al duhurilor bolnave:

– Se manifestă ca Dumnezeul de dincolo de manifestarea Sa prin trupuri şi de dincolo de manifestarea Sa prin Fiinţa Sa, Creatorul Tuturor Lumilor oamenilor şi a tuturor oamenilor, creator al lumilor fiinţelor şi al tuturor fiinţelor, creator al lumii trupurilor şi a tuturor trupurilor, şi Îndumnezeitorul tuturor fiinţelor umane în minunatele lumi ale trupurilor ‚

– Se manifestă ca Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă prin trupul Său Duh, Îndumnezeitorul tuturor fiinţelor umane în trup duh,

– Se manifestă ca Fiinţa lui Dumnezeu care se manifestă în chip de Hristos prin suflet, trup şi aură, vindecătorul şi răscumpărătorul tuturor prin sufletul Său, prin trupul Său fizic, şi prin aura Sa a tuturor duhurilor bolnave.

– Cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor,

2 – Cu fiinţele din familia sa prin sufletul, trupul şi aura lor.

3 – Cu fiinţele semene din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor.

Sistemul de reguli de reabilitare a duhurilor bolnave prin suflet, trup şi aură, este binecunoscut în ţinutul material, sub denumirea de CELE 10 PORUNCI.

Ce sunt cele 10 porunci?

Aceste porunci nu sunt altceva decât Instrucţiuni De Păstrare A Părtăşiei Energetice Dumnezeieşti a fiinţei prin suflet, trup şi aură,

– cu Dumnezeu şi cu părinţii,

– cu familia,

– cu semenii.

1 – Iată Instrucţiunile De Păstrare A Părtăşiei Energetice A Fiinţei Umane prin partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei cu Fiinţa lui Dumnezeu, prin sufletul, trupul şi aura SA:

exodul, capitolul 20:

verset 3:

“Să nu ai alţi dumnezei afară de MINE.’’

verset 5:

“Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti; căci Eu Domnul, Dumnezeul tău sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la treia şi la a patra generaţie a celor ce Mă urăsc,

verset 6:

şi Mă îndur până la a mia generaţie de cei care Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.’’

verset 7

“Să nu iei în deşert Numele DOMNULUI, Dumnezeul tău; căci DOMNUL nu va socoti nevinovat pe acela care va lua în deşert Numele Lui.’’(n.a.”Să nu minţi pe semen că flacăra violet, simboluri rei-ki, vrăjitoria şi infoenergetica, yoga, şamanismul, noua energie, vindecările cu îngeri şi arhangheli, extratereştrii, etc, vin de la Dumnezeu, pentru că nu vei căpăta îndurare de la Dumnezeu din cauză, după moartea trupurilor lor, golite astfel de Hristos şi umplute cu”alţi dumnezei ’’ semenii tăi minţiţi de tine nu mai pot ajunge la Dumnezeu).

– Iată instrucţiunile de păstrare a părtăşiei fiinţei umane prin partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei cu fiinţele părinteşti, prin sufletul, trupul şi aura lor:

verset 12:

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care DOMNUL, Dumnezeul tău ţi-o dă.’’

2 – Iată Instrucţiunile De Păstrare A Părtăşiei Energetice A Fiinţei Umane prin partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei cu fiinţele semene din alte familii, prin sufletul, trupul şi aura lor:

verset 13:

“Să nu ucizi.’’

verset 14:

“să nu comiţi adulter.’’

verset 15:

“Să nu furi.’’

verset 16:

“Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.’’

verset 17:

“Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.’’

Scopul sistemului de reguli de reabilitare a duhului prin suflet, trup şi aură de român, reguli cunoscute sub numele de”cele 10 porunci ’’este acela de a atenţiona aceste fiinţe umane de ordin TESSDEI şi TEOSSDEI să nu recidiveze pe Pământ prin suflet, trup şi aură de român, greşelile (păcatele) făcute în ceruri prin duh, şi să nu defecteze, să nu îmbolnăvească sufletul, trupul şi aura, cu aceleaşi defecte, boli cu care a îmbolnăvit demult duhul, adică:

1 – defectele, bolile părţii drepte a sufletului trupului şi aurei – bolile semenilor din român.

2 – defectele, bolile părţii stângi a sufletului, trupului şi aurei – bolile familiei din român.

3 – defectele, bolile părţii de mijloc a sufletului, trupului şi aurei, adică:

– bolile lipsei lui Hristos, Adevăratul Dumnezeu din român

– bolile părinţilor din român.

LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE, PRIN PRISMA CLARVEDERII DIRECTE

Legea Atracţiei Universale spune că o fiinţă poate atrage o fiinţă de acelaşi fel şi un lucru poate atrage un lucru de acelaşi fel.

Legea Atracţiei Universale stă la baza alcătuirii:

– relaţiilor de familie,

– a relaţiilor cu semenii,

– a relaţiilor cu Dumnezeu,

şi duce spre unitatea acestora prin sistemul părtăşiei prin interii, când toţi sunt în unul şi unul este în toţi.

DAR, dacă după stabilirea acestei Unităţi, ne manifestăm defectuos adică folosim sufletul, trupul şi aura noastră în alt scop decât în scopul pentru care ne-am îmbrăcat în ele, ce se întâmplă cu sufletul, cu trupul şi cu aura noastră?

CELE 3 LEGI ALE ATRACŢIEI UNIVERSALE

Legea Atracţiei Universale este Marele Efect Energetic al desfăşurării Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare Prin Tipul De Suflet, Trup Şi Aură De Român a tuturor duhurilor defecte, bolnave, care se coboară pe teritoriul României.

Acest proces este iniţiat şi condus de Dumnezeu manifestat pentru toate duhurile căzute ca Hristos (vindecător), prin suflet, trup şi aură.

Legea Atracţiei Universale este ea însăşi un proces energetic de o mare intensitate ce se manifestă continuu chiar şi pentru cei ce o ignoră voit ori din neştiinţă. Orice altă activitate desfăşurată de fiinţă prin suflet, trup şi aură de român şi manifestată în afara acestor reguli este greşită din start.

Prin urmare putem afirma că Legea Atracţiei Universale se manifestă întreit, în 3 feluri diferite, pentru cele 3 părţi diferite ce alcătuiesc tipul de suflet, trup şi aură de român, adică:

– partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei, adică Hristos şi părinţii din mine, românul,

– partea stângă a sufletului, trupului şi aurei, adică familia mea din mine, românul,

– partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei, adică semenii mei din mine, românul.

Astfel, pe tot parcursul unei vieţi, observăm 3 Legi Ale Atracţiei la care este supusă fiinţa noastră, prin suflet, trup şi aură:

1 – Legea Atracţiei Dumnezeieşti Şi Părinteşti,

2 – Legea Atracţiei Familiale,

3 – Legea Atracţiei Sociale.

Cele 3 Efecte Ale Celor 3 Legi Ale Atracţiei – Cele 3 Formatări Ale Sufletului, Trupului Şi Aurei

Cele 3 Efecte Energetice produse în sufletul, în trupul şi în aura fiinţei, de manifestarea celor 3 Legi Ale Atracţiei sunt:

1- Formatarea Energetică Dumnezeiască Şi Părintească,

Partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei româneşti a fiinţei umane este guvernată, atrasă pe tot parcursul unei vieţi de către sufletul, trupul şi aura Fiinţei lui Dumnezeu făcut Hristos pentru noi, dar şi de sufletul, trupul şi aura fiinţelor părinteşti, adică de fiinţele care ne aduc pe teritoriul României şi care ne alcătuiesc sufletul, trupul şi aura noastră de român din sufletul, din trupul şi din aura lor.

În urma acestei Primei Legi A Atracţiei Dumnezeieşti, partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei fiinţei este supusă unei formatări energetice speciale, numită Formatare Energetică Dumnezeiască Şi Părintească.

Această formatare energetică Dumnezeiască şi părintească ce se face prin interiile Hristice şi prin interiile părinteşti, păstrează fiinţa aflată în suflet, trup şi aură de român pe tot parcursul unei vieţi în Câmpul Gravitaţional Hristic Şi Părintesc.

Astfel scopul, Misiunea Românului de vindecare şi reabilitare a duhului său bolnav, prin suflet, trup şi aură, devine mai uşor de îndeplinit, căci prin interiile lui Hristos şi prin interiile părinţilor, fiinţa umană strânge în suflet, vindecare pentru duhul său.

Prin interiile lui Hristos din mine, Hristos mă vindecă pe mine de bolile neascultării mele, în ceruri, de Dumnezeu, iar prin interiile părinţilor mei din mine, părinţii din mine mă vindeca pe mine de bolile neascultării mele, în ceruri de”părinţii”duhului meu, boli cu care eu mi-am năruit duhul meu pe când eram în ceruri.

2 – Formatarea Energetică Familială,

Partea stângă a sufletului, trupului şi aurei româneşti a fiinţei umane, guvernează, exercită o atracţie hotărâtoare asupra sufletului, trupului şi aurei tuturor membrilor familiei sale.

Efectul acestei guvernări, acestei atracţii la care supunem sufletele, trupurile şi aurele fiinţelor din familia noastră, se numeşte Formatare Energetică Familială.

Această formatare energetică familială ce se face prin interiile familiale păstrează fiinţele din familia mea în câmpul meu gravitaţional, în sfera mea de influenţă pe tot parcursul unei vieţi.

Pe tot parcursul unei vieţi, scopul venirii lor în suflet, trup şi aură se îndeplineşte căci eu folosesc influenta mea asupra lor în scopul vindecării lor.

Astfel, prin interiile copiilor mei care sunt în mine eu vindec bolile neascultării lor în ceruri, de”părinţii”duhului lor, boli, cu care şi-au năruit duhurile lor în vremurile de demult pe când erau în ceruri.

3 – Formatarea Energetică Socială,

Partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei de român, este guvernată, este atrasă într-un mod hotărâtor de sufletul, trupul şi aura semenilor noştrii.

Efectul acestui proces energetic de atracţie se numeşte Formatare Energetică Socială. Această formatare energetică socială se face prin interiile sociale, şi mă păstrează pe mine în câmpul gravitaţional al semenilor şi în sfera lor de influenţă energetică, pe tot parcursul unei vieţi.

Pe toată durata unei vieţi, scopul vieţii semenilor mei este să folosească sfera lor de influenţă pentru vindecarea mea.

Astfel prin interiile semenilor mei care sunt în mine, semenii mei mă vindecă pe mine de bolile cu care în ceruri, demult, mi-am năruit duhul meu din pricina răutăţii mele faţă de duhurile semene de acolo.

FĂ-NE DOAMNE BINE, CĂ DIN CER SUNTEM NE-BUNI…

Odată decriptate cele 10 porunci cu Cheia Cea Potrivită A Clarvederii Directe, scopul venirii fiinţei noastre în suflet, trup şi aură de români devine pentru noi foarte clar şi foarte lămurit.

Totodată, această cunoaştere face mai uşoară conştientizarea din timp a efectelor catastrofale pe care le provoacă orice fiinţă care întrebuinţează sufletul, trupul şi aura de român în alte scopuri decât în scopul în care au fost acestea concepute: VINDECARE ŞI REABILITARE.

Căci scopul pentru care se dă fiinţei mele suflet, trup şi aură de român este ca prin ele să vindec duhul semenului îmbolnăvit de unul ca mine, demult, pe când trăiam în ceruri, iar scopul pentru care semenului i se dă suflet, trup şi aură de român, este ca prin ele să vindece duhul meu îmbolnăvit de unul ca el, demult, pe când trăiam în ceruri.

M A R E A M I N C I U N Ă

OMUL CARE SE CREDE DUMNEYEU

FIUL OMULUI CARE SE CREDE OM

ADEVĂRATUL DUMNEZEU NU ESTE”DIVINITATEA”, AŞA CUM AFIRMĂ SLUGILE ACESTEI”DIVINITĂŢI”, ŞI NICI UNUL DINTRE”ZEI”, AŞA CUM AFIRMĂ SLUGILE ACESTOR”ZEI”

Să vrei să fii ca Dumnezeu înainte de a parcurge toate Etapele, Stadiile Îndumnezeirii este o greşeală pe care nu o mai poţi nicicând îndrepta singur, căci Toată Creaţia Şi Toate Fiinţele Create De Tine După Chipul Şi După Asemănarea Ta Neterminată De Îndumnezeit, Va Fi La Fel De Neîndumnezeită Ca Şi Tine Şi Te Va Consuma Ca Să Rămână În Viaţă, Iar După Pieirea Ta Se Vor Stinge Şi Ele.

Toate fiinţele umane care vin în suflet, trup şi aură de român, au făcut această greşeală prin trupul lor duh în lumile duhurilor adică în ceruri, iar altele au repetat această greşeală şi pe Pământ.

Toate aceste fiinţe umane, Oameni (Adami) au poftit în ceruri, iar alţii pe Pământ, să fie Dumnezei, Divinităţi, dar nu au putut, iar în urma acestei pofte şi-au năruit duhurile lor care au devenit ne-bune.

Căci nu au folosit duhurile lor în scopul îndumnezeirii lor şi în scopul facerii unei creaţii şi unor fiinţe nemuritoare după chipul şi după asemănarea duhului pe care trebuia să îl termine de îndumnezeit.Ci au folosit duhul lor neterminat de îndumnezeit ca să alcătuiască chipuri şi asemănări după ei (fii şi fiice) la fel de neterminate şi de neîndumnezeite ca şi ei.

Şi toate aceste fiinţe umane, oameni (Adami)”, Divinităţi”“, Dumne-zei”neterminaţi, îmbracă acum suflet, trup şi aură de români, ca prin acestea, să îşi facă bine duhul lor ne-bun de pofta de a fi”Divinitate”“, Dumnezeu”, înainte de a le veni vremea.

Şi iată că, acum, omul cu aere de”Divinitate”, de”Dumnezeu”în ceruri, este nevoit să se facă din nou Om pe Pământ, ca să se vindece şi ca să se reabiliteze.

Vindecarea şi reabilitarea prin suflet, trup şi aură a Omului, Adamului cu ifose de”Divinitate”, de”Dumnezeu”, de”Zeu”, este o Taină. Fiicele acestor Oameni, Adami care se cred Divinitate, Dumnezeu, se cred la rândul lor, ei înşişi Oameni, Adami şi se numesc între ei”maeştrii spirituali”“, ezoterişi”“, ocultişti”, şamani”“, paranormali”“, magicieni”“, vrăjitori”“, vindecători”“, clarvăzători”…

Pe Pământ ei au iscat şi iscă tot timpul conflicte mai mari decât au pornit şi pornesc părinţii lor în ceruri.

Între toţi aceşti fii ai Omului, fiinţe care se cred oameni (dar care nu sunt oameni ci numai fii ai Omului care se crede Divinitate, Dumnezeu) şi Omul care se coboară în tipul de suflet, trup şi aură de român, există tot timpul războaie pentru pământ şi bogăţiile lui şi pe Dumnezeu.

După intrarea Zeilor prin”efracţie”pe PĂMÂNT, Marile războaie au fost, sunt şi vor fi iniţiate de fiul Omului care se crede Om, din pricina NEPRICEPERII LUI dată de alcătuirea sa muritoare, umplută de”Divinitate”, dar lipsită total de Adevăratul Dumnezeu în alcătuirea sa.

Cum să vorbeşti de Adevăratul Dumnezeu cu fiul Omului, când el, fiul Omului este făcut de Om?

Cum să descrii pe Adevăratul Dumnezeu unui fiu al Omului, când fiul omului se multiplică ca celula aici pe Pământ unde trăieşte o singură viaţă şi unde şi piere definitiv, şi care habar nu are de Adevăratul Dumnezeu, pentru că nu L-a văzut niciodată?

Cum să vorbeşti fiului Omului ca să priceapă diferenţa dintre Omul care se crede Dumnezeu în Ceruri, şi Adevăratul Dumnezeu din Ceruri?

Cum să priceapă un fiu al Omului care se crede om şi maestru spiritual, ezoterist, ocultist, Taina Întrupării Pe Pământ, În Suflet, Trup Şi Aură, A Omului Care Se Crede Divinitate, Dumnezeu în ceruri?

Cum să priceapă un fiu al Omului Taina Întrupării Pe Pământ A Adevăratului Dumnezeu?

TAINA ÎNTRUPĂRII PE PĂMÂNT, ÎNSUFLET.TRUP ŞI AURĂ A ADEVĂRATULUI DUMNEZEU DIN CERURI.

De ce S-a coborât pe Pământ Adevăratul Dumnezeu în ipostaza de Fiu Al Lui Dumnezeu adică de Om necăzut în ceruri pentru Omul de pe Pâmânt care este un Fiu căzut în ceruri Al Lui Dumnezeu?

De ce S-a coborât pe Pământ Adevăratul Dumnezeu, în ipostaza de Fiul Omului, adică de fiu al Fiului Lui Dumnezeu?

Un răspuns scurt şi cât se poate de lămurit găsim noi, de citim doar o singură frază din „Acatistul Buneivestiri a Preasfântei Născătoare de Dumnezeu şi Pururi Fecioară Maria“

Acest acatist a fost scris de un fiu al Omului făcut ca Omul, căruia i s-a făcut parte să cunoască dimpreună cu Omul Tainele Lui Dumnezeu. Acest fiu al Omului care a lăsat pe Zei părinţii lui şi a trecut la Adevăratul Dumnezeu, a fost născut din nou în Hristos şi ajuns astfel ca un Om. Şi a cunoscut astfel pe Adevăratul Dumnezeu făcut Hristos, care S-a făcut Om să ridice pe om din cădere şi să-l facă din nou caDumnezeu, şi care S-a făcut Fiul Omului ca să mântuie de pieire pe fiul Omului, să-l nască din nou şi să-l facă ca un Om.

“Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu fiu al omului se face, ca, luând ce este mai rău, să-mi dea mie ce este mai bun. Amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost; iar Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu.’’

Care este taina cea din veac ce se descoperă azi?

Taina cea din veac ce se descoperă azi, este că:

1 – Fiul lui Dumnezeu fiu al Omului se face, ca luând ce este mai rău, să-mi dea mie (fiul Omului, adică fiul Fiului Lui Dumnezeu) ce este mai bun, şi să mă facă pe mine ca un Om, ca un Fiu Al Lui Dumnezeu.

2 – Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu (să readucă pe Om, pe Adam înapoi de unde a căzut, din procesul îndumnezeirii lui ca duh).

ASTFEL:

– în ce scop vine Dumnezeu în suflet, trup şi aură? – În scop de Mântuitor (Hristos).

– în ce scop foloseşte Dumnezeu sufletul, trupul şi aura Sa? – Ca să salveze, să mântuie 2 categorii de fiinţe de la pieire:

1 – fii şi fiicele oamenilor (fii şi fiicele oamenilor, Adamilor, făcuţi de oameni, de Adami, după chipul şi după asemănarea lor căzută de la îndumnezeire),

2 – oamenii (Adamii căzuţi de la îndumnezeire).

– De ce trebuie să se manifeste Adevăratul Dumnezeu în postura de Fiul lui Dumnezeu care se face Fiul Omului pentru fii omului?

În locul căror fii ai lui Dumnezeu Se coboară Dumnezeu ca un Fiu al lui Dumnezeu? De ce Se coboară EL în locul acestor fii ai Lui cu ifose de”Divinităţi”, ca să le salveze de la pieire copii lor imperfecţi şi muritori? Unde sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu şi de ce nu se coboară ei să îşi salveze fiecare copii lui?

Dacă tot ce este în ceruri este şi pe Pământ, atunci DOMNUL, Dumnezeu este”bunicul „ care are grijă de nepoţii părăsiţi şi oropsiţi ai fiilor Lui pentru că aceştia nu mai vor sau nu mai pot să o facă?

Sau poate pentru că acum”Divinităţilor”le este ruşine cu fii lor, pentru că văd în comportamentul lor deviant, cum erau ei cândva? De ce Zeii L-au lăsat pe Tatăl lor Dumnezeu, să spele murdăriile şi greşelile”tinereţilor”lor de care acum se ruşinează?

Unde era”lumina, iubirea bunătatea şi strălucirea nemăsurată “a tuturor zeilor cu care ne mint azi slugile lor”iniţiaţii’’”maeştrii spirituali’’, când Tatăl lor, DOMNUL, Dumnezeul tuturor zeilor a murit pe cruce ca să le scape lor pielea şi să le scape din pieire odraslele?

Şi ce tot bălmăjeşti azi tu, copil al”Divinităţii”care nu este Adevăratul Dumnezeu, ce tot îndrugi tu maestrule spiritual, iniţiatule în ocult, doctore în ştiinţele nu ştiu câtor zei, pe sticlă, la conferinţe sau la cursuri şi în tone de cărţi românilor „ neiniţiaţi”ca tine, cum le spui tu, despre”iniţiere”, despre”pacea”“, iubirea”“, lumina”“, vindecarea”“, nemurirea”, dar mai ales despre”dreptatea”care”izvorăşte”din stăpânii tăi Zeii, care azi se înghesuie în România şi care de abia aşteaptă „ să ii evolueze şi să îi vindece grabnic pe românii”neiniţiaţi şi involuaţi”? Ia întreabă-ţi stăpânii, zeii tăi, cu care te făleşti atât, ce se întâmplase cu toată această putere şi bunătate a lor, şi unde era dreptatea lor cea mare, când îşi priveau Dumnezeul cum Se pătimeşte pe cruce pentru ei toţi şi pentru toţi copii lor handicapaţi?

Sau gândeşti tu oare „ iniţiatule”care le spui românilor că îi „ iniţiezi ”, că DOMNUL, Dumnezeul zeilor tăi care a pătimit pe cruce pentru tâmpeniile pe care le-au tot spus şi pe care le-au tot făcut făcătorii şi stăpânii tăi zeii, demult pe teritoriul românesc, nu va vedea şi nu va auzi tâmpeniile pe care tu le tot faci şi le tot spui tu azi pe acelaşi teritoriu românesc, românilor? Te-ai gândit tu maestre, măcar preţ de o secundă că azi, tu lupţi împotriva DOMNULUI, Dumnezeul făcut Hristos pentru părinţii tăi, zeii, şi pentru tine?

De ce au tăcut toţi zeii când Dumnezeul lor a murit pe crucea pe care trebuia să fie ei, pentru toţi fii şi fiicele lor muritori de atunci şi de azi, cunoscuţi lumii ca”părinţii metafizicii”, ca”mari maeştrii”din culisele vremurilor acestea, ca”marii maeştrii spirituali”, ca mari”

şamani”, ca mari”ezoterişti”şi”ocultişti”, care de încerci să le vorbeşti odată de Hristos rânjesc iar a doua oară te muşcă?Cum poţi vorbi de mântuire unui astfel de fiu al Omului, unei astfel de fiinţe care este făcută nu să involueze, nici să evolueze, ci este făcută, programată să oprească mântuirea Omului? Pentru că toţi Zeii, fii lui Dumnezeu nu erau îndumnezeiţi încă atunci când au creat aceste fiinţe, pe fii lor după chipul şi după asemănarea lor. Pentru că fii lui Dumnezeu, căzuţi, (oamenii, Adamii) nu mai aveau în ei Viaţa veşnică căci se depărtaseră de Dumnezeu, şi automat nici copii lor, fii Omului nu au în ei viaţa veşnică. Pentru că din acele timpuri până azi, Zeii nu mai pot nici să evolueze, nici să involueze, ci caută doar să rămână vii, cu preţul furtului energiei semenului, căruia îi opreşte astfel mântuirea, evoluţia.

Zeii au tăcut când Dumnezeul lor a fost crucificat pentru că ei fii lui Dumnezeu (Oamenii, Adamii) Zeii, nu au fost, nu sunt şi nu vor fi în stare să se comporte ca Dumnezeu aşa cum se lăudau, iar creaţiile lor, adică lumile lor şi fii şi fiicele lor mor pentru totdeauna.

De ce trebuia să Se manifeste Dumnezeu în postura de Om (Adam), de ce Dumnezeu Se face Om (Adam) ca să facă din nou pe Om, pe Adam Dumnezeu?

– Pentru ca să arate fiecărui om, Adam, fiu al lui Dumnezeu adevăratul scop pentru care acesta primeşte suflet, trup şi aură, şi anume spre vindecarea şi reabilitarea lui şi pentru mântuirea de la pieirea definitivă a fiului omului care era pierdut.

Ne vom întreba aşadar care este misiunea, scopul venirii noastre, fii ai lui Dumnezeu, Adamii, oamenii, în suflet, trup şi aură de români, pe teritoriul actual românesc, după ce ni se descoperă Taina Cea Din Veac?

Pentru aceasta vom încerca să găsim împreună răspuns la 2 întrebări:

1 – Cum trebuie să mă folosesc eu de sufletul, trupul şi aura mea de român, faţă de semenul meu, pe timpul unei vieţi, eu, fiul lui Dumnezeu, omul, Adamul cel cu duhul ne–bun, bolnav, năruit, dar care am înţeles Taina Cea Din Veac şi pe Dumnezeu Cel făcut Om pentru mine omul?

– Acum, când am văzut pe Dumnezeu cum S-a făcut prin Sine Om pentru mine, omul, ca să mă facă pe mine omul din nou ca Dumnezeu, Îl voi ruga să se facă iarăşi prin mine Om, ca să facă, şi prin mine pe semenul meu ca Dumnezeu.Iar semenul meu va face cândva acelaşi lucru ca şi mine, cu alt semen, şi ne vom trage unul pe altul înapoi, de unde am căzut, la Dumnezeu, păşind pe Calea netezită de El…

2 – Cum trebuie să mă folosesc eu, fiul lui Dumnezeu, eu, Omul, Adamul, de sufletul, trupul şi aura mea de român, faţă de fii şi fiicele oamenilor, Adamilor, fii şi fiice mulţi ca număr, şi care vieţuiesc alături de mine pe teritoriul românesc?

– Care trebuie să fie purtarea mea de fiu al lui Dumnezeu care a înţeles Taina Cea Din Veac, şi a priceput de ce Dumnezeu S-a coborât în suflet, trup şi aură precum un Fiu al lui Dumnezeu (om, ADAM), şi S-a făcut pe Sine Fiul Omului, pentru fiul omului, în locul omului?

– Ce voi face eu, fiu al lui Dumnezeu căzut în duh dar întors prin suflet, trup şi aură de român când, voi ajunge în susul ţării unde voi întâlnii fii şi fiice ai semenului meu, zeul Zalmoxes şi fii şi fiice ai tuturor zeilor celor de dinaintea lui Zalmoxes, care şi ei s-au amăgit cândva şi au poftit să fie ca Dumnezeu, dar nu au fost?

Unde este Zalmoxes şi toţi ceilalţi Zei, aceşti oameni, fii căzuţi ai lui Dumnezeu, acum când fii şi fiicele lor trăiesc doar o existenţă iar apoi dispar în neant? Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul lor să le scape odraslele?

– Ce voi face eu, fiu al lui Dumnezeu, căzut în duh dar întors prin suflet, trup şi aură de român când voi ajunge în apusul ţării unde voi întâlni hunii, fii şi fiice ai unor semeni ai mei, zeii Mongoliei, căzuţi ca şi mine dar care nu s-au întors la Dumnezeu ca şi mine, zei care au venit încoace cu o mie de ani în urmă să mă ucidă pe mine şi pe toţi cei ca mine, să ne fure pământurile şi ţara să ne asuprească şi să alunge pe Hristos de pe teritoriul românesc?

Unde sunt acum zeii Mongoliei, semenii mei, fii ai lui Dumnezeu, ca să scape pe fii lor hunii, din gheara morţii? Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul lor ca să le scape odraslele?

– Ce voi face eu un fiu al lui Dumnezeu căzut în duh dar întors prin suflet, trup şi aură de român când, în multe colţuri de ţară voi întâlni fii şi fiice ale zeilor Indiei şi Pakistanului, semenii mei căzuţi ca şi mine dar care nu s-au întors la Dumnezeu ca şi mine?

Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul lor ca să le scape odraslele de la moartea definitivă?

– Ce voi face eu, un fiu al lui Dumnezeu căzut cu duhul dar întors prin suflet, trup şi aură de român, când voi merge în josul ţării şi în răsăritul ţării unde voi întâlni mulţi fii şi fiice ale semenilor mei biblici Adam şi Eva, căzuţi ca şi mine dar neîntorşi ca şi mine?

Aceşti fii şi fiice se trag din urma unirii lui Avram (unul din fii omului, zeului biblic Adam, care s-a vrut Dumnezeu şi nu a putut fi) cu o altă femeie decât soţia sa.

Multe secole, eu şi semenii mei, (fii ai lui Dumnezeu căzuţi în duh de la faţa lui Dumnezeu dar întorşi înapoi la El prin suflet, trup şi aură de român), am fost tăiaţi, furaţi de pământuri şi de bogăţia lui, asupriţi şi forţaţi de către aceşti fii şi fiice ai omului Adam, fiinţe imperfecte, care trăiesc o singură viaţă, după care se împrăştie în neant. Unde sunt oamenii Adam şi Eva aceşti fii căzuţi ai lui Dumnezeu, ca să scape din pogromul morţii veşnice pe toţi fii şi fiicele lor? Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul lui Adam şi Eva sau care alt Hristos se va face Fiul Omului în locul fiului Omului, Avraam ca să le scape odraslele de la pieirea definitivă?

– Ce voi face eu, când, de câţiva ani, mulţi fii şi fiice ale zeilor Chinei, Tibetului, Japoniei, Egiptului, Romei, Greciei, Africii, Americilor, Europei, se tot stabilesc pe teritoriul actual românesc?

Unde sunt aceşti zei, fii ai lui Dumnezeu, oameni, Adami cu aere de”Divinitate”, aceşti căzuţi ca şi mine dar neîntorşi ca şi mine prin suflet, trup şi aură?

Care alt fiu al lui Dumnezeu se va face mântuitor (Hristos) în locul lor ca să le scape odraslele de pieirea definitivă?

– Ci eu, unul din fii lui Dumnezeu, Omul căzut în duh dar revenit prin suflet, trup şi aură de român, pentru care Taina Cea Din Veac se descoperă azi, am văzut pe DOMNUL, Dumnezeu, cum S-a coborât în locul meu, cel căzut, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi S-a făcut în locul meu Fiu al Omului ca să scape pe toţi fii Omului, inclusiv pe toţi fii mei, omul, de la moartea definitivă.

Şi am zis că, dacă DOMNUL, Dumnezeu, S-a coborât în locul meu, fiu al lui Dumnezeu căzut, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi S-a făcut prin Sine ca un Fiu al Omului ca să scape pe fii mei din timpurile acelea, atunci, ÎL voi ruga azi să Se facă şi prin mine, fiul Lui, Fiu al Omului pentru ca să scape şi prin mine, pe fii şi fiicele omului din timpurile acestea de pe teritoriul românesc de azi.

Şi oriunde mă voi duce şi voi întâlni pe fii omului din ţara mea, România, ştiu că Dumnezeu venit ca un Fiu necăzut al lui Dumnezeu, Se va sălăşlui în mine, un fiu căzut al lui Dumnezeu, pentru ca prin mine, Fiu al Omului să Se facă, şi să scape de moarte pe toţi fii omului de pe teritoriul românesc.

– Mă voi duce în susul ţării mele la fii şi la fiicele de azi ai lui Zalmoxes ca să descopăr pentru aceştia azi taina cea din veac, adevărul despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa cum Pavel a vestit-o,

– Mă voi duce în apusul ţării mele la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Mongoliei ca să descopăr pentru aceştia azi, taina cea din veac, adevărul despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa cum Pavel a vestit-o,

– Mă voi duce în multe colţuri ale ţării mele la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Indiei şi Pakistanului, ca să descopăr pentru aceştia azi, taina cea din veac, adevărul despre ce sunt ei, şi vestea cea bună pentru ei toţi, aşa cum Pavel a vestit-o,

– Mă voi duce în josul şi în răsăritul ţării mele, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Adam şi Eva, la fii si la fiicele de azi ai zeilor Tibetului, Chinei, Japoniei şi a toată Asia, la fii şi fiicele de azi ai zeilor Egiptului, Sumerului şi Babilonului, şi a toată Africa, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Romei şi Greciei, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor Europei, la fii şi la fiicele de azi ai zeilor celor 2 Americi.

Mă voi duce la toţi aceşti osândiţi fii ai Omului, ca să descopăr pentru ei azi, Taina Cea Din Veac, adică Adevărul Despre Ce Sunt Ei, Şi Evanghelia Lui Dumnezeu, adică Vestea Cea Bună Pentru Toţi fii Omului, aşa cum Apostolul Pavel a vestit-o la tot fiul Omului pe Pământul de atunci.

Când am văzut eu, un Adam, un om – care m-am amăgit de demult şi poftind să fiu Dumnezeu, nu am fost – când am văzut că DOMNUL, Dumnezeu, Se face om, ca mine, pentru mine, ca sa mă facă pe mine din nou ca Dumnezeu, am început să spun ce am văzut şi ce am invăţat, atât către oameni, zeii întorşi acum prin suflet, trup şi aură de român, cât şi către fii omului făcuţi în timpurile de demult când în ne-bunia duhului lor, oamenii se voiau fiecare, Divinitate, Dumnezeu în ceruri şi pe Pământ.Şi azi, cine are ochi de văzut, începe să vadă, şi cine are urechi de auzit, începe să audă…

CELE 3”KARMA”ALE PĂMÂNTULUI, LOCUINŢA OMULUI:

PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI

-”KARMA”REBELIUNII FIILOR LUI DUMNEZEU ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU, TATĂL, ZIDITORUL ŞI ÎNDUMNEEZITORUL LOR –”KARMA”OMULUI, ÎNGERULUI ŞI STIHIEI NATURII.

A DOUA”KARMA”A PĂMÂNTULUI

-”KARMA”REBELIUNII FIULUI OMULUI, FIULUI ÎNGERULUI ŞI FIULUI STIHIEI NATURII ÎMPOTRIVA OAMENILOR CU AERE DE ZEI, TAŢILOR LOR, FĂCĂTORII LOR

A TREIA”KARMA”A PĂMÂNTULUI

-”KARMA”REBELIUNII FIULUI OMULUI, FIULUI ÎNGERULUI ŞI FIULUI STIHIEI NATURII ÎMPOTRIVA LUI DUMNEZEU, DUMNEZEUL PĂRINŢILOR LOR.

PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI

Omul trăieşte în Lumea lui, Pământul, vremurile în care PRIMA”KARMA”A PĂMÂNTULUI SE APROPIE DE”ARDEREA”SA TOTALĂ.

Iată cele 2 semne care anunţă că aceste vremuri s-au apropiat:

1 -”Divinitatea”

şi”Zeii”la care se pleacă Pământul NU SUNT ZEII CI CREAŢII ALE ZEILOR, sunt fii şi fiice ale Omului Îngerului şi Stihiei Naturii.

2 – Conducerea Popoarelor Pământului trece în mâna fiului Omului.

Căci azi, încetează timpul dat ca fiul Omului să se mai creadă Om, în locul Omului pe Pământ, Lumea Omului, tot aşa cum a încetat timpul ca Omul să se mai creadă Dumnezeu în cereuri, Lumile lui Dumnezeu.

A încetat timpul de ucidere, distrugere, asuprire, înrobire, înfometare, minţire a Omului şi a Lumii Omului, Pământul, de către fiul Omului care se crede Om.

Trăim vremuri când nu mai este timp, căci tot Omul căzut care se voia ca Dumnezeu, este aproape de întoarcerea lui la Dumnezeu, Îndumnezeitorul lui.

Dar iată, vine şi vremea când, prin întoarcerea la Dumnezeu a ultimilor Oameni care încă se mai cred în Ceruri ca Dumnezeu, se va stinge în Ceruri şi pe Pământ Răul născut şi alimentat atâţia eoni de Omul căzut, împotriva Tatălui său, Dumnezeu.

Pe Pământ un altfel de Rău se arată, necunoscut Omului, un Rău care nu este ca cel cunoscut căci acest Rău, nu este Binele Făcut Prost cu care era obişnuit Omul şi pe care l-a practicat atâta vreme.

Acest Rău Absolut îşi face loc încet, încet azi pe Pământ, alimentat de ura teribilă, tot mai mare, a fiului Omului, o ură mare, îndreptată împotriva Tatălui său, Omul care s-a declarat Zeu şi a Locuinţei lui, Pământul, dar îndreptată şi împotriva lui Dumnezeu şi a Locuinţelor Lui, Cerurile…

Locuinţa Omului, Pământul, Marea Ocultă Şi Marea Finanţă vor ajunge în mîna fiului Omului

Fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiei Naturii îşi dau mâna şi formează Marea Ocultă Cerească şi Pământească, condusă nu de Dumnezeu, nici de om nici de înger nici de stihia naturii, ci de fii şi de fiicele omului.îngerului şi stihiei naturii.

Este Oculta şi Finanţa de care Omul, Îngerul, Stihia Naturii şi Marea lor Ocultă şi Finanţă a vremurile noastre nu au cunoştinţă şi nici pricepere să le distingă.

Căci cheia prin care Oculta şi Finanţa fiului Omului sparge sistemul Marii Oculte şi Marii Finanţe a Omului este necunoscută omului, îngerului şi stihiei naturii, este alta decât cheia cu care ei, omul, îngerul şi stihia naturii sparg Sistemul Creştin şi conduc Pământul.

Omul care încă îşi mai conduce părţi din Lumea Sa, Pământul, din văzut şi din nevăzut, este înlăturat fără ca măcar să priceapă, încet, încet, de la conducerea văzută şi nevăzută a Locuinţelor lui, Cerurile şi Pământul, de fiul Omului, până când Cerurile şi Pământul, locuinţele Omului cu ifose de Dumnezeu, vor ajunge pe deplin în mâna răzbunătoare, crudă şi nemiloasă a fiului Omului.

Aceste vlăstare ale Răului Absolut, se înfiripă încet, nevăzute de ochii abătuţi cu dibăcie ai Omului prostit aşa de uşor pe Pământ de fiul său…

Aceste fiinţe care deja se nasc de ceva timp sunt ascunse şi protejate – cu o abilitate pe care doar un om copil o remarcă – de semenii lor, care dispun de vaste resurse, şi care sunt grupaţi în”Mişcări Spirituale”criminale pe tot Pământul. Sunt puse în mişcare monstruoase maşinării de propagandă întunecată, născute şi crescute cu răbdare din căscatul Omului, prin care fii Omului fii Îngerului şi fii Stihiei Naturii, aceşti monştrii care vă mint că sunt Oameni, sunt prezentaţi ca”angeli radioşi”, sub diferite denumiri mincinoase de scenă de genul”copii indigo”“, copii de cristal”“, copii de opal”…

Nu sunt departe timpurile când Omul şi Lumea lui, Pământul, se vor mai zgâlţâi puternic încă o dată şi vor fi încercate şi cercetate încă o dată.

Iată Omul, cuprins de mirare mare, privind la”extratereştrii”cu care a fost mânărit.

Iată Omul care asistă acum neputincios la invadarea Locuinţei sale, Pământul, de către”copii stelelor”, care sunt în adevăr fiul Omului, fiul Îngerului şi fiul Stihiei Naturii.

Înfăţişarea lor îngrozeşte pe Om care se jeleşte, se zbuciumă şi se roagă acum zadarnic.

Cruzimea nemăsurată a fiului Omului va reverbera şi va umple de indignare Cerurile.

Măcelul, înrobirea şi batjocorirea Omului de către creaţiile sale, de către fii şi fiicele lui, va dura timpuri şi o perioadă de timp.

La urmă, din scrumul tuturor acestor suferinţe îndurate deopotrivă, Omul, Îngerul şi Stihia Naturii, vor avea adevărata viziune a Imensei Greşeli Cosmice pe care au făcut-o atunci demult pe când se vedeau plini de ştiinţă dumnezeiască şi de nemăsurată putere, când s-au amăgit şi poftind să fie Dumnezei au zidit creaţii şi fii ai lor după chipul şi după asemănarea lor de atunci, fiinţe ce nu trebuiau zidite, zidire de care acum se înfricoşează, zidire de care acum se căiesc amarnic…

În acest fel se va încheia şi se va”arde”Prima”Karma”A Pământului, Primul Mare Eveniment Energetic Cosmic, Prima Etapă A Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare Al Duhurilor Omeneşti Căzute, disciplinate prin coborârea lor repetată în tipul hristic (salvator) de suflet, trup şi aură alcătuit de Dumnezeu coborât ca Hristos (Salvator), în chip de Om dar şi în chip de Fiul Omului, tip hristic alcătuit din Adevăratul Dumnezeu, din semen şi din creaţia lumii.

Tot în acele vremuri deloc depărtate, se va încheia şi se va”arde”Prima”Karma”A Pământului, Primul Mare Eveniment, Prima Etapă A Marelui Proces De Vindecare Şi Reabilitare A Duhurilor Căzute Îngereşti şi al Duhurilor Naturii, disciplinate prin coborârea lor repetată în nenumărate tipuri de suflet, trup şi aură, alcătuite din Hristos, din Om şi din semen…Căci cine poate clar-vede duhul vede duhul Omului întors la Dumnezeu cum se coboară de nenumărate ori să se disciplineze şi astfel să se vindece, în suflet, trup şi aură de om şi vede duhul îngerului şi duhul stihiei naturii întoarse la Dumnezeu cum se coboară de nenumărate ori să se disciplineze şi astfel să se vindece, în creaţia Lumii, adică în elemente, în lumea vegetală şi în lumea animală.

Toate aceste observaţii am început să le cataloghez acum mai bine de 14 ani, în timpurile când colindam ţara în lung şi în lat, observând alcătuirea şi mersul celor 2 categorii de fiinţe ce populează teritoriul actual al României:

Oamenii – Adamii, zeii de altădată, care acum încearcă să îşi repare prin suflet, trup şi aură, duhurile lor năruite, îmbolnăvite de ambiţia lor de a crea ca Dumnezeu fără să fie încă îndumnezeiţi,

Fii şi fiicele Omului – sâmtemiile, fiinţe semiumane, pe care le-au creat atunci după chipul şi asemănarea lor de atunci, adică neîndumnezeită, căzută, fără Dumnezeu de care se depărtaseră, şi pe care ÎL sfidau.

CAPITOLUL 2

SUBCAPITOLUL 2

2 – FII ŞI FIICELE OMULUI

FIINŢELE CARE TRĂIESC O SINGURĂ EXISTENŢĂ ŞI CARE NU SUPRAVIEŢUIESC DESCOMPUNERII SUFLETULUI, TRUPULUI ŞI AUREI LOR

Japonia este condusă de 2600 de ani de împăraţi care afirmă conform arborelui lor genealogic, că descind din Zeiţa Soarelui, Amatera Su.

Ginta conducătoare a Tibetului descinde din Zeiţe şi Zei ai apei, pământului, focului, zăpezii, cerului, văzduhului.

În cele 2 Americi există conducători care descind din Zei şi Zeiţe şi care conduc resturile unor regate ale Zeilor, apuse acum.

La fel putem vorbi şi despre Europa, Africa şi toată Asia.

În fiecare din aceste ţări există mărturii clare arbori genealogici ale descendenţilor Zeilor şi Zeiţelor ce domneau în Europa până la venirea Adevăratului Dumnezeu ca Hristos, scrieri vechi, unele scrise chiar de Zei ori Zeiţe, arme ale Zeilor, dar şi multe lucruri ţinute secret de descendenţii fiilor şi fiicelor lor, sâmtemiile.

Tot la fel cum chipul şi asemănarea vizibilă a acestor progenituri ale Zeilor şi Zeiţelo diferă de la o stirpe la cealaltă, tot aşa şi structura lor energetică interioară trupului fizic, diferă de la o stirpe la alta.

Cât priveşte deosebirea dintre chipul şi asemănarea Omului şi chipul şi asemănarea fiului Omului, această deosebire este ca de la cer la pământ.

SÂMTEMIILE – fii şi fiicele Omului observate prin clarvedere directă

Această categorie de fiinţe care se află în număr mare pe teritoriul actual al tuturor ţărilor, inclusiv pe teritoriul actual al României, poartă numele de sâmtemii. Acest cuvânt, are multe înţelesuri, aşa că vom numi doar câteva din ele – neadevărat, nereuşit, neterminat, greşit.

Pe teritoriul actual românesc sâmtemiile, fii oamenilor, trăiesc împreună cu oamenii, semenii părinţilor lor, Zeii, şi nu de puţine ori, în viaţa de zi cu zi, au ocazia să se dea nas în nas chiar cu părintele lor, Zeul şi Creatorul lor de demult, care se coboară în suflet, trup şi aură de român, a nu ştiu câta oară. Fii oamenilor, sâmtemiile, nu depăşesc treizeci la sută din populaţia actuală a României, în timp ce oamenii sunt în proporţie de şaptezeci la sută.

Privite prin clarvedere directă, sâmtemiile pot fi analizate în funcţie de mai multe criterii, cum ar fi:

1 – În funcţie de locul unde vieţuiesc aceste sâmtemii:

Din acest punct de vedere putem vorbi despre 2 mari categorii de sâmtemii şi anume despre sâmtemiile din ceruri şi despre sâmtemiile de pe Pământ.

a – Sâmtemiile din Ceruri, din Lumile Zeilor:

Aceste semifiinţe umane, creaţii neterminate, gre;ite ale Omului, adică ale Adamului căzut şi neterminat el însuşi în îndumnezeirea duhului său, sunt o mărturie vie, incomodă pentru Om, incontestabilă.

Sâmtemiile, fii şi fiicele Omului, sunt efectele energetice semi-vii, datorate faptului că Fiinţa Umană s-a folosit de trupul său duh în alte scopuri decât în scopul îndumnezeirii, pe timpul şederii ei în lumile duhurilor, adică în ceruri.

Fiinţele acestor sâmtemii sunt precum umbrele, neterminate şi fără Dumnezeu în ele căci în momentul conceperii lor, creatorii lor se depărtaseră de Dumnezeu şi nu Îl mai aveau în ei. Aceste semifiinţe neterminate făcute după chipul şi asemănarea Oamenilor căzuţi de la îndumnezeire, (oameni care se autoproclamaseră dumne-zei), sunt îmbrăcate în trup duh construit de aceşti dumne-zei după chipul şi după asemănarea duhului lor căzut de la îndumnezeire din care lipsea Dumnezeu. Şi acest trup semiduh al unei sâmtemii este incomplet, fără Dumnezeu în el, şi foarte aproape de stingere definitivă.

Zeii neîntorşi încă la Dumnezeu precum ne întoarcem noi, prin suflet, trup şi aură de român, nu s-ar putea susţine în viaţă pe ei şi pe aceşti fii ai lor fără energiile dumnezeieşti care le lipsesc lor, şi pe care le fură prin aşa zisele”iniţieri’’ de la oamenii de pe Pământ, (zeii ce se reîntorc prin suflet, trup şi aură de români), prin maeştrii spirituali, slugile lor din lumea materială.

Odată la o anumită perioadă de timp, când este nevoie de mai multe suflete pentru hrănirea în cerurile lor a acestor zei şi sâmtemii, printr-un efort energetic deosebit, se pregăteşte cu grijă venirea în Lumea Materială prin suflet, trup şi aură de români contrafăcute, a anumitor categorii de fii ai zeilor, de sâmtemii.

Privite prin clarvedere directă aceste sâmtemii venite din alte ceruri decât din cerurile lui Dumnezeu se deosebesc de sâmtemiile de pe Pământ prin alcătuirea lor energetică diferită. Sâmtemiile venite din cerurile zeilor sunt semifiinţe în semitrup duh, după chipul şi asemănarea zeului, şi care vin în suflet, trup şi aură de român, confecţionate din sufletele, trupurile şi aurele românilor care le devin slugi pe Pământ.

Acest tip de suflet, trup şi aură, este lesne de deosebit de sufletul, trupul şi aura românilor obişnuiţi, oameni, care sunt fiinţe în duh, după chipul şi după asemănarea lui Dumnezeu, coborâte în suflet, trup şi aură după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care S-a făcut Hristos (Mântuitor, Salvator) pentru toţi oamenii, foştii zei care doresc să se reabiliteze, şi pentru toţi fii şi fiicele lor, sâmtemiile.

Tot la fel de uşor le deosebeşti şi de sâmtemiile create pe Pământ căci la aceste sâmtemii pământene fiinţa lor joacă rolul de suflet şi este îmbracată în trup şi aură, deosebite ca alcătuire faţă de sâmtemiile venite din cerurile zeilor şi faţă de oameni.

Aceste sâmtemii pământeşti nu au suflet propriu, pentru că nu au duh de Adam, căci sufletul este un vehicul specific oamenilor, Adamilor ca să îşi reînoiască duhul bolnav, căzut de la îndumnezeire.

Aceste sâmtemii coborâte pe teritoriul actual al României sunt activate atunci când, din cerurile zeilor se hotărăşte momentul activării lor.

Peste noapte, aceste sâmtemii, devin Mesageri Ai”Divinităţii”, cum le place acestor Zei să li se spună, şi care”Divinitate”încă nu s-au întors de unde a căzut, de la Adevăratul Dumnezeu, pe care încă Îl sfidează, şi împotriva căruia încă luptă, din lumile lor, din ceruri, prin slugile lor preaplecate, mereu aceeaşi pe sticla României şi pe tarabele ei.

Misiunea acestor sâmtemii, semizei, mesageri ai zeilor, avatari mai mari sau mai mici, este tocmai să lupte împotriva Planului lui Dumnezeu de reabilitare uşoară şi rapidă a Oamenilor ne-buni cu duhul din pricina manifestării lor ca zei şi din pricina creaţiilor lor nedumnezeiesti, care sunt fii omului, sâmtemiile.

Aceşti apostoli ai zeilor luptă pe faţă împotriva lui Dumnezeu, făcut Hristos, adică sunt apostoli antihrişti.

Activarea pe Pământ a acestor antihrişti este fulgerătoare.

Te trezeşti deodată că bărbatul sau femeia obişnuită pe care îi ştii de o viaţă, emană peste noapte carismă, un alt curent de gândire anticreştin şi nu poţi răspunde de ce unde merg ei se produc semne, minuni, şi vindecări ce nu pot fi verificate în timp în multe trupuri fizice, dar nu în numele lui Hristos ci în numele altor dumne-zei.

Toţi aceşti avatari, devin, unii conducători politici, alţii devin conducători spirituali, mari maeştri spirituali pe pământ românesc, căci însuşi termenul de maestru spiritual a fost născocit pentru ei chiar de către ei, ca orice orb să sesizeze diferenţa dintre ei şi preoţii lui Dumnezeu. Trupurile fizice ale acestor fii ai omului, sunt aproape ca un trup de om, de Adam, dar sufletul, contrapartea energetică a trupului fizic şi aura lor se văd stranii şi groteşti, făcute din mai multe bucăţi parcă cusute prost, ca o haină făcută şi cusută din mai multe părţi luate din alte haine sfâşiate.

Dacă numeri fiinţele umane, (oamenii, zeii reîntorşi), care vin în suflet, trup şi aură de român şi sâmtemiile, fii şi fiicele omului de pe acelaşi teritoriu românesc”iniţiaţi’’ de aceşti maeştrii spirituali ai zeilor, ajungi la nişte cifre astronomice şi vezi cât de mare e buba făcută de ei pe teritoriul românesc.

Numai pe timpul unei coborâri pe teritoriul românesc, fiecare astfel de semizeu, sau semizeiţă, maeştrii spirituali, strâng prin minciună, recoltă bogată de suflete din care dincolo se hrănesc ei şi părinţii lor, Zeii, defecţi din lipsă de Dumnezeu. Căci aceste semifiinte sunt fii minciunii, fiindcă fiecare tată al lor, zeul, diavolul (adică şmenarul) şi satan (adică adversarul lui Dumnezeu şi prigonitorul semenilor), este tatăl minciunilor.

Numărul oamenilor iniţiaţi prin conferinţe, cursuri, cărţi ori pe sticlă numai de unul din aceşti maeştrii spirituali în trecerea lui timp de o viaţă pe pământ românesc, ajunge la un milion.

Toţi românii iniţiaţi de aceşti semizei pe teritoriul românesc sunt convinşi că evoluează foarte repede şi că se suie, spun ei, la”Divinitate”, în ceruri mai repede decât semenii lor.

Dar, în momentul morţii lor, groaza pune stăpânire pe ei când văd adevărul despre zeii lor”plini de lumină şi de iubire ”, când văd adevărata imagine a”Divinităţii”, a duhurilor lor descărnate, descompletate de interiile duhului lui Dumnezeu şi de faptele cele iubitoare faţă de semen.

Ei vin ferindu-se de lumină, alunecând ca umbrele şi mârâind ca hienele flămânde şi sfâşie hălci din sufletul, din contrapartea energetică a trupului fizic, şi din aura nefericitului de român (care pe Pământ îţi rânjea superior când îi vorbeai de Hristos), şi îi trag apoi, îi târăsc duhul său încă buimac şi urlând, în străfundurile Pământului, folosind căi nebănuite încă de ştiinţă, ca să ajungă mergând pe acolo şi traversând pe acolo, în lumile zeilor, de unde acum mai bine de 2000 de ani, Dumnezeu ce Se făcuse Hristos (Mântuitor, Salvator) a scos din înrobirea şi din iadurile zeilor pe mulţi români.

Un clarvăzător nu-i tocmai un tip fericit căci ce vede uneori, îi fură somnul şi îi albeşte chiar şi părul din capul sufletului. Iar când, de multe ori jocurile vieţii, iniţiate de Dumnezeu făcut Hristos pe teritoriul românesc îl pun pe un clarvăzător alături de astfel de fiinţe, de semizei, maeştrii spirituali ai României, infiltraţi în toate structurile sociale şi”spirituale’’ şi vede adevărata înfăţişare a lor şi a fiinţelor monstruoase ce ii”gardează ”, ce poate să facă altceva decât să tremure din toate şuruburile?

Cine este românul care ascultă cu atenţie vorbirea acestor maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti, şi cine este românul care citeşte cu atenţie cursurile sau cărţile lor, ca să înţeleagă minciuna din acestea şi că în general:

1- ei, maeştrii spirituali sunt făcuţi de zei, zeiţe, îngeri sau hattori, şi nu de Dumnezeu,

2- ei nu te”iniţiază’’în numele lui Dumnezeu, ci în numele altor dumnezei, marii arhitecţi ai lumii, despre care Dumnezeu ţi-a spus să te fereşti ca de”dracu’’ pentru că cei despre care maeştrii spirituali îţi spun că sunt zei, Dumnezeu îţi spune că sunt”dracu’’, aşa că mai bine întreabă-te singur cine minte, Dumnezeu sau maestrul tău spiritual.

3- ei maeştrii tăi spirituali nu au venit pe Pământ să te ducă pe tine la Dumnezeul tău, Dumnezeul Bibliei tale, în Împărăţia Lui, ci la alţi dumnezei, în lumile lor…De aceea ei nu te învaţă pe tine din Biblie, Evanghelia Luminii lui Dumnezeu, ci din Evangheliile Întunecate ale altor dumnezei.

4- după moartea unui român, acel român fraierit astfel, nu mai ajunge la Dumnezeu, ci la”dracu’’…

Iată ce trebuie să înţeleagă odată pentru totdeauna românii despre maeştrii lor spirituali care i-a iniţiat:

1 – că au de-a face în majoritatea cazurilor cu un fiu sau cu o fiică a zeilor creată de către zei după chipul si după asemănarea lor, deci nu sunt oameni, Adami, adică nu sunt fiinţe create de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Lui. Ei nu Îl cunosc pe DUMNEZEU, nu L-au văzut niciodată. Majoritatea sâmtemiilor au fost creaţi aici pe Pământ.

2 – că aceşti fii ai Omului, el sau ea, maeştrii tăi spirituali, sunt aici, pe teritoriul actual al României, cu o misiune spirituală bine definită. Scopul misiunii maeştrilor spirituali aflaţi pe teritoriul actual românesc îţi este ascuns ţie sub minciunile lor şi este să te despartă pe tine de Hristos. Cum fac asta? Prefăcându-se şi minţindu-te că vor să te tragă pe tine”, românule involuat şi neiniţiat “în lumile minunate şi pline de lumină şi iubire ale părinţilor lor, adică în lumile zeilor de demult, semenii tăi. Mai pe scurt au venit să te fraierească pe tine să părăseşti pe Dumnezeu făcut Hristos pentru tine, ca după ce mori sufletul tău să nu meargă la Hristos ci să devină hrana lor. Românule fă o încercare şi caută din curiozitate să aduci zilnic la biserică, la Hristos pe maestrul tău spiritual care îţi vorbeşte de Dumnezeu şi de Hristos, să se spovedească, să participe la Sfântul Maslu şi să îi citească popa Moliftele, să vezi atunci ce ce fel de lumină şi iubire iese din maestrul tău spiritual. Apropo, românule nu te întrebi niciodată de ce nu vine la Sfântul Maslu, nici un mare maestru spiritual, de ce nu vine niciodată de paşti să mănânce paştele şi nici să i se facă Moliftele Sfântului Vasile Cel Mare, ori Ioan Gură De Aur? Ai văzut vreodată, românule ce iese dintr-un mare maestru spiritual exorcizat, ca să înlemneşti, şi să nu mai vrei să dormi nopţile decât în biserică?

Pentru că el sau ea, maeştrii tăi spirituali, românule, nu sunt trimşi de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu predică Evanghelia, Cuvântul lui Dumnezeu, adică nu îl predică pe Hristos şi nu vindecă în numele lui Hristos, nici măcar nu are curajul să se boteze în numele Lui. Aşadar tu românule, întreabă-i pe maeştrii tăi spirituali cine sunt ei şi cine i-a trimis la tine, dacă nu au venit la tine în numele lui Hristos, şi iniţierile făcute ţie nu sunt iniţieri în numele lui Hristos? Românule, fă un efort şi adună toate informaţiile despre zeii maestrului tău spiritual şi despre simbolurile puse pe sufletul, trupul şi aura ta, ca să ştii pe ce mâini apuci după ce părăseşti această lume. Informează-te în amănunt de la cine vin energiile”vindecătoare’’

şi”flăcările violet”cu care se lucrează pe sufletul, trupul şi aura ta.

3 – Cum depărtează aceşti maeştrii spirituali pe român de Hristos?

Îţi spun ei ţie, că tu, românule trebuie să suferi un proces energetic numit formatare mentală, pentru a scăpa, nu-i aşa, de frica iadului şi de Dumnezeul crud al Bibliei.(Însă tu gândeşte că deja ai fost formatat energetic de Hristos şi nu strica formatarea Lui). Această formatare se face, bineînţeles repetând mantre diferite cu numele zeilor, apoi deschidem împreună, spun ei, nişte portaluri de lumină tot ale zeilor, ca să trecem împreună spun ei în noua energie. După aceea, vă spun ei, când veţi părăsi acest teritoriu românesc, care nu există de fapt, căci este nu-i aşa, spun ei, o himeră, şi când veţi părăsi sufletul trupul şi aura voastră, care sunt pentru voi, spun ei, închisori, atunci spiritul vostru va fi eliberat.

Toate acestea vi le spun vouă oamenilor ei, semicreaturi defecte, fii pieritori ai omului, călăii voştrii, şi voi, fii ai lui Dumnezeu, le pupaţi mâinile, şi vă certaţi între voi pentru a intra în graţia şi în atenţia lor? Cum te poate vindeca, iniţia şi evolua pe tine românule, (care eşti un fiu al lui Dumnezeu, creat de El, cu mâna Lui, după chipul şi asemănarea Lui), un fiu al omului, un maestru spiritual, o semifiinţă creată greşit de un semen al tău zeu, într-un moment prost, după ce s-a despărţit de Dumnezeu.Cum te poate vindeca pe tine, un Duh perfect din naştere creat în Ceruri, cineva care nu este duh ca tine, ci unul o semifiinţă creată pe Pământ, defectă din naştere, care trăieşte o singura viaţă? Cum îl crezi tu pe el când îţi vorbeşte de Dumnezeu, el care nici măcar nu se poate reîncarna pentru că nu are duh de fiu al lui Dumnezeu ca tine şi nu are cum să Îl întâlnească pe Dumnezeu, pentru ca nu l-a făcut Dumnezeu? Cum crezi tu românule că îţi poate vindeca ţie sufletul, trupul şi aura un zeu, un duh fără Dumnezeu în el şi care nu are suflet, trup şi aură?

De aceea tu românule, priveşte atent la schimbarea lor la faţă şi în ochii acestor semifiinţe când sunt aproape ori pe sticlă, şi ascultă aversiunea lor faţă de preoţii lui Hristos şi faţă de creştinism şi cum împachetează ei în ambalaje vii şi luminoase pe zeii lor hâzi şi întunecaţi, care se descompun şi mor dacă nu te mănâncă pe tine. Românule, fiule de Dumnezeu, tu care eşti mai bătrân ca lumile zeilor lor, şi decât zeii lor şi care înainte de apariţia timpului lor tu erai, întreabă-ţi maestrul spiritual, pe acest fiu al omului în vârsta doar de câţiva zeci de ani tereştri, şi care zice că te”iniţiază’’ pe tine, cine minte cu privire la adevărul despre ce e el şi ce eşti tu? Minte DOMNUL Dumnezeul Bibliei, sau minte”maestru”l tău spiritual?

Observă-i cum la început iau numele lui Dumnezeu în deşert, adică se folosesc de numele lui Hristos, amestecându-L în învăţăturile zeilor lor, pentru ca românul să nu simtă că sufletul lui trece încet încet în mâna Celui Viclean, în laţul Celui Rău.Care român se întreabă, de ce un maestru spiritual, o sâmtemie, care vorbeşte despre Dumnezeu, despre Hristos, nu Îl predică pe Dumnezeu, pe Hristos, şi de ce nu vindecă în numele LUI, ci predică zeii, îngerii şi pe hattori, spiritele naturii, părinţii lui, pe care Biblia îi numeşte diavoli, draci şi demoni, şi pe care Dumnezeu coborât în lume ca Hristos îi scotea din oameni şi din animale ca pe dopuri? Românului i se arată de către maeştrii spirituali, imagini ale zeilor din timpurile când zeii stăpâneau Pământul şi se hrăneau din belşug cu viaţa din Om, victima lor. Dar tu românule, ştii tu cum arată”Divinitatea”maestrului tău spiritual, ştii tu cum arată toţi aceşti Zei ai lui după 2008 de la izgonirea lor de pe Pământ de către Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, ca Salvator al tău din mâna lor? E bine totuşi că nu poţi să-i vezi cum arată căci de-ai reuşi chiar preţ de o clipă, ai refuza să mai adormi altundeva decât în biserică.

Nu de puţine ori sufletul unui clarvăzător plânge văzând marea putere a Celui Viclean infiltrat în mintea, în inima şi în burta României şi a românului, asupra fiinţelor venite pe teritoriul românesc în suflet, trup şi aură de român şi care, mulţi din aceşti români nu au nici măcar cunoştiinţe minime despre Dumnezeu ca să se întrebe apoi de ce Dumnezeu a venit pe Pământ ca şi ei în suflet, trup şi aură şi de ce S-a făcut Hristos şi pentru sufletele, trupurile şi aurele româneşti.

Şi m-am uitat la românii care au primit suflete trupuri şi aure româneşti conducătoare de la Hristos, ca să le folosească într-un mod hristic (creştin) prin care să dăruiască românului prosperitate în suflet, în trup şi în aură, şi să nu permită Celui Viclean să predice pe teritoriul românesc, evangheliile diavoleşti, satanice (ştiinţele vechilor zei), evangheliile draconice (învăţăturile îngerilor căzuţi), şi evangheliile demonice (învăţăturile duhurilor căzute ale naturii).Dar i-am văzut pe mulţi din conducători folosind sufletul, trupul şi aura lor conducătoare în alte scopuri decât cele dumnezeieşti, neştiind ce îi aşteaptă la urmă…

Şi câţi români dăruiţi de Hristos cu suflete, trupuri şi aure conducătoare, ÎL văd pe Acela care neîncetat spune Ţării:”România deşteaptă-te”, iar apoi:”Deşteaptă-te române”, şi câţi citesc Cuvântul Lui ca să facă binele prin EL? Dar mai ales câţi jură pe Cuvântul Lui şi câţi fac întocmai precum au jurat când primesc puterea de la Dumnezeu făcut Hristos şi sufletele, trupurile şi aurele lor sunt înzestrate de Hristos cu putere, cu stăpânire şi cu domnie?

b – Sâmtemiile de pe Pământ, Locuinţa Omului

Sâmtemiile de pe Pământ, mai exact, fii şi fiicele Omului de pe teritoriul actual românesc, sunt mărturia semivie, incontestabilă, a trecerii întunecate a zeilor prin lumea materială, pe teritoriul românesc, sunt efecte energetice semivii, datorate faptului că oamenii, Adamii căzuţi, zeii de demult, s-au folosit de suflet, trup şi aură, în alte scopuri decât în scopul curativ, de vindecare a duhului lor defectat, ne-bun, îmbolnăvit prin căderea de la îndumnezeire, şi prin depărtarea duhului lor de Duhul lui Dumnezeu.

În această carte, vom discuta în mod special despre sâmtemiile de pe Pământ şi vom face referiri la sâmtemiile de pe teritoriul actual românesc.

Sâmtemiile de pe teritoriul romanesc, privite în funcţie de făcătorul lor:

1 – fii şi fiice ale zeilor (Adamilor, oamenilor căzuţi) făcuţi de Zei după chipul şi după asemănarea lor.

– Această categorie de fiinţe trăieşte în număr mare în Maramureş, în Ţara Oaşului şi sunt urmaşi direcţii ai tuturor Zeilor şi Zeiţelor care au stăpânit cândva teritoriul românesc de demult, ce era pe atunci mult mai întins ca cel de azi. În sudul ţării pot fi găsiţi în grupuri răzleţe, fii şi fiice ale biblicului Adam şi ai Evei, sâmtemii ce au migrat încoace din motive diferite, de-a lungul vremurilor.

2 – fii şi fiice ale îngerilor căzuţi, pot fi regăsiţi în număr mare, cu precădere în Transilvania, în special în judeţele Harghita şi Covasna, Arad şi Bihor.

3 – fii şi fiice ale fiinţelor căzute ale naturii, pot fi regăsiţi în număr mare în sudul ţării, în special în oraşele Craiova, Caracal, Slatina, Piteşti, Alexandria, Bucureşti, Tulcea, Constanţa, în estul ţării, în special în oraşele Brăila, Galaţi, Bacău, Iaşi, Suceava, Botoşani dar şi în vestul ţării, în oraşele Deva, Arad, Oradea, Sibiu, Cluj-Napoca, Zalău, dar şi în vestul ţării.

4 – fii şi fiice rezultate din împreunarea celor 3 categorii de fiinţe; fiinţe umane, fiinţe îngereşti şi fiinţe ale naturii. Această categorie aparte, şi cea mai violentă, poate fi regăsită amestecată printre toate aceste categorii de sâmtemii ce vieţuiesc într-un chip ceva mai liniştit, în oraşele enumerate mai sus.

Sâmtemiile de pe teritoriul românesc, privite în funcţie de alcătuirea lor energetică

Atunci când observi prin clarvedere directă structurile energetice ce compun aceste fiinţe, fii Omului ce vieţuiesc împreună cu Omul, le împarţi în 2 mari categorii şi anume:

1- sâmtemiile cu alcătuire energetică necreştină de pe teritoriul românesc.

2- sâmtemiile”băştinaşe”.

Sâmtemiile de pe teritoriul românesc, cu alcătuire energetică necreştină, se înmulţesc de la an la an, având în vedere numărul mare de emigranţi veniţi în marea lor majoritate din ţări necreştine unde încă mai domnesc zeii ce nu doresc nici acum întoarcerea lor la Dumnezeu prin Hristos adică la fel cum le-a arătat EL că se mai pot întoarce, şi anume prin suflet, trup şi aură.

Numărul acestor sâmtemii emigrante îl sporeşte pe cel al sâmtemiilor băştinaşe stabilite pe teritoriul românesc odată cu spargerea cerurilor şi intrarea prin”efracţie”pe Pământ a Zeilor neîntorşi, cu alte scopuri decât întoarcerea lor la Dumnezeu, prin suflet, trup şi aură.

Trupul fizic al acestor fii şi fiice ale oamenilor este aproape la fel cu cel al oamenilor însă în rest, structurile energetice ce alcătuiesc fii Omului şi structurile energetice care alcătuiesc Omul se deosebesc total.

Omul este o Fiinţă Umană ce trebuia să îşi îndumnezeiască trupul său duh şi a stopat acest proces prin căderea sa de la îndumnezeire.Iar pe Pământ, de-a lungul timpului aceşti oameni căzuţi cu duhul încearcă, prin suflet, trup şi aură, să îşi reabiliteze duhul lor căzut.

Mulţi dintre aceşti oameni, Adami însă, au folosit în alte scopuri acest suflet, trup şi aură, decât în scopul vindecării lor, şi aşa au apărut sâmtemiile de pe Pământ, sâmtemii care au ieşit după chipul şi asemănarea Adamului, omului din momentul acela. Acest Fenomen Energetic De Creaţie Neîndumnezeită, de zidire a fiilor şi a fiicelor omului îl găsim clar exprimat în toate scrierile precreştine, dar şi în Biblie, în capitolul Geneza, cap:5, verset:3:

“Când Adam era de o sută treizeci de ani, i s-a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Seth. ’’

Semisufletul unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:

Observaţi prin clarvedere, fii omului, sâmtemiile nu au suflet, trup şi aură precum un Om, un Adam, căci nu au trup duh de nici un fel. şi nu sunt fii ai lui Dumnezeu, căzuti în duh ca să-şi vindece duhul prin suflet, trup şi aură.

Fiinţa fiilor Omului este o copie palidă a duhului părintelui şi făcătorului său, Omul cu ifose de Zeu de atunci.

Este întunecată, ca o umbră, şi fără Dumnezeu în ea, căci părinţii lor se depărtaseră deja de Dumnezeu când i-au creat pe ei, de aceea, nefiind întreagă, poate fi percepută datorită descompletării ei, ca o semifiinţă ce se pricepe însă să copieze pe Om în toate câte acesta le face, datorită părtăşiei energetice în care se află cu Omul, Zeul ce l-a creat.

Această semifiinţă joacă rolul de suflet pentru ei.

Trupul fizic al unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:

Trupul fizic al fiului Omului seamănă, în mare, cu trupul fizic al creatorului său, Omul, Adamul.Însă contrapartea energetică a trupului fizic a fiului Omului este total diferită de cea a unui Om, Adam.

Această contraparte energetică a trupului fizic, este şi ea diferită de la un fiu sau fiică a unui Zeu la un fiu şi fiică a altui Zeu.

Aceasta explică de ce chinezii şi-au stabilit tehnicile lor de vindecare într-un mod specific doar pentru trupurile lor, diferit de modul de vindecare mongol, indian, japonez, african, mayaş, aztek, indo-american sau european.

Români, de ce credeţi că un chinez, un japonez, un tibetan, un şaman, se vindecă, fiecare în parte, doar prin simbolurile zeilor lor? Aţi văzut vreun tibetan să părăsească pe zeii lor şi să treacă la zeii chinezi, sau invers? Mai degrabă mor, şi după cum se ştie din istorie, chiar asta fac.

Aţi văzut vreun fiu al Omului, mare maestru spiritual, chinez, japonez, tibetan ori indian, (care fraiereşte pe Omul coborât în suflet, trup şi aură de român că îl”iniţiază’’ şi că îl”evoluează’’), să se purifice şi să se vindece prin Sfântul Maslu în biserica lui Hristos? De ce credeţi că nici unul din aceste semifiinţe nu face aceasta? Pentru că dacă îi întrebi cine este Dumnezeu îţi răspund că este cu siguranţă Zeul lor”, Divinitatea”lor.Pentru că dacă îi întrebi ce sunt, îţi răspund că sunt fii de zei iar zeii lor sunt dumne-zeii lor. Iar dacă încerci să îi abaţi de la Zeul lor şi să îi aduci la Hristos, te taie ca pe ruladă, chiar dacă tu nu le faci la fel azi când te fraieresc pe tine să părăseşti pe Hristos DOMNUL, Dumnezeul tuturor dumnezeilor, pentru Zeii lor.

Dar tu românule, tu nu ştii că eşti un Adam, un fost Zeu, unchiul acestor chinezi, tibetani, japonezi, africani ori indieni cu ifose de”Iluminatti’’? Nu ştii tu că Zeii lor sunt fraţi, semeni ai tăi cu care tu ai căzut împreună cândva de demult din îndumnezeirea duhurilor voastre?

Aura unui fiu sau fiică a Omului, Adamului:

Aura unui fiu al Omului, Adamului căzut, cu aere de Zeu, este diferită de cea a Omului, Adamului. Doar Oamenii, Adamii care se încarnează, şi care sunt Zeii de demult, primesc suflet, trup şi aură de la Hristos, un model de suflet, trup şi aură după chipul şi asemănarea Lui, în scopul vindecării duhului lor îmbolnăvit de atâta”zeificare’’. Pentru că fii Zeilor nu au duh căci nu sunt foşti Zei ci fii ai foştilor Zei, nu au ce duh să vindece, şi bineînţeles că aura lor nu este nicidecum hristică, ci este nehristică, necreştină, este diferită, şi este specifică esenţei specifice de fii ai Zeilor. De asemenea aura unui chinez este diferită de aura unui african, tibetan sau indian.

– Şakrele aurei unui indian sunt guvernate de Zeii indieni care au făcut acest tip de aură pentru fii şi fiicele lor, indienii.

– Şakrele aurei unui tibetan sunt guvernate de Zeii tibetani care au alcătuit acest tip de aură doar pentru fii şi fiicele lor, tibetanii.

– Şakrele unui japonez sunt guvernate de Zeii japonezi care au creat acest tip de aură doar pentru fii şi fiicele lor, japonezii.

Români, vă întrebaţi vreodată de ce fii Zeilor, toţi aceşti indieni, tibetani, chinezi sau japonezi, nu au nici măcar un desen vag, nici o reprezentare a alcătuirii sufletului lor, al funcţionării sufletului lor şi al vindecării sufletului lor? Vă întrebaţi vreodată de ce toţi sfiinţii lor, marile lor avataruri, marii lor maeştrii spirituali, marii lor clarvăzători şi marii lor iluminaţi care au desenat amănunţit tot sistemul de nadisuri, şi cum arată aurele şi şakrele lor aurice cu tot cu zeii stăpânitori ai şakrelor lor, şi au stabilit modele de tratament doar pentru ele, nici unul din ei nu a avut habar şi nu a desenat cum arată un spirit, un duh sau un suflet ca să stabilească un model de tratament la fel de amănunţit şi pentru acest suflet?

Şi cum puteau toţi aceşti fii ai Omului să cunoască ceva ce nu au în dotarea lor energetică? Căci nici un Zeu, adică un Om, Adam căzut, nu avea nici un interes să înveţe pe fii şi pe fiicele lui despre cum arată, cum funcţionează şi cum se repară spiritul, duhul sau sufletul, de vreme ce ei nu aveau aşa ceva, fiind fii de zei şi nu zei. Dealtfel dacă Ştiinţele Spiritului, Ştinţele Duhului, Ştiinţele Sufletului ar fi fost cunoscute de fii Omului cu aere de Zeu, nici un Zeu nu ar mai fi fost în siguranţă…

Câţi tibetani îşi tratează aura lor stăpânită de Zeii lor, cu simboluri ale Zeilor chinezi, sau câţi chinezii se vindecă cu simboluri ai Zeilor africani, indieni sau tibetani? De ce nu fac ei asta, de ce credeţi că ei nu”încurcă niciodată borcanele ’’? Pentru că un tibetan ştie că Zeii străini care nu sunt părinţii lor nu le poate vindeca aura ci se manifestă distrugător în aura lor, lucru ce le poate aduce moartea.

Câţi români sunt conştienţi de efectul catastrofal şi distrugător la care îşi supun sufletul, trupul şi aura lor (făcută după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu făcut Hristos, şi dată lor înspre vindecarea duhului), pe mâna unui maestru spiritual care nu vede cum arată un suflet, nu ştie cum arată un suflet, şi nu are nici o tehnică de vindecare a sufletului, pentru că el nu are suflet dumnezeiesc după chipul lui Hristos?

Pe teritoriul românesc există la ora actuală zeci de sâmtemii (fii şi fiice de Zei adică de Oameni, Adami căzuţi) ajunşi mari maeştrii spirituali, şi care fără să aibă cea mai mică noţiune despre cum arată ori cum funcţionează un suflet, un trup şi o aură creştină, şi fără să vadă măcar ce face, pune simboluri necreştine, simboluri de zei, pe sufletul, trupul şi aura creştină, făcute de Hristos, după chipul şi asemănarea sufletului, trupului şi aurei Lui.

Pagubele energetice, stricăciunile aduse la nivel de suflet, trup şi aură, sunt de neremediat, iar dacă se repetă aceste tehnici de”vindecare”ori”iniţiere”, pierderea mântuirii sufletului acelui creştin este iminentă.

Sunt alţi maeştrii spirituali pe teritoriul românesc, care fără să aibă nici măcar noţiuni despre cum arată ori cum funcţionează tipul creştin de suflet, trup şi aură, lucrând în orb, fac un lucru foarte grav şi anume, pun pe sufletul, trupul şi aura creştină, simboluri necreştine cu numele amestecate a mai multor zei. Alţii însă fac cea mai mare greşeală, şi automat produc cele mai mari distrugeri în sufletul, trupul şi aura de tip creştin a românului. Ei amestecă Numele Lui Dumnezeu ori simbolurile creştine, cu simbolurile necreştine, cu numele Zeilor, îngerilor sau spiritele căzute ale naturii, introduc în acelaşi timp energiile Zeilor, la un loc cu energiile lui Hristos, ale Fecioarei, ale Sfinţilor, sau ale feluritor îngeri. Am văzut prea puţine suflete, trupuri şi aure creştine de români, care şi-au mai revenit după ce au suferit asemenea distrugeri, făcute mai mult ori mai puţin inconştient, de către marii maeştrii spirituali, iniţiaţi şi iluminaţi, ezoteriştii de elită de pe teritoriul românesc.

Alţi maeştrii spirituali, din neştiinţă pură, inconştienţi, aplică simboluri cabalistice şi simbolurile îngerilor şi arhanghelilor vindecători precum Rafael, simboluri valabile doar pentru fii şi fiicele lui Adam, urmaşii lui Seth şi ai lui Avraam şi care, dacă sunt puse peste sufletul, trupul şi aura de tip creştin a românilor care sunt oameni, Adami căzuţi deopotrivă cu biblicul Adam, le produc stricăciuni iremediabile. De ce oare pe Pământ S-a coborît Însuşi Dumnezeu în suflet, trup şi aură de Om, şi nu s-a coborât vreun înger, arhanghel, serafim, heruvim, ori vreun spirit al naturii?

Alţi maeştrii spirituali, fac iniţieri de tot felul unor români, care sunt Oameni, Adami căzuti, foşti Zei, în numele unor sâmtemii, fii ai biblicului Adam, care sunt Tobias, sau Melchisedec, fără să aibă cunoştiintă ce dezastre de neremediat se produc în sufletul, trupul şi aura românilor înşelaţi în felul acesta. Dar câţi dintre români ştiu că Tobias şi Melchisedec, ca de altfel toţi fii şi fiicele Zeului Adam (care s-a amăgit, şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost) nu sunt Oameni, ci fii ai Omului, sunt semizei, semicreaturi ce trăiesc doar o viaţă iar apoi, dintre toţi aceştia, doar cei”aleşi’’ de Hristos, aşteaptă în Pământ învierea lor, la a doua venire a lui Dumnezeu ca Hristos?

Alcătuirea energetică necreştină a fiilor şi fiicelor Omului de pe teritoriul românesc:

Alcătuirea semisufletului semitrupului şi semiaurei unei sâmtemii, are la bază Interiile Zeieşti ale făcătorului, adică ale Zeului respectiv, care este un Om, un Adam căzut din procesul de îndumnezeire.

– partea de mijloc – partea Zeiască – a semisufletului, semitrupului şi semiaurei unui fiu al Omului este alcătuită din interiile Zeului şi ale părinţilor.

– partea stângă – partea familiei – a semisufletului, semitrupului şi a semiaurei unui fiu al Omului – este alcătuită din interiile semenilor din familia sa.

– partea dreaptă – partea semenilor – a semisufletului, semitrupului şi semiaurei unui fiu al Omului – este alcătuită din interiile semenilor lui din alte familii.

Din toate structurile energetice necreştine, lipsesc interiile dumnezeieşti, căci fii Omului au fost creaţi de Zei, Oamenii, Adamii căzuţi, după ce au căzut, şi după ce au pierdut interiile lui Dumnezeu prin care se aflau în părtăşie cu EL, şi automat au pierdut nemurirea lor. După singura viaţă pe care o trăiesc aceşti fii şi fiice ale Omului de pe teritoriul românesc, mor, dispar pentru totdeauna din lipsa interilor dumnezeieşti care lipsesc şi din ei, şi din părinţii lor, Zeii, Oamenii, Adamii, care, cu toţii s-au amăgit, şi poftind să fie Dumnezei, nu au fost, şi nici creaţiile lor, fii şi fiicele lor, nu au fost dumnezeieşti, nemuritoare.

Altfel se întâmpla însă, în cazul sâmtemiilor cu alcătuire creştină, care au schimbat vechea lor structură energetică, nedumnezeiască şi muritoare, cu o structură energetica nouă, dumnezeiască, nemuritoare. Acest fenomen energetic cosmic Hristic, de schimbare totală a alcătuirii energetice necreştine Zeieşti, muritoare, cu structuri energetice noi, dumnezeieşti, nemuritoare, la care se supune un fiu al Omului prin botezul creştin, ne este cunoscut sub denumirea de NAŞTERE DIN NOU ÎN HRISTOS, DOMNUL DOMNILOR ŞI DUMNEZEUL TUTUROR DUMNEZEILOR…

2 – sâmtemiile cu alcătuire energetică creştină de pe teritoriul românesc.

Sâmtemiile cu alcătuire energetică creştină de pe teritoriul românesc, sunt fii şi fiicele fiilor lui Dumnezeu, înfiaţi de către Dumnezeu. Motivele întemeiate ale înfierii acestor fii ai fiilor Lui, sunt următoarele:

Motivul 1 – sâmtemiile au fost create muritoare, de către Oameni.Adami, fii lui Dumnezeu, după ruperea acestora de Tatăl lor, Dumnezeu, fără ca aceşti fii ai lui Dumnezeu să fi deprins pe deplin ştiinţele îndumnezeirii lor, adică ştiinţele de a trăi veşnic, ei şi creaţiile lor.

Motivul 2 – părinţii unor sâmtemii de pe Pământ nu doreau, şi nici în ziua de azi nu vor să se întoarcă încă la Dumnezeu ca să îşi reia îndumnezeirea de unde au întrerupt-o şi astfel fii şi fiicele lor să fie salvate. Şi cum aceşti Oameni, Adami căzuţi se încăpăţânează să rămână în poziţia lor căzută de Zei, toate sâmtemiile lor, trăiesc o singură viaţă, apoi dispar definitiv. Toate aceste sâmtemii, fii şi fiicele Zeilor neîntorşi încă la Dumnezeu poartă numele de sâmtemii latei, iar Zeii lor sunt Zei Latei. Pentru toţi aceşti fii ai fiilor lui Dumnezeu, care se mai joacă încă acest joc demodat de-a Zeii, Dumnezeu S-a coborât pe Pământ, să salveze de la moarte pe fii fiilor Lui, pentru că fii Lui nu vor să facă asta, ei sunt ocupaţi să se mai joace puţin de-a Zeii, să mai facă puţin pe”Divinitatea”. De aceea, Adevăratul Dumnezeu S-a coborât pe Pământ, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut, nemuritor, în locul fiilor lui Dumnezeu căzuţi, muritori, ca să le scape odraslele lor de la moarte.

Şi Dumnezeu coborât în lume ca un Om, ca un Adam necăzut şi nemuritor, ca un Fiu al lui Dumnezeu veşnic, în locul fiilor Lui şi S-a făcut Fiu al Omului, în locul lor, ca să scape pe fii Omului de la pieire definitivă, adică pe aceste sâmtemii latei. Ţările unde fii lui Dumnezeu căzuţi şi încă neîntorşi, pentru că se mai joacă puţin de-a Zeii, şi de-a”Marii Zrhitecţi Ai Lumii ‘’, le puteţi ghici şi singuri, după împăunarea şi aroganţa slugilor lor, sâmtemiile latei, marii magiştrii şi marii maeştrii spirituali pe care îi vântură prin toată lumea să adune suflete noi şi să le trâmbiţeze numele lor.

Pe sticlă, prin conferinţele lor, prin cărţile lor, prin iniţierile lor, prin vindecările şi simbolurile zeilor pe care le aşează în sufletele, trupurile şi aurele de tip hristic ale românilor, marii maeştrii spirituali latei, îl bagă pe”dracu’’ în români, în fasmilia lor şi automat şi în ţara lor românească şi încă contra cost…

Motivul 3 – de 2000 de ani încoace mulţi Zei s-au reîntors din postura lor pompoasă de Zei, de”Divinitate”fără de Dumnezeu, în care s-au complăcut atâta timp. Şi în locul tuturor acestora S-a coborât AdevăratulDumnezeu, ca să le salveze fii şi fiicele muritoare de la pieirea definitivă.

– Jertfa pe cruce a lui Dumnezeu făcut Om, a fost în primul rând, ca să facă pe Om, pe Adam iarăşi Dumnezeu.

– Jertfa pe cruce a lui Dumnezeu venit ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut în locul fiilor Lui căzuţi şi făcut Fiu al Omului nemuritor, a fost pentru toate sâmtemiile, adică pentru toţi fii muritori ai Omului, ai Adamului căzut.

– Această jertfă pe cruce a lui Dumnezeu, coborât ca un Om, Adam Nou, Nemuritor, pentru Adamii vechi, muritori, şi ca un Fiu Nemuritor Al Omului Nemuritor pentru toţi fii muritori ai Adamilor muritori, s-a făcut pentru ca toate structurile de suflet, trup şi aură, vechi şi fără interiile Dumnezeieşti în ele, ale tuturor Adamilor şi ale tuturor fiilor Adamilor să se facă noi, să se reînoiască, să se facă aşa cum erau la începuturi, cu interiile lui Dumnezeu în ele. Pe cruce, Dumnezeu a jerfit părţi din sufletul, trupul şi aura Lui, iar aceste Interii dumnezeieşti de suflet, trup şi aură s-au amestecat cu sufletele, trupurile şi aurele tuturor Adamilor şi cu toate sufletele, trupurile şi aurele fiilor şi fiicelor tuturor Adamilor. Părtăşia cea Dumnezeiască în care se aflau cândva toţi Adamii, s-a refăcut şi pentru Adamii care au pierdut-o prin zeificarea lor fără de Dumnezeu, dar şi pentru toţi fii şi fiicele tuturor Adamilor căzuţi, sâmtemiile, care nu au avut parte niciodată de aceasta părtăşie cu Dumnezeu, bunicul lor.

La această părtăşie au acces încă de acum 2008 toţi Adamii căzuţi dar şi toţi fii şi fiicele acestor Adami, toţi care doresc să intre cu sufletele, trupurile şi aurele lor în această părtăşie dumnezeiască şi să obţină în acest fel, garanţia mântuirii lor de pieirea definitivă.

Poarta de intrare în această părtăşie dumnezeiască se face prin BOTEZUL HRISTIC (CREŞTIN), un proces energetic înfăptuit chiar de Dumnezeu făcut Hristos, atât pentru Adami dar şi pentru toţi fii şi fiicele Adamilor. Efectul acestui Proces Energetic Cosmic, numit Botez Creştin, poartă numele de NAŞTERE DIN NOU.

Observat prin clarvedere directă, acest Proces Energetic Cosmic, se dezvăluie în toată splendoarea sa, ca o naştere din nou triplă, înfăptuită de Dumnezeu, manifestat în trei ipostaze, adică întocmai pentru cele trei categorii de fiinţe ce reintră în părtăşie cu EL.

Putem vorbi aşadar despre cele 3 ipostaze ale botezului creştin ca despre un suprem act energetic de restabilire, de reînviere a tot ce era pierdut:

1 – botezul creştin sufletesc,

2 – botezul creştin trupesc,

3 – botezul creştin auric.

Putem vorbi despre cele 3 ipostaze ale Naşterii Din Nou, ca efect energetic imediat al Procesului Energetic de Botez Creştin:

1 – naşterea din nou a sufletului,

2 – naşterea din nou a trupului,

3 – naşterea din nou a aurei.

Putem vorbi despre 3 categorii de fiinţe, care pot beneficia de această naştere din nou:

1 – Adamii, oamenii care nu s-au întors încă la Dumnezeu, actualii Zei fără de Dumnezeu, Zei la modă pe Pământ, şi în mare vogă pe teritoriul României.

2- Adamii, oamenii care s-au întors deja la Dumnezeu şi care nu au mai rămas în poziţia lor de Zei fără de Dumnezeu. Şi care coboară pe teritoriul românesc, îmbrăcându-şi duhul lor bolnav de atâta”zeificare’’, în tipul hristic de suflet, trup şi aură de român, ca să se vindece.

3 – Fii şi fiicele Adamilor, oamenilor care încă mai fac pe Pământ pe Zeii fără de Dumnezeu, şi fii şi fiicele Adamilor, oamenilor, care s-au întors la Dumnezeu din paziţia lor căzută şi îngâmfată de zei fără de Dumnezeu.

Putem vorbi despre cele 3 manifestări diferite ale lui Dumnezeu, pentru fiecare categorie în parte de fiinţe, din cele 3 categorii de fiinţe cu care Se află în părtăşie:

1 – Dumnezeu manifestat ca Dumnezeu Tatăl, pentru toţi oamenii, Adamii, fii Lui necăzuţi, dar care continuă să se manifeste ca Tatăl şi pentru toţi oamenii, Adamii căzuţi, care s-au amăgit, şi poftind să fie dumne-zei fără Dumnezeu, nu au fost, şi pe care caută să îi întoarcă din rătăcirea lor.

2 – Acelaşi Dumnezeu manifestat ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut, pentru ca să salveze pe fii Lui căzuţi, şi care S-A făcut ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut în locul fiilor Lui căzuţi ca sa le scape copii de la pieirea definitivă.

3 – Dumnezeu manifestat ca Dumnezeu Duhul Sfânt, pentru ca planul Său de îndumnezeire al oamenilor, Adamilor în trup duh, şi pentru reîntoarcerea la îndumnezeire a tuturor duhurilor căzute de la această îndumnezeire să continuie. Pentru ca fii Oamenilor, fii Adamilor căzuţi cu duhul din pricina Zeificării lor fără de Dumnezeu, să fie înfiaţi, primind aceiaşi moştenire ca părinţii lor Oamenii, Adamii. Căci prin Duhul Sfânt, toţi fii tuturor Adamilor căzuţi în duh, primesc mântuirea.Prin acest Duh de înfiere devin copiii lui Dumnezeu, Dumnezeul părinţilor lor.

Acum 2008 ani, Dumnezeu coborât ca Hristos, a restabilit alcătuirea energetică a Pământului şi alcătuirea energetică a sufletului, trupului şi aurei, aşa cum arătau ele înainte de spargerea cerurilor şi de înrobirea Pământului şi Omului(Zeii întorşi) de către Zei (Oamenii neîntorşi) şi de către fii şi fiicele lor.

Prin creştinarea teritoriului românesc, creştinare ce a avut loc cu aproape 2000 de ani în urmă, cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc acest teritoriu românesc – ţinutul de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric – dar şi toate sufletele, trupurile şi aurele Oamenilor, Adamilor, şi toate sufletele, trupurile şi aurele fiilor Oamenilor, Adamilor, sâmtemiile creştine cu adevărat, ce vieţuiesc aici împreună cu Adamii, se află în părtăşie sufletească, trupească şi aurică, cu DUMNEZEU, prin sufletul, trupul şi aura lui DUMNEZEU, făcut Hristos pentru ei toţi.

CAPITOLUL 3

OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A CELOR 3 ŢINUTURI CE ALCĂTUIESC TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC:

1 – ŢINUTUL ROMÂNESC DE SUFLET – ROMÂNIA ANIMA,

2 – ŢINUTUL ROMÂNESC MATERIAL – ROMÂNIA MATERICA,

3 – ŢINUTUL ROMÂNESC AURIC – ROMÂNIA AURICA.

Teritoriul actual românesc este alcătuit din 3 ţinuturi sau tărâmuri energetice – ţinutul românesc sufletesc, ţinutul material românesc şi ţinutul auric românesc – ţinuturi corespondente, specifice celor 3 învelişuri energetice în care se coboară Zeii reîntorşi, Oamenii, adică sufletul românesc, trupul românesc şi aura românească.

Teritoriul românesc actual alcătuit din cele 3 ţinuturi face parte din Planul Global de vindecare şi apoi de reabilitare a anumitor categorii de duhuri, care prezintă anumite afecţiuni, defecte, boli, şi care nu se pot remedia decât pe teritoriul românesc, şi decât prin tipul de suflet, prin trup şi prin aură de român.

ROMANIA, PAVILIONUL ZEILOR – locul unde se vindecă Elita Zeilor din vremurile de demult.

Teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 areale energetice sau tărâmuri, specifice fiecărei structuri energetice româneşti – sufletul, trupul şi aura – structuri pe care le îmbracă doar o anumită categorie de Adami care sunt aduşi aici, structuri prin care, pe timpul unei vieţi, îşi vindecă anumite afecţiuni ale trupului duh, defectat, îmbolnăvit în urma căderii lor de la îndumnezeire, şi în urma manifestării lor îndelungate ca Zei fără de Dumnezeu.

Teritoriul actual românesc este locul unde se vindecă Zeii cei mari din vremurile de demult, fiinţele umane care au căzut din clasele superioare ale celor 3 stadii de îndumnezeire. Dacă Lumea Materială este un Sanatoriu, o Clinică, un Spital, atunci putem afirma că Teritoriul Românesc este Zavilionul cu Zei, adică locul unde îşi vindecă duhurile lor, Elita Zeilor cei mai mari şi cei mai puternici, căzuţi din vremurile de demult, vremuri în care nu fusese încă concepută Lumea De Reabilitare, adică Pământul.

Teritoriul românesc este ţara creştinată, unde există ponderea cea mai mare de Adami, aproape şaptezeci la sută, iar treizeci la sută este formată din fii şi fiice ale Adamilor, în timp ce, în celelalte ţări creştinate, este exact invers.

TOCMAI DE ACEEA CREŞTINISMUL (MODUL DE REABILITARE PRIN TIPUL HRISTIC DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ) A ŞI FOST PRIMIT AŞA REPEDE.

Tocmai de aceea pe Teritoriul Actual Al României, se află, În Tărâmul Românesc De Suflet, în Inframatericul Românesc şi în Tărâmuril Auric Românesc, Cabinete Ale Medicilor Specialişti Hristici în vindecarea prin suflet, trup şi aură de român a duhurilor adamice, omeneşti, ne-bune, defectate, îmbolnăvite de Adamii căzuţi (din stadiul 1, 2, 3 de îndumnezeire, şi din părtăşia în care se aflau în duhul lor cu Duhul lui Dumnezeu) dintr-un motiv pe care şi ei îl găsesc stupid azi, adică din cauză că au vrut să fie dumne-zei, fără de Dumnezeu.

Aceste cabinete ale medicilor specialişti, specializaţi în vindecarea şi în reabilitarea prin tipul aparte de suflet, trup şi aură de român, a duhurilor căzute de oameni, Adami şi de fii ai oamenilor, ai Adamilor, se află răsfirate de-a lungul şi de-a latul celor 3 tărâmuri ce alcătuiesc Teritoriul Românesc adică – Tărâmul De Suflet, Tărâmul Material şi Tărâmul Auric.

CINE SUNT ROMÂNII?

– Adamii, Oamenii căzuţi din stadiul 1, Stadiul Începător De Îndumnezeire în trupul duh, se coboară pe teritoriu românesc în suflet, trup masculin şi aură de români.

– Adamii, Oamenii căzuţi din stadiul 2, Stadiul Avansat De Îndumnezeire, şi din stadiul 3, Stadiul Foarte Avansat De Îndumnezeire, se coboară pe teritoriul românesc în suflet, trup feminin şi aură de români.

Toţi aceşti Oameni, Adami, reprezintă Elita Zeilor, Duhurile Înalte ale vremurilor de demult, de dinaintea facerii Lumii Materiale, şi care la nivel global vin într-o proporţie de peste şaptezeci la sută în Pavilionul zeilor, România. Tocmai datorită acestor circumstanţe, România este numită Gradina Maicii Domnului, iar Grădinarul este o fiinţă, un Om, Adam coborât pe Pământ, în acest tip de suflet, trup feminin şi aură de acum 2008 ani, căci România este singurul teritoriu, singurul Pavilion din spitalul Pământ unde vin să îşi vindece duhul, Zei de un asemenea calibru.

Cabinetele medicilor specialişti

Există 3 categorii de fiinţe specializate în vindecarea prin sufletul, trupul şi aura de tip românesc al duhurilor ne-bune, stricate, defectate, îmbolnăvite ale Oamenilor, Adamilor, care s-au vrut dumne-zei fără de Dumnezeu:

1 – oameni,

2 – îngeri,

3 – fiinţe ale naturii,

În cele ce urmează, vom vorbi în special despre acea categorie de Oameni, Adami, cunoscută nouă sub numele de Sfinţi şi care, de 2008 ani, sunt specializaţi în cele 2 Mari Lucrări Hristice ce se desfăşoară pe Teritoriul Actual al României, sub directa supraveghere a lui Dumnezeu făcut Hristos, adică:

1 – Marea Lucrare De Vindecare Şi De Reabilitare, prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi aură, a duhurilor defecte, îmbolnăvite ale Oamenilor, Adamilor, care s-au vrut Zei fără de Dumnezeu.

2 – Marea Lucrare De Înfiere, De Vindecare Şi De Mântuire a tuturor sâmtemiilor de pe teritoriul românesc, adică a tuturor fiilor şi fiicelor Oamenilor, Adamilor, prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi aură.

Aceste Cabinete Ale Medicilor De Suflet, De Trup şi De Aură, se află dispuse, în afara tuturor aşezărilor omeneşti din Lumea Materială, pe tărâmul românesc de suflet, pe tărâmul românesc auric dar şi în contrapartea energetică a tărâmului românesc material.

Aceste Cabinete sunt locuinţe minunate, construite fără mâini omeneşti, din cele 4 energii dumnezeieşti ce ies din cele 4 puteri dumnezeieşti, aşezate în fiecare Om, Adam făcut de Dumnezeu, după chipul şi asemănarea Lui.

Astfel, în apropierea fiecărei aşezări omeneşti mai mici sau mai mari, vezi dispuse de regulă pe înălţimi (dealuri sau munţi) construcţii cu forme perfecte, mai mici ori mai mari, alteori gigantice, alcătuite din energiile dumnezeieşti luminoase, foarte asemănătoare cu apa, cu gheaţa, cu zăpada cu focul sau cu fulgerele, cu razele de soare sau cu lumina lunii şi a stelelor ori cu curcubeule ce apar după ploaie în ţinutul material românesc.De la depărtare luminează ca soarele, fără să vătăme în vreun fel privirea. Podeaua unor astfel de locuinţe minunate poate fi din apă pe care mergi fără să te afunzi, coloanele imense sunt din zăpadă, pereţii pot fi din foc care nu te vatămă iar lucrurile din interior, din gheaţă care nu se topeşte, iar tavanul din nori cu soare scânteietor sau din cer cu stele scăpărătoare. În locul pe unde răsare soarele în ţinutul material românesc, în ţinutul de suflet, se află, la marginea fiecărei aşezări omeneşti, şi un alt fel de aşezări minunate, unde poţi vedea istoria tuturor fiinţelor umane, de la începerea coborârii lor în suflet, trup şi aură de român.

În toate aceste aşezări preaminunate, locuiesc încă de la începutul Marelui Proces De Reabilitare A Oamenilor, Adamilor şi a fiilor şi fiicelor Oamenilor, Oameni deja vindecaţi cu duhul în răstimpul a multor coborâri pe teritoriul românesc în tipul de suflet, trup şi aură de român.Toţi aceştia, sunt Veghetorii tuturor fiinţelor umane care se coboară de 2008 ani încoace în tipul de suflet, trup şi aură de români. Grija cea mare a acestor Veghetori este ca fiecare român să îşi folosească sufletul, trupul şi aura de român doar în scopul în care au fost construite, adică spre vindecarea duhului semenului, şi spre vindecarea duhului său de către semen, prin sufletul, trupul şi aura semenului.

În aceste tărâmuri sufleteşti, inframaterice şi aurice româneşti, invizibile privirii omeneşti antrenată şi folosită doar pentru privitul în tărâmul material, aceşti Oameni deja vindecaţi cu duhul, poartă numele de Veghetori, iar pe Tărâmul Românesc Material, sunt cunoscuţi sub numele de Sfinţi. Aceşti Veghetori, aceşti Sfinţi, sunt fiinţele care ne iau în primire când venim în suflet, trup şi aură de români pe teritoriul românesc, ne veghează pe tot timpul unei vieţi şi ne ajută în tot timpul unei vieţi, în misiunea noastră de vindecare a unor boli ale duhului prin sufletul trupul şi aura noastră, iar apoi ne predau în mâna celor care ne-au adus aici din Lumea De Aşteptare, Astralul lui Dumnezeu, unde ne pregătesc de o nouă venire, de o nouă şedinţă de vindecare a duhului, prin suflet, trup şi aură de tip Hristic românesc.

Pe tot timpul unei vieţi, ne aflăm sub Auspiciul Veghetorial a 3 astfel de categorii de Sfinţi, Veghetori, Medici Specialişti de suflet, trup şi aură de român. Aceste 3 categorii de Sfinţi ne veghează cele 3 Poteci Ale Unei Vieţi, poteci pe care le tot bătătorim pe parcursul unei încarnări, şi ne ajută în cele 3 relaţii de părtăşie dumnezeiască de tip Hristic, prin care au trecut şi ei demult, şi pe care noi acum încercăm să le stabilim, dar mai ales să nu le întrerupem pentru nici un alt motiv personal:

1 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din momentul naşterii, prin suflet, trup şi aura lui, cu Hristos, prin sufletul, trupul şi aura lui Hristos,

– Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care Omul o stabileşte din momentul naşterii, prin sufletul, trupul şi aura sa, cu fiinţele care îi aduc aici, adică cu părinţii săi, prin sufletele, trupurile şi aurele lor.

2 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din momentul naşterii, prin sufletul, trupul şi aura sa, cu semenii din familia sa, prin sufletele, trupurile şi aurele acestora.

3 – Relaţia de părtăşie Hristică a Omului pe care o stabileşte din momentul naşterii, prin suflet, trup şi aură, cu semenii din alte familii, prin sufletele, trupurile şi aurele lor.

PORŢILE ZEILOR DIN INFRAMATERIC – CONTRAPARTEA ENERGETICĂ A ŢINUTULUI MATERIAL ROMÂNESC.

INFRAMATERICUL, adică Contrapartea Energetică A Ţinutului Material Românesc este puntea de comunicare prin deschiderea de pe Pământ a unor uşi cu cleanţa pe partea pământească, a PORŢILOR ZEILOR, adică a unor unor Portaluri, ce încă mai permit comunicarea Oamenilor din Lumea Materială (Zeii întorşi) cu Zeii neîntorşi încă, adică cu Oamenii, Adamii căzuţi demult din îndumnezeirea duhului lor, şi care încă se mai joacă de-a Zeii fără de Dumnezeu. Şi aceşti Zei mai deţin încă aici, aşezări de unde sabotează prin slugile lor, maeştrii spirituali, misiunea Zeilor dezactivaţi, întorşi la Dumnezeu şi încarnaţi în suflet, trup şi aură de român. Fiinţele ce mişună în aceste locuri sunt duhuri de Zei mari şi mici, neîntorşi încă la Dumnezeu, duhuri îngereşti căzute şi duhuri căzute ale naturii, cu toţii aflaţi în slujba unui Zeu mai mare, sau independenţi de Zei. Aceşti veghetori întunecaţi, luptă din răsputeri să imprime în fiecare român alte scopuri prin care să se folosească de sufletul, trupul şi aura lor de român, decât înspre vindecarea duhurilor lor.

Veghetorii întunecaţi de pe tărâmul contrapărţii energetice a Ţinutului Material Românesc, sabotează cele 2 Mari Lucrări Hristice care se desfăşoară de 2008 ani încoace, pe Teritoriul Actual Al României:

1 – Marea Lucrare De Vindecare Şi Reabilitare prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi aură de român, a tuturor duhurilor îmbolnăvite, defectate de Oamenii, Adamii căzuţi, în joaca lor de-a Zeii fără de Dumnezeu.

2 – Marea Lucrare De Naştere Din Nou, De Înfiere, De Vindecare pe timpul vieţii şi de mântuire prin tipul Hristic românesc de suflet, trup şi aură, a tuturor generaţiilor de sâmtemii de pe teritoriul românesc, adică a tuturor generaţiilor de fii şi fiice ale Oamenilor, Adamilor, căci aceşti fii şi fiice ale oamenilor trăiesc o singură existenţă.

Căci, ce însumează în ele aceste 2 mari lucrări Hristice, mesianice decât cele 2 modele dumnezeieşti universale de salvare a fiilor căzuţi ai lui Dumnezeu, oamenii, Adamii, şi a nepoţilor Lui, fii şi fiicele fiilor Lui?

Acţiunea întunecată de sabotare a procesului de vindecare şi de reîntoarcere a Omului la Dumnezeu, prin stricarea celor 3 tipuri de părtăşie dumnezeiască în care este menţinut pe timpul unei vieţi – părtăşia cu Hristos şi cu părinţii, părtăşia cu familia, şi părtăşia cu semenii.

1 – Sabotarea părtăşiei românului cu Hristos şi cu părinţii săi

Cum poţi să sabotezi cel mai bine salvarea unui Om, Adam, fiu al lui Dumnezeu, care îşi poate vindeca duhul lui îmbolnăvit, numai prin sufletul, trupul şi aura sa de tip Hristic, decât stricând, distrugând acest model, acest tip Hristic românesc de suflet, trup şi aură?

Cum poţi să strici, să defectezi, să îmbolnăveşti partea de mijloc a sufletului trupului şi aurei românului, parte alcătuită din bucăţi luate din sufletul, trupul şi aura lui Dumnezeu făcut Hristos, dar şi din bucăţi luate din sufletul, trupul şi aura părinţilor lui?

Strică părtăşia, comunicarea dintre român şi Hristos, ca părţile lui Hristos, Interiile Hristice să se stingă şi să dispară din partea din mijloc a sufletului, trupului şi aurei românului.

Căci părţile Hristice, Interiile Hristice ce alcătuiesc partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei românului, încă se tăinuie privirii românului antrenat să ia seama doar la cei şi la cele fără de Hristos în ele, dar care se des-tăinuie privirii românului obişnuit în timp, să privească cu precădere spre cei şi spre cele pline de Hristos.

Aceste Interii Hristice se văd privite prin clarvedere, ca miliarde de particule ce alcătuiesc corpurile şi organele sufletului, trupului materic şi aurei, particule aşezate şi grupate în aceste trupuri şi organe ale lor, în funcţie de conţinutul, de esenţa lor.

Astfel Dumnezeu a devenit Hristos pe cruce, când a luat din sufletul, din trupul şi din aura Lui, părţile esenţiale, ce lipseau din sufletele, din trupurile şi din aurele Adamilor, şi fiilor Adamilor, adică ce lipsea fiilor Lui şi nepoţilor Lui din sufletul, din trupul şi din aura lor:

1 – Mila si Cruţarea Celui În Care Nu Este distrugerea, cu mila din EL, pentru toţi cei asupriţi, şi pentru cei care nu arată milă din cauză că nu o cer,

2 – Milostivirea Celui Izvorâtor de Iertare, A Celui În Care Nu Este Greşeală, cu iertare din EL, pentru cel greşit faţă de toţi, si pentru toţi cei năpăstuiţi de cel greşit,

3 – Milostivirea Celui Izvorâtor Al Vieţii Veşnice, cu Viaţă Veşnică din EL, pentru cel lipsit de Viaţa Veşnică,

4 – Milostivirea Celui Bogat În Toate, cu Bogăţie din EL, pentru cel lipsit de toate.

Aceste părţi energetice formau, alcătuiau sufletul, trupul şi aura lui Dumnezeu, făcut Hristos, adică IUBIRE NESFÂRŞITĂ, şi pentru român, acum 2008 ani.

Odată stricată părtăşia românului prin sufletul, trupul şi aura sa, cu sufletul, trupul şi aura lui Hristos, prin interiile Hristice, capacităţile precum dreptatea, mila, iertarea, ajutorul la greu, bunătatea, se sting uşor din partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei românului, împrumutate lui de Hristos, pe timpul unei vieţi.

Un astfel de român stricat de Hristos, se va strica şi faţă de părinţi.

Un astfel de român va fi făţarnic, nedrept, fără milă, neiertător, nesăritor la greu, şi fără bunătate în relaţia sa cu fiinţele care l-au adus pe Pământ şi l-au hrănit, părinţii, pe care îi va privi ca pe servitorii lui, buni de aruncat când nu mai pot fi storşi. Sufletul, trupul şi aura părinţilor nu vor rezista în faţa acestor atacuri energetice de gând, de cuvânt şi de purtare ne –Hristice susţinute, pe tot timpul unei vieţi.

Iată prin urmare Cauza Cea Ascunsă a tuturor învăţăturilor mincinoase ale zeilor propovăduite şi pe teritoriul românesc prin slugile lor, marii”maeştrii spirituali”.

Ei urmăresc depărtarea românului de Hristos pentru ca, copii români să piardă pe Hristos din ei, ca să fie răi cu părinţii lor, şi pentru ca părinţii lor înrăiţi, să piardă pe Hristos din ei şi să răspundă la răutatea copiilor, cu răutatea lor.

Căci ce se întâmplă cu părinţii mei când eu, copilul român, şmecher mare şi băiat de băiat, le supun zilnic sufletele, trupurile şi aurele la atacuri energetice întunecate, de joasă frecvenţă, adică cu gândurile cu cuvintele şi cu purtările mele?Atunci, sufletul părinţilor va suferi afecţiuni, arsuri, tăieturi, mutilări, iar durerea şi apoi defectele, bolile de tot felul le vor copleşi sufletele, trupurile şi aurele. Privit prin clarvedere un astfel de suflet de părinte arată cum arată un trup fizic călcat de tren. (Dar câţi copii români care se cred mai deştepţi decât părinţii lor intuiesc asta cu deşteptăciunea lor?). Dar dacă eu, copilul român distrug în timpul unei vieţi sufletele, trupurile şi aurele părinţilor mei, ce se întâmplă cu părţile mele de suflet, de trup şi de aură, care se află în ei? Răspunsul este că se vor distruge şi ele. Dar ce se va întâmpla cu părţile de suflet, de trup şi de aură ale părinţilor mei, părţi care alcătuiesc mijlocul sufletului, trupului şi aurei mele? Răspunsul este că se vor distruge si ele odată cu sufletele, trupurile şi aurele părinţilor, iar sufletul, trupul şi aura mea se vor îmbolnăvi.

1 – Căci dacă Îl distrug pe Hristos, care este în mine, automat distrug şi părţile mele din EL, mă distrug pe mine din EL, aşa că de ce mă mai mir că nu mă ajută şi că după ce plec de pe Pământ nu mai ajung la El?

2 – Şi când îi distrug pe mama şi pe tata, care sunt în mine, automat distrug şi părţile mele din ei, mă distrug pe mine din ei, iar odată cu distrugerea lor, se distrug şi părţile lor care sunt în mine şi din care sunt făcut…

Căci aici se ascunde tâlcul ascultării de legea 1 de funcţionare ideală pe timp de o viaţă, a Omului prin suflet, trup şi aură, fără probleme şi boli, lege dată Omului de către Dumnezeu cu gura Lui:

“Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine ’’

“Să nu iei în deşert numele DOMNULUI…’’

“Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele…’’

(Exodul, capit.20, vers: 3, 7, 12)

2 – Sabotarea părtăşiei românului cu familia sa

Partea stângă a sufletului, trupului şi aurei unui român – care s-a unit în biserica lui Hristos cu soţia sa şi care apoi si-a întemeiat o familie, şi copii – este alcătuită din parţile de suflet, trup şi aură ale soţiei, şi copiilor. Tot astfel, partea din mijloc a sufletului, trupului şi aurei copiilor este alcătuită din părţi din sufletul, trupul şi aura lui Hristos, şi din părţi din sufletele, din trupurile şi din aurele părinţilor. Iar partea stângă a sufletului, a trupului şi a aurei soţiei este alcătuită din părţile de suflet, de trup şi de aură ale soţului, dar şi din părţile de suflet, de trup şi de aură ale copiilor.

Ce se întâmplă în sufletul, în trupul şi în aura soţiei mele şi în sufletele, în trupurile şi în aurele copiilor mei, dacă eu schimb pe Hristosul din mine cu alţi dumne-zei, îngeri sau duhuri ale naturii şi îi primesc pe toţi la grămadă în mine prin iniţierile şi prin simbolurile şi peceţile cu numele lor căzut de Zei fără de Dumnezeu pe care maeştrii spirituali, slugile lor pământeşti le aşează pe sufletul, pe trupul şi pe aura mea? Dacă eu alung pe Hristos din mine, voi alunga pe Hristos şi din soţia mea şi din copii mei, prin părţile din sufletul, din trupul şi din aura mea rămasă fără de Hristos, care se află în sufletul în trupul şi în aura soţiei mele, şi în sufletele, în trupurile şi în aurele copiilor mei. Câţi români sunt conştienţi de asta? Lipsit de Hristosul din mine, prin lucrarea Celui Viclean şi primind în schimb pe Cel Rău fără să ştiu, tot fără să ştiu, Cel Viclean îl bagă pe Cel Rău în soţia şi în copii mei. Rămas fără Hristos în mine nu voi rezista şi voi cădea în groapa săpată mie de Cel Viclean, şi Cel Rău cuibărit în mine mă va aprinde cu pofte, cu invidie şi cu asuprirea şi lipsirea semenului de cele bune. La fel se va întâmpla şi cu soţia şi cu copii mei pe tot parcursul vieţii noastre, căci fără Hristos în noi, vom fi la mâna Celui Rău. Părtăşia energetică ce ţinea înainte unită familia mea nu va mai exista fără liantul Hristic. Soţia mea va răspunde poftelor semenilor mei pregătiţi dinainte pentru ea de Cel Rău, şi eu voi fi atras de poftele soţiilor semenilor mei, iar copii noştrii vor fi împinşi de Cel Viclean să bucure pe cei răi, cu trupurile lor. Prin împreunarea necurată a soţiei, prin împreunarea necurată a mea şi prin împreunarea necurată a copiilor noştrii, vom chema pe teritoriul românesc pe cei necuraţi, adică pe Cel viclean si pe Cel Rău. Aceştia vor coborî în suflet, trup şi aură de român şi nu îl vei putea deosebi ca trup de cei întorşi. Dar de le poţi zări prin clarvedere duhurile descărnate, scheletice şi groteşti, îmbrăcate în trupuri de bebeluşi inocenţi, îmbrăcate în suflet, trup şi aură de român, le vei deosebi cu uşurinţă de duhurile aflate deja pe drumul vindecării, luminării şi îmbunării lor prin multe încarnări. Cel Viclean şi Cel Rău chemaţi astfel pe Pământ, coborâţi în suflet, trup şi aură de român, nu vor folosi sufletul trupul şi aura lor în scopul în care au fost construite ele de Dumnezeu, adică în scopul vindecării duhului lor şi pe cel al semenului. Căci scopul pentru care vin aici, pe teritoriul românesc, este:

– de a se împotrivi Planului lui Dumnezeu făcut Hristos (Mântuitor, Salvator), de mântuire a duhurilor oamenilor, Adamilor, prin suflet, trup şi aură de român,

– de a se împotrivi Planului de Mântuire a tuturor fiilor şi fiicelor oamenilor de pe teritoriul românesc.

Adulterul, curvia şi preacurvia sunt Uşi, Portaluri energetice întunecate deschise de românul lipsit de Hristos prin viclenie, Uşi prin care chemăm în România, în suflet trup şi aură de român, duhurile Celui Viclean şi Celui Rău. Şi, după ce îi aducem fără să ştim, tot fără să ştim, îi numim pe ei copii noştrii. Şi văzându-le comportamentul lor crud de monştrii, atunci când se măresc, NE ÎNTREBĂM CU CINE”DRACU’’SEAMĂNĂ ŞI CU CE”DRACU’’AM GREŞIT. Căci la maturitatea lor aceştia ajung prin viclenie să conducă vieţile a mii, sute de mii, şi milioane de români pe care îi mint îi fură, îi înfometează, îi îndatorează îi asupresc şi-i ucid când se împotrivesc, prin legi făcute de ei, pentru ei. Părinţii lor se căiesc înainte de a părăsi această lume, că nu i-au trimis înapoi pe aceşti monştrii de unde i-au chemat, când încă erau mici. Ei şi sâmtemii lor sunt monştrii timpurilor din perioada întunecatei Kali Yuga, cei care iau în deşert numele lui Dumnezeu, adică jură pe numele Lui că vor face fapte dumnezeieşti dar nu le fac, şi tot ei sunt cei care îşi zic”maeştrii spirituali”

şi vorbesc de Dumnezeu, dar care nu predică Cuvântul lui Dumnezeu şi nu te iniţiază în Numele şi în Tainele Lui Dumnezeu făcut Hristos şi pentru tine românul. Tot ei sunt cei care se înfiltrează prin uneltiri, prin viclenie şi răutate în toate structurile de conducere, şi odată ajunşi acolo îţi aduc minciuna în locul adevărului pe care ţi-l promit, sărăcie şi foamete în locul îndestulării pe care ţi-o promit, asuprire, nesiguranţă şi frică în locul libertăţii şi democraţiei de care vorbesc. Dar mai cu seamă îi recunoşti în cei care reuşesc să te facă să crezi că nu există Dumnezeu, şi că tu eşti de fapt ieşit din eprubetele extratereştrilor, căci efectele manifestării energetice demonice, diavoleşti şi satanice pe teritoriul românesc se”palmează’’ uşor când le schimbi numele întunecate şi le numeşti”fenomene paranormale’’”şamanism”“ezoterism’’”ocultism’’”, fenomene extra atmosferice şi extraterestre’’.

Şi, dincolo de toate acestea, câţi dintre români se mai antrenează azi, cu răbdare, începând cu cele simple, ca să vadă prin ochi de carne cele nefăcute din carne din român, şi să ştie să explice romanului efectele energetice distructive catastrofale la nivel de suflet, trup şi aură, în urma adulterului, şi monştrii pe care, astfel, ii aduc pe Pământ prin curvie şi prin preacurvie? Şi care român se mai străduieşte azi să des-tăinuie taina, tâlcul versetelor 3, 7, 12, 14 din capitolul 20 din cartea Exodul din Vechiul Testament:

Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine…

Să nu iei în deşert numele DOMNULUI, Dumnezeului tău…

Cinsteşte pe tatăl şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele…

Să nu comiţi adulter…

3 – Sabotarea părtăşiei românului cu semenii săi din alte familii

Pe tot timpul unei vieţi petrecute de român pe Pământ în cele 3 modele, tipuri de trupuri, adică în sufletul trupul şi aura de copil, în sufletul, trupul şi aura de matur şi în sufletul, trupul şi aura de bătrân, cunoaşte mulţi semeni din alte familii, semeni pe care şi-i apropie mai mult ori mai puţin, în funcţie de cantitatea de Hristos din sufletul, din trupul şi din aura sa în acele momente. În tot acest răstimp, cele 3 tipuri de haine suferă schimbări în sensul că, din sufletul, din trupul şi din aura fiecărui semen cunoscut, se iau părţi şi se pun în sufletul, în trupul şi în aura românului, iar din sufletul, din trupul si din aura românului, se iau părţi şi se pun în fiecare din semeii cunoscuţi de el. Şi iată cum, partea dreaptă a sufletului, a trupului şi a aurei unui român căsătorit şi cu copii, este alcătuită din părţile luate din sufletele, din trupurile şi din aurele tuturor semenilor cunoscuţi de el în timpul vieţii, iar în fiecare suflet, trup şi aură a fiecărui semen cunoscut se află partea de suflet, de trup şi de aură luate din sufletul, din trupul şi din aura românului.

Ce se întâmplă cu partea dreaptă a sufletului meu dacă nu o folosesc în scopul în care mi s-a dat de Dumnezeu şi în loc să le vindec duhurile semenilor mei, iar ei să îmi vindece duhul meu, eu îi ucid, comit adulter cu soţiile şi cu fiicele lor, îi fur, îi mint, îi muncesc pe o plată de nimic ca să prosper eu, iar când protestează îi încătuşez? Se întâmplă că dacă eu distrug astfel sufletele, trupurile şi aurele semenilor mei, în acelaşi timp distrug şi părţile din sufletul, trupul şi aura mea care alcătuiesc sufletul, trupul şi aura lor. Şi dacă se distrug sufletele, trupurile şi aurele lor, se distrug şi părţile lor de suflet, trup şi aură care alcătuiesc sufletul, trupul şi aura mea. Tocmai pentru a preîntâmpina aceste distrugeri, aceste catastrofe în sufletul, în trupul şi în aura Omului, Dumnezeu a spus Omului să nu se folosească de sufletul, trupul şi aura lui, în alte scopuri decât în scopul curativ al duhului.Adică să nu se foloseacă de acestea ca să ucidă prin ele alte suflete, trupuri şi aure, să nu comită adulter, să nu fure, să nu mintă, să nu asuprească. Adică exact poruncile cuprinse în versetele 13, 14, 15, 16, din cartea Vechiului Testament, Exodul, cap. 20:

“Să nu ucizi.

Să nu comiţi adulter.

Să nu furi.

Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

Să nu pofteşti casa aproapelui tău;să nu pofteşti soţia aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.’’

Iată azi pe fiul Omului, care se crede Om, infiltrat făţarnic ca preot al lui Hristos şi ca politician pe tot Pământul, Locuinţa Omului. Pentru el, scopul singurei lui existenţe efemere este să mărturisească strâmb, să poftească şi să fure ţările sub pretextul autonomiei etnice.Ei au cu siguranţă această foaie lipsă din Biblie, de vreme ce au jurat, când s-au făcut preoţi şi politicieni, pe Cuvântul Lui Dumnezeu şi pe Numele lui Dumnezeu, că nu vor face ce Dumnezeu le-a spus dinainte ce să nu facă. Au gândeşti tu oare fiu al Omului care crezi că eşti Om, că Domnul care a clădit pe Om şi care a întocmit ochiul nu te vede ce faci pe ascuns, crezi tu oare că Dumnezeu care a întocmit urechea nu te aude ce vorbeşti în ascuns?

Cum să întocmesc o oglindă în care voi fii Omului care vă credeţi Oameni să vă vedeţi efectul lipsirii voastre de Hristos pe care Îl huliţi şi de noi Oamenii pe care ne uneltiţi, din sufletele voastre putrezite de pe acum, pentru ca să vă îngroziţi şi să cereţi îndurare Dumnezeului pe care juraţi? Ce aţi făcut voi fii ai Omului politicieni din sufletele voastre şi din ale noastre? Ce aţi făcut voi fii ai Omului păstori ai Turmei Lui Hristos cu Turma Lui Hristos?

Căci iată Dumnezeu coborât ca Fiul Omului S-a făcut Hristos, Salvator pentru voi fii Omului, ca să vă dea ca şi Omului suflet, trup şi aură Hristică, Salvatoare, adică creştină, ca să fiţi voi salvaţi şi salvatori ai semenilor deopotrivă; iar voi vreţi azi să omorâţi pe semen şi să-i furaţi ţara la fel cum au făcut părinţii voştrii?

Cele 3 mari boli, defecţiuni, specifice părţii de mijloc, părţii stângi şi părţii drepte ale sufletului, trupului şi aurei de tip Hristic- românesc, se caracterizează prin defectarea, îmbolnăvirea şi stingerea, descompletarea părţilor din care este alcătuit sufletul, trupul şi aura noastră, adică părţile celor pe care îi asuprim ori pe care îi minţim, îi muncim să facem noi avere, îi înfometăm şi ii distrugem dacă ni se împotrivesc.

În acest fel, se poate vorbi despre 3 mari categorii de boli de suflet, trup şi aură, şi despre felurite defecte, boli ale organelor acestora, boli, defecte remarcate la Omului şi la fiul Omului aflaţi în tipul românesc creştin de suflet, trup şi aură:

1 – bolile dumne-zeilor străini pe care îi vindecăm îmbolnăvindu-ne pe noi, atunci când prin necunoaşterea noastră îi băgăm pe în noi, scoţându-L pe Hristos.

– bolile părinţilor din noi.

Înlocuirea (din partea de mijloc a sufletului, trupului şi aurei româneşti) a interiilor Hristice cu interiile altor dumne-zei, aduce cu sine imposibilitatea mântuirii adică imposibilitatea reîntoarcerii vreodată la Adevăratul Dumnezeu.

Mântuirea este procesul energetic de vindecare a oricărui duh (bolnav din cauza depărtării lui de Duhul lui Dumnezeu)prin suflet, trup şi aură de tip hristo-român, şi de reîntoarcere a oricărui duh, în acest fel, înapoi la Dumnezeu.

Modelul hristic de suflet, trup şi aură, este singurul model viabil de mântuire, atât pentru Om dar şi pentru fiul Omului. Această mântuire este dată fără plată pentru ea oricărui duh de Om căzut şi doritor de reîntoarcere la Dumnezeu şi oricărui fiu al Omului care vrea să nu piară ci să aibă, asemenea Omului, viaţă veşnică.

Aceste categorii de boli sunt specifice părţii de mijloc a sufletului, a trupului şi a aurei românului. Îmbolnăvirea părţii din mijloc a sufletului, a trupului fizic(a organelor trupului fizic) şi a aurei, se produce în timp, prin stricarea prieteniei energetice, a părtăşiei energetice cu Hristos şi cu părinţii şi prin pierderea interiilor lor.

Sufletele de acest fel arată descărnate şi groteşti fără părţile de suflet, trup şi aură ale lui Hristos şi fără părţile de suflet, trup şi aură ale părinţilor.

Contrapartea energetică a trupului fizic, lipsită de contrapărţile energetice ale organelor trupului fizic ale lui Hristos şi ale părinţilor, face în timp imposibilă funcţionarea optimă a organelor trupului fizic.Organe, care şi ele la rândul lor conţin părţi din organele lui Hristos şi părţi din organele părinţilor. Aceste defecţiuni de funcţionare a organelor trupului fizic lipsite în timp de interiile, de părţile Hristice şi părinteşti, noi le numim boli.Boli pe care românul este păcălit că le poate vindeca cu flacăra violet, cu simboluri rei-ki, cu yoga, sau cu energii de tot felul.

Fără să bănuiască românul câtuşi de puţin că prin aceste tehnici nu se readuc nicidecum înapoi interiile Hristice din organele sufletului, trupului şi aurei lor, şi fără să observe că se depărtează, se izolează şi mai mult de Hristos şi de părinţii lor, iar tensiunile dintre ei se agravează.

Fără să bănuiască câtuşi de puţin că, prin toate aceste tehnici de fapt Zeii întraţi în ei precum copilul în pântecele mamei, se vindecă şi se hrănesc pe ei slăbindu-şi şi îmbolnăvindu-şi prin găzduirea lor, gazda…

Fără să bănuiască câtuşi de puţin că interiile părinteşti sunt înlocuite cu interiile maestrului spiritual care se alimentează la rândul lor astfel prin ei din părinţi, şi fără să observe că după ce au intrat prin”iniţiere”în părtăşie energetică cu maestrul lor spiritual, părinţii lor s-au îmbolnăvit din senin foarte grav, iar alţii au murit din senin foarte repede…

Aura unui astfel de român, odată lipsită de părţile aurice Hristice şi de părţile aurice părinteşti, şi umplute de Zeu şi de maestrul spiritual, care se hrănesc ca 2 gemeni din pântecele gravid, legătura trupului fizic cu lumea materială se slăbeşte iar românul intrat deja în putrefacţie, de viu, este la un pas de a nu mai putea rămâne în trupul fizic, sau pe româneşte spus, se află deja, cu un picior în groapă.

Remedierea acestor lipsuri, neputiinţe, defecte, boli de suflet, trup fizic (organe ale trupului fizic) şi aură, se face tot în timp, prin izgonirea”gazdelor”

şi prin readucerea în alcătuirea sufletului, în alcătuirea trupului fizic (în alcătuirea organelor) şi în alcătuirea aurei românului, a părţilor care îi lipsesc din suflet, din trup (din organe)şi din aură, adică părţile Hristice şi părţile părinteşti.

Readucerea în sufletul, în trupul fizic (în organele trupului fizic)şi în aura românului a părţilor lipsă, se face treptat, prin refacerea prieteniei energetice, adică a părtăşiei energetice de gând, cuvânt şi purtare, stricate de român cu Hristos şi cu părinţii.

2 – Bolile familiei din noi

Aceste categorii de boli sunt specifice doar pentru partea stângă a sufletului, trupului şi aurei de român.

Îmbolnăvirea acestei părţi de suflet, de trup şi de aură, se produce în timp, prin stricarea prieteniei energetice, a părtăşiei energetice dintre român şi cele 2 categorii de fiinţe din familia sa:

1 – Soţia, soţul, adică fiinţa faţă de care trebuie să îmi folosesc sufletul, trupul şi aura pentru vindecarea duhului ei, iar ea trebuie să îşi folosească sufletul, trupul şi aura ei spre vindecare duhului meu. Fiinţa care prin împreunarea noastră curată, am datoria să aduc pe lume pe semenul care trebuie, vindecător al semenului român şi al României ci nu pe cel care nu trebuie, stricător, distrugător şi asupritor al semenului român şi al României.

2 – Copii noştrii, adică duhurile semene din Lumea De Aşteptare, Astralul, pe care eu, duhul din trupul de bărbat şi soţia, duhul din trupul de femeie le aducem prin împreunarea noastră, pe teritoriul românesc, în suflet, trup şi aură de român.

Faţă de aceste fiinţe, semenii noştrii, pe care noi îi aducem pe teritorul României şi îi numim”copii”noştrii, din momentul aducerii lor, ne sacrificăm trei sferturi din viaţa care ne mai rămâne de la aducerea lor, ca să îi învăţăm Tainele Dumnezeieşti, adică Adevăratul Scop, Adevărata Misiune, Misiunea Hristică, adică Misiunea De Salvare A Omului şi a fiului Omului de Pământul României, şi nicidecum”Misiunea Spirituală”cu care sunt îmbrobodiţi…

Dacă însă noi înşine nu am vrut să învăţăm acestea, degeaba ne-am mai coborât, iar dacă nu îă învăţăm acestea pe”copii”noştrii, în zadar i-am mai chemat aici…

Ce se întâmplă cu partea mea stângă de suflet, trup şi aură, dacă eu soţul, în loc să mă folosesc de sufletul trupul şi aura mea să vindec duhul soţiei şi duhurile copiilor mei prin gândul cuvântul si purtarea mea, eu oropsesc sistematic pe soţie şi copii? Prin atacurile mele distructive zilnice, sistematice, de gând cuvânt şi purtare eu ard şi sfâşii sufletul trupul şi aura lor. Dar, odată defectând, îmbolnăvind, distrugând sufletul trupul şi aura lor, voi distruge şi părţile mele din care sunt alcătuite sufletul, trupul şi aura lor. Defectând, îmbolnăvind, distrugând sufletul, trupul şi aura lor, îmi îmbolnăvesc de fapt şi sufletul, trupul şi aura mea, căci partea stângă a sufletului, trupului şi aurei mele este alcătuită din sufletele trupurile şi aurele soţiei mele şi din sufletul, trupul şi aura copiilor mei.

Sufletul meu lipsit de părţile de suflet ale soţiei şi de părtile de suflet ale copiilor arată incomplet, monstruos, plin de defecte, boli, care în timp se vor transmite în trupul şi în aura mea şi în toate organele lor. Contrapartea energetică a trupului meu fizic, lipsită de părţile soţiei şi copiilor mei arată incomplet, lucru care se simte în toate organele părţii stângi a trupului fizic, organe care încep şi ele să se descompleteze în timp, să putrezească, până la încetarea funcţionării lor.

Aura mea, odată lipsită de interiile lor, adică de părţile aurice ale soţiei şi de cele ale copiilor mei, nu mai poate ţine legat trupul meu fizic de lumea materială, adică mă aflu deja cu un picior în groapă. Din păcate, în vremurile de acum, există prea multe familii româneşti, ai căror membrii – soţi, soţii şi copii – prezintă la nivel de suflet, trup şi aură, afecţiunile grave de suflet, trup şi aură descrise anterior, şi pe care, din neştiinţă, prin contacte sexuale adultere, adică prin curvie şi preacurvie, le imprimă, le transmit, şi partenerilor ocazionali de sex declanşând astfel un lanţ de catrastofe energetice, în sufletul, în trupul şi în aurele lor.

Remedierea acestor neajunsuri, defecte, boli de suflet, trup şi aură, se face în timp, prin readucerea în alcătuirea părţii stângi a sufletului, a trupului şi a aurei românului, a interiilor, a părţilor de suflet, trup şi aură ce lipsesc din sufletul, din trupul şi din aura lui, adică părţile soţiei şi părţile copiilor. Readucerea acestor părţi ce lipsesc datorită stricării prieteniei, părtăşiei energetice a soţului cu soţia şi cu copii, se face treptat, prin aruncarea din noi a interiilor semenilor cu care românul a curvit ori preacurvit, prin refacerea prieteniei energetice stricate de el, cu soţia lui şi cu copii lui, prin readucerea astfel a interiilor soţiei şi copiilor, care lipseau din sufletul, trupul şi aura românului…

3 – Bolile semenilor din noi

Această categorie de boli, afectează doar partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei românului. Afectarea, îmbolnăvirea acestei părţi drepte de suflet, trup şi aură, se face în timp, prin stricarea prieteniei, părtăşiei românului cu semenii lui din alte familii pe tot parcursul vieţii.

Partea dreaptă a sufletului, trupului şi aurei mele, este alcătuită trei sferturi, din părţi de suflet trup şi aură, luate din sufletele, din trupurile şi din aurele tuturor semenilor mei din alte familii, semeni pe care îi cunosc în desfăşurarea unei vieţi, şi pe care eu reuşesc să mi-i apropii mai mult ori mai puţin, în funcţie de cantitatea de Hristos care se află în mine în tot acest răstimp.

Ce se va întâmpla cu sufletul, trupul şi aura mea de român, dacă nu mă voi purta prin ele cum trebuie să mă port, adică hristianic, creştin? Căci ştiu bine că eu, românul am fost adus pe teritoriul românesc şi am primit de la Hristos, suflet, trup şi aură de român, ca:

– prin ele să vindec duhurile semene, şi tot prin ele să primesc vindecare de la semen pentru duhul meu,

– prin ele să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu fiecărei generaţii de sâmtemii, adică de fii şi fiice ale Omului, de pe întreg teritoriu românesc. Să le spun acestor copii abandonaţi în moarte de părinţii lor, Zeii, adică Oamenii, fii căzuţi şi muritori ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu S-a coborât ca un Fiu al lui Dumnezeu nemuritor şi necăzut.

Şi că Dumnezeu S-a făcut în locul Zeilor iresponsabili, Hristos, Salvator, că să mântuie în locul Zeilor muritori şi incapabili, pe copii lor din moarte definitivă. Să le spun tuturor sâmtemiilor de pe teritoriul românesc să lepede Zeii care îi duc la moarte şi obiceiurile lor făţarnice şi nedumnezeieşti, şi să treacă la Hristos, Dumnezeul Veşnic. Ca să se facă din copii nelegitimi ai Zeilor, copii legitimi ai lui Dumnezeu.

– Dacă însă eu, românul voi cădea în plasa lui Belial, şi dacă Cel viclean mă va lega cu laţul poftei de câştig şi de mărire, şi slujind lui ca”maestru spiritual’’, voi depărta pe Hristos din sufletul, din trupul şi din aura semenilor mei, ca să bag în locul Lui”Divinitatea”adică Zeu cu aere de”mare arhitect al lumii’’, ori vreun alt dumne-zeu fără de Dumnezeu în el, sufletele trupurile şi aurele semenilor mei vor fi lipsite de Hristos şi vor fi luate în stăpânire de Cel Rău. Şi Cel Rău, adus de mine lor, va stăpâni în sufletele, în trupurile şi în aurele semenilor mei, care, fără să ştie îşi vor pierde mântuirea, şi nu vor mai merge la Hristos. Atunci partea dreaptă a sufletului, a trupului şi a aurei mele, va fi lipsită şi ea de Hristos, căci este croită din părţi de suflet, trup şi aură, luate de la semenii mei.

– Dacă eu românul, voi fura, voi minţi, voi ucide, voi asupri, voi lipsi de mâncare, de îmbrăcăminte şi de adăpost pe semenul meu, disperarea, nefericirea, bolile, foamea şi depărtarea lor de Hristos, se vor întoarce şi asupra mea, căci sufletul, trupul şi aura mea este alcătuită din părţile de suflet, trup şi aură ale lor.

Dar de unde să ştie un maestru spiritual contrafăcut, sau un conducător ocult contrafăcut, toate acestea?

Căci Cel Viclean şi Cel Rău, sabotează pe teritoriul românesc, Planul Hristic de Mântuire a duhului (îmbolnăvit în ceruri prin relaţii nesănătoase), prin relaţii sănătoase, stabilite de om prin suflet, trup şi aură de român, pe Pământ,

– cu Hristos şi cu părinţii, adică cu fiinţele care îl aduc în lume,

– cu familia sa, adică cu copii, semenii pe care îi aduce pe lume românul, şi cu soţia, adică născătoarea, creatoarea de suflet, trup şi aură mereu noi,

– cu semenii din alte familii.

De izbândeşte a îmbolnăvi relaţiile sănătoase ale românului cu Hristos, fără de Hristos, Cel Viclean va îmbolnăvi şi relaţiile sănătoase ale românului cu familia sa, iar apoi, odată lipsit de Hristos, de părinţi şi de semenii din familie, Cel Viclean va îmbolnăvi si relaţiile sănătoase ale românului cu semenii din alte familii.

Ajuns în acest punct, Cel Rău va lucra să îmbolnăvească relaţiile, legăturile energetice sănătoase stabilite de român prin sufletul, prin trupul şi prin aura sa cu Teritoriul Românesc, prin cele 3 ţinuturi, tărâmuri corespondente, tărâmul de suflet, tărâmul material şi tărâmul auric. Căci legăturile energetice dintre cele 2 categorii de fiinţe – Omul şi fiul Omului – şi teritoriul actual românesc, joacă un rol deosebit în îndeplinirea Misiunii Omului, pentru care vine aici în suflet, trup şi aură de român, Misiunea De Salvare A Omului Şi A Fiului Omului De Pe Teritoriul Românesc.

Plan De Mântuire iniţiat şi vegheat de Dumnezeu coborât pe Pământ ca Hristos (Mântuitor, Salvator), şi ca Fiul Lui Dumnezeu, adică de Adam, de Om, ca să facă din nou pe Adam pe Om ca Dumnezeu, dar şi ca Fiul Omului, Adamului, pentru ca să salveze din moarte sigură pe fiul Omului şi să-l facă ca un Om.

CAPITOLUL 4

OBSERVAREA PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ A LEGĂTURILOR ENERGETICE DINTRE CELE 2 CATEGORII DE FIINŢE – OMUL ŞI FIUL OMULUI – ŞI TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC.

Dacă ar fi ca Dumnezeu să premieze cea mai bună glumă făcută vreodată în lumile Sale şi pe ce mai bun glumeţ, cu siguranţă că premiul ar reveni fiului Omului, care se crede Om, şi care afirmă că toate fiinţele sunt făcute de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Sa.

Iar cea mai bună glumă din toate lumile cunoscute, este acea când fiul Omului spune Omului aşa:

ştiinţele Divinităţii, adică a dumne-zeilor noştrii şi scrierile lăsate de ei sunt cu mult mai vechii decât Dumnezeul Bibliei voastre şi decât Biblia ta…”

Sunt azi Oameni care parcă citesc Biblia ca pentru altul, şi care, din nepricepere a ei, vorbesc ca un fiu al Omului, ba unii fac asta şi pe sticlă, stârnind astfel cu gluma lor, milioane de zâmbete româneşti, căci unii dintre ei au în familie chiar preoţi.

De aceea, tu nu te grăbi să te superi şi să crezi că e îngrămădit rău când auzi un pe un Om gândind şi vorbind pe sticlă ca un fiu al Omului, ci gândeşte că acesta, negreşit face gluma zilei care creşte audienţa.

Cu atât mai mult nu te supăra pe cel de pe sticlă căci dacă este un fiu al Omului, e nevinovat, căci ce poate şti el din politica Cosmosului, el săracul care se naşte acum, aici pe Pământ, trăieşte câţiva zeci de ani după care moare definitiv?

Dacă ar fi însă, ca Dumnezeu să premieze cea mai proastă glumă făcută vreodată în Ceruri, Lumile Sale şi pe cel mai prost glumeţ, cu siguranţă că premiul ar reveni Omului care se crede Dumnezeu.

Şi de câte ori, dragă cititorule român, nu se întâmplă ca după ce vii obosit de serviciu şi muncit de semenul tău, şeful, Omul care se crede Dumnezeu, priveşti pe sticlă şi vezi pe maestrul spiritual, pe şaman, pe ezoterist, pe ocultist, pe toţi aceşti fii ai Omului care se cred Oameni, mereu aceeaşi, cum spun mereu aceeaşi glumă răsuflată; că ei sunt Oameni şi că”Divinitatea”lor care te învaţă pe tine şamanismul, spaţiile, yoga, rei-ki, magia albă şi neagră, vrăjitoria, lucrul cu flăcări multicolore, kaballa, ghicitul, e Adevăratul Dumnezeu, ba mai mult îţi rânjesc cu aer superior spunându-ţi că Dumnezeul Bibliei nici nu există, căci Biblia ta este”inspirată”după scrierile Zeilor lor cu capete de elefant, şarpe sau maimuţă, adevăraţii copii ai”Divinităţii”lor care te-a născut pe tine aşa cum afirmă unii, prin…fund,

Tu însă, cititorule, nu te supăra nicidecum pe toate câte auzi de la fiul Omului, care trăieşte suferinţe mari de când diazepamul se dă pe reţetă, ci mai degrabă schimbă pe desene animate.

Chiar dacă şi acolo sunt mereu aceleaşi personaje, măcar ele se pricep să facă mereu glume noi. De aceea au cea mai mare audienţă…

Căci la urma urmei, care este cel mai prost glumeţ Om din istoria Umanităţii dacă nu Omul care se crede”Divinitate”, Dumnezeu şi care poate să fie cea mai proastă glumă făcută Umanităţii de Omul care se crede”Divinitate”, Dumnezeu, dacă nu fiul Omului care se crede Om şi care tot plictiseşte Umanitatea cu aerele lui de maestru spiritual, ezoterist, ocultist, şi cu”Divinitatea “lui fără de Dumnezeu? Şi de ce se coboară Omul aici în suflet, trup şi aură de român, dacă nu să simtă pe pielea lui pe fiul Omului care este efectul glumelor lui proaste făcute Umanităţii şi lui Dumnezeu?Pentru ce vine Omul pe teritoriul României, ăn suflet, trup şi aură de român dacă nu ca să scape din ne-bunia care duce la pieire pe toţi fii şi fiicele Omului, fii şi fiicele lui create de el după chipul şi asemănarea lui căzută înainte să apuce să fie îndumnezeit?

Ce nu ştie fiul Omului, maestrul spiritual, şamanul, ezoteristul, ocultistul?

Ce nu au cum să ştie toţi aceşti trăitori ai unei singure existenţe, toţi aceşti fii muritori ai Omului, este că Înainte De Coborârea Adevăratului Dumnezeu ca Hristos, întreg Pământul fusese creat demult de Dumnezeu, când mulţi din creatorii lor, Oamenii care se cred Dumne-Zei nu fuseseră încă făcuţi de Dumnezeu.

Şi că Pământul a fost făcut pentru duhul bolnav al Omului căzut, ca un spital unde să se vindece prin încarnări repetate în suflet, trup şi aură. Acest Pământ, ajunsese acum câteva mii de ani în stăpânirea dumne-zeilor intraţi prin”efracţie”

şi care alcătuiseră aici propriile regate, atât în tărâmul de suflet, dar şi în tărâmul material şi în tărâmul auric.

Datorită luptelor şi uciderilor dintre Zeii fără de Dumnezeu (oameni, îngeri şi fiinţe ale naturii, cu toţii căzuţi) pentru supremaţie şi pentru stăpânirea celor 3 tărâmuri, întreg Pământul, lipsit de energiile gândurilor, cuvintelor şi purtărilor dumnezeieşti, şi umplut cu energiile gândurilor, cuvintelor şi faptele Zeilor fără de Dumnezeu în ei, era pe cale să dispară.

De 2008 ani încoace, cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul actual Pământesc, şi deci şi teritoriul românesc – ţinutul de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric – sunt alcătuite din părţi din sufletul, din trupul şi din aura lui Dumnezeu, coborât ca Hristos, în suflet, trup şi aură. Putem discuta prin urmare şi despre Naşterea Din Nou A Pământului în Dumnezeu făcut Hristos, adică Mântuitor, Salvator pentru Pământul care murea din lipsă de Dumnezeu în tărâmul de suflet, în tărâmul materic şi în tărâmil auric, în acelaşi mod în care discutăm despre Naşterea Din Nou A Omului Şi A fiului Omului în Dumnezeu făcut Hristos, adică Mântuitor, Salvator, pentru Omul şi pentru fiul Omului care mureau din lipsă de Dumnezeu în sufletul, în trupul şi în aura lor.

Şi iată cum în urma Naşterii Din Nou A Pământului în Dumnezeu făcut Hristos şi pentru Pământ, acest Pământ a redevenit ceea ce a fost construit să fie, adică nu moşia Omului Ne-bun care se crede Dumnezeu, ci Lume De Vindecare Pentru Omul Ne-bun Care Se Crede Dumne-zeu.

O Lume De Vindecare a duhurilor ne-bune, bolnave prin suflet, prin trup şi prin aură, în acelaşi mod în care sufletul trupul şi aura, au redevenit vehicule de vindecare a duhului căzut. Tot în acest mod putem spune că de 2008 ani încoace Pământul românesc a redevenit teritoriul unde vin duhuri bolnave ale Zeilor reîntorşi să se vindece prin suflet trup şi aură de român. Şi tot astfel putem spune şi că, de 2008 ani încoace, tipul de suflet, trup şi aură Hristo-român, adică creştin a redevenit ceea ce era construit să fie, adică Vehicolul Dumnezeiesc De Vindecare A Duhului Omului căzut, Duh stricat de Omul cu aere de”Divinitate”în joaca lui de-a”Divinitatea”, Dumne-zeul fără de Dumnezeu, şi de-a”Marele Arhitect al Lumii”.

Românul este în Dumnezeu făcut Hristos pentru român

Dumnezeu făcut Hristos pentru român ESTE în român.

Căci Dumnezeu a venit în mod special în suflet, trup şi aură de Hristos, adică Salvatoare, Mântuitoare, Nemuritoare pentru sufletele, trupurile şi aurele muritoare, năruite de Zei.

Şi amestecând Dumnezeu sufletul, trupul şi aura Lui de Hristos, cu care Se coborâse la Om şi la fiul Omului în chip de Om şi de Fiu Al Omului, sufletul, trupul şi aura Omului şi a fiului Omului au renăscut. Acest proces energetic este o taină des-tăinuită numai ochilor ce pot să clar-vadă, o taină descrisă atât de simplu atunci când auzim cuvintele”Hristos în noi şi noi în Hristos.’’

În acest fel, azi, prin tipul româno-hristic de suflet, trup şi aură, mă împac eu cu semenii mei din Ceruri, prin semenii de pe Pământ care sunt în mine, făcuţi salvatori pentru mine de Hristos, Salvatorul, care este în ei, şi tot azi, prin tipul româno-hristic de suflet, trup şi aură, mă împac eu cu DOMNUL din Ceruri, prin DOMNUL din ceruri făcut Hristos, salvator pentru mine pe Pământ, şi care ESTE în mine şi care prin aceasta mă face şi pe mine salvator pentru semenii mei.

În mine, duhul cel ceresc de odinioară, golit de Dumnezeu prin necugetarea mea iubitoare la El, dar şi în mine duhul cel de pe Pământ, umplut cu Hristos acum prin suflet, trup şi aură, de Dumnezeu coborât după mine în suflet, trup şi aură de Hristos, de Mântuitor, ca să mă mântuie prin cugetarea Lui iubitoare la mine.

De nenumărate ori, de te deprinzi a păşi ca duhurile pe solul celor 3 tărâmuri româneşti, tărâmul de suflet, tărâmul inframateric şi ţinuturile aurice – Îl vezi Domnul care a făcut pe Om cu mâinile.Şi, de eşti ascuţit în simţuri, Îl ghiceşti când coboară în material, după mireasma de pâine de vatră şi vin, şi după susurul ca de izvor care ies continuu dinlăuntrul Lui.

.Tu ţine minte acestea şi caută ca, atunci când Îl simţi pe aproape, să nu priveşti direct către EL, şi nici la cei ce Îl însoţesc, ca să nu uiţi îndată totul.

Şi darurile cele dumnezeieşti nu au încetat pentru sufletul, trupul şi aura de tip româno-hristic, căci Fecioara Maria, Maica DOMNULUI făcut suflet trup şi aură şi pentru români, a făcut doar pentru români acelaşi lucru urmând pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, iar în urma acestui proces energetic de amestecare a sufletului, trupului şi aurei Mariei cu sufletul, trupul şi aura oricărui român, se poate afirma în cuvinte româneşti, că azi Fecioara Maria Este în fiecare suflet, trup şi aură de român, şi tot azi fiecare suflet, trup şi aură de român este în Fecioara Maria.

Dar, darurile cele dumnezeieşti nu au încetat pentru sufletul, trupul şi aura de tip româno-hristic, căci Apostolul Andrei, Întâiul Apostol chemat, a făcut doar pentru români, acelaşi lucru, ca şi Hristos, şi Maria. În urma acestui proces energetic de amestecare de suflet, trup şi aură a sufletului, trupului şi aurei lui Andrei, în sufletul, trupul şi aura românilor, se poate afirma în cuvinte româneşti că azi APOSTOLUL ANDREI ESTE în fiecare suflet, trup şi aură de român, şi tot azi, fiecare suflet, trup şi aură de român, este in APOSTOLUL ANDREI.

Şi care fiu al Omului, maestru spiritual de pe teritoriul românesc, care se laudă că”vede’’, se poate lăuda că poate clar-vede alcătuirea energetică a duhului, sufletului, trupului materic şi aurei românului, şi că pricepe principiul de funcţionare al acestora, ca să afle Cine Este Duhul lui Hristos, coborât în suflet, trup şi aură de Om şi de Fiu al Omului, cine este duhul Fecioarei Maria coborât pe Pământ în suflet, trup şi aură de român şi cine este duhul Apostolului Andrei coborât pe Pământ în suflet, trup şi aură de român, şi să priceapă taina venirii acestora şi misiunea lor specială pe teritoriul României?Pot spune oare fii Omului, marii maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc, ocultiştii, ezoteriştii, marii formatori de opinii”spirituale’’ cine sunt duhurile care se coboară în suflet, trup şi aură de român şi de ce se coboară ele pe teritoriul românesc? Poate vreun fiu al Omului, maestru spiritual, ezoterist, ocultist, clar-văzător să vadă duhul Omului şi mersul său tainic, ca să ne spună cine sunt duhurile Oamenilor care se coboară în trup de bărbat şi cine sunt duhurile care vin în trup de femeie?

România este în Dumnezeu făcut Hristos pentru România,

Dumnezeu făcut Hristos pentru România ESTE în România.

Tot astfel, coborându-Se DOMNUL, Dumnezeul tuturor dumne-zeilor-mari-arhitecţi-ai-lumii, în suflet, trup şi aură de Hristos, adică de Salvator şi pentru Zeii, Idolii şi pentru copii Zeilor, Idolilor de pe teritoriul românesc, DOMNUL LUMILOR TOATE, Se coborâ în suflet, trup şi aură de Hristos, adică de Salvator, Mântuitor, şi pentru LUMEA DE ÎNDREPTARE A DUHURILOR NE-DREPTE, Pământul, deci şi pentru cele 3 ţinuturi, tărâmuri ce alcătuiesc România de azi:

– Ţinutul Românesc De Suflet – România Anima,

– Ţinutul Românesc Material – România Materica,

– Ţinutul Românesc Auric – România Aurica.

Amestecă prin jertfa SA, DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu, sufletul, trupul şi aura Sa de Hristos, adică de Mântuitor, de Salvator, cu Lumea Sufletelor, cu Lumea Trupurilor şi cu Lumile Aurice Româneşti, care ajunseseră să fie lipsite de Dumnezeu datorită dumne-zeilor, idolilor fără de Dumnezeu în ei. În acest fel binecuvântă România, DOMNUL LUMILOR, Dumnezeu făcut Hristos şi pentru România. Prin acest proces energetic dumnezeiesc- hristic, azi DOMNUL, Hristos ESTE în România, şi azi România este în DOMNUL, Hristos.

Şi binecuvântarea cea dumnezeiască nu se opri aici, căci România este singura ţară unde Fecioara Maria îşi amestecă sufletul, trupul, şi aura Sa. În urma acestui proces energetic, azi Fecioara Maria ESTE în România, şi tot azi, România, Grădina Maicii Domnului este în Fecioara Maria.

Şi iarăşi, darurile cele dumnezeieşti, nu se opriră aici pentru cele 3 Tărâmuri Româneşti, căci România este singura ţară, unde Apostolul Andrei, îşi ascunse şi îşi amestecă sufletul, trupul şi aura sa. Prin acest proces energetic s-a ajuns că azi Apostolul Andrei ESTE în România, iar România este în Apostolul Andrei.

S-au scurs mai bine de 15 ani de când am început să studiez prin clarvedere directă alcătuirea energetică a tipurilor creştine, dar şi necreştine de suflet, trup şi aură, dar şi alcătuirea energetică a teritoriilor creştine şi necreştine. În urma tuturor acestor studii, am observat 2 detalii deosebit de importante, (demne de reamintit fiecărei generaţii de Oameni dar şă de fii ai Omului de pe teritoriul României care se bagă slugi la maeştrii spirituali şi ei la rândul lor slugile Zeilor, Idolilor fără de Dumnezeu în ei), şi anume că:

1 – Tipul, modelul creştin românesc de suflet, trup şi aură, este singurul model creştin de suflet, trup şi aură, în alcătuirea căruia se găsesc adunate laolaltă INTERIILE FAMILIEI PĂMÂNTEŞTI A DOMNULUI, DUMNEZEU FĂCUT HRISTOS, adică:

–interiile de suflet, de trup şi de aură ale lui DUMNEZEU coborât ca Hristos,

– interiile de suflet, de trup şi de aură ale mamei pământeşti a lui Hristos, Fecioara Maria.

– interiile de suflet, de trup şi de aură ale fratelui în apostolat al lui Hristos şi Întâiul chemat de Hristos, Apostolul Andrei.

– interiile de suflet, de trup şi de aură ale sfiinţilor.

2 – Teritoriul creştin românesc, alcătuit din cele 3 ţinuturi româneşti:

– ţinutul românesc de suflet,

– ţinutul românesc material,

– ţinutul românesc auric,

este singurul teritoriu creştin în alcătuirea căruia se găsesc adunate laolaltă, INTERIILE FAMILIEI PĂMÂNTEŞTI A DOMNULUI, DUMNEZEU FĂCUT HRISTOS, adică:

1 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale lui DUMNEZEU coborât ca Hristos,

2 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale mamei pământeşti a lui Hristos, Fecioara Maria,

3 – interiile de suflet, de trup şi de aură ale fratelui în lucrare al lui Hristos, apostolul Andrei.

Dar şi interiile de suflet, trup şi aură ale sfiinţilor.

În timpurile acestea, fii Omului, maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, tot vorbesc Omului, Zeului de demult acum reîntors la Dumnezeu prin coborâri în suflet, trup şi aură de român, despre legile kybalionului, despre Hermes Trismegeticus, despre legea atracţiei, despre energii şi despre legături energetice, fără însă a pricepe cu adevărat tâlcul acestor scrieri ale Omului.

De aceea iată cum, azi, nici unul din aceşti fii ai Omului (supăraţi tare tare pe Dumnezeul dumne-zeilor lor cu aere de”mari arhitecţi ai lumii”, aceşti trăitori ai unei singure existenţe şi aşa amărâtă, dar cu aere de mari maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti de marcă, mari formatori de opinii de pe sticlă) nu au putut vreodată, nu pot şi nu vor putea în veci să răspundă întrebărilor unui Om venit în suflet, trup şi aură de român sătul să-i vadă numai pe ei, mereu aceeaşi şi să-i vadă cum muşcă când sunt demascaţi. Aceşti fii ai Omului, nu vor putea niciodată să răspundă cererii Omului venit în suflet, trup şi aură de român, de a-i auzi discutând neobosit între ei, nu bâjbâind incoerent despre fărâmele unor ştiinţe şi tehnici moarte de 2008 ani în care şi strămoşii lor pieriţi definitiv odată cu ele îşi prindeau urechile, ci despre lucruri spre adevărată luminare a lor, cum ar fi:

– Există întâmplarea?

– A făcut Dumnezeu pe Om din întâmplare?

– A făcut Omul pe fiul Omului din întâmplare?

– Care este deosebirea dintre Divinitatea la care se roagă fiului Omului şi DOMNUL, Dumnezeul Omului la care se roagă Omul, şi care S-a coborât ca HRISTOS (Salvator, Mântuitor)ca să creştineze(să Salveze, să Mântuie) pe Om şi pe fiul Omului? De ce numai Omul are chipul şi asemănarea lui Dumnezeu dar nu şi fiul Omului?De ce fiul Omului trăieşte decât câţiva zeci de ani pământeşti?

– Din ce energii este compusă Fiinţa Umană?Dar un înger?Dar un spirit al naturii?Care sunt deosebirile”energetice’’ şi de funcţionare dintre ei?De ce au fost”construiţi’’diferit?De ce ne aflăm momentan într-o lume în care toate spiritele naturii şi toţi îngerii slujesc Omului îngrijind zi lumină de lumea elementală, de lumea vegetală, de lumea animală care toate la un loc îl desfată cu nesfârşite plăceri pe Om?De ce nu este lumea aceasta o lume în care Omul să muncească ca un rob pentru toate spiritele naturii şi pentru toţi îngerii?

– Din ce energii este alcătuit trupul duh prin care se manifestă Fiinţa Umană înainte de coborârea ei pe Teritoriul României?

– Din ce energii sunt alcătuite trupurile(sufletesc, materic şi auric) prin care se manifestă Fiinţa Umană pe Teritoriul României?De ce se strică, se îmbolnăveşte sufletul, trupul şi aura atunci când ne certăm cu Hristos şi cu părinţii, cu familia şi cu semenii din alte familii? De ce nu se pot repara ele cu flacăra violet, cu yoga, cu rei-ki?De ce suntem atunci minţiţi însă că da? De ce se reface sufletul, trupul şi aura doar atunci când ne împăcăm cu Hristos, cu părinţii, cu familia şi cu semenii? De ce sunt diferite durerile şi defectele, bolile de suflet, trup şi aură care apar în urma supărării şi depărtării noastre de Hristos şi de părinţi de durerile şi defectele, bolile de suflet, trup şi aură ce apar în urma supărării şi depărtării noastre de familie, şi de durerile şi defectele, bolile de suflet, trup şi aură ce apar în urma supărării şi duşmăniiei noastre cu semenii?

– Din ce energii sunt alcătuite cele 3 Tărâmuri Energetice ce alcătuiesc împreună Teritoriul pe care noi îl numim România?Care este deosebirea dintre teritoriul României şireminescenţele vechilor regate ale Zeilor create aici prin venirea lor neautorizată, regate precum Iişin-Ghingher, Ael-Lel, Dremtu, Pardar, Ramania?De ce tot confundă”maeştrii spirituali”“, ezoteriştii”“, ocultiştii”, teritoriul României alcătuit de Dumnezeu cu teritoriile alcătuite de Zalmolxes ori de alţi zei pe teritoriul României?

– Cum arată domnule, românul înainte să se coboare pe Pământ, pe teritoriul românesc, în suflet, trup şi aură de român, de ce vine aici, care este anatomia trupului său duh, şi care este funcţionarea sa? Este defect acest duh, devreme ce nu este lângă Dumnezeu, ci se chinuie pe aici? Cum arată”energetic’’românul înainte să se coboare pe teritoriul României?Cum arată”energetic’’ românul când se află pe teritoriul românesc? Cum arată”energetic’’românul când părăseşte teritoriul românesc?

– Care este alcătuirea şi funcţionarea modelului, tipului de suflet, trup şi aură românesc şi care este procesul tainic, prin care duhul se vindecă prin suflet, trup şi aură, ca să pricepem Taina HRISTICĂ a Reîncarnării?

– Ce deosebire există între REÎNCARNAREA HRISTICĂ ŞI REÎNCARNAREA ANTIHRISTICĂ? CUM SE MANIFESTĂ ACESTE 2 MARI PROCESE ENERGETICE COSMICE PE TERITORIUL ACTUAL AL ROMÂNIEI? CE DEOSEBIRE ESTE ÎNTRE UN APOSTOL HRISTIC ŞI UN APOSTOL ANTIHRISTIC?DAR ÎNTRE EVANGHELIA HRISTICĂ ŞI CELE 3 TIPURI DE EVANGHELII ANTIHRISTICE:

1-EVANGHELIILE SATANICE ŞI DIAVOLEŞTI (SCRIERILE ŞI ŞTIINŢELE, ARTELE DUHURILOR OAMENILOR CĂZUŢI cu aere de Divinităţi, de Dumne-zei),

2-EVANGHELIILE DRACONICE (SCRIERILE ŞI ŞTIINŢELE, ARTELE ÎNGERILOR CĂZUŢI)

3-EVANGHELIILE DEMONICE (SCRIERILE ŞI ŞTIINŢELE, ARTELE DUHURILOR NATURII, CĂZUTE)

– Ce deosebiri de alcătuire energetică există între Fiinţele Umane care se încarnează pe Teritoriul României după Programul De Reîncarnare Hristic şi fiinţele care se încarnează după Programul De Reincarnare Antihristic?

– Care este deosebirea”energetică’’dintre Om (Adam) şi Fiul Omului (Adamului), deosebire”energetică’’arătată clar şi răspicat de toate scrierile lăsate de”Zei’’ dar şi în cele 4 Evanghelii, de către Însuşi Dumnezeu coborât ca Hristos pentru Om şi pentru fiul Omului?

– Este o întâmplare că venim pe Teritoriul României în suflet, trup şi aură de român?Care este anatomia acestor 3 trupuri şi cum funcţionează ele?Cum se defectează sufletul, trupul şi aura de român şi cum se refac ele?

– Ce legături energetice sunt între sufletul, trupul şi aura mea şi sufletul, trupul şi aura semenilor care mă aduc aici (părinţii), a semenilor pe care îi aduc aici (copii), a semenilor din familie, şi a semenilor din alte familii?

– Ce legături energetice sunt pe timp de o existenţă, stabilite prin legea corespondenţei, între sufletul, trupul şi aura mea de român şi ţinuturile corespondente ale acestora – ţinutul românesc de suflet, ţinutul românesc materic şi ţinutul românesc auric? Am început oare cu adevărat să cunoaştem legile tărâmului materic?Care sunt legile tărâmului românesc de suflet?Dar legile tărâmului românesc auric?Şi dacă tot ce suntem noi ne reflectăm prin legile trupului materic, atunci cum se reflectă legile tărâmului sufletesc şi legile tărâmului auric, prin legile tărâmului materic?

– este o întâmplare că doar România este Grădina Maicii Domnului?

– este o întâmplare că apostolul Andrei, Întâiul chemat la apostolat şi fratele în apostolat al Domnului a venit, a lucrat, a învins şi a rămas tocmai în Grădina Maicii Domnului?De ce se ţine morţiş ca teritoriul material românesc pe care a evanghelizat Apostolul Pavel sâmtemiilor de acolo, fiilor şi fiicelor de Zei, să nu se returneze românilor?

– legea corespondenţei energetice universale a familiei şi legea atracţiei energetice universale familiale se bazează pe INTERII, care sunt mijloace energetice universale de comunicare energetică prin care membrii familiei se sprijină, comunică şi se întăresc reciproc.

– dacă sufletul, trupul şi aura Maicii Domnului sunt pline de interiile Fiului Ei, adică de interiile lui Hristos, şi sufletul, trupul şi aura apostolului Andrei sunt pline de interiile Fratelui Său, adică de interiile lui Hristos, cât de multe interii sufleteşti, trupeşti şi aurice ale Lui Hristos, ale Mariei şi ale lui Andrei, se găsesc în alcătuirea energetică a teritoriului românesc, Grădina Maicii Domnului, România, şi în alcătuirea energetică a tipului de suflet, trup şi aură românesc?

– Care este corespondenţa dintre Hristos şi părinţi, şi de ce mă simt bolnav şi distrus când mă supăr pe Hristos sau cu părinţii, şi mă dor părţi, organe, din ceva ce nu este trupul fizic, iar analizele trupului fizic şi ale organelor lui sunt bune? De ce dacă toate acestea persistă, începe să mă doară în aceleaşi locuri organe, părţi ale trupului fizic?

– De ce, după ce Hristos rezolvă toate nevoile şi mă liniştesc, durerile acelor părţi, organe a ceva ce nu este trupul fizic dispar la fel de brusc cum au apărut iar după un timp dispar şi durerile din acele părţi, organe ale trupului fizic?De ce după ce mă împac cu părinţii, cuvântul şi îmbrăţişarea lor îmi iau parcă cu mâna toate durerile, ca atunci când eram mic, iar cu gândul lor, de la distanţă mă ajută?

– Cât la sută din organele sufletului, trupului şi aurei mele sunt alcătuite din părţi din organele sufletului, trupului şi aurei lui Hristos, ale Maicii Sale pământeşti şi ale Fratelui Său pământesc, Apostulul Andrei, Întâiul chemat din apostoli?Care sunt aceste organe şi care sunt aceste părţi din ele?Ce boli grave declanşează românul care distruge aceste părţi ale organelor sale prin practicarea sau prin supunerea organismului său la acţiunile energetice ale vrăjitoriei, ale flăcării violet, ale simbolurilor rei-ki, ale yoga, ale infoenergeticii ori ale altor Arte Negre.

– Cât la sută din organele sufletului, trupului şi aurei mele sunt alcătuite din părţi din organele sufletului, trupului şi aurei mamei mele şi tatălui meu? Care sunt aceste organe şi care sunt aceste părţi din ele?

-Dar în cazul fraţilor şi surorilor mele, a soţiei şi copiilor mei?Dar în cazul semenilor mei cunoscuţi pe parcursul existenţei mele?

– Ce organe ale sufletului, trupului şi aurei se defectează când inventez pricină lui Hristos?Ce organe ale sufletului, trupului şi aurei se defectează când inventez pricină părinţilor?Ce organe ale sufletului, trupului şi aurei se defectează atunci când inventez pricină semenilor din familia mea? Dar în cazul în care inventez pricină semenilor din alte familii?

– cum se pot prevenii şi rezolva toate aceste defecte la nivel de organe ale sufletului, trupului şi aurei de român?

– Atunci când românul iese la pensie ori este dat afară din serviciu, după ce a contribuit mulţi ani la bunăstarea patronului, ruperea energetică bruscă a părtăşiei energetice dintre sufletul, trupul şi aura românului şi sufletele, trupurile şi aurele colegilor, cât şi ruperea energetică bruscă de teritoriul sufletesc, materic şi auric, toate acestea produc grave dezechilibre, defecte, boli energetice la nivel de suflet, trup şi aură. Deodată încep să dispară părţi ale unor organe de suflet, de trup şi de aură ale românului alcătuite din părţi din organele de suflet, trup şi aură ale colegilor cu care se afla timp de 10, 12 ore pe zi în părtăşie energetică.

– Când divorţăm se declanşează un alt fel de dezechilibru la nivelul unor organe ale sufletului, trupului şi aure, şi apar alt fel de boli.

– Când pierdem pe cineva drag se declanşează un altfel de dezechilibru la nivelul unor organe ale sufletului, trupului şi aurei şi apar alt fel de boli.

– Ce trebuie românul să cunoască despre prevenirea apariţiei acestor boli ale organelor de suflet, trup şi aură, despre tratarea lor, şi cine să le spună acestea?

Despre aceste boli grave ale sufletului, trupului şi aurei, nu se înghesuie să vorbească nici un”maestru spiritual”, nici un”ezoterist”, nici un”ocultist”, nici un”clarvăzător”de pe Marele Teritoriu Românesc. De ce?

Omule şi fiul Omului de pe teritoriul României, nu vă ruşinaţi să întrebaţi toate acestea pe maeştrii voştrii spirituali care emană atâta pace, lumină şi iubire şi care vă iniţiează în ştiinţele lor atât de înalte ale…”Divinităţii”lor care nu este nici pe departe Dumnezeu coborât ca Hristos.

Iată, am enumerat numai câteva dintre Problemele Adevărate Ale Omului aflat în suflet, trup şi aură de român Şi Ale fiului Omului de pe acelaşi Teritoriu Românesc, probleme deloc rezolvate de”maeştrii lor spirituali”plătiţi gras pentru prestaţia lor dar nici de şeful lor”Divinitatea”cu care îşi împart sufletele înrobite prin minciună, câştigul şi gloria…

Probleme nerezolvate încă, pe care atât Omul dar şi fiul Omului este lăsat baltă de un”maestru spiritual”

şi de o”Divinitate”plini, zic ei, de”flăcări violete”de”ştiinţe înalte oculte”de”taine şi artele secrete înalte”şi de multă, multă, dar multă”Pace, Lumină şi Iubire”…

Probleme cu care Omul şi fiu Omului, vrând nevrând sunt nevoiţi să se confrunte de acum cum pot şi ei, pe timpul unei existenţe, pe acest Câmp Al Morţii, Pământul, unde mai sunt mulţi fii ai Omului care se încăpăţânează să se dea drept Oameni şi unde mai sunt mulţi Oameni care se încăpăţânează să se tot dea drept Dumne-zei.

Şi cine va ajunge vreodată să aibă loc de ei toţi, ca să vorbească românului despre problemele energetice, cu care se confruntă pe timp de o existenţă prin suflet, trup şi aură în tripla lui corespondenţă, prin gând cuvânt şi purtare, cu Hristos şi părinţii, cu semenii din familie şi cu semenii din alte familii?

Şi cine va avea loc de ei să ajute cu adevărat pe român să prevină aceste probleme ori să le rezolve când apar?Cine va scoate pe român din KALIYUGA, Epoca Întunecată în care fiul Omului minte, fură, asupreşte, şi măcelăreşte pe Om şi îl lipseşte de Adevăratul Dumnezeu?

Cine? Fii Omului, sâmtemiile de pe Teritoriul României cunoscuţi sub numele de”maeştrii spirituali”“, ocultişti”“, ezoteriştii”, mari formatori de opinii”metafizice’’, mereu aceeaşi pe sticlă, care spun că vindecă tot, şi spiritul, şi duhul şi sufletul şi trupul, şi aura, tot, fără să aibă habar cum arată, adică fără să le clar-vadă şi fără să aibă habar de alcătuirea lor şi despre principiul lor de funcţionare?

Ori poate servitorii vreunui zeişor pe ducă, sau vreunui biet fost heruvim înnaripat cu aere de”mare arhitect al lumii ’’?Ori poate cei care vorbesc despre Zeii timpurilor antezalmoxiene şi fii şi fiicele lor, RAMANII şi despre ruinele RAMANIEI, care este doar unul din miile de regatele zeilor ridicate de ei pe teritoriul României după invadarea Pământului, regate pe care bineînţeles că doar ei, sâmtemii zilelor noastre, fii Omului de pe teritoriul românesc le confundă cu Rum-În Iah, adică cu România?

Ei care nu-şi cunosc nici măcar părinţii, pe Zeii lor şi cu atât mai puţin pe Domnul, Dumnezeul Zeilor lor, şi care, pe sticlă, numindu-se singuri”iniţiaţi’’ dau lecţii de”ezoterism’’românilor?

Dar, ei toţi aceştia sunt KALIYUGA, KALYIUGA este alcătuită din ei toţi, căci toţi aceştia sunt fii ai Omului, şi nu Oameni adică fii ai lui Dumnezeu, ei nu vin de la Dumnezeu, şi nu se duc la Dumnezeu, nu L-au văzut niciodată, iar în alcătuirea lor nu este Dumnezeu chiar dacă ei vă mint că da. Căci după ce singura lor existenţă se încheie, se transformă în praf”, ocultismul’’”ezoterismul’’ şi”iniţierea’’ lor au acelaşi sfârşit ca ei…

Şi cum elita ezoterismului, ocultismului românesc, aceşti fii ai Omului nu au în alcătuirea lor pârghiile necesare înţelegerii Misterelor Dumnezeieşti, Ştiinţelor Dumnezeieşti şi Priceperii lui Dumnezeu, cum le poţi vorbi tu, Omul, ca să priceapă ei, fii Omului, care se consideră”iluminaţi”, despre legăturile energetice stabilite azi între români şi teritoriul actual românesc? Şi cum vei spune tu Omul, unui ahtar (fiu de zeu), unui şantan (fiu de înger)sau unui şaman (fiu de spirit al naturii), acestor semifiinţe care nu pot clar- vede în mod hristic, despre legăturile energetice sufleteşti dintre sufletul românului şi ţinutul românesc de suflet, cum vei vorbi despre legăturile trupeşti dintre trupul material al românului şi ţinutul material românesc, şi cum vei discuta despre legăturile aurice dintre aura românului şi ţinutul auric românesc?Cum poţi vorbi despre Dumnezeu, cu toţi aceşti fii de Zei, trăitori ai unei singure şi efemere existenţe, tu, un Om, un Adam, adică un fost Zeu, care acum te afli în suflet, trup şi aură de român, şi cum să îi faci să priceapă măcar o iotă, pe ei, care mor cu credinţa că sunt Oameni dar şi mari”iniţiaţi’’ mari”ezoterişti’’, mari”ocultişti’’, mari”maeştrii spirituali”?

Iată ce le spunea unora ca aceştia, acum 2oo8 ani Dumnezeu, coborât ca Hristos, să mântuie pe Om şi pe fiul Omului:

“Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta cuvântul Meu…’’

“Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu”.

(Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetele 43, 47).

Dar mai ales, cum vei putea vorbi românului despre gândirea Celui Viclean şi a Celui Rău, şi cum vei deschide ochii românului şi României ca să vadă această înscenare satanică atât de bine pusă la punct, prin care fii Omului, aceşti maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, cu aere care mai de care mai flambate de iluminatti, încearcă stricarea alcătuirii dumnezeieşti a românului şi stricarea alcătuirii dumnezeieşti a Grădinii Maicii Domnului, România?

Căci iată gândirea părinţilor acestor maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti”, iniţiaţi’’, iată gândirea Celui Viclean şi gândirea Celui Rău, fiecare cu aerele lor de”mare arhitect al lumii”, de”Divinitate”:

“Am fost scoşi din fiecare suflet, trup şi aură de român din care ne hrăneam pe Pământ, şi au fost luate din puterea noastră toate duhurile oamenilor înrobiţi de noi, şi din care ne hrăneam în ceruri. Iată azi, DOMNUL, Fecioara, Andrei, si toţi sfinţii, stăpânesc în sufletul, în trupul şi în aura de român, şi în ţinuturile de suflet, de trup şi de aură ale României. Să Îi gonim pe Ei şi să intrăm noi în locurile lor. Dar azi, tot românul care are această cunoştiinţă, este de neîncercat şi de nebiruit, prin puterea Dumnezeului Celui Sfânt şi prin puterea Celor Nebiruiţi ce umplu sufletul, trupul şi aura românului. În acest fel duhul omului întors la Dumnezeu se vindecă, în vreme ce duhurile noastre putrezesc. Să ne uitam aşadar spre românii ignoranţi, deci lipsiţi de această cunoştiinţă şi puterea ei, şi să scoatem pe Cel Sfânt, şi pe Cei Nebiruiţi din sufletul, trupul şi aura acestor români, şi să intrăm noi în locul Lor. Odată ajunse în stăpânirea noastră pe Pământ sufletul, trupul şi aura românilor, duhurile lor nu vor mai putea urca la Domnul, şi vor intra iar în stăpânirea noastră. Pe Pământ să folosim ca şi gazde aceste suflete, trupuri şi aure de români ignoranţi ca să ne împerechem, şi să ne aducem pe noi pe Pământ în locul lor. În acest fel ţinutul de suflet românesc, ţinutul material românesc şi ţinuturile aurice româneşti, vor intra din nou în stăpânirea noastră. Noi vom fi în românii lipsiţi de Dumnezeu şi umpluţi cu noi, iar românii vor fi în noi şi ne vor ţine în viaţă, fără putinţa de a mai lupta singuri cu noi ca să ne scoată afară din ei. Noi vom fi în România, iar România va fi în noi, căci în locul duhurilor care trebuiau să se coboare, se vor coborî duhurile noastre care vor învia din putrezire. Iar duhurile românilor se vor stinge, şi odată cu ei, se vor stinge şi copii lor făcuţi în ceruri şi pe Pământ, înainte să se reîntoarcă la Dumnezeu…Pe unii îi vom prostitua ca să ne aducă în număr mare pe noi şi pe cei asemenea nouă, iar pe ceilalţi îi vom înfometa, ca să se muşte şi să se omoare între ei, ca să ne facă nouă loc. Îi vom distruge pe ei pentru resursele lor de suflet, pentru resursele lor materiale şi pentru resursele lor aurice, şi le vom moşteni noi. Să le facem lor rău ca să ne fie nouă bine. ’’

Lipsirea prin viclenie de interiile lui Hristos din sufletul, trupul şi aura românului, prin minţirea lui că îl iniţiezi în”ocultism’’, în”ezoterism’’, pune în pericol familia acelui român, familie căreia i se deteriorează atmosfera, climatul energetic, prin noxele antihristice emanate de cei care au intrat în locul lui Hristos în sufletul, în trupul şi în aura românului în urma”iniţierii’’ lui. Dacă, la nivel familial, nu există conştientizarea acestui defect, acestei perturbări ale atmosferei familiei, ale climatului energetic familial şi dacă nu se intervine cu Hristos pentru scoaterea din sufletul, trupul şi aura românului a interilor antihristice, atmosfera, climatul antihristic se va menţine până la conştientizarea acestui fenomen atmosferic energetic- familial distructiv.

România este un teritoriu Hristic – Marianic – Andreic şi este suma tuturor familiilor alcătuite din suflete, trupuri şi aure creştine, care au fost construite să funcţioneze doar în regimul de funcţionare Hristic, Marianic şi Andreic. România este o mare familie, creată să funcţioneze doar în regim Hristic – Marianic – Andreic, şi să producă o atmosferă, un climat energetic creştin, Hristic – Mariano – Andreic. Dacă în Marea Familie Românească, există familii a căror atmosferă familială este anti-creştină sau este lipsită prin viclenie de Hristos, aceste familii vor emite, vor emana o atmosferă energetică mereu încărcată, antihristică, antimarianică şi antiandreică, un climat plin de noxe energetice, ce se va manifesta continuu ca un front atmosferic negativ, întunecat, şi distructiv, nociv, perturbator ce va afecta atmosfera, climatul energetic sufletesc, materic şi auric al Marii Familii Româneşti. Acest climat Antihristic, neconştientizat sau minimalizat de conducătorii Marii Familii Româneşti şi de către membrii ei, se va menţine, până la conştientizarea acestui fenomen atmosferic perturbator de suflete, de trupuri şi de aure româneşti, şi care fenomen perturbă întreg teritoriu românesc, alcătuit din cele 3 tărâmuri – tărâmul de suflet, tărâmul materic şi tărâmurilor aurice.

Ce voi spune azi, eu românul care citesc acestea şi cum voi descrie eu atmosfera, climatul energetic din familia mea în care sunt forţat să respir eu ca român, şi în ce cuvinte voi vorbi eu despre atmosfera, climatul energetic al Marii Familii Româneşti, în care este forţată să respire familia mea?

CAPITOLUL 5

ATMOSFERA, CLIMATUL ENERGETIC AL MARII FAMILII ROMÂNEŞTI – OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

Atmosfera, climatul familiei mele este vizibil perturbat, pentru că eu, românul, duc lipsă de informaţii amănunţite prin care să înlătur aceste perturbaţii şi să refac atmosfera, climatul energetic propice pentru mine, românul conducător al familiei mele, şi pentru familia mea, al cărui conducător sunt eu.

Atmosfera Marii Familii Româneşti alcătuită din mii de familii româneşti, şi din care face parte şi familia mea, este vizibil perturbată, pentru că, unii conducătorii ai Marii Familii Româneşti, duc lipsă de informaţii amănunţite prin care să înlăture aceste perturbaţii şi să refacă climatul propice pentru toate familiile româneşti care, toate la un loc, alcătuiesc Marea Familie Românească.

Atmosfera, climatul energetic al teritoriului românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi, este vizibil perturbat din pricina lipsei de informaţii prin care noi – conducătorii de familii romaneşti şi conducătorii Marii Familii Româneşti, pe care noi îi numim să ne ocrotească ţara, şi din ea să ne îndestuleze familiile – să înlăturăm aceste perturbaţii, şi să refacem echilibrul atmosferic, să refacem climatul energetic al teritoriului actual românesc.

Ce informaţii trebuie să cunoască conducătorii de familii româneşti, pentru ca prin aceste informaţii să refacă atmosfera, climatul energetic al familiilor lor, şi să numească din rândul lor conducători pentru Marea Familie Românească pentru ca să poată astfel reface atmosfera, climatul energetic al Marii Familii Româneşti? Şi cât de mult trebuie mediatizate aceste informaţii pentru ca fiecare generaţie să le asimileze iar apoi să le aplice?

Cele 4 informatii vitale pentru refacerea climatului sănătos al familii românului, a Marii Familii Româneşti, şi al teritoriului românesc.

1 – Alcătuirea energetică actuală, din zilele noastre a românului(duh de Om, Adam, care se coboară în suflet, trup şi aură de român) şi a teritoriului actual românesc(alcătuit din 3 tărâmuri-tărâmul sufletesc, tărâmul materic şi tărâmul auric).

Cum cred românii, care sunt Oameni, Adami, că pot schimba veacul acesta religios contrafăcut (plin de domnia asupritoare a fiilor Omului, şi de”iniţierile’’ lor mincinoase în”ocultismul’’ şi în”ezoterismul’’lor fără măcar o picătură de Hristos în el) cu un veac religios veritabil?

Câţi dintre români căută azi să găsească şi să acumuleze informaţii religioase adevărate, vitale pentru ei?

Dar mai ales la câţi de mulţi români le trece prin cap să întrebe pe marii lor maeştrii spirituali, pe ocultiştii şi pe ezoteriştii de pe sticlă, ori pe clarvăzătorii care apar peste tot şi susţin că văd tot:”Cum arăt maestre, iniţiatule, ocultistule, ezoteristule, eu, Omul, Adamul care m-am coborât în suflet, trup şi aură de român?Cum arată maestre, sufletul, contrapartea energetică a trupului meu fizic, şi aura mea de tip hristo-român, şi cum funcţionează ele în relaţia mea cu Hristos, cu familia. cu semenii şi cu teritoriul românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi? ’’ Poftim? Nu ştii, nu cunoşti, nu vezi? Atunci ce fel de iniţiat, ce fel de ocultist, ce fel de ezoterist ne spui tu că eşti, ce fel de maestru spiritual, ce fel de clarvăzător te dai tu, ce fel de”Divinitate”e şeful tău?

Câţi din români ştiu că sufletul, trupul şi aura lor de români nu este creată de ei ci li se împrumută pe timpul unei vieţi, şi că este alcătuită din părţi luate din sufletul, trupul şi aura lui Hristos, Fecioarei Maria, şi apostolului Andrei, fiul Mariei şi fratele pământesc al lui Dumnezeu făcut Hristos? Câţi dintre români ştiu de ce România şi numai România ESTE Grădina Maicii lui Dumnezeu, şi că sufletul, trupul şi aura românului şi cele 3 ţinuturi româneşti sunt contopite, alcătuite din sufletul, trupul şi aura Familiei Pământeşti a DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos? Câţi dintre români ştiu de ce s-au hotărât acestea de către Dumnezeu?

2 – Alcătuirea anatomică energetică actuală şi modul actual de funcţionare a sufletului, trupului şi aurei unei familii.

Care român este informat că sufletul, trupul şi aura lui sunt alcătuite din bucăţi din sufletul, din trupul şi din aura semenilor din familia sa, adică a părinţilor şi fraţilor lui, şi a soţiei şi copiilor, şi că dacă îi asupreşte îi defectează, îi îmbolnăvesc, automat se îmbolnăveşte şi pe el, iar sufletul, trupul şi aura familiei, adică atmosfera, climatul energetic sănătos al familiei se defectează, se strică? Care român ştie că sufletul trupul şi aura familiei sale, adică atmosfera, climatul energetic al familiei sale este alcătuit din suma tuturor sufletelor, trupurilor şi aurelor membrilor familiei sale?

3 – Alcătuirea şi bunul mers al sufletului, trupului şi aurei Marii Familii Româneşti.

Care român este informat despre faptul că sufletul, trupul şi aura Marii Familii Româneşti, adică atmosfera, climatul energetic al Marii Familii Româneşti, este alcătuit din suma tuturor atmosferelor, climatelor tuturor familiilor româneşti, şi că dacă se strică climatul unei familii, se strică automat şi climatul energetic al Marii Familii Româneşti?

4 – Alcătuirea şi bunul mers al celor 3 ţinuturi – ţinutul de suflet, ţinutul pământesc şi ţinutul auric – ce împreună alcătuiesc teritoriul actual românesc.

Care român este informat că, o bună, o sănătoasă funcţionare a teritoriului actual românesc, alcătuit din ţinutul de suflet, din ţinutul material şi din ţinutul auric, este dată doar de o bună şi sănătoasă funcţionare energetică a tuturor familiilor ce alcătuiesc Marea Familie Românească?

Ei bine, aceste informaţii atât de vitale românului şi României, azi nu există şi nu fac parte din viaţa de zi cu zi a românului şi a României, nu sunt puse la dispoziţia celor 3 generaţii de Oameni aflaţi azi în suflet, trup şi aură de român, şi nici la dispoziţia celor 3 generaţii de fii ai Omului, abandonaţi demult de Zeii lor într-unul din cele 3 ţinuturi ale teritoriului românesc, adică în ţinutul pământesc. Dacă sufletul, trupul şi aura românului, funcţionează în regim de avarie, Misiunea Românului, funcţionează în regim de avarie. Însă ne numim pe noi”iniţiaţi’’, căci înotăm până la gât într-un ocultism, într-un ezoterism şi într-un paranormal, lipsite total de Dumnezeu coborât ca Hristos.

Dacă sufletul, trupul şi aura românului funcţionează în regim de avarie, sufletul, trupul şi aura Familiei Româneşti funcţionează în regim de avarie şi automat Misiunea Familiei Româneşti funcţionează în regim de avarie.

Dacă sufletul, trupul şi aura multor familii româneşti funcţionează în regim de avarie, sufletul, trupul şi aura Marii Familii Româneşti funcţionează în regim de avarie, şi automat Misiunea România funcţionează în regim de avarie.

Ce va răspunde aşadar Omul la ieşirea duhului său şi la plecarea lui de pe teritoriul românesc, din îmbrăcămintea de român?

Misiunea Omului în suflet, trup şi aură de român –MISIUNEA ROMÂNULUI – NEÎNDEPLINITĂ.

Ce spune aşadar despre familia lui la plecarea de pe teritoriul românesc?

MISIUNEA FAMILIEI ROMÂNEŞTI – NEÎNDEPLINITĂ.

Ce vom spune prin urmare despre România?

MISIUNEA ROMÂNIA – NEÎNDEPLINITĂ.

DE CE? PENTRU CÂ:

– MULŢI ROMÂNI CONDUCĂTORI DE FAMILIE,

– MULŢI ROMÂNI CONDUCĂTORI AI MULTOR FAMILII DIN ROMÂNIA, FOLOSESC SUFLETUL, TRUPUL ŞI AURA LOR, NU ÎN SCOPUL HRISTIC PENTRU CARE AU PRIMIT ŞEFIA UNEI FAMILII ŞI ŞEFIA MULTOR FAMILII, CI ÎN SCOP ANTIHRISTIC.

Comportamentul antihristic al acestor 2 categorii de români, duce la eşecul ADEVĂRATEI MISIUNI A ROMÂNIEI, adică la eşecul celor 3 misiuni pentru care ne coborâm în suflet, trup şi aură de român, şi anume:

1 – misiunea românului,

2 – misiunea familiei românului,

3 – misiunea semenul, adică a Marii Familii Româneşti.

CAPITOLUL 6

MISIUNEA, MENIREA, SCOPUL PREZENŢEI CELOR 2 CATEGORII DE FIINŢE ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN

1 – OAMENII, ADAMII.

2 – FII ŞI FIICELE OAMENILOR.

Cine sunt Românii – scopul prezenţei lor în suflet, trup şi aură de român, misiunea lor.

Iată principalele date, principalele informaţii culese prin intermediul clarvederii directe în răstimpul a 15 ani, date suficiente pentru a elucida prin răspunsuri, întrebările care ne macină cu privire la locul de unde venim, locul în care suntem, locul unde mergem de aici, şi la cele 3 identităţi ale noastre din aceste 3 locuri:

– Sunt 3 locuri diferite de unde se vine, se coboară pe teritoriul românesc actual,

– Sunt 3 categorii de fiinţe diferite, aflate azi pe teritoriul românesc,

– Sunt 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură în care se îmbracă cele 3 categorii de fiinţe,

– Sunt 3 tipuri diferite de comportament, influenţate de cele 3 tipuri de suflet, trup şi aură îmbrăcate de cele 3 categorii de fiinţe,

– Sunt 3 scopuri diferite, pentru care cele 3 categorii de fiinţe diferite, vin din 3 locuri diferite, îmbracă aici 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură de român, şi se comportă prin acestea în 3 moduri diferite. Sârgul şi de ce nu, excesul de zel depus pe teritoriul românesc de către toate cele 3 categorii pe timpul unei vieţi, denotă clar 3 misiuni…

De găseşti ochii care sa vadă şi priveşti prin tipul de clarvedere directă populaţia pestriţă de azi de pe întreg teritoriu românesc, stabileşti după ani de studiu că azi, aici, există 3 categorii de fiinţe, care vin din 3 locuri diferite, în 3 modele, tipuri diferite de suflet, trup şi aură, care le imprimă 3 modele, tipuri diferite de comportament, prin care influenţează în 3 moduri diferite, Marea Familie Românească, România, adică teritoriul actual alcătuit din cele 3 tărâmuri româneşti.

Prezenţa pe teritoriul românesc actual a 3 categorii de fiinţe, străine una de alta ca esenţă şi comportament, ne arată 3 scopuri străine unul de altul, 3 misiuni cu totul şi cu totul străine una de alta.

1 – Şamparanii, (zeii dezactivaţi), adică oamenii, Adamii întorşi la Dumnezeu.

– locul de unde se coboară pe teritoriul românesc – Astralul, adică Lumea De Aşteptare.

– categoria de fiinţe coborâte pe teritoriul românesc – Oameni, Adami căzuţi de demult din Lumea Şcoală De Îndumnezeire a lor prin trupul duh. Toţi aceşti Adami s-au amăgit de demult şi poftind să fie dumne –zei fără de Dumnezeu nu au fost. Ei au alcătuit lumi şi creaţii, prin duhul lor lipsit de Dumnezeu, înainte să apuce să se îndumnezeiască în trupul lor duh. Astfel, lumile lor şi creaţiile lor lipsite de Dumnezeu în alcătuirea lor, au început să se stingă, să moară.Duhurile acestor dumne-zei, lipsite de Dumnezeu, au început să se defecteze, să se descompleteze, să piară, adică să moară. Îngroziţi, de ceea ce au făcut, şi speriaţi de deteriorarea trupurilor lor duh, au conştientizat că trebuie să înceteze să mai folosească duhul lor în scopuri total nedumnezeieşti.

Trupul lor duh lipsit, descompletat în ceruri de Dumnezeu, de semenii din familie şi de semenii din alte familii, prin stricarea părtăşiei dumnezeieşti cu ei, se reumple pe Pământ, prin sufletul, trupul şi aura de român, cu Dumnezeul din ceruri, coborât pe Pământ, în suflet, trup şi aură, cu semenii din ceruri coborâţi pe Pământ în suflet, trup şi aură, în familie, şi cu semenii din ceruri coborâţi în suflet, trup şi aură de român, în alte familii.

Această categorie de oameni, Adami care au renunţat la poziţia lor apostată de dumne-zei fară Dumnezeu şi îşi vindecă trupurile lor duh îmbolnăvite în ceruri, prin acumulare de Duh Sfânt pe Pământ prin suflet, trup şi aură de român, poartă numele de şamparani. Tradus în limba vorbită în ţinutul material românesc, acest cuvânt, şamparan, înseamnă zeu – dezactivat.

Tipul de suflet, trup şi aură îmbrăcat de şamparani

Şamparani, sunt aduşi prin naştere, de către fiinţe similare în ceea ce priveşte alcătuirea sufletului, trupului şi aurei, şi în ceea ce priveşte modul de comportament prin acest tip, model de vehicul unic, românesc. Toţi cei care îmbracă tipul, modelul de suflet, trup şi aură Hristic-Mariano-Andreic, au parte de un model perfect de vehicul, prin care îşi poate vindeca trupul său duh doar prin câteva coborâri, încarnări pe teritoriul românesc. Am observat de-a lungul anilor de studii atente prin clarvedere, că eficienţa maximă a acestui tip de vehicul românesc (compartimentat în 3 structuri – suflet, trup şi aură), este dată de faptul că sunt alcătuite, vegheate permanent şi întreţinute, reparate pe timpul unei folosiri a lor de către Omul ce le împrumută pe timpul unei existenţe.

Sufletul, trupul şi aura unui şamparan, sunt alcătuite din 3 mari grupe de interii, adică:

1 – din interiile personale,

2 – din interiile vindecătoare ale semenilor din noi (părinţii, familia şi semenii) interii prin care se face schimb de vindecare adică interiile părinţilor, interiile semenilor din familie, şi interiile semenilor din alte familii.

3 – din interiile veghetorilor procesului de vindecare, adică din interiile DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos, din interiile Mariei, din interiile lui Andrei, şi din interiile sfiinţilor.

Pentru un şamparan, pentru un asemenea Om, Adam care primeşte un astfel de vehicol românesc dotat cu asemenea opţiuni (interiile Hristice, Marianice, Andreice şi interiile sfiinţilor) acest vehicul îi conferă varianta optimă de a vindeca semenii şi de a fi vindecat de semeni în acelaşi timp.

– modelul de comportament al şamparanilor prin tipul şamparanic de suflet, trup şi aură, este dat chiar de alcătuirea acestui tip de suflet, trup şi aură. Un şamparan este dornic să prospere în pace şi prin adevăr şi să creeze o atmosferă familială Hristică, ideală, şi o atmosferă Hristică, ideală a Marii Familii Româneşti.

Coborârea pe teritoriul românesc actual a şamparanilor adică a celor 3 generaţii de Oameni, Adami, în suflet, trup şi aură românească de tip Hristic-Mariano-Andreic, are un singur scop, şi anume, demascarea şi condamnarea publică a tuturor celor care azi, întrebuinţează în mod antihristic, sufletul, trupul şi aura sa de român, şi refacerea atmosferei, climatului Marii Familii Româneşti, deteriorat prin atacuri antihriste cu energii nedumnezeieşti de gând, de cuvânt şi de purtare.

2 – Şaimanderii, (zeii încă activi), adică oamenii, Adamii, care se încăpăţânează să nu se întoarcă la Dumnezeu.

De unde vin şaimanderii

Această categorie de oameni, Adami, nu vin din Astralul lui Dumnezeu, ci din lumile Zeilor, ultimile bastioane ale Oamenilor, Adamilor căzuţi, ale îngerilor căzuţi şi ale fiinţelor căzute ale naturii, fiinţe care nu vor să renunţe nici acum la poziţia lor de Zei fără de Dumnezeu. Duhurile lor descărnate, scheletice, putrezite şi mirosul lor dar îndeosebi răutatea lor, îngrozesc.Aceştia sunt Zeii cu care slugile lor de azi”maeştrii spirituali, păcălesc pe foarte mulţi români…

În ce tip de suflet, trup şi aură vin şaimanderii

Această categorie de Oameni, Adami rebeli, sunt aduşi prin adulter, curvie sau preacurvie, adică de şamparani care şi-au defectat, îmbolnăvit sufletul, trupul şi aura lor prin împreunarea cu unul sau cu mai multe suflete, trupuri şi aure foarte bolnave. În acest fel, prin legea atracţiei universale, ei aduc prin practici sexuale bolnave, nedrepte, ne-bune, duhurile pe moarte, bolnave, nedrepte, nebune. Prin astfel de contacte, de părtaşii intime ale românilor prin sufletul, trupul şi aura lor, interzise, ei aduc fiinţe interzise pe teritoriul românesc actual. Aceste fiinţe sunt şaimanderii, cei pe care îi cunoaştem sub numele de diavolul şi satan. Sufletul, trupul şi aura lor nu este de tip românesc Hristic-Mariano-Andreic, iar între sufletul, trupul şi aura lor, şi teritoriul actual românesc nu există nici o legătură. Sufletul, trupul şi aura unui şaimander, sunt alcătuite din bucăţi din sufletul, trupul şi aura şamparanilor, românii păcăliţi pe Pământ şi ajunşi în iadurile din lumile lor. În acest tip de vehicul diavolesc, satanic, lipsit de interiile DOMNULUI, Dumnezeu făcut Hristos, de interiile Marianice, de interiile Andreice de interiile sfinţilor şi de interiile celor 3 ţinuturi româneşti, denotă un singur lucru: INVAZIE…

– modelul de comportament al şaimanderilor

Aceşti semeni ai noştrii încă rebeli, care se comportă încă anti-dumnezeiesc în ceruri, intră pe teritoriul românesc într-un mod ne-Hristic, ne-Marianic, ne-Andreic, ne-Sfinţit, într-un model de suflet, trup şi aură nefiresc, neromânesc, opus modelului românesc Hristic-Mariano-Andreic. Tipul de comportament al acestor dumne-zei anti-Dumnezeu în ceruri, comportament pe care îl dezvoltă pe teritoriul românesc, prin modelul de suflet, trup şi aură ne-Hristic şi ne-românesc, este anti-Hristic şi anti-românesc.

Perturbările, pagubele nespus de mari şi multe din acestea sunt de neremediat, aduse de şaimanderi atmosferei, climatului energetic la nivel de familie, şi la nivelul Marii Familii Româneşti, denotă un singur cuvânt: GENOCID. Iar sclavia celor 3 generaţii de români actuali, şamparani şi sâmtemii, minţirea lor, deposedarea lor de pământuri şi de bunuri, infectarea apei, aerului şi mâncării românului cu otrăvuri, menţinerea lui în mizerie, sărăcie şi boală, tot genocidul acesta făţiş, denotă un singur lucru: DEPOPULAREA ROMÂNIEI.

Acest plan ANTIHRIST, vizează întreg Pământul. Depopularea Pământului de şamparani şi popularea lui cu o altă stirpe: dumne-zeii fără de Dumnezeu, împreună cu toţi fii şi fiicele lor, sâmtemiile.

Sâmtemiile

Aceste fiinţe sunt fii şi fiicele Oamenilor, Adamilor, creaţi de către Adami după chipul şi după asemănarea lor.

În timpurile de dinainte de coborârea pe PĂMÂNT a lui Dumnezeu, DOMNUL, în suflet, trup şi aură de Hristos, (adică de Mântuitor, Salvator de suflete, trupuri şi aure fără de Dumnezeu în ele) numărul acestor sâmtemii era cu mult mai mare decât cel de azi.

Tipul de suflet, trup şi aură al sâmtemiilor:

Tipul de suflet, trup si aură sâmtemic, al acestor fii si fiice ale Omului cu aere de Zeu, este total diferit de tipul de suflet, trup şi aură şamparanic, dar şi de tipul de suflet, trup şi aură şaimanderic. Astfel, sâmtemiile, fii şi fiicele tuturor Oamenilor, Adamilor căzuţi (pentru că se credeau ca Dumnezeu înainte de îndumnezeirea lor), inclusiv cei ai biblicilor Adam şi Eva, au un tip de suflet, trup şi aură specific chipului şi asemănării lui Adam şi Eva din momentul facerii lor, când Adam şi Eva căzuseră de la Dumnezeu pentru că folosiseră sufletul lor în scop nedumnezeiesc, adică în alt scop decât scopul pentru care primiseră acel suflet.

Tot astfel, fii şi fiicele zeilor Japoniei, Tibetului, Africii, Asiei, Europei, Americilor, au modelul de suflet, trup şi aură specific părinţilor lor, Zeii fără de Dumnezeu în ei.

O mică parte din toate aceste categorii de sâmtemii, s-au aşezat de-a lungul vremurilor de sfadă între Zei, şi pe teritoriul românesc, iar numărul lor s-a adăugat la numărul sâmtemiilor Zeilor ce ocupau prin crime odioase, în vremurile de demult România. Principala caracteristică sesizată imediat prin clarvedere, este aceea că modelul sâmtemic de suflet, trup şi aură de pe teritoriul românesc este lipsit de spirit şi de duh şi că toate sâmtemiile nu au decât o umbră trecătoare de suflet. O altă caracteristică este aceea că tentativele lor de suflet, trup şi aură, sunt lipsite de interiile Hristice, Marianice, Andreice, şi de interiile sfiinţilor.Tocmai lipsa unui vehicul de tip românesc Hristic-Mariano-Andreic, sfinţit, nu le îngăduie din păcate acestor sâmtemii un comportament Hristic, Marianic, Andreic, un comportament sfânt în timpul vieţii lor trecătoare şi nici mântuirea tipului pieritor al sufletelului lor după încheierea singurei lor existenţe pe teritoriul României. Tipul lor semi-zeiesc, de suflet, trup şi aură, le imprimă acestor sâmtemii un mod de comportament anti-Hristic, anti-Marianic, anti-Andreic, ne-sfânt, antiromânesc. Acest tip sâmtemic de suflet, trup şi aură, nu le permite părtaşia energetică, comuniunea, cu cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul românesc de azi, teritoriu alcătuit din interiile Hristice, din interiile Marianice, din interiile Andreice, şi din interiile sfiinţilor care s-au jertfit pentru ca părinţii acestor sâmtemii de pe teritoriul României să cunoască adevărul despre ei şi despre creatorii lor şi să implore pe Hristos pentru mântuirea lor. La moartea sufletului, trupului şi aurei lor lipsite de Duh Sfânt, imaginate Zei lor lipsiţi ei înşişi atunci de Duh Sfânt, pier pentru totdeauna, odată cu toate iniţierile lor şi cu aerele lor de maeştrii spirituali, de ezoterişti, de ocultişti, şi cu credinţa lor greşită că sunt Oameni. Căci sâmtemiile nu sunt Oameni, duhuri create de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui, şi de aceea nu se pot duce în Lumile Duhurilor. Ci sâmtemiile sunt fiinţe create de zei, duhurile căzute de Adami care se manifestau până acum 2008 ani pe Pământ prin suflet, trup şi aură lipsite şi ele de Dumnezeu.

Aceste aspecte reies foarte clar din toate scrierile Zeilor ce vorbesc despre zei Zei despre fii şi fiicele create de ei pe pe Pământ, inclusiv pe teritoriul României, dar şi din Biblie, unde se specifică clar că fii şi fiicele lui Adam începând cu Sith, nu mai sunt Oameni ADUŞI din Astral, ci sunt creaţide Adam după chipul şi asemănarea lui Adam, care în momentul respectiv al creării de copii după chipul şi asemănarea lui căzută şi muritoare, nu mai era în duh şi nici în suflet, ci se manifesta printr-un model apostat, căzut, de suflet, trup şi aură, muritor, lipsit de interiile lui Dumnezeu, şi automat lipsit de părtăşia directă cu EL.

“Când Adam era de o sută treizeci de ani, i s-a născut un fiu după chipul şi după asemănarea lui şi i-a pus numele Set (Sith).’’

După naşterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; şi a avut fii şi fiice. ’’

(Geneza, cap:5, versetele 3, 4.)

Începând cu acel nefericit eveniment energetic cosmic, fii şi fiicele lui Adam au început Marele Pogrom Al Pământului în care fii şi fiicele Oamenilor, Adamilor, continuă să omoare pe Oameni, pe Adami, ca să le fure femeile mai frumoase decât ale lor, ţările cu toate bogăţiile lor, pentru simplu motiv că lor Dumnezeu nu le-a dat nici una. În subconştientul lor sâmtemiile ştiu că o categorie selectă de Oameni, de Adami îmbracă trupuri de femei când coboară la încarnare, de aceea găsesc plăcere în a batjocori femeile.Tot în subconştientul sâmtemiilor există o ură nestinsă împotriva Oamenilor, Adamilor care au primit de la Dumnezeu să stăpânească peste ţări bogate cu animale de tot felul, cu păşuni minunate, unde curge lapte şi miere şi pomi de toate soiurile, ţări cu ape limpezi şi cu munţi semeţi şi plini cu minunăţii. De mii de ani, pentru toate acestea pe care Dumnezeu le-a lăsat fiilor Lui, Oamenilor, Adamilor, sâmtemiile s-au înhăitat ca hienele şi au încropit armate şi mari imperii. Numărul Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu măcelăriţi de-a lungul timpurilor de către fiii Omului, aceste semifiinţe criminale se ridică la multe miliarde. Din păcate, urmaşii acestor măcelari, sâmtemiile de azi, se laudă încă, cu strămoşii lor satrapi şi cu”faptele de vitejie’’.

Unele seminţii de sâmtemii la fel de criminale, au tot venit cu războaie şi pe teritoriul României.

Şi în dispreţul lor făţiş arătat lui Dumnezeu, aceste sâmtemii au omorât mişeleşte pe românii care le spuneau Adevărul despre ce sunt ei (şi că trebuie să se nască din nou în Hristos să se mântuie şi să se lase de omoruri şi de furat ţara altuia), iar pe ceilalţi români i-au făcut iobagi, sclavi pe pământurile româneşti, date lor, românilor de Dumnezeu.Din păcate, după atâta timp nu s-a domolit defel ura acestor fii ai Omului, sâmtemii împotriva lui Dumnezeu şi împotriva fiilor Lui, oamenii, Adamii aşezaţi de El în ţările frumoasei Europe.Este semnul că nu au învăţat nimic din sfârşitul groaznic dat de Dumnezeu strămoşilor lor, arhitecţi de imperii ale Răului, de vreme ce azi, sub pretextul autonomiei, urmaşii acestor măcelari vor să fure ţările

Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu, care, în toate veacurile, s-au milostivit de ei ca de nişte milogi. Am cheltuit mulţi ani şi multe resurse să cercetez locurile unde au fost îngropaţi de-a lungul timpurilor aceşti măcelari, dar nu am văzut nici un suflet păstrat în Pământ ca să fie trezit de Hristos la A DOUA VENIRE.De altfel nu am văzut şi nici nu am auzit de vreo Împărăţie a lui Dumnezeu pe care Dumnezeu să fie obligat să o împartă pe criterii etnice cu fiul Omului cu pretenţii teritoriale de pe Pământ.

Şi dacă este vreun preot care să înveţe aceasta pe fiul Omului de pe Pământ, Locuinţa Omului, cu siguranţă că nu este preot adevărat al lui Dumnezeu ci unul contrafăcut”un fiu al Diavolului care vine să înjunghe şi să fure, aşa cum îi descrie Însuşi Hristos DOMNUL, căci adevăraţii preoţi ai lui Dumnezeu sunt oamenii, Adamii, fii ai lui Dumnezeu Cel Atotputernic, făcuţi de El după chipul şi asemănarea Lui şi nicidecum un fiu al Omului, Adamului căzut în a cărui alcătuire nu este nimic din Dumnezeu ci din creatorul său potrivnicul şi adversarul (diavolul şi satan) lui Dumnezeu.

Groaznice şi monstruoase arată văzute prin clarvedere semifiinţele şi semisufletele conducătorilor de sâmtemii care luptă azi (într-o Europă însângerată de părinţii lor) să fure de data asta sub pretextul autonomiei pe criterii etnice, ţările Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu care i-au primit in ţările lor ca pe nişte milogi. Părinţii lor înaripaţi, schelete hâde, care îi îndeamnă din nevăzut la aceste mişelii împotriva Omului, rânjesc şi spumegă la cei care pot să îi vadă, la cei care clar-văd duhurile. Doar asta le-a mai rămas din frumuseţea, din lumina şi din splendoarea lor de odinioară dată de Dumnezeu pe care L-au izgonit din ei cu faptele lor făţarnice şi mişele. Prin ce fel de diplomaţie, prin ce fel de politică poţi să faci pe un criminal şi pe un hoţ să se poarte creştineşte la tine în casă când el a venit precum părinţii lui, să înjunghie şi să fure?

HRISTOS – singura Cale şi Adevărata Cale de mântuire a tuturor fiilor Omului, sâmtemiile.

Singura posibilitate de mântuire, de salvare a acestor fiinţe firave şi nevinovate de situaţia în care se află, este să sufere un proces energetic Hristic de înnoire a lor, de Naştere Din Nou pe teritoriul ţărilor unde sunt GĂZDUITE ŞI ÎNGĂDUITE de Dumnezeu să-şi trăiască singura şi scurta lor viaţă, proces prin care fiinţa lor firavă şi tipul sâmtemic de suflet, trup şi aură să capete ceea ce nu are:

– fiinţa lor să capete interiile Domnului, Dumnezeu care se manifestă în trupul Său duh dumnezeiesc, nemuritor, şi automat, prin această înfiere, sâmtemiile, nepoţii lui Dumnezeu să devină copiii Lui, cu aceleaşi drepturi dar şi obligaţii pe care le au Oamenii, Adamii, fiii lui Dumnezeu, care au un duh creat de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Duhului Său.

– tipul sâmtemic de suflet, trup şi aură, să dobândească interiile de suflet, trup şi aură a lui Dumnezeu coborât pe Pamânt în suflet, trup şi aură de Hristos.

– să se construiască pe ei din Hristos comunicând în mod Hristic şi nu anti-hristic cu semenii lor şi cu oamenii, Adamii, fii lui Dumnezeu care îi îngăduie în ţara unde îşi trăiesc singura viaţă, o viaţă de sâmtem şi aşa amărâtă şi tristă trăită lângă Oamenii omorâţi de părinţii lor, Oameni care acum, surpriză, s-au încarnat din nou…

Acum 2008 ani DOMNUL, Dumnezeu care se afla atunci pe Pământ în suflet, trup şi aură de Hristos, adică de Mântuitor, vorbeşte cu unul din fii lui Adam despre necesitatea naşterii din nou a acestei categorii de sâmtemii. Se poate observa clar că Dumnezeu coborât ca Hristos, se numeşte pe Sine Fiul Omului, ca de altfel de fiecare dată când vorbeşte cu fii şi fiicele Omului:

“Iisus a răspuns şi i-a zis:”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om (n.a.aici vorbeşte despre omul, Adamul căzut şi despre necesitatea reabilitării lui) nu este născut din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’’

“Nicodim I-a zis:”Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale şi să se nască?’’

“Iisus i-a răspuns:”Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă cineva (n.a.fie că este om, fie că este fiul omului) nu este născut din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.’’

“Ce este născut din carne este carne; şi ce este născut din Duh, este Duh.’’ (aici Dumnezeu coborât ca Hristos, vorbeşte cu unul dintre nepoţii Săi, despre diferenţa energetică dintre alcătuirea energetica a fiilor Săi, care au duh, si alcătuirea energetică a nepoţilor Săi, care nu au duh, ŞI CARE NU AU CUM SĂ TRĂIASCĂ ŞI NICI SĂ PĂRĂSEASCĂ Pământul după moarte.)

“Nu te mira că ţi-am zis: Trebuie să fiţi născuţi din nou.’’

“Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul, dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge.Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.’’

“Nimeni (n.a.nici un fiu al omului) nu s-a suit în cer, afara de Cel care S-a coborât din cer, Fiul Omului, care este în cer.’’

(Evanghelia după Ioan, cap;3 versetele; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13.)

Să ne întrebăm aşadar, care să fie viitorul României, dacă pe teritoriul actual românesc există în părţi egale aceste 3 categorii de fiinţe – şamparanii, şaimanderii şi sămtemiile, care provin din 3 locuri diferite, în 3 modele diferite de suflet, trup şi aură, care le imprimă 3 tipuri de comportamente energetice diferite care influenţează în 3 feluri diferite climatul energetic al fiecărei familii şi al Marii Familii Româneşti? Când vor veni vremurile în care vor alege binele cei ce primesc suflete, trupuri şi aure conducătoare de tip românesc Hristic-Mariano-Andreic sfinţite. căci le primesc in scopul manifestării lor în mod dumnezeiesc prin ele faţă de fiecare familie românească, faţă de Marea Familie Românească şi faţă de teritoriul românesc alcătuit din ţinutul sufletesc, ţinutul material si ţinutul tărâmurilor aurice. Când puterea iubirii va fi mai mare decât iubirea de putere pentru ei?

CAPITOLUL 7

SCOPUL, MENIREA, MISIUNEA TERITORIULUI ROMÂNESC ALCĂTUIT DIN CELE 3 ŢINUTURI:

– ŢINUTUL ROMÂNESC DE SUFLET – ROMÂNIA ANIMA.

– ŢINUTUL ROMÂNESC MATERIAL – ROMÂNIA MATERICA,

– ŢINUTUL ROMÂNESC AURIC – ROMÂNIA AURICA.

Teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi, a fost creat de către DOMNUL, Dumnezeu cu un singur scop; să fie locul de vindecare pentru toate duhurile care s-au îmbolnăvit când s-au lipsit de Dumnezeul din ele.

Dumnezeu, Acelaşi care a pregătit Lumea De Vindecare, Pământul, a pregătit şi modalitatea de vindecare prin modelul dumnezeiesc de suflet, trup şi aură, pe care l-a inaugurat El însuşi acum 2008 ani când S-a coborât ca Hristos în acest model salvator de suflet, trup şi aură.

Tot Pământul, alcătuit din cele 3 ţinuturi, este Lume De Vindecare doar pentru duhurile care doresc să se vindece şi tipul de suflet, trup şi aură este dat doar celor care vor să îl folosească spre vindecarea lor. Adevăraţii locuitori ai lumii de vindecare, PĂMÂNTUL, sunt şamparanii. Şaimanderii, şi fii si fiicele lor sâmtemiile sunt intruşi, care au intrat aici prin efracţie cu un singur scop, cu o singură misiune – să distrugă posibilitatea de vindecare a duhurilor şamparanilor. Pentru Planul De Reabilitare A Omului, Adamului Căzut, ei nu sunt nimic altceva decât nişte piedici, decât nişte”hoţi care au venit să fure, să înjunghie şi să distrugă”.Există în Biblie un fragment deosebit, în care DOMNUL, Dumnezeu coborât pe Pământ în suflet, trup şi aură de Hristos, vorbeşte despre cele 3 categorii de fiinţe care sunt pe Pământ – şamparanii, şaimanderii şi sâmtemiile, despre faptul că şaimanderii şi sâmtemiile lor sabotează vindecarea şi mântuirea şamparanilor şi a samtemiilor care vor să se mântuie.

Hristos vorbeşte despre intrarea prin efracţie, despre Invazia Pământului, adică a Lumii De Vindecare de către şaimanderi, care vin într-un model antihristic de suflet, trup şi aură:

“Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoţ şi un tâlhar.’’

“Iisus le-a zis iarăşi;”Adevărat, adevărat vă spun, Eu sunt uşa oilor.’’

(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 1, 7.)

Tot Hristos, vorbeşte despre modul de comportament antihristic prin modelul antihristic de suflet, trup şi aură, manifestat pe Pământ de şaimanderi şi de sâmtemiile lor. De asemenea Hristos condamnă şamparanii conducători, pentru că, în loc să dea piept cu şaimanderii (marea ocultă şi marea finanţă) care fură, înjunghie şi distrug neamurile şi ţările, ei îşi trădează neamul şi ţara tăcând, pactizând sau fugind:

“Toţi care au venit înainte de Mine sunt hoţi si tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei.’’

“Eu sunt uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit, va intra şi va ieşi şi va găsi păşune.’’

“Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţa şi s-o aibă din belşug.’’

“Eu sunt Păstorul cel bun, Păstorul cel bun Îşi dă viaţa pentru oi.’’

Dar cel plătit, care nu este păstor, şi ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile şi fuge; şi lupul le răpeşte şi le împrăştie.’’

“Cel plătit fuge pentru că slujeşte pentru plată şi nu-i pasă de oi.’’

(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 8, 9, 10, 11, 12, 13.)

Tot în acest capitol, considerat profetic, DOMNUL, Dumnezeu, coborât ca Hristos vorbeşte faţă în faţă cu şaimanderii infiltraţi în poziţii înalte, şi prin acestea, ne dezvăluie nouă cititorilor 3 lucruri deosebit de importante:

1 – că desfăşoară o activitate de salvare a Oamenilor, a fiilor Săi căzuţi care doresc să se mântuie, adică a duhurilor bolnave ale oamenilor, Adamilor, (făcuţi de El, după chipul şi după asemănarea LUI), prin modelul Hristic de suflet, trup şi aură. Adică Dumnezeu Se face om, ca să facă pe Adam Dumnezeu. De ce? Pentru că, amăgitu-s-a de demult Adam şi poftind să fie Dumnezeu, nu a fost. De aceea Dumnezeu Se face om, ca să facă pe om Dumnezeu:

“Eu sunt Păstorul cel bun. Eu cunosc pe cele ce sunt ale Mele şi sunt cunoscut de cele ce sunt ale Mele,

aşa cum Tatăl Mă cunoaşte pe Mine, şi cum eu cunosc pe Tatăl; şi Eu Îmi dau viaţa pentru oi.’’

(Evanghelia după Ioan, cap. 10, versetele 14, 15.)

2 – că desfăşoară o activitate de salvare a fiilor Omului, adică a creaţiilor defecte, imperfecte, nedumnezeşti, muritoare, ale fiilor Săi căzuţi, Zeii, care din timpuri imemoriabile se tot joacă de-a dumne-zeii, fără de Dumnezeu creând modele de fiinţe care nu ar fi trebuit să fie create. Aceste sâmtemii, fii şi fiice ale Oamenilor, Adamilor, nepoţii lui Dumnezeu beneficiază de posibilitatea de a alege să se lepede de Zei, părinţii lor şi să fie înfiaţi şi născuţi din nou, adică să poată primi tipul Hristic de suflet, trup şi aură. De aceea Dumnezeu S-a coborât în locul Zeilor, fii lui Dumnezeu căzuţi, ca un Fiu al lui Dumnezeu necăzut şi nemuritor ca să le salveze odraslele, sâmtemiile, de la moarte. Şi astfel, Dumnezeu S-a făcut şi Om, Adam, ca să ridice iarăşi pe Om, pe Adam, şi S-a făcut şi Fiu al Omului, Adamului, ca să scape şi pe fii şi fiicele Omului, Adamului. Iată un paragraf considerat profetic din Noul Testament, în care Dumnezeu coborât ca Hristos (Salvator) le vorbeşte şaimanderilor şi sâmtemiilor din acele timpuri zbuciumate de acum 2008 ani:

“Mai am şi ALTE OI, CARE NU SUNT DIN STAULUL ACESTA; ŞI PE ACELEA TREBUIE SĂ LE ADUC. Ele vor asculta de glasul Meu şi va fi o singură turmă şi un singur Păstor.’’

“Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile mele, aşa cum v-am spus.’’

“Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine.’’

“Eu le dau viaţa veşnică, nicidecum nu vor pieri şi nimeni nu le va smulge din mâna Mea.’’

“Tatăl Meu care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi; şi nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui Meu.’’

(Evanghelia după Ioan, capit. 10, versetele 16, 26, 27, 28, 29, )

3 – Că EL, HRISTOS este DOMNUL, Dumnezeu, care S-a făcut prin Sine şi Om, şi Fiu al Omului, ca să scape deopotrivă şi pe Om, şi pe fiul Omului de la pieire, prin viaţa pe care o dă pentru ei, adică prin modelul Hristic de suflet, trup şi aură, cu care reînoieşte, naşte din nou pe Om, pe fiul Omului si toate pământurile ţărilor unde vieţuiesc ei:

“EU ŞI TATĂL MEU UNA SUNTEM.’’

(Evanghelia după Ioan, capit. 10 verset 30.)

“Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut. ’’

“Doamne ‚’’I-a zis Filip”, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns.’’

“Isus i-a zis:”De atâta timp sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filip? Cine M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu:”Arată-ne pe Tatăl?’’

(Evanghelia după Ioan, capi. 14, versetele 7, 8, 9.)

Teritoriul României alcătuit din cele 3 ţinuturi a fost întocmit să fie gradină hrănitoare pentru şamparani, şi să respingă corpurile străine, viruşii (şaimanderii şi sâmtemiile)care nu sunt prinşi în programul de vindecare şi mântuire a Omului şi a fiului Omului, program conceput, creat şi vegheat de DOMNUL, Dumnezeu făcut Hristos.

În vremurile acestea, pe teritoriul românesc actual, asistăm la o confruntare dintre BINE ŞI RĂU, dintre Lumină şi întuneric.

Adevărata Realitate, orânduită de Adevăratul Dumnezeu, este constituită din Adevăratul Teritoriu Românesc structurat din cele 3 Ţinuturi, şi modelul adevărat, Adevăratul Tip Românesc De Suflet, Trup Şi Aură, a cărui sorginte adevărată este Hristică-Mariano-Andreică sfiinţită. Toate acestea reprezintă Binele de pe teritoriul românesc.

Cele 2 Realităţi Contrafăcute, maya, himere, constituite de şaimanderi, dumne-zeii contrafăcuţi, adică Oameni, Adami căzuţi de la îndumnezeire, îngeri căzutţi şi fiinţele naturii căzute:

1- Realitatea Anti-Românească Contrafăcută, De Tip Şaimanderic şi tipul, Modelul Anti-Românesc De Tip Şaimanderic De Suflet, Trup Şi Aură, prin care se desfăşoară invazia celor întunecaţi, adică Invazia Celui Viclean şi Invazia Celui Rău pe teritoriul românesc.

2 – Realitatea Românească Contrafăcută De Tip Sâmtemic, şi tipul, Modelul Anti-Românesc De Tip Sâmtemic De Suflet, Trup Şi Aură, prin care se manifestă sâmtemiile adică fii şi fiicele contrafăcute ai dumne-zeilor contrafăcuţi, şaimanderii.

Însuşi DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu venit pe Pământ în postura de Hristos, să restabililească Adevărata Realitate şi Adevăratul Tip De Suflet, Trup Şi Aură, tipul, modelul Hristianic, creştin a atras atenţia Omului şi fiului Omului de pe Pământ asupra celor 2 Realităţi Contrafăcute, Anti-Hristice şi asupra celor 2 Modele Contrafăcute, Anti-Hristice De Suflet, Trup Şi Aură. Domnul vorbeşte despre Invazia, Ocuparea Prin Forţă A Pământului de către dumne-zeii contrafăcuţi şaimanderii, şi de către creaţiile lor contrafăcute, fii şi fiicele lor, sâmtemiile. Mai spune că şaimanderii şi sâmtemiile impun prin forţă, ucideri şi teroare, cele 2 Tipuri Contrafăcute De Realităţi Anti-Hristice:

“Toţi cei care au venit înainte de Mine sunt hoţi şi tâlhari; dar oile n-au ascultat de ei ’’

“Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghe şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţa şi s-o aibă din belşug.’’

(Evanghelia după Ioan, cap 10, versetele 9, 10)

Pilda neghinei:

“Isus le-a pus înainte o altă pildă zicând:”Împărăţia cerurilor a fost asemănată cu un om care a semănat sămânţă bună în ţarina lui. ’’

“Dar, în timp ce oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghina între grâu şi a plecat.’’

“Dar când paiul a crescut şi a făcut rod, a apărut şi neghina.’’

“Robii stăpânului casei au venit şi i-au zis:”Domnule, n-ai semănat sămânţă bună în ţarina ta? De unde are, dar, neghina?’’

“El le-a zis:”Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta.’’

Şi robii i-au zis:”Vrei, deci, să mergem s-o smulgem?’’

“Nu’’, le-a zis el”, ca nu cumva, culegând neghina, să smulgeţi şi grâul împreună cu ea.’’

“Lăsaţi-le să crească împreună până la seceriş; şi la timpul secerişului, voi spune secerătorilor:”Culegeţi întâi neghina şi legaţi-o în snopi ca s-o ardem, iar grâul strângeţi-l în grânarul meu.’’

(Evanghelia după Matei, capit. 13, versetele 24 – 30.)

Explicarea pildei cu neghina:

“Atunci Isus a dat drumul mulţimilor şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El şi I-au zis:”Lămureşte-ne pilda cu neghina din ţarină.’’

Şi El, răspunzând, le-a zis:”Cel care seamănă sămanţa bună este Fiul Omului.’’

Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei (n.a. Şamparanii, Oamenii, Adamii, Zeii Reîntorşi, fii lui Dumnezeu); neghina sunt fiii Celui Rău. (n. a. fii Omului, adică sâmtemiile, fii şi fiicele Zeilor, îngerilor, spiritelor naturii, precum şi corcituri ieşite din împreunarea nefirească a zeilor, a ingerilor şi a spiritelor naturii)’’

“Vrăjmaşul care a semănat-o este Diavolul (n.a. şaimanderii Zeii, adică oamenii, îngerii şi stihiile naturii neîntorşi); secerişul este sfârşitul veacului, secerătorii sunt îngerii.’’

“Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului.’’

“Fiul omului va trimite pe îngerii Săi şi ei vor culege din Împărăţia Lui toate pricinile de păcătuire şi pe cei care practică fărădelegea,

si-i vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.’’

“Atunci cei drepţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă.’’

(Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 36 – 43.)

Pe teritoriul românesc actual, este evidentă manifestarea energetică efectivă a celor 3 categorii de fiinţe, şaimanderii, sâmtemiile şi samparanii. Este iarăşi evident că cele 3 tipuri diferite de manifestări energetice total diferite a celor 3 categorii de fiinţe total diferite care se manifestă prin 3 tipuri total diferite de suflet, trup şi aură, supun teritoriul românesc la 3 efecte energetice diferite, ca 3 unde de şoc ce izbesc din plin de nenumărate ori pe zi în român şi în Marea Familie Românească:

1 – efectul Hristic, Marianic, Andreic, şi care este un efect benefic, sanctic,

2 – efectul anti-Hristic de tip şaimanderic – satanic, diavolesc, demonic,

3 – efectul anti-Hristic de tip sâmtemic – monstruos, de tip neghinic.

Fiecare din cele 3 categorii de fiinţe aflate pe teritoriul românesc actual, are propriile madalităţi de propagare a propriului câmp electromagnetic, energetic, şi de înfăptuire a propriei atmosfere, sau climat energetic. Trebuie subliniat faptul că, toate acestea la un loc, influenţează adevărata realitate alcătuită de Adevăratul Dumnezeu, DOMNUL. Aceste 3 madalităţi de generare continuă, de propagare şi de menţinere a propriului climat, constau în manifestarea energetică efectivă prin energiile sufleteşti de gând cuvânt, purtare şi continuitate a lor, de tip apostolic, a unor elemente speciale, din rândurile celor 3 categorii de fiinţe. Aceste elemente speciale din rândurile celor 3 categorii de fiinţe, sugerează, reprezintă şi influenţează fiecare în parte categoria de fiinţe din care face parte, dar şi membrii celorlalte categorii. Odată la 3 generaţii există pe teritoriul românesc, şi nu numai, un aflux de asemenea elemente care se coboară pe teritoriul românesc şi nu numai. Acest eveniment înregistrat decât de puţini români denotă încercarea fiecărei din cele 3 categorii de fiinţe care aşteaptă coborârea pe teritoriul românesc, de a restabili climatul, atmosfera stricată de fiinţele coborâte deja pe teritoriul românesc. Aceste elemente sunt cunoscute în ţinuturile materiale de pretutindeni, sub denumirea de apostoli. Misiunea de apostolat a celor 3 categorii de apostoli ce reprezintă cele 3 categorii de fiinţe aflate pe teritoriul românesc este de a restabili climatul energetic stricat, atmosfera stricată la nivel de fiinţă, la nivel de familie şi la nivel de Mare Familie a fiecărei categorii pentru care s-a coborât în chip misionar, fiecare apostol în parte.

Pe teritoriul actual românesc, există 2 categorii de apostoli:

1 – Apostolii lui Hristos – apostolii Hristici (apostolii lui Dumnezeu coborât pe Pământ în chip de Hristos, Mântuitor, Salvator a ceea ce era pierdut.

2 – Apostolii anti-Hristici – marii maeştrii, maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti,

A – apostolii Zeilor, adică apostoli ai duhurilor căzute de Adami, Oameni ajunşi dumne-zei fară de Dumnezeu şi deveniţi adversari, potrivnici (satan, diavol) ai lui Dumnezeu şi ai fraţilor lor,

B – apostolii duhurilor îngereşti fără de Dumnezeu(dracii),

C – apostolii duhurilor naturii căzute (demonii).

Mesajele lor sunt foarte clare şi foarte importante pentru cele 3 categorii de fiinţe aflate azi pe teritoriul actual românesc. Aceste mesaje ne sunt arhicunoscute, sub denumirea de evanghelii.

Pe teritoriul actual românesc se propovăduiesc 2 categorii de asemenea categorii de evanghelii:

1 – Evanghelia Luminii, adică evanghelia Hristică – propovăduită de apostolii lui Hristos.

2 – Evangheliile întunecate, adică evangheliile anti-Hristice – propovăduite de apostolii anti-Hristici:

A – evangheliile satanice şi evangheliile diavoleşti:

– aşa zisele învăţături de control, de dominaţie şi de exploatare a semenului de către semen, mascate sub sloganele răsuflate ale unei democraţii false, neadevărate, contrafăcute, asemenea fiinţelor contrafăcute, nedumnezeieşti care o insuflă şi care o menţin prin teroare şi frică.

– aşa zisele tehnici de evoluţie rapidă, aşa zisele tehnici de vindecare şi de autovindecare,

Toate aceste învăţături şi tehnici ale duhurilor omeneşti căzute – zeii sau dumne-zeii fără de Dumnezeu, nu sunt altceva decât evangheliile întunecate ale Zeilor.

B – evangheliile draconice –aşa zisele învăţături de evoluţie rapidă şi tehnici de vindecare şi de autovindecare – specifice duhurilor îngerilor căzuţi – dracii.

C – evangheliile demonice –aşa zisele învăţături de evoluţie rapidă şi tehnici de vindecare şi de autovindecare – specifice duhurilor căzute ale naturii – demonii.

FORŢĂ CONTRA FORŢĂ

Se poate vorbi aşadar despre o continuă şi teribilă confruntare, despre”FORŢĂ CONTRA FORŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ’’, confruntare în care sunt angrenate forţele hristice şi forţele anti-hristice, forţe ce năzuiesc să concretizeze 2 finaluri total diferite pentru România, îndeplinind 2 misiuni total diferite. Tot românul poate recunoaşte, poate distinge uşor cele 2 categorii de fiinţe şi cele 2 misiuni în care sunt angrenate aceste fiinţe pe teritoriul actual românesc:

1 – Preoţii, călugării, misionarii, creştinii – fiinţele aflate în Misiune Duhovnicească specială pe teritoriul actual al României.

2 – Maeştrii spirituali, ocultiştii ezoteriştrii – fiinţele aflate în Misiune Spirituală specială pe teritoriul actual al României.

Pe teritoriul actual românesc şi nu numai, există Oameni dar şi fii şi fiice ale Oamenilor, care consideră că prin ştiinţele Zeilor, (duhuri omeneşti căzute din procesul de îndumnezeire al duhului), prin ştiinţele duhurilor îngereşti căzute din procesul de desăvârşire, şi prin ştiinţele duhurilor căzute ale naturii, se poate deschide o cale nouă de evoluţie a celor căzuţi, o evoluţie fără Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, adică fără Dumnezeul dumnezeilor DOMNUL

Această cale, numită”Evoluţie Spirituală ’’presupune coruperea ori şmenărirea, furtul de energie dumnezeiască, prin minciună sau prin forţă de la duhurile omeneşti, îngereşti sau de la duhurile naturii rămase în părtăşie cu Adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, adică cu Dumnezeul dumnezeilor, DOMNUL.

Fiinţele întunecate, căzute consideră să îşi susţină în viaţă fii şi fiicele lor de pe Pământ, punându-i să ucidă, să înşele şi să fure printr-un sistem construit de ei nedrept şi cu legi defavorabile Omului, pământurile şi resursele Oamenilor veniţi la încarnare în suflet, trup şi aură pe Pământ şi să întreţină o permanentă atmosferă, climat energetic nedumnezeiesc, de nesiguranţă, de frică şi de teroare.

Aceste energii de gând, cuvânt, purtare şi lumină formează însumate o atmosferă nocivă pentru şamparan, Omul coborât în tipul Hristic de suflet, trup şi aură însă constituie o eterna sursă de hrană pentru şaimander, Omul coborât în tipul antiHristic de suflet, trup şi aură şi pentru fiul Omului, sâmtemiile de pe Pământ, care se îngraşă şi prosperă.

Datorită acestor furturi energetice şi materiale, în structura energetică a sâmtemiilor de pe Pământ, fii şi fiicele Zeilor, apar mutaţii energetice consistente, care le facilitează încropirea unui spirit mutant, nedumnezeiesc care ii poate în viitor ajuta să nu mai moară.

Apariţia la sâmtemiile de pe Pământ a unui spirit mutant, realizat în chip nedumnezeiesc duce la posibilitatea pierderii mântuirii Oamenilor care se încarnează pe Pământ în suflet, trup şi aură.Dacă ne raportăm strict la teritoriul României, ne putem întreba dacă există vreun istoric militar, care să se întrebe de ce de-a lungul veacurilor, peste Omul coborât în suflet, trup şi aură de român au venit tot felul de fii ai Omului adică de sâmtemii care i-au omorât, le-au furat pământurile şi i-au făcut iobagi, răspunsul este încă ocult, ascuns vederii obişnuite şi se află în alcătuirea energetică a acestor sâmtemii, urmaşii acelor măcelari.

Dacă Omul zilelor noastre coborât în ultimele 3 încarnări în suflet, trup şi aură de român fie în Transilvania, fie în Ţara Românească, fie în Moldova, se întreabă de ce fii Omului sâmtemiile de lângă ei spun spun cu tupeu că partea aceea de ţară nu e românească ci e a lor pentru că părinţii lor au măcelărit demult pe părinţii românilor şi i-au luat-o, sau dacă sâmtemiile din oraşul lor ucid, fură, violează, terorizează, ameninţă, se strâng în haite ca hienele şi se autodeclară”jupâni ‘, ’ stăpâni de oraş, stăpâni de cartier, stăpâni de stradă, cer bani pentru”protecţie’’- răspunsul este de găsit tocmai în structura energetică a acestor biete semicreaţii nedumnezeiesti de fii ai Omului, de sâmtemii.

Azi aceşti fii ai Omului, aceste semifiinţe nu au încă acest spirit mutant pe deplin împlinit aşa că la sfârşitul existenţei lor pier definitiv definitiv şi odată cu ei se diminuează cu mult şi suferinţa Omului aflat acum aici dar care se va coborî din nou data viitoare în suflet, trup şi aură de român

Dar în viitor, dacă Omul care se va coboarî în suflet, trup şi aură de roman nu vor face curăţenie şi ordine pe Pământ, care este Locuinţa Omului dată de Dumnezeu, mutaţiile generaţiilor viitoare de fii ai Omului, de sâmtemii vor continua iar spiritul lor mutant, nedumnezeiesc se va definitiva, făcând posibil plecarea întocmirii lor nedumnezeieşti în acest vehicol după moartea trupului, în lumile Zeilor Neîntorşi, părinţii lor şi coborârea lor din nou la reîncarnare. Se va instala atunci printr-o nouă formă de reîncarnare, nedumnezeiască, o Nouă Putere, o Nouă Ordine Mondială, la care se pun demult cărămizi, o Guvernasre Anti-Hristică, în care fii Omului, aceste sâmtemii”vor tăia şi vor spânzura pe cuprinsul a tot Pământul ’’.

În decurs de 15 ani am studiat mutaţiile produse în întocmirile energetice nedumnezeieşti alefiului Omului, aceste sâmtemii de pe tot teritoriul României şi nu numai. Încă de pe acum, semenii lor speciali”maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc”, bat tobele, anunţând naşterea pe Teritoriul României a acestor spirite de sâmtemii, răul îmbracat în carne, dar pe care ei îi numesc copii de cristal, copii indigo…

Să ferească Dumnezeu pe Omul în suflet, trup şi aură de român ca aceşti fii ai Omului să primească putere vreodată pe teritoriul României…

Mulţi Oameni care se coboară acum din Astralul lui Dumnezeu în suflet, trup şi aură de român îşi vor vindeca duhurile şi se vor reîntoarce de unde au căzut, din Lumea Şcoală De Îndumnezeire A Duhurilor. Dar vai de Omul care se vor coborî în suflet, trup şi aură de român în timpurile următoare, când Răul născut în timpurile viitoare din căscatul românilor timpurilor noastre va domni, căci va suferi groaznic sub apăsarea acestui Rău. În acele timpuri de necazuri mari, Forţele Răului vor declanşa o mare şi ultimă confruntare împotriva Forţelor Binelui. Această confruntare decisivă, începută deja de ceva timp este descrisă amănunţit şi clar în cartea Apocalipsei.

Misiunea Bisericii lui Hristos, misiunea preoţilor, misiunea călugărilor, misiunea oricărui creştin adevărat, este una duhovnicească, ce constă în încercarea de a întoarce la Hristos pe şaimanderii de pe teritoriul românesc creştini decât cu numele, şi nu numai, dar este şi una spirituală prin care să întoarcă spre Hristos pe toţi fii Omului, cei mai mulţi creştini decât cu numele, adică pe toate sâmtemiile de pe teritoriul românesc, pentru ca nici unul să nu piară ci să aibă viaţă veşnică în Dumnezeu, iar Apocalipsa să nu mai aibă loc, iar ei, fii Omului să nu mai plătească greşelile părinţilor, Oamenii care se cred Dumnezei, până la a patra generaţie…

Hristos Însuşi, apoi apostolii Săi şi până azi toţi sfiinţii şi preoţii Săi au spus răspicat şi foarte clar că aceste sâmtemii, fii şi fiicele Omului, sunt create în această lume, Lumea Materială şi nu se pot sui singuri la Cer precum Oamenii, şi că singura lor existenţă este doar cea de aici, de pe Pământ. Şi că singura lor şansă este să se nască din nou în Hristos. Numai aşa după moartea trupului lor fizic sufletul lor născut din nou nu se va disipa în neant, ci va putea adormi până la revenirea lui Hristos pe Pământ, care îi va ridica din morminte şi le va dărui viaţa fără de sfârşit.

Dacă ne uităm în urmă vedem că, de-a lungul celor 2008 ani, apostolii, sfiinţii, mucenicii, misionarii, creştinii care au încercat să întoarcă pe Cel Rău de la a mai face răul şi să salveze pe aceşti fii şi fiice ale Omului, sâmtemiile, au sfârşit torturaţi şi omorâţi ca la abator de şaimanderi şi de sâmtemiile care nici atunci şi nici acum nu vor să se întoarcă la Dumnezeu şi să înceteze cu uciderile, cu furturile şi cu asupririle lor asupra Oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu care se încarnează pe teritoriul românesc. (amintiţi-vă de Doja, de Horea, Cloşca şi Crişan, de Iancu, de Mihai Viteazul)

Şi iată că pe teritoriul României există un număr mare de fii şi fiice ale Omului, plantaţi aici ca neghina de părinţii lor Zeii şi care au măcelărit în multele lui încarnări pe Omul venit în suflet, trup şi aură de român ca să îi fure ţara, un procent de aproape 30 la sută din totalul populaţiei actuale. Toţi aceştia, după încheierea acestei singure lor existenţe, vor îngrăşa pământul României unde Dumnezeul Omului de aici îi tolerează şi îi îngăduie ca gazde…

Cei mai mulţi dintre ei vor pieri definitiv, şi doar o minusculă parte din ei care au avut pe Hristos în ei în timpul vieţii lor trecătoare ca iarba, vor fi păstraţi de Hristos în Pământul României, în adormire, până la A Doua Sa Venire. După toţi aceştia vor trăi pe pământ românesc fii şi fiicele lor, care vor fi învăţat de la părinţii lor, unii să fure ţara altuia sub pretextul”autonomiei ’’ alţii vor fi învăţat de la părinţii lor să devină temuţi jupîni şi stăpâni de oraş, de cartier sau de stradă, iar alţii vor fi învăţat de la părinţii lor să trăiască ca fii ai Omului, în pace cu Omul care îl îngăduie, şi în părtăşie cu Hristos viaţa lor trecătoare… Şi aceştia vor avea soarta părinţilor lor, cu care vor fi ridicaţi din morminte de Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos pentru Om ca să-l ridice din cădere şi să-l facă ca pe Dumnezeu şi pentru fiul Omului ca să-l scoale din moarte şi să-l facă ca pe Om…

INVADIA

CUM PUTEM EXPICA LUPTA ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS PE TERITORIUL ROMÂNIEI?

În Lupta Împotriva Lui Hristos de pe Teritoriul României sunt angrenate 3 categorii de forţe combatante. Despre identitatea lor, despre motivele care le determină să se înfrunte şi despre forma de luptă adoptată de acestea, vom discuta în cele ce urmează.

Lupta împotriva lui Hristos pe Teritoriul României este o Reacţie Energetică, un Efect Energetic produs de LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE asupra

– Omului care se coboară în suflet, trup şi aură de român,

– asupra fiului Omului îngăduit de Dumnezeu pe teritoriul României,

– dar şi asupra teritoriului României alcătuit din cele 3 ţinuturi; Ţinutul Sufletesc, Ţinutul Materic şi Ţinutul Auric.

LEGEA ATRACŢIEI UNIVERSALE – TIMPURILE ŞI PERIOADELE LEGII ATRACŢIEI UNIVERSALE OGLINDITE PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Pe întreg Pământul şi automat şi pe teritoriul Românesc, Marele Spital unde se reabilitează Omul care se credea Dumnezeu în Cerurile lui Dumnezeu şi unde se mântuie fiii Omului care se cred Oameni pe Pământul Omului, se manifestă Minunate Legi Invizibile, (necunoscute pe deplin şi ignorate încă de marii maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, din pricina”lipsei din dotare”a acelei forme specifice de clarvedere ce permite observarea ei) printre care amintim Legea Chemării Esenţelor, Legea Trierii Esenţelor, Legea Stabilizării Prin Efervescenţă A Esenţelor, Legea Purificării Esenţelor…

Toate aceste Legi Invizibile nu sunt altceva decât Timpurile Şi Perioadele De Manifestare Invizibile Ale Legii Atracţiei Energetice Universale.

Iar Legea Atracţiei Energetice Universale este Şcoala Invizibilă absolvită de Om pe Calea Reabilitării Sale dar şi de către fiul Omului pe calea mântuirii sale din moarte definitivă.

Este Şcoala Invizibilă Pământească ale cărei cursuri sunt parcurse de Omul care se coboară în suflet, trup şi aură de român, fără ca acesta să se prindă…

Este Şcoala Invizibilă Pământească ale căror cursuri sunt parcurse de fiul Omului de pe teritoriul României, fără ca acesta să se prindă…

Legea Atracţiei Energetice Universale este Suprema Formă De Iniţiere a Omului şi a fiului Omului…

Suprema Formă De Iniţiere este…VIAŢA.

Să urmărim aşadar împreună manifestarea în cele 4 ipostaze ale sale, ca Timpuri şi Perioade, a Legii Atracţiei Universale pe teritoriul României, asupra Omului şi asupra fiului Omului.

TIMPURILE ŞI PERIOADELE DE TIMP ALE ATRACŢIEI UNIVERSALE

1 – TIMPUL CHEMĂRII ESENŢELOR

2 – TIMPUL TRIERII ESENŢELOR

3 – TIMPUL STABILIZĂRII PRIN EFERVESCENŢĂ A ESENŢELOR

4 – TIMPUL PURIFICĂRII ESENŢELOR

Dacă luăm 2 obiecte total diferite ca formă şi esenţă şi le cufundăm într-un vas cu un lichid colorat, cele 2 obiecte total diferite ca formă şi esenţă, structurile lor vor fi impregnate total de lichidul cu pricina.Tot aşa este şi cu Omul şi cu fiul Omului aflaţi sub atracţia LEGII CHEMĂRII ESENŢELOR.Structurile lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa energetică din care este constituit TIMPUL CHEMĂRII ESENŢELOR.

Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de esenţa primului lichid se va imprima cu esenţa celui de al doilea lichid. Tot aşa este şi cu Omul şi fiul Omului aflaţi în TIMPUL TRIERII ESENŢELOR. Structurile lor energetice diferite, sunt impregnate de esenţa energetică din care este constituit TIMPUL LEGEA TRIERII ESENŢELOR.

Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de esenţele primului ţi celui de al doilea lichid, se va imprima cu esenţa celui de al treilea lichid.Tot aşa este şi cu Omul şi fiul Omului aflaţi în TIMPUL

STABILIZĂRII PRIN EFERVESCENŢĂ A ESENŢELOR. Structurile lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa energetică din care este constituit TIMPUL STABILIZĂRII ESENŢELOR PRIN EFERVESCENŢĂ.

Dacă cufundăm cele 2 obiecte într-un vas cu alt lichid, cele 2 obiecte diferite ca formă şi esenţă, structura lor schimbată deja de cele 3 lichide anterioare, se va imprima cu esenţa lichidului din cel de al patrulea vas.Tot aşa este şi cu Omul şi fiul Omului aflaţi sub guvernarea TIMPULUI PURIFICĂRII.Structurile lor energetice diferite sunt impregnate de esenţa energetică din care este constituit TIMPUL PURIFICĂRII.

Cele 4 esenţe energetice din care sunt constituite Cele 4 Timpuri Guvernatoare, au fiecare în parte sunetul, culoarea şi parfumul propriu. Astfel, prin clarvedere directă poţi cataloga uşor după esenţa energetică ce impregnează structura Omului şi a fiului Omului, sub auspiciul cărei Legi Guvernatoare se află Omul şi fiul Omului din faţa ta, dintr-o incăpere, dintr-o familie, dintr-un loc de muncă, dintr-un partid, dintr-o Organizaţie Ocultă, dintr-un oraş, dintr-un judeţ, dintr-o ţară. La fel de exact ca atunci când spui că afară este iarnă sau toamnă, că e zi sau noapte, că e soare şi cer senin ori că plouă.

De aceea se poate afirma că această formă de clarvedere, Clarvederea Directă, presupune”dotarea”Omului cu instrumente performante capabile să”înregistreze”vremea pe multe zile a celorlalte ţinuturi româneşti – adică vremea ţinutului sufletesc, vremea ţinutului inframateric, vremea ţinutului auric – tot aşa cum se stabileşte vremea pe multe zile, pentru ţinutul material românesc.

De aceea”PROGNOZA PE URMĂTOARELE ZILE A EVOLUŢIEI ENERGETICE A VREMII OMULUI ŞI FIULUI OMULUI ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ”dar şi”PROGNOZA PE URMĂTOARELE ZILE A EVOLUŢIEI ENERGETICE A VREMII CELOR 3 ŢINUTURI ALE PĂMÂNTULUI”constituie o preocupare specifică Omului şi fiului Omului aflaţi în suflet, trup şi aură, care pricep alcătuirea energetică şi principiul de funcţionare al acestor 4 LEGI GUVERNATOARE, şi care le transcend. Ei sunt”Observatorii Energetici”celor 3 tipuri de Organizaţii Oculte de pe PĂMÂNT.

1 – Organizaţii Oculte de tip ŞAMPARAN.

2 – Organizaţii Oculte de tip ŞAIMANDER.

3 – Organizaţii Oculte de tip SÂMTEM, cele mai puternice organizaţii rămase cu adevărat oculte, şi faţă de care marile organizaţii oculte cunoscute în prezent par grădiniţe.

Pe lângă acest tip de”Observatori Energetici”, care de regulă sunt sacerdoţi şi războinici deopotrivă, se înfiripă mai cu seamă după 1916 încoace noul tip de observator şi anume”Observatorul Energetic Civil”care nu se implică în nici o Organizaţie Ocultă, adică Omul cu un tip nou de structură energetică ce conţine o”bază de date”cu mult superioară vechiului tip.

LUPTA ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS PE PERITORIUL ROMÂNIEI

Cele 3 Forţe Combatante Prinse În Încleştarea Luptei Împotriva Lui Hristos De Pe Teritoriul României, sunt alcătuite în mare parte din Oameni şi fii ai Omului aflaţi în Timpul Stabilizării Esenţelor Prin Efervescenţă.

Pe tot Pământul şi automat şi pe Teritoriul Actual al României”, Mişcarea Spirituală”este Forma Supremă De Luptă Anti-Hristică Şi Anti-românească, iniţiată de Zei şi condusă pe Pământ românesc prin slugile lor maeştrii spirituali, ezoteriştii, ocultiştii. Este o formă antihristică de luptă ce cunoaşte cea mai mare amploare din ultimii 2008 ani încoace.

Tupeul, aroganţa şi înfumurarea Fiilor Omului, slugi supuse părinţilor lor, Zeii, a cuprins de indignare Cerurile, care privesc la aceşti fii ai Omului cum încearcă să mintă pe Om dar şi întreg Pământul, Locuinţa Omului.

Cum încearcă să spună Lumii întregi că zeităţile crude şi sângeroase ale Indiei şi ale Pakistanului, ai căror fii şi fiice au umplut ţările cu vrăjitoriile lor ascunse abil sub numele făţarnic de”magie albă’’ şi care au îngrozit toată Europa prin furturi, ucideri, violuri şi teroare, pot să conducă pe Om, fără ajutorul lui Hristos. pe noi culmi ale evoluţiei.

Cerurile privesc pe fiul Omului care păcăleşte pe Om să intre slugi la el fiul Omului cu aere de mare yogananda şi de mare maestru spiritual care nici măcar nu-i Om ci o umbră trecătoare şi o umilă unealtă şi slugă a unor Oameni, îngeri şi stihii ale naturii, căzuţi de la îndumnezeire, care se cred Zei în ceruri şi care mii de ani se udau cu sângele Omului adus lor ca ofrandă de fiul Omului, preotul lor.

Cerurile privesc cum Omul intră slugă la Zei, creaturi groteşti cu mai multe mâini şi picioare, jumătate om, jumătate animal, înger sau spirit al naturii căzut şi la sluga lor care învaţă pe Om să se împerecheze animalic ca să evolueze, ca să atingă”Nirvana”…

Fiul Omului cu aere de maestru spiritual, ezoterist, ocultist, spune Omului venit în suflet, trup şi aură de român cu un zâmbet superior că Domnul, Dumnezeul dumnezeilor”S-a şcolit la maeştrii spirituali ca el, la ezoterişti şi la ocultişti ca el, ca să evolueze şi să Îşi îndeplinească Misiunea. Fiul Omului vrea să spună pe sticla României Omului Român, că toţi aceşti Zei laşi – care până la coborârea lui Dumnezeu în chip de Hristos, au cotropit România lui Dumnezeu şi au măcelărit pe român, Omul lui Dumnezeu, ca pe animale – sunt mântuitorii românului…

Alţi fii ai Omului, maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc, slugi ale unor vechi zeităţi egiptene, sumeriene, babiloniene, amerindiene sau africane, şi ele subcreaturi, născute din împreunări împotriva firii, de-a valma, dintre oameni, zei, îngeri şi spirite ale naturii, încearcă azi să convingă pe sticlă pe români şi nu numai – că zeii lor care se asasinau între ei pentru putere, iar în templele lor se tăiau neîncetat gâturi şi se scoteau inimile oamenilor din piept – sunt buni şi luminoşi, nespus de binevoitori cu românii, şi că se dau peste cap să-i evolueze.

Unii dintre români chiar ajung să îi creadă, şi fac greşeala vieţilor lor prin care îşi pierd mântuirea sufletului; se lasă păcăliţi de maeştrii lor spirituali şi se bagă de bună voie în coşciugele faraonilor, măcelarii zeilor pe Pământul De Demult. Prin acest proces energetic mârşav Omul îşi pierde sufletul, care îngraşă faraonul din Lumile Zeilor şi îi mai prelungeşte viaţa. În familia Omului respectiv şi în cercul lui de cunoscuţi, hienele Zeilor întunecaţi găsesc cale liberă, iar îmbolnăvirile instantanee, morţile rapide şi necazurile de tot felul nu încetează până la a 4-a generaţie, când Zeii întunecaţi le pierd urmele…

Teritoriul românesc a devenit din păcate şi ţinta unor fii şi fiice neurecheate deajuns ca să se cuminţească, ale unuia dintre confraţii noştrii creaţi mai de curând, biblicii Adam şi Eva care au pactizat cu Cel Rău, şi prin care Cel Rău a invadat lumea materială. Aceşti fii ai Omului, semifiinţe incomplete şi nedumnezeieşti, făcute de Omul Adam după chipul său căzut şi după asemănarea sa stricată, caută azi prin orice mijloace să uzurpe drepturile Omului venit în suflet, trup şi aură de român asupra ţării lor şi caută să fure pământurile şi bunurile acestuia, folosindu-se de instrumentele întunecate fabricate de stăpânul lor întunecat Satan – băncile. Scopul acestor fii ai Omului este să facă prin bănci din român sluga lor pe viaţă, şi din România, moşia lor.

Căci dacă aceşti fii ai Omului au batjocorit, au bătut si au omorât pe cruce pe Dumnezeul părinţilor lor, iar de-a lungul timpului omoară pe urmaşii fraţilor părinţilor lor, de ce să te mai miri că năpăstuiesc pe Român, Omul făcut de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa, şi îi fură încet, încet, România, lăsată lui de către Domnul Dumnezeu?

Şi cu toate aceste tinichele pe care le au legate de coadă aceşti fii ai Omului Adam, needucate îndeajuns de Adam si Eva, colac peste pupăză, pe teritoriul românesc sunt unii fii ai Omului Adam, care se dau şi ei maeştrii spirituali şi care încearcă să convingă pe Omul coborât în suflet, trup şi aură de român şi nu numai, că ei, fii Omului, dispun de o ştiinţă superioară, dezvoltată de strămoşii lor, kaballa, şi că de o aprofundează românul, va dobândi înţelepciunea supremă. Care înţelepciune supremă? Cea pe care o aveau părinţii lor Adam şi Eva când au căzut şi au adus toate nenorocirile pe Pământ? Cea pe care o aveau strămoşii lor când L-au omorât pe Dumnezeu care îi sfătuia să nu mai şmenărească alte popoare? Sau poate înţelepciunea prin care caută să şmenărească popoarele şi să facă, ei, fii Omului, pe Omul după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pe care ei îl numesc goi, sluga lor?

Tot pe teritoriul românesc sunt aceeaşi fii ai Omului Adam, care se cred şi ei maeştrii spirituali, care încearcă să mintă pe Omul coborât în suflet, trup şi aură de român, că sunt trimişii pe Pământ a lui Tobit, Tobias, care este, chipurile, în Ceruri şi de unde vrea să ii evolueze pe români, şi să îi umple de înţelepciunea”divină”. Şi iarăşi ne întrebăm; care înţelepciune? A Dumnezeului pe care L-au omorât părinţii lor pe cruce, sau a stăpânului lor Satan?

Şi sunt mulţi români minţiţi în mod mârşav de către aceşti fii ai Omului Adam care s-a dorit ca Dumnezeu, români care acceptă să fie supuşi unor iniţieri satanice, de tipul”Iniţierii Melchisedec”. Căci orice român care citeşte măcar o dată Biblia, află că Tobias şi Melchisedec erau fii ai Omului, sâmtemii, fii şi fiicele care se trag din Sith, Seth, primul fiu făcut de Adam după chipul şi asemănarea sa căzută de la Dumnezeu.

Şi mai află că după ce au murit, Tobias şi Melchisedec nu au cum să vorbească săracii de ei românilor şi să îi iniţieze, deoarece Tobias şi Melchisedec sunt fii ai Omului şi nu Oameni, şi stau în pământ ca toţi fii Omului şi aşteaptă învierea tuturor morţilor, adică a tuturor fiilor şi fiicelor de Adami, şi judecata lor, care va avea loc la revenirea lui Hristos pe Pământ.

Şi mai află că, Kaballa este o ştiinţă întunecată, Adamică, nedumnezeiască, şi valabilă doar pentru sâmtemii care se trag din Set, Sith, unul din fii şi fiicele muritoare ai lui Adam şi ai Evei, şi că această Kaballa nu este valabilă pentru Adami, Oamenii care se încarnează pe teritoriul României şi care au o alcătuire energetică total diferită.

Practicarea pe teritoriul românesc a acestor KABALLE, ştiinţe nedumnezeieşti la care au aderat Adam şi Eva, şi pentru care au fost alungaţi din Eden, deschid porţi energetice prin care pătrund forţe ale întunericului.

Câţi din români cunosc că printre multele duhuri căzute de Oameni care au fost aduse pe teritoriul României, a fost şi duhurile biblicilor Adam şi duhul Evei?

Acestea au fost aduse şi au fost îmbrăcate de către Dumnezeu în suflet, pe actualul ţinut, tărâm românesc de suflet şi că după ce au căzut în suflet, au primit”haine de piele”

şi au fost mutaţi în ţinutul material, în trupuri materiale.

După căderea lor din ţinutul de suflet pe când duhurile lor trăiau doar în suflet, pe Pământ nu mai aveau acces în ţinutul de suflet, aşa că trăirile lor s-au rezumat doar în ţinutul material şi în noul lor trup, trupul material.

Pe parcursul a 1000 de ani au făcut mulţi fii şi fiice după chipul şi asemănarea lor.

Ştiu oare românii câţi din astfel de fii ai Omului Adam şi Eva au fost făcuţi pe teritoriul materic românesc şi unde anume?

Câţi români cunosc ce naţionalitate avea Cain şi Abel? Câţi români cunosc unde a fost născut Set, Sith şi fii şi fiicele sale?

Dar mai ales câţi români cunosc că, după sute de ani, Adam şi Eva s-au întors să moară în acelaşi loc prin care au venit şi anume ADAMCLISI – ROMÂNIA? Acelaşi lucru l-au făcut mult mai târziu, Fecioara Maria şi Apostolul Andrei.

Căci Interiile ce alcătuiesc fiecare duh, dar şi Interiile ce alcătuiesc fiecare suflet, trup şi aură, îţi descoperă identitatea ficărui duh al Omului dar şi naţionalitatea lor de pe Pământ…

Aceleaşi Interii ce alcătuiesc pe fii Omului aleşi de Hristos şi care aşteaptă în pământ Învierea, îţi descoperă vechimea lor, identitatea lor şi identitatea părinţilor lor, Oamenii Adamii…

În aproape 15 ani de observaţii atente, prin clarvedere directă a locurilor unde fii Omului Adamului aşteaptă în pământ Învierea şi a locurilor unde Omul a tot venit în suflet, trup şi aură de român, am întocmit numeroase hărţi şi”arbori genealogici”ai Omului, Adamului, cât şi numeroase hărţi şi”arbori genealogici”ai fiului Omului, de pe tot teritoriul României, teritoriu alcătuit din cele 3 ţinuturi: ţinitul de suflet, ţinutul materic şi ţinutul auric…

La toate acestea se adaugă şi toate locurile unde toţi Zeii mari şi mici (oameni, îngeri, stihii ale naturii) măcelăriţi între ei în groaznicele confruntări purtate pe cele 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul românesc de la facerea Pământului încoace…

Şi cu toate acestea cum să poţi să discuţi toate acestea tu Omul cu un fiu al Omului care se crede Om şi care spune că a venit pe pământ românesc în Harghita şi Covasna înaintea ta?

Cum poţi să discuţi toate acestea tu, Omul cu fii Omului care se cred oameni şi care spun că ei sunt urmaşii Romei?

Cum poţi să discuţi toate acestea tu Omul cu un fiu al Omului care se crede Om şi maestru spiritual, ezoterist, ocultist şi care crede că Biblia şi Hristos nu există ci doar ororile lor de Zei?

Şi sunt mulţi fii ai Omului care se cred Oameni şi maeştrii spirituali pe teritoriu românesc, care încearcă să păcălească pe român, că cei mai cruzi şi cei mai sângeroşi zei ai tuturor timpurilor, îngeri căzuţi şi spirite căzute ale naturii, conduse de cel mai măcelar zeu, Mahakali, zeii Tibetului, sunt buni şi luminoşi şi că vor să mântuie pe români de boli şi de la moarte, ei care au scaunele lor de domnie şi tronurile lor împodobite cu scheletele şi cu craniile oamenilor, Adamilor, fiilor lui Dumnezeu şi care cutezau de-a lungul mileniilor, să se opună cruzimilor lor…

Mai sunt alţi fii ai Omului care se cred Oameni şi maeştrii spirituali pe teritoriul românesc, care şi ei încearcă să convingă pe Omul venit în suflet, trup şi aură de român, că stăpânii lor la care sunt slugi, groaznicii şi monstruoşii Zei ai Japoniei, că îngerii căzuţi şi că demonii Japoniei, care işi puneau fii şi fiicele lor să asasineze popoare întregi în campaniile lor militare şi să îngroape de vii victimele, să taie oamenii cu săbiile ca pe salam, il poate evolua şi vindeca pe român… Şi mulţi români ignoranţi şi necitiţi, primesc peceţi de înrobire a sufletului, în urma iniţierii lor în felurite practici demonice, draconice şi diavoleşti, satanice, ascunse foarte abil sub numele de iniţieri în artele Rei-ki. Timp de 15 ani am tot sperat ca vreun suflet de român mânărit astfel să mai poată fi mântuit după ce a primit simbolurile rei-ki de tip demonic, draconic ori diavolesc, satanic, însă nu am văzut nici unul. Pentru ei nu-i chip de mântuire. Când vor încheia această existenţă, nu vor mai ajunge niciodată la Dumnezeu…

Îndemn pe tot românul care doreşte să fie iniţiat într-una din artele demonilor japonezi să facă următoarea experienţă:

– se iau 4 mostre de apă în 4 eprubete;

1 – prima eprubetă ce conţine apă să se pună în biserică în timpul oficierii Sfântului Maslu,

2 – a doua eprubetă ce conţine apă să fie pusă în locul unde se practică iniţieri sau vindecări în numele demonilor japonezi,

3 – pe a treia eprubetă ce conţine apă să se pună simbolurile”vindecătoare’’ ale Rei-ki,

4 – pe a patra eprubetă ce conţine apă sfiinţită prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu în timpul Sfântului Maslu, să se pună simbolurile Rei-ki.

– se pun eprubetele într-un congelator,

– se scot eprubetele din congelator, se scoate apa îngheţată, se iau mostre care se analizează la microscop

– se va observa că:

1 – în cazul eprubetei 1 – structura cristalizată a apei citită în timpul oficierii Sfântului Maslu este minunată. Dacă trupul fizic al românului este alcătuit în proporţie de 75 la sută din apă atunci efectul Sfântului Maslu asupra trupului fizic al romanului este benefic, curativ în cazul în care prezintă neajunsuri, defecte, adică boli.

2 – în cazul eprubetei 2 – structura cristalizată a apei pusă în locul unde s-au practicat iniţieri şi vindecări în numele zeilor japonezi, este deformată şi hidoasă, şi miroase a cadavru aflat în stadiu avansat de putrefacţie. Dacă trupul acelui român supus la iniţieri sau vindecări prin Rei-ki, conţine 75 la sută apă, atunci efectele”iniţierii’’ sau”vindecării’’ trupului său prin simboluri Rei-ki, sunt catastrofale, dăunătoare pentru trupul fizic al românului respectiv

3 – în cazul eprubetei 3 – structura cristalizată ce conţine apa pe care s-au aplicat simbolurile Rei-ki, este asemănătoare ca aspect şi ca miros cu cea amintită anterior fiind deosebit de nocivă pentru structura hristică a românului care conţine apă în proporşie de 75la sută.

4 – în cazul eprubetei 4 – structura cristalizată ce conţine apă sfiinţită, pe care s-au pus simbolurile Rei-ki, este la fel de perfectă ca structura analizată din prima eprubetă ce conţine apă sfinţita prin citirea Sfântului Maslu. Ceea ce înseamnă că trupul fizic al unui roman care merge la Sfântul Maslu şi rămâne în comuniune cu Hristos, este imun la acţiunile energetice întunecate ale demonilor japonezi care se manifestă prin slugile lor pământeşti de pe teritoriul românesc şi nu numai, marii maeştrii Rei-ki.

Repetaţi experimentul de mai sus, trecând prin acest filtru ce nu dă greş, şi alte arte întunecate, de sorginte demonică, draconică, diavolească, satanică, punând accentul pe artele yoga pe”flacăra violetă’’ şi pe”magia albă ’’ pe iniţierile în şamanism şi practicile şamanice, şi pe toate formele de iniţieri şi practici asociate infoenergeticii. Pentru a înregistra de unde vin fiinţele nevăzute care sunt chemate lângă român atunci când infoenergeticienii”măsoară cu ansa ’’

şi”când se fac spaţii ’’ de către infoenergeticieni, când aceştia înlocuiesc copii din burtele mamelor cu”copii de cristal ori indigo aduşi, spun ei, din lumină’’, când”fac spaţii’’ pentru, spun ei”, purificarea unei biserici sau a preoţilor’’ ori pentru, spun ei”purificarea’’ pâinii şi vinului Sfântei Împărtăşanii şi a pâinii şi vinului din ziua Paştelui, repetaţi experimentul cu eprubetele. În acelaşi timp încercaţi să aşezaţi mostre de apă lângă maeştrii spirituali care vă bagă în sarcofage, care spun că vă anulează karma, care vă spun că vă trec în”noua energie ’’ sau care vă spun că vă pun în contact cu”extratereştrii ’’ sau că vă vindecă prin îngeri, arhangheli, heruvimi sau serafimi, fără ca aceşti maeştrii să ştie. Îngheţaţi aceste mostre de apă iar apoi analizaţi structura cristalină a acestor mostre de apă la un microscop. În acest fel veţi afla cu siguranţă tot ceea ce nu vi se spune, ci vi se ascunde căci în acele mostre veţi vedea gradul de sinceritate al maestrului faţă de voi, dar si cât de mare îi este”lumina si iubirea ’’ cu care vă vindecă şi cu care vă evoluează sau cu care vă anulează karma…După ce veţi face toate acestea veţi trăi deziluzia vieţii voastre… Veţi afla că aţi fost minţiţi că primiţi iubire şi lumină de la Dumnezeu, dar de fapt eraţi închinaţi ca ofrande prin simboluri care sunt peceţi de înrobire, de către maeştrii voştri spirituali puterilor întunecate ale monştrilor, puterilor şi forţelor diavoleşti, dominioanelor satanice, stăpânirilor întunecate draconice şi pleiadelor principatelor demonice…Câţi dintre românii timpurilor acestea ştiu cu adevărat ce sunt simbolurile şi că la orice iniţiere nedumnezeiască, anti-hristică de acest tip, se aşează pe român de către maestrul spiritual, ca pe o vită, aceste simboluri, care sunt însemnele viitorului stăpân întunecat adică diavol (zeu, duh uman, adamic căzut), dracon (înger căzut) sau demon (spirit al naturii căzut)?

Toată această”Trezire Spirituală ’’ mult trâmbiţată, toată această Mişcare Spirituală îndelung mass-meedizată, iniţiată şi condusă de către Marele Satan prin slugile lui, maeştrii spirituali, pe teritoriul României, produce –conform Legii Atracţiei Universale grave perturbări ale atmosferei energetice, ale fondului energetic hristic, la nivelul fiecărui suflet, trup şi aură de român, la nivelul oricărei familii, la nivel de Mare Familie Românească şi la nivel de întreg teritoriu românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi… Toate aceste mizerii urât mirositoare, sunt învelite într-o poleială strălucitoare, pe care scrie 3 nume de hulă, mincinoase:”Trezirea Spirituală a României ’’”, Mişcarea Spirituală a României ’’”, Misiunea Spirituală a României ’’. Toate aceste efecte energetice anti-Hristice ce ne transformă pe noi, pe familia noastră şi ţara noastră în ceea ce nu vrem să fie NICIODATĂ, ne afectează pe toţi, de aceea cu toţii trebuie să luăm atitudine pentru a le dizolva cu HRISTOS.

Căci adevăratul nume al acestei”Misiuni Spirituale’’ întunecate pe teritoriu României este acesta: G.E.N.O.C.I.D.

Nu ai cum să câştigi când lupţi împotriva Adevăratului Dumnezeu. Şi toţi aceşti maeştrii spirituali, ştiu în adâncul lor că nu vor câştiga nicicând această luptă pe teritoriul românesc…

Am păşit ca duhurile pe solul celor 3 ţinuturi româneşti şi am trăit din plin ce nu se petrece încă, ca să-i vad pe toţi aceşti maeştrii şi pe creatorii şi stăpânii lor”marii arhitecţi ai lumii ’’ în ultimele lor clipe, şi privind toate, m-am întristat şi am plâns pentru ei.

Vai de fiul omului care se crede om şi vai de Omul care se crede Dumnezeu…

CAPITOLUL 8

PRIN CE SE DEOSEBESC FIINŢELE CARE SE COBOARĂ ÎN SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN PE TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC DE FIINŢELE CARE SE COBOARĂ PE TERITORIILE ALTOR ŢĂRI DECÂT ROMÂNIA

Sunt puţini azi cei care ştiu că între duhurile care îmbracă suflet, trup şi aură de român şi se coboară pe teritoriul românesc alcătuit din cele 3 tărâmuri şi fiinţele care se coboară pe teritoriile altor ţări decât România există o mare deosebire de esenţă. Procesul de îndumnezeire a unui duh cunoaşte 3 stadii de îndumnezeire, stadiul 1, 2, 3.Fiecare din aceste 3 stadii de îndumnezeire cuprinde 12 clase. Duhurile coborâte în suflet, trup şi aură masculine de români sunt duhuri căzute cândva din clasa 12 a stadiului 1 de îndumnezeire. Duhurile coborâte în suflet, trup şi aură feminine de românce, sunt duhuri căzute cândva din clasa 12 a stadiilor 2 şi 3 de îndumnezeire. În răstimpul a 15 ani de observare atentă prin clarvedere directă am observat păstrându-se neştirbit acest proces de coborâre descris anterior.

CAPITOLUL 9

PRIN CE SE DEOSEBEŞTE TERITORIUL ACTUAL ROMÂNESC ALCĂTUIT DIN CELE 3 TĂRÂMURI, DE TERITORIILE ALTOR ŢĂRI

Teritoriul românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi, sufletesc, material şi auric se deosebeşte de teritoriile celorlalte ţări printr-o alcătuire energetică aparte. Acest teritoriu românesc este alcătuit în aşa fel încât să primească şi să găzduiască pe timpul unei vieţi, numai şi numai duhurile coborâte în suflet, trup şi aură de român, şamparanii, adevaraţii stăpâni ai acestor 3 ţinuturi ce alcătuiesc teritoriul românesc. Legăturile energetice dintre cele 3 ţinuturi româneşti – sufletesc, pământesc şi auric – şi sufletul, trupul şi aura unui român de tip şamparan sunt optime, în timp ce în cazul sâmtemiilor şi şaimanderilor de pe teritoriul românesc, aceste legături energetice sunt inexistente, în afară de cazurile naşterii din nou în Hristos a acestora.

I M I N E Ţ I A

Ce este IMINEŢIA?

IMINEŢIA Este Teritoriul Suprem sau Ţara UNDE ÎNTUNERICUL REDEVINE LUMINĂ.

Este DACIA – SAU CUM SE NUMEA DEMULT, DOC-IAH (DOC = VINDECĂTOR, IAH= DOMNUL, DUMNEZEU DIN TINE).

Este ROMÂNIA – SAU CUM SE NUMEA ODATĂ, RUM- ÎN – IAH (RUM=REÎNVIEREA UNUIA MORT, ÎN= ÎN NAZARITEANUL, IAH=DUMNEZEUL DIN TINE), adică ROMÂNIA, locul unde un Om, un Adam, un fiu căzut al lui Dumnezeu, se vindecă doar prin Hristos care este Dumnezeul din el, adică din sufletul, din trupul şi din aura sa de român.

Iată numai câteva din CODURILE TERITORIULUI ROMÂNESC, exprimate din veac în veac prin diferite nume date teritoriului românesc de cei dăruiţi cu puterea de sus, nume care arată fiecare în parte o funcţiune, nume ale întinsului teritoriu alcătuit de DOMNUL, Dumnezeul dumne-zeilor, ca loc de vindecare al duhurilor căzute din clasa 12 a celor 3 stadii de îndumnezeire. Acest Pavilion de vindecare al zeilor cei mari de demult, şamparanii de azi, căzuţi când încă nu exista universul material nici în stadiul de proiect, este alcătuit aşa cum spuneam din cele 3 ţinuturi sau tărâmuri: tărâmul sufletesc, tărâmul pamântesc şi tărâmul auric. Acest teritoriu odată continent, orânduit astfel de Dumnezeu, cuprinde mare parte din Europa, ţările din nordul Africii şi înspre miazăzi până la Moscova de azi. Numai unul din cele 3 ţinuturi şi anume tărâmul, ţinutul material al IMINEŢIEI a tot fost ciuntit în timp de incursiunile satanice, diavoleşti, draconice şi demonice ale sâmtemiilor, fii şi fiicele incomplete ale zeilor căzuţi, până când a ajuns în forma materială pe care o cunoaştem azi ca ţinutul material românesc RUM – ÎN – IAH (Reînvierea Unuia Mort – În Nazariteanul – care este IAH, adică DOMNUL) Rumînia, sau cum se numeşte ea azi, România.

Inteligenţele satanice, malforiile diavoleşti, sinepidele draconice şi etantele demonice care se manifestă şi în România prin slugile lor, maeştrii spirituali, ezoteriştii, ocultiştii, şamanii, precum şi prin toţi cei care îi urmează, fac azi încercări disperate în a ascunde şi în a tăinui cele 3 motive ale coborârii ADEVĂRATULUI DUMNEZEU în postură de Hristos, adică de Salvator, Mântuitor Al Omului îmbrăcat în suflet, trup şi aură, al fiului Omului şi al Pământului alcătuit din cele 3 tărâmuri, tărâmul sufletesc, tărâmul pământesc şi tărâmul auric.

Este de înţeles de aceea, motivul pentru care, toţi aceşti ne-curaţi, ne-buni, ne-luminoşi şi ne-iubitori în Hristos, Dumnezeul Adevărat, se prefac în faţa românului, curaţi, buni, luminoşi şi iubitori în”Divinitate”.

Ei folosesc mereu cuvântul Divinitate, sau Doamne – Doamne, cu o voce şi cu o privire deloc creştină care te sperie şi se feresc ca de foc să pronunţe în scrierile lor, în conferinţele lor ori pe sticlă, cuvintele DOMNUL Dumnezeu, Dumnezeul dumnezeilor, Dumnezeu Cel Atotputernic, Dumnezeu Cel Preaînalt, Creatorul Cerului Şi Pământului, Făcătorul A Toate câte se văd şi a toate cele care nu se văd dar mai ales se feresc să spună Hristos DOMNUL..

– Căci dacă ar spune că ce fac ei fac în numele DOMNULUI, Dumnezeul dumnezeilor, s-ar cunoaşte că mint, şi de i-ai pune la detectorul de minciuni să spună că fac toate în numele lui Hristos DOMNUL, acesta cu siguranţă că ar lua foc.

Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele DOMNULUI DUMNEZEU, ar trebui să recunoască venirea SA pe Pământ în chip de Hristos, de Salvator, Eliberator, Mântuitor, al Omului, al fiului Omului şi al Pământului din robia cea întunecată, satanică, diavolească, draconică şi demonică.

– Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele lui Hristos, Adevăratul Dumnezeu, ar trebui să recunoască lucrarea lui Hristos prin Apostolii Săi, în special lucrarea Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos, prin apostolului Pavel, economul Duhului Sfânt, orânduit de Hristos să meargă la neamuri, adică la toţi fii şi fiicele zeilor, adică ai omului, Adamului căzut, nepoţii lui Dumnezeu, să-i nască din nou în Hristos, pentru ca să se poată mântui laolaltă cu toţi oamenii, Adamii căzuţi, care sunt zeii de demult care acum se reîntorc la Dumnezeu prin Procesul Hristic De Reîncarnare prin Tipul Hristic De Suflet, Trup Şi Aură.

De aceea ei, care cunosc Adevărul despre deosebirea dintre om şi fiul Omului, dar îl ascund şi în acest fel pot manipula Pământul aşa de uşor (vezi Protocoalele Înţelepţilor Sionului) caută prin orice mijloc să te facă pe tine să crezi că toate fiinţele sunt făcute de Dumnezeu după chipul şi asemănarea Lui şi că sunt egale, ca tu să nu descoperi niciodată (şi să nu le ceri niciodată socoteală) că ei nu sunt oameni ci fii ai omului, adică creaţii nefireşti, trăitoare a unei singure vieţi, pentru care Hristos Domnul a venit în mod special, şi pe care le are în atentă observare.

De aceea, ca tu să nu ajungi să înţelegi niciodată acestea, ei bagatelizează şi iau în deşert Numele Domnului, Dumnezeul Bibliei, spunând că este unul dintre dumne-zeii peste care stăpâneşte „Divinitatea“ lor. De aceea se chinuie ei să te facă să crezi că Hristos era un simplu învăţător şi că S-a şcolit în templele”Divinităţii”cu multe braţe, cu cap de elefant, de şarpe de crocodil ori de vultur, ori cu trup de şarpe cu pene ocupat să alerge după coadă ca să o înghită”, Divinitate”la care sunt ei slugi, şi pe altarele cărora, nu demult, fiinţe ca ei, preoţi ai „Divinităţii“ tăiau non stop gâturi şi smulgeau inimile Oamenilor din piept.

De aceea nu vi se spune niciodată cum arată şi cu ce se ocupă „Divinitatea“ din spatele YOGA, din spatele Rei-Ki, din spatele Şamanismului, din spatele Magiei şi a subramurilor ei, kaballa, vrăjitoria, ghicitoria şi infoenergetica.

De aceea, toţi aceşti maeştrii spirituali, ezoterişti, ocultişti, în marea lor majoritate sâmtemii, îşi maschează (precum părinţii lor zeii), rebeliunea şi supărarea prin înlocuirea DOMNULUI, Dumnezeul personal al Bibliei, care le arată cu degetul faptele lor hâde, groaznice, cu o ceaţă energetică impersonală şi metafizică, ori cu un abur cosmic ce poate fi pus la ordinal tuturor celor care se concentrează, la ordinal tuturor care îşi doresc cu ardoare ceva, ori la ordinal tuturor celor care se amăgesc spunând că gândesc pozitiv.

Prin toate aceste minciuni spuse vouă azi de maeştrii spirituali, şamani, ezoterişti, ocultişti, ei cu Tatăl vostru prin voi se ceartă, cu Domnul, Adevăratul Dumnezeu, pentru că nu i-a făcut EL ci nişte Fii ai Lui, Adami, Oameni neterminaţi de îndumnezeit dar cu aere de mari dumne-zei „arhitecţi de lumi“. Minţindu-vă pe voi, ca să vă pierdeţi mântuirea, prin voi cu Domnul se ceartă crezând că pentru că pentru ei nu este mântuire.

De aceea ei, care nu îl au pe Hristos în ei nu pot fi în părtăşie cu EL şi nu pot descoperi Adevărul, anume că DOMNUL, Adevăratul Dumnezeu cu care se ceartă ei prin voi, S-A coborât ca Hristos, ca Mântuitor al Omului şi al fiului Omului.

Iată una din Tainele lui Dumnezeu, ea este aşezată în Apostolatul lui Hristos prin Pavel, şi Naşterea Din Nou, în Hristos, a fiului Omului, prin care fiul Omului devine ca un Om.

Şi iată altă Taină a lui Dumnezeu, ea este aşezată în neîncetatul Apostolat Al Adevăratului Dumnezeu pentru tot Omul, Adamul căzut, şi Naşterea Din Nou În Hristos a Omului prin care Omul este făcut iar ca Dumnezeu.

Dar azi oare câţi fii ai Omului din tărâmurile IMINEŢIEI, de pe teritoriul României vor să se nască din nou cu adevărat şi prin trăirea lor în Hristos să priceapă toate acestea?

Şi oare cât de numeroşi au mai rămas fii Omului care încă se mai încăpăţânează să rămână slugi muritoare ale zeilor, părinţii lor muritori, minţindu-te prin”iniţierile lor”prin vorbele lor, prin scrierile lor ori pe sticlă, şi prin alte răutăţi făcute ţie, pentru ca prin tine şi prin năruirea ta să se poată certa cu Adevăratul Dumnezeu, Hristos, să-I scrâşnească din dinţi, să-I rânjească şi să-L urască fără ca, vai lor, să ÎL cunoască cu adevărat?

– Dacă ar spune că ce fac ei fac în numele Domnului, Dumnezeul Bibliei, atunci ar fi forţaţi să recunoască Creştinismul.Ori ei tocmai de aceea bagatelizează creştinismul, pentru ca tu să nu ajungi niciodată să îi pricepi esenţa, adică mântuirea creştină.

– Să nu fii niciodată în stare să pricepi că mântuirea creştină este o eliberare continuă, pe timpul unei şederi în suflet, trup şi aură, din robia inteligenţelor satanice, diavoleşti, draconice şi demonice.

– Să nu ajungi niciodată să pricepi cele 2 mari căi Hristice de a te scăpa pe tine de sub auspiciul satanic, diavolesc, draconic ori demonic:

1 – Prin exorcizare – atunci când Cel Rău caută să forţeze accesul la sufletul, trupulşi aura ta pentru a se hrănii din ele, căutând în acest fel să te înrobească fără să îi dai voie.

2 – Prin pocăinţă – atunci când, fără să ştii Adevărul, dar cu învoirea ta, ai fost mânărit sau cum ai fost minţit”iniţiat”de către un maestru spiritual”binevoitor”, şi care, dornic să te”evolueze”mai repede, a scos INTERIILE HRISTICE din sufletul, din trupul şi din aura ta, (printr-un proces energetic malefic, pe care, ca tu să nu te sperii, l-a numit”iniţiere”) şi a introdus în locul lor INTERIILE”DIVINULUI”sau”DIVINITĂŢII ”la care maestrul tău a intrat slugă.

Totuşi, tu consideră-te cumva norocos că nu vezi cum arată „Divinitatea“ adică duhurile descompletate de Hristos, măcinate, putrezite, hâde. ale dumne-zeilor căzuţi, ale îngerilor căzuţi ori ale duhurilor căzute ale naturii, înghesuite în tine de maestrul tău spiritual, o fiinţă aşa de înaltă şi de binevoitoare cu tine, care te-a umplut pe tine cu atâta”Pace, Lumină Şi Iubire “de la”Divinitate”. Căci dacă ai putea vedea toate acestea tu care vomiţi de la un fir de păr ori de la o mâncare stricată, ai exploda negreşit de greaţă doar dacă mai întâi nu ai pocni de groază.

– Să nu fii niciodată în stare să pricepi însemnătatea capitală a celor 3 mari ipostaze în care te afli pe timpul unei existenţe pe teritoriul românesc, în cele 3 tipuri diferite de suflet, trup şi aură de român (copil, matur, bătrân):

1 – Primirea dreptului de a veni pe lume adus de către semeni, încheiată prin Botezul creştin – aducerea ta sub auspiciul lui Hristos, în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, de către semenii tăi pe care tu îi numeşti apoi”părinţi”pe tot timpul acestei vieţi.

2 – Primirea dreptului de a aduce semeni, parafată prin Sfânta Cununie Religioasă Creştină – pregătirea ta de a aduce în mod Hristic, semeni de ai tăi, din Lumea De Aşteptare, Astralul lui Dumnezeu, în suflet, trup şi aură de român, pe teritoriul românesc, semeni pe care tu, pe timpul acestei existenţe tu îi numeşti”copii”

3 – Primirea dreptului de a părăsi această lume, parafată prin procesul spovedaniei, împărtăşaniei, şi prin slujba de înmormântare.

– Să nu fii niciodată în stare să pricepi Înaltul Proces Energetic Eliberator Hristic al sufletului, trupului şi aurei tale, din timpul oficierii botezului tău, cununiei tale şi înmormântării tale.

Căci de aceea botezul tău, cununia ta şi înmormântarea ta sunt precedate de exorcisme, de rugăciuni.Ca sufletul, trupul şi aura ta să se mântuie de Cel Viclean şi de Cel Rău adevăratele nume ale fiinţelor pe care maestrul spiritual, ezoteristul, ocultistul, se chinuie din toţi porii lor să te facă să ai de a face, şi să crezi că ai de a face de fapt cu”cu DIVINITATEA cu”“DIVINUL”.

PENTRU CĂ MÂNTUIREA CREŞTINĂ ESTE O CONTINUUĂ ELIBERARE DE DEMONI.

EI SUNT ÎN SPATELE TUTUROR „MAEŞTRILOR SPIRITUALI“, ÎN SPATELE TUTUROR „OCULTIŞTILOR“, ÎN SPATELE TUTUROR „EZOTERIŞTILOR“ …

Prin bagatelizarea creştinismului inteligenţele întunecate urmăresc din răsputeri ca prin apostolii lor, slugile lor de pe teritoriul românesc, să bagatelizeze, să mediocrizeze teritoriul românesc şi rolul de Grădină a Maicii Domnului a României. Familiile românilor şi Marea Familie Românească au fost sărăcite, înfometate, sărăcite şi îndatorate continuu în urma părtăşiei, în urma relaţiei cu băncile, structuri malefice ale inteligenţelor satanice, prin care Cel Viclean şi Cel Rău caută să fure România şi să piardă pe cei ce trebuie să vină în România, în suflet, trup şi aură de român, şi să aducă aici la grămadă, zeităţi mari şi mici adică duhurile de oameni, de îngeri şi de fiinţe ale naturii, care cu toţii îl sfidează pe DOMNUL DUMNEZEUL LOR şi ne urăsc pe noi, semenii lor pentru că acum, în veacul acesta se consideră că noi ne putem întoarce la Dumnezeu iar ei nu. Ei se adună între ei ca hienele şi cu toţii, supăraţi tare tare pe Hristos, nu rabdă Adevărul şi spumegă împotriva preotului lui Hristos şi împotriva oricărui vorbitor în Hristos.Pe sticlă, cu toţii sunt curajoşi nevoie mare şi batjocoresc pe mulţi care nu pot răspunde, dar oare ce ar mai rămâne din vitejia lor, din gura lor mare şi din ştiinţa”metafizicului”lor dacă i-ai teleporta deodată în Casa Lui Dumnezeu şi s-ar pomeni vorbind blasfemiile lor hâde în faţa altarului într-o biserică, în timpul oficierii Sfântului Maslu iar realizatorul emisiunii să nu fie unul aflat în cârdăşie cu ei, ci un preot al lui Hristos care din când în când să-i trateze cu un pahar de apă sfiinţită rece, şi să-i binecuvânteze cu semnul crucii?Asta da emisiune, asta da audienţă, astea da fenomene”paranormale”, în care”invitaţii cei de seamă”maeştrii spirituali, şamani, ezoterişti, ocultişti, clarvăzători la greu, încep să vorbească cu mai multe voci deodată limbi moarte de mii de ani, să plutească şi să încerce zadarnic să-şi rănească potrivnicii, bieţii sfinţi pictaţi pe ziduri…Dar bineînţeles că nu avem noi norocul de o aşa distracţie…

Dacă tu spui că iubeşti pe fratele tău, pentru ce ascunzi şi opreşti sau micşorezi fratelui tău pe Hristos, Domnul dumne-zeilor tăi, Prinţul Păcii, Lumina Lumii, Iubirea Nesfârşită?

Şi dacă tu ascunzi, opreşti şi micşorezi fratelui tău pacea, lumina şi iubirea lui Hristos Domnul, pentru ce îl mai saluţi cu cuvintele”pace, lumină şi iubire”?

Cât de mare crezi tu că poate să fie pacea, lumina şi iubirea ta cu care ne tot saluţi, fără Hristos care lipseşte din tine, şi care este Tatăl dumne-zeului tău, Tatăl creatorului tău?

APA TRECE, PIETRELE RĂMÂN

Pe de o parte, această carte se doreşte a fi o carte ce începe a redeschide, după atâta timp, Adevărata Ştiinţă – Ştiinţa Cea Dumnezeiască – ştiinţa care se referă la Adamul, omul coborât în suflet, trup şi aură de român pe teritoriul actual românesc alcătuit din cele 3 ţinuturi (ţinutul de suflet, ţinutul material şi ţinutul auric) şi ştiinţa care se referă la fiul omului născut din nou în Hristos ori nenăscut din nou ca şi alcătuire energetică a lui.

Anatomia Sufletului, Anatomia Aurică şi Anatomia Contrapărţii Energetice A Trupului Fizic, vor începe să fie din nou cunoscute şi aprofundate pe Teritoriul României, laolaltă cu Anatomia Trupului Fizic, întregind în acest fel ŞTIINŢA CEA DUMNEZEIASCĂ A TRUPURILOR, trupuri în care Adamul, Omul, intră pentru a creşte în cunoaşterea Creaţiei lui Dumnezeu, DOMNUL. Tot în acest fel Legile Fizicii Ţinutului De Suflet, Legile Fizicii Ţinutului Auric şi Legile Fizicii Contrapărţii Energetice Ale Lumii Materiale vor începe iarăşi să fie cunoscute şi aprofundate laolaltă cu Legile Fizicii Lumii Materiale, întregind astfel ŞTIINŢA CEA DUMNEZEIASCĂ A LUMILOR.

Pe de altă parte, această carte se doreşte a fi o sumară analiză prin clarvedere directă a celor 2 categorii de fiinţe aflate azi pe teritoriul românesc şi nu numai – Omul şi fiul Omului.

Pe acest teritoriu românesc iată, se reaprinde de pe acum, înspre sfârşitul lucrurilor şi al timpurilor hotărâte pentru acestea şi al tainelor toate, Suprema Formă de Clarvedere, Clarvederea Directă.

Această supremă formă de clarvedere, Clarvederea Directă este specifică numai Adamilor, Oamenilor făcuţi de Dumnezeu după chipul şi asemanărea Lui.

Din această cauză, fii Omului, sâmtemiile nu posedă în ei instrumentele prin care să acceseze această formă de clarvedere căci ei nu au spirit plin ca Adamii, Oamenii, ci doar o scânteie efemeră transmisă de făcătorii lor, zeii, şi nu au nici duh alcătuit de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Duhului Său Sfânt. De aceea idealul singurei existenţe a tuturor fiilor şi fiicelor Omului, sâmtemiile, este acumularea de Duh Sfânt, Lumină, singura Cale prin care se obţine certitudinea unei vieţi fără de sfârşit.

Fii Omului, sâmtemiile sunt fiinţe imperfecte, muritoare create recent pe unul dintre cele 3 ţinuturi ale Pământului şi anume pe ţinutul material. Ei nu îl cunosc pe Dumnezeu, nu L-au văzut niciodată.De aceea ei încearcă să ÎL descopere pe Dumnezeu prin ştiinţă şi prin cercetarea minunilor şi al feluritelor activităţi paranormale.

De aceea tu, cititorule, nu te mira când vezi oameni în toată firea, bătrâni, şi pe cei care se cred înţelepţi, vorbind despre ce nu pot să vadă cu ochii lor nepregătiţi, sau despre toate ştiinţele zeilor, îngerilor şi spiritelor, dar nu şi despre DOMNUL, Dumnezeu şi despre Ştiinţa Lui Dumnezeu, cea aducătoare de viaţă veşnică, şi pe care nu ÎL pricep şi nu ÎL înţeleg pentru că nu sunt făcuţi de EL şi nu ÎL au în alcătuirea energetică a fiinţei lor.

Înţelepciunea cea adevărată, va veni deodată peste aceşti bătrânei cumsecade totuşi dar supăraţi tare pe Hristos pentru că nu sunt ai Lui şi pe preoţii Lui pentru că nu sunt ca ei, în clipa în care vor descoperi că nu toţi cei care vorbesc de Dumnezeu ÎL şi au pe Dumnezeu în ei…

(şi e simplu să afli cine are pe Dumnezeu în el căci acela are Cuvântul lui Dumnezeu în inimă, în suflet şi pe buze şi tot timpul când vorbeşte sau face ceva toate sunt după Cuvântul lui Dumnezeu iar când se roagă pentru vindecarea semenului, invocă pe Hristos DOMNUL şi nicidecum simboluri sau flăcări violete ori multicolore).

Atunci când peste toţi aceşti bătrânei cumsecade, iniţiaţi în ezoterism, în ocultism, în paranormal şi în”Divinitatea”tuturor acestor ştiinţe păcălitoare, dar, din nefericire pentru ei neiniţiaţi în Adevăratul Dumnezeu, Hristos, se va turna adevărata pricepere şi adevărata înţelepciune, şi vor mânca hrana celor puternici, ei se vor grăbi să se construiască pe ei din nou, în Hristos, folosind material hristic şi nu ştiinţific extraterestru ori paranormal, ezoteric, ocult.

Căci tocmai din această lipsă de Interii Hristice, de Hristos din alcătuirea semifiinţei lor, a semi sufletului, a semitrupului şi a semiaurei lor, în zilele noastre, pe teritoriul românesc, nici un maestru spiritual nu poate vedea decât lumile zeilor care i-au creat după chipul şi după asemănarea lor. Acest lucru este mărturisit clar, prin faptul că toate cursurile, conferinţele şi cărţile lor abundă de descrieri amănunţite NU DESPRE Dumnezeu şi nu despre Împărăţia Lui Dumnezeu, ci despre”minunatele lumi ’’, Ramanii, Valhalle, Şangrile ori Şambale ale zeilor şi despre astronavele lor, despre zeii care i-au creat pe ei şi care le posedă trupurile şi se exprimă prin ei, şi care zei, spun ei, ţin morţiş să”îi evolueze spiritual pe românii involuaţi ’’, despre experienţele trăite în comunicarea lor cu aceşti zei, despre iniţieri şi tehnici de tratament şi vindecare (care, mare atenţie, sunt valabile doar pentru fii şi fiicele de zei, necreştinaţi până azi). Şi din păcate, fiecare lucru descris de aceşti maeştrii spirituali este foarte adevărat. Să ne ferească Dumnezeu de situaţia în care adepţii lor de pe Pământ să reuşească să le deschidă iarăşi cerurile, şi astfel să apară zeii lor din nou în ţinutul material pământesc, căci acest lucru ne-ar întoarce înapoi cu 2008 ani în robia din care ne-a scos Dumnezeu coborât ca Hristos, fiindcă zeii lor, aceste fiinţe întunecate, semenii noştrii neîntorşi la Dumnezeu, nu vin niciodată cu nave, călare sau pe jos, într-o lume pe care să nu o facă a lor.

Aceşti maeştrii spirituali nu au instrumentele necesare pentru a înţelege creaţia lui Dumnezeu ci doar creaţiile imperfecte şi pieritoare ale zeilor. Neputinţa fiinţei lor incomplete şi nedumnezeieşti îi face să se tot învârtă în ceva ce ei numesc ştiinţă, paranormal, ocult, ezoteric ca într-un cerc din care nu pot ieşi singurei. În acest cerc îşi conferă între ei ranguri şi titluri care mai de care mai pompoase, de iniţiaţi, de mari maeştrii, de maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti, paranormali, vrăjitori ori şamani, parapsihologi sau ufologi, care toţi se sfădesc între ei sporind doar astfel audienţa şi care se încăpăţânează să studieze cărţi şi o mulţime de tehnici, rămase fără valoare după venirea lui Dumnezeu pe Pământ, în chip de Hristos.

Nici unul dintre ei nu se prinde că de 2008 ani încoace s-a schimbat totul şi că, sufletul, trupul şi aura, adică cele 3 haine îmbrăcate de omul care se coboară pentru o existenţă, sunt altele noi şi au o alcătuire diferită de cele care existau înainte de coborârea DOMNULUI în chip de Hristos.Ei care vorbesc toată ziua despre structura energetică a omului nu se întreabă niciodată ce schimbări capitale a făcut Dumnezeu coborât ca Hristos, în aceste structuri ale Omului, structuri pe care le-a schimbat cu altele noi, prin procesul energetic cosmic de Naştere din nou a Omului şi a fiului Omului în Hristos…

Nici unul nu înţelege că teritoriul românesc de azi, alcătuit din cele 3 tărâmuri, nu mai arată ca cel de acum 2008 ani, ci a fost născut din nou în Hristos.Nici unul nu ştie că în alcătuirea energetică a teritoriului românesc sunt interii, adică părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura lui Hristos, sunt părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura Fecioarei Maria, mama pământească a lui Dumnezeu coborât pe Pământ în chip Hristos, sunt părţi energetice din sufletul, din trupul şi din aura Apostolului Întâi Chemat, Andrei, fratele pământesc al lui Dumnezeu coborât pe Pământ în chip de Hristos şi sunt părţi luate din sufletul, din trupul şi din aura tuturor sfinţilor omorâţi ca vitele de sâmtemii, care de 2008 ani încoace tot ne ciuntesc pământurile şi ne înrobesc prin legi făcute doar de ei doar pentru ei. Cum poţi destăinui o taină dumnezeiască aşa de mare unor fiinţe care trăiesc o singură viaţă, unor sâmtemii, maeştrii spirituali, semifiinţe aşa de mici şi aşa de noi, dar cu aere aşa de mari, ca ei să o priceapă?

Şi azi, în al 12-lea ceas, când mai este puţin timp, aceşti maeştrii spirituali continuă să aştepte pe zeii lor să vină cu astronavele lor parcate momentan în spatele soarelui probabil pentru reparaţii, să îi mântuie, uitând că zeii lor au fugit ca laşii şi L-au lăsat pe Dumnezeu să moară pe cruce în locul lor ca să le salveze odraslele, adică pe ei, sâmtemiile.

Este bine totuşi ca aceşti maeştrii spirituali iniţiaţi de zei să îi întrebe pe zeii lor curajoşi şi atât de plini de”bunătate, de lumină şi iubire ’’, de ce L-au lăsat pe Dumnezeu să moară pe cruce în locul lor, ca să omoare cu moartea Lui moartea noastră, şi cu rănile Lui să închidă rănile noastre, căci răspunsul la această întrebare este iluminarea mult râvnită de orice”maestru spiritual”“, iniţiat”“, ocultist”“, ezoterist”sau”doctor-în-foarte-multe-ştiinţe-oculte-de-tot-felul”. Iar după iluminare lor, aceşti maeştrii spirituali, să le desluşească zeilor lor – de ce pe Golgota erau 3 cruci, una în stânga DOMNULUI şi cealaltă în dreapta DOMNULUI – ca să se ilumineze şi ei. Ce nu ştie un maestru spiritual? Nu ştie 3 lucruri, necesare dealtfel pentru”iluminarea ’’lui:

1 – nu ştie că Omul şi fiul Omului sunt 2 fiinţe total diferite una de cealaltă în ceea ce priveşte esenţa fiinţei şi esenţa trupurilor pe care le îmbracă azi, aici, pe Teritoriul României – trupul sufletesc, trupul pământesc, trupul auric.

2 – nu ştie că Omul este alcătuit de Dumnezeu şi este un Fiu al lui Dumnezeu iar un fiu al Omului este alcătuit de un Om adică de un Fiu căzut al lui Dumnezeu.

3 – nu ştie că el”, maestrul spiritual”“, ezoteristul”“, ocultistul”“, şamanul”este un fiu al Omului, ori un fiu al îngerului, ori un fiu al stihiei naturii şi nu un Fiu al lui Dumnezeu şi nu are în esenţa lui nimic din Dumnezeu însă acest lucru poate fi schimbat prin lepădarea lui de zeii ce îi alcătuiesc fiinţa şi trupurile şi naşterea din nou în Hristos care este DOMNUL.

Neajunsul cel mai mare al acestor maeştrii, ocultişti, ezoterişti, şamani, este însă faptul că în semifiinţa lor creată de zei nu sunt instrumente dumnezeieşti care să le permită a clarvede Fiinţa Omului creată de Dumnezeu şi nici trupurile create de EL pentru Fiinţa Omului – spiritul, duhul şi sufletul – hainele cele dumnezeieşti ce acoperă Omul creat de Dumnezeu. De aici şi divergenţele religioase dintre ei şi dintre ei şi Fii lui Dumnezeu, Oamenii, Adamii. Din care cauză toate scrierile lor se referă doar la aura lor de fii ai zeilor, neavând habar de spiritul plin, dumnezeiesc, de duh, de suflet ori de adevărata aură, cea dumnezeiască pe care le au în alcătuire numai Fii lui Dumnezeu, Adamii, Oamenii. Aceşti maeştrii spirituali propovăduiesc în inconştienţa lor, pe Teritoriul României, o ştiinţă nedumnezeiască, contrafăcută, falsă şi cu totul dăunatoare pentru aceste timpuri hristice, marianice şi andreice româneşti.

Dumnezeu Însuşi le-a atras atenţia acum două milenii unor astfel de fii ai Omului, Adamului, adică fiilor unor zei, asupra acestor lucruri, pe când Se coborâse pe Pământ:

“Ei I-au zis deci:”Unde este Tatăl Tău?’’ Isus le-a răspuns:”Voi nu Mă cunoaşteţi nici pe Mine, nici pe Tatăl Meu.Dacă M-aţi cunoaşte pe Mine, aţi cunoaşte şi pe Tatăl Meu.’’

“EL le-a mai spus:”Eu Mă duc şi voi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.’’

“Voi sunteţi din cele de jos ‚’’le-a zis El;”Eu sunt de sus. Voi sunteţi din lumea aceasta.’’

“Pentru ce nu înţelegeti vorbirea Mea? Pentru că nu puteţi asculta cuvântul Meu.’’

“Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. EL de la început a fost ucigaş şi n-a stat în adevăr, pentru că în el nu este adevăr.Ori de cate ori spune o minciună, vorbeşte din ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii.’’

“Cine este din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n-ascultaţi, pentru că nu sunteţi din Dumnezeu.’’

Ioan capitol 8 versetele 19, 21, 23, 43, 44, 47.

Iată părerea lui Dumnezeu despre aceşti maeştrii spirituali, ocultiştii, ezoteriştii, şamanii de atunci şi de azi, care se prefăceau atunci că sunt Oameni şi se prefac şi azi că sunt Oameni şi vă mint că toate fiinţele sunt creaţiile lui Dumnezeu, pentru ca să nu îi faceţi responsabili de crimele lor de milenii împotriva voastră, a Oamenilor, şi să nu le cereţi să se supună lui Hristos, însă ei nu sunt Oameni ci fii ai Oamenilor. Şi dacă de la ei auzi într-un fel, iar de la Hristos auzi în alt fel, atunci cine minte?Dumnezeu coborât pe Pământ în chip de Hristos să moară pe cruce pentru tine, sau aceşti mari maeştrii spirituali, ocultişti, ezoterişti sau doctori-în-multe-multe-ştiinţe-şi-flăcări- de- diferite- culori? Ei, marii formatori de opinii care conduceau şi conduc lumea”politică”prin politica lor defectă, anzihristică şi lumea”spirituală’’prin spiritualitatea lor defectă, antihristică, fiinţe care vorbesc de Dumnezeu numindu-L”Doamne – Doamne ’’dar nu Îl au în alcătuirea, în compoziţia lor energetică, şi nu ÎL practică, şi al cărui Nume îl amestecă în lucrarea lor politică şi religioasă nedumnezeiască şi necurată. Ca să pună mâna pe putere ei cu toţii jură pe Cuvântul Lui Dumnezeu pe care apoi nu ÎL cinstesc şi de aceea duşmanii lor care îi doboară sunt dintre cei care nu au Cuvântul Lui Dumnezeu în ei. Ca să se facă conducători, judecători, păstori şi vindecători sau mari maeştrii peste sufletele românilor, ei au pe buze pe DOMNUL dar nu şi în inima şi în lucrările şi tehnicile lor bazate nu pe Hristos ci pe anse, pe simboluri sau pe flăcări violete. De aceea la sfârşitul lor, toate sufletele năpăstuite de ei sunt puse să îi judece şi să îi condamne nu cu inima, ci fără inimă, doar cu buzele, aşa cum a fost şi lucrarea lor.

Toţi aceşti conducători ai Lumii Omului, Pământul”, marii maeştrii”“sforari”în ale”politicii fără de Hristos”

şi în ale”spiritualităţii fără de Hristos”“, ocultiştii”“, ezoteriştii”, fii şi fiice ai zeilor întunecaţi fără de Dumnezeu şi nu ai lui Dumnezeu au unul sau mai mulţi”ghizi spirituali”înconjuraţi de lumină ne-Hristică, pe care îi descriu amănunţit în cărţile lor, duhuri necurate şi fără Dumnezeu în ele, care îi ghidează înainte şi înapoi ca pe nişte marionete, tocmai datorită întocmirii lor neperformante şi incomplete de maeştrii spirituali. Aceşti ghizi spirituali sunt ochii şi urechile lor în lumile zeilor. Dacă un Om obişnuit ar putea vedea chip de o clipă cum arată în hidoşenia lor aceste duhuri, ghizi spirituali, ar albi instantaneu, iar dacă ar putea privi întocmirea sufletului unui mare maestru spiritual, şi-ar muta patul în biserică.Un maestru spiritual, un ocultist, fără ghidul său, e ceea ce e, adică un nimic, şi acela în stare avansată de putrefacţie. Singura modalitate prin care un fiu sau o fiică a Omului să transceandă această stare şi să evite după moartea trupului fizic durerile groaznice ale putrezirii semi-aurei, semitrupului, semi-sufletului şi pe cele şi mai mari ale dezagregării esenţei sale, să anuleze moartea definitivă şi să aibă acces la Adevărata Clarvedere este Naşterea Din Nou În Dumnezeu Coborât Ca Hristos. Atunci fiinţa sa tulbure, inexactă, incompletă, completată cu Hristos şi sufletul său incomplet putrezit încă din timpul vieţii, completat cu Hristos îl fac să lumineze ca soarele şi face posibil accesul la adevărata clarvedere, cea dumnezeiască, şi devine nebun pentru lume şi neimportant pentru cele lumeşti. Dar care maestru spiritual de pe teritoriul românesc poate face asta? Şi Cine Este Acela care dă lumina ochiului ce nu o are are şi sunet urechii lipsite, şi care în mila SA face pe orice mare maestru spiritual, pe orice mare ocultist, pe orice măreţ doctor în ştiinţele orientale, etc, să se lepede de zei şi să treacă la Hristos?

Tot în acest fel, orice suflet care reuşeşte a face din aceşti preoţi ai zeilor, preoţi ai lui Hristos, şi bucură cerurile pentru încă un suflet scăpat din urgie, va scânteia ca soarele, iar dreptatea sa va străluci ca stelele, şi va primi cununa Lui Hristos…

Căci cel mai puternic dintre spiritele naturii, fie el heruvim ori serafim, nu este decât un grădinar al lumilor Domnului, cel mai puternic dintre îngeri, oricât de mare ar fi el nu este decât un mesager al Cuvântului Domnului, iar omul cel mai îndumnezeit şi mai strălucitor ca soarele, nu este decât un mesaj al Domnului în care este ascuns Cuvântul, arătat celor ce abia acum încep să fie învăţaţi de DOMNUL, Arta De A Lumina, adică Ştiinţele Minunate ale Îndumnezeirii.Şi în priceperea acestora stă şi puterea celor necăzuţi şi a celor mântuiţi…

Când dăruit de sus eşti, prin această teribilă formă de clarvedere, Clarvedera Directă, poţi vedea, simţi, auzi şi mirosi clar, şi prin trupul fizic, Adevărata Realitate, Cea Întocmită De Adevăratul Dumnezeu, DOMNUL, Adevărata Întocmire A Lumilor şi Adevărata Întocmire a celor 2 categorii de fiinţe îmbrăcate fiecare în trupurile lor specifice; Omul şi fiul Omului.

Dar poate că cel mai mare avantaj, este acela că, beneficiind de această formă originală de clarvedere, poţi stabili o Adevarată Formă De Consiliere duhovnicească şi spirituală atât pentru Om cât şi pentru fiul Omului aflat pe Teritoriul României sau pe alte meleaguri.

– PRIN TIPUL DE CLARVEDERE DIRECTĂ, VALURILE DE PE OCHI SE TOPESC ŞI ŢI SE DESTĂINUIE AMĂNUNŢIT, TOT CE ERA ÎNCĂ TĂINUIT ÎN TOATE SCRIIRELE SACRE DUMNEZEIEŞTI DAR ŞI ÎN TOATE SCRIERILE PREOŢILOR TUTUROR ZEITĂŢILOR CARE AU ÎNROBIT PĂMÂNTUL ÎN MULTE CICLURI, PÂNĂ ACUM 2008 ANI, ADICĂ DUHURILE CĂZUTE DE ADAMI AUTOPROCLAMATE DUMNE-ZEI, DUHURILE DE ÎNGERI CĂZUŢI ŞI DUHURILE CĂZUTE ALE NATURII, CARE, ŞI EI, ŞI-AU AROGAT PRETENŢIA DE A FI RESPECTAŢI CA ZEITĂŢI.

– TIPUL DE CLARVEDERE DIRECTĂ, ESTE CALEA IEŞIRII OMENIRII DIN EPOCA ÎNTUNECATĂ KALI YUGA, ÎN CARE ÎNCĂ BĂLTEŞTE.

– PRIMII PAŞI AI ACESTEI IEŞIRI DIN ÎNTUNERIC A OMULUI ŞI A FIULUI OMULUI, ÎL FACE ÎN TIMPURILE ACESTEA, ROMÂNIA.

– ACEST LUCRU A ÎNCEPUT PRIN REINIŢIEREA OAMENILOR ÎN CONŞTIENTIZAREA ADEVĂRATEI REALITĂŢI – CEA ÎNTOCMITĂ DE ADEVĂRATUL DUMNEZEU, DOMNUL, DAR ŞI PRIN INIŢIEREA ÎN ADEVĂRATA ÎNTOCMIRE A FIINŢEI OMULUI ŞI A FIULUI OMULUI, CÂT ŞI A TRUPURILOR CE ÎMBRACĂ FIINŢA LOR – TRUPUL SUFLET, TRUPUL MATERIAL ŞI AURA.

– ROMÂNIA ESTE PROMOTOAREA ADEVĂRATULUI MODEL DE CONSILIERE, DUHOVNICEASCĂ, PENTRU OM, CARE ESTE UN DUH ŞI SPIRITUALĂ, PENTRU FIUL OMULUI, CARE ESTE O SCÂNTEIE NU DIN ADEVĂRATUL DUMNEZEU, CI DIN ZEI, PĂRINŢII ŞI FĂCĂTORII LOR

– PRIMII PAŞI AI IEŞIRII DIN EPOCA ÎNTUNECATĂ KALLI YUGA, ÎL FACE AZI, ROMÂNIA.

– AM PĂŞIT CA DUHURILE PE SOLUL CELOR 3 TĂRÂMURI ROMÂNEŞTI ŞI AM TRĂIT DIN PLIN CE NU S-A ÎNTÂMPLAT PÂNĂ AZI.

– VEACUL ACESTA VA FI UNUL CU ADEVĂRAT RELIGIOS IAR SEMNUL ÎNCEPERII ACESTUI PROCES VA FI ACELA CĂ, UNII OAMENI VOR ÎNCEPE SĂ LUMINEZE BLÂND… EI VOR ÎMPRĂŞTIA OAMENILOR DE PE ÎNTINSUL PĂMÂNTULUI CELE 3 ŞTIINŢE DUMNEZEIEŞTI ÎNDELUNG AŞTEPTATE DE OM ŞI DE FIUL OMULUI:

1 – ŞTIINŢELE CELE DUMNEZEIEŞTI, CONSIDERATE MULTE TIMPURI MISTERII, CARE ÎI PRIVESC PE OAMENII, ADAMII CĂZUŢI, FOŞTII ZEI DEZACTIVAŢI DIN ACEASTĂ POSTURĂ ŞI CARE SE ÎNTORC LA DUMNEZEU PRIN PROCESUL DE ÎNCARNARE HRISTICĂ, ÎMBRĂCÂND DUHUL LOR CU SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂN. ACESTE ŞTIINŢE SE REFERĂ LA ALCĂTUIREA FIINŢEI UNUI OM ŞI LA MANIFESTAREA IDEALĂ A FIINŢEI PRIN CELE 3 TRUPURI – SUFLETESC, MATERIAL ŞI AURIC – TRUPURI PE CARE LE ÎMBRACĂ FIINŢA PE TIMPUL UNEI VIEŢI PE PĂMÂNTUL ROMÂNIEI ALCĂTUIT DIN CELE 3 ŢINUTURI ENERGETICE – ŢINUTUL SUFLETESC, ŢINUTUL MATERIC ŞI ŢINUTUL AURIC.

2 – ŞTIINŢELE SPIRITULUI, CARE ÎI PRIVESC PE FII ŞI FIICELE OMULUI CARE VOR RĂMÂNE NEAJUTORAŢI, AI NIMĂNUI, ATUNCI CÂND PĂRINŢII LOR, ZEII, SE VOR ÎNTOARCE LA DUMNEZEU. ACESTE ŞTIINŢE SE REFERĂ LA CUNOAŞTEREA DE CĂTRE FII ŞI FIICELE OMULUI A ADEVĂRULUI DESPRE EI, ŞI LA NECESITATEA NAŞTERII LOR DIN NOU ÎN HRISTOS.

3 – ENIGMELE SUFLETULUI, ADICĂ ŞTIINŢA PRIN CARE TOŢI OAMENII ŞI TOŢI FII OMULUI VOR CONŞTIENTIZA:

– ENORMELE DIFERENŢE ANATOMICE DINTRE SUFLETUL OMULUI ŞI SUFLETUL FIULUI OMULUI,

– ENORMELE DIFERENŢE ANATOMICE DINTRE SUFLETUL UNUI BĂRBAT ŞI SUFLETUL UNEI FEMEI.

– DECE PE TIMPUL UNEI VIEŢI, ESTE NECESAR ÎMBRĂCAREA A 3 TIPURI DE HAINE, DE TRUPURI TOTAL DIFERITE ŞI PARCURGEREA ÎN ACESTEA A 3 TIMPURI ŞI A 3 PERIOADE DE TIMP TOTAL DIFERITE:

– sufletul, trupul şi aura de copil, în timpul copilăriei,

– sufletul, trupul şi aura de matur, în timpul maturităţii,

– sufletul, trupul şi aura de bătrân, în timpul bătrâneţii.

În acele timpuri, cunoscând şi văzând cu ochii proprii aceste deosebiri, se vor pune adevăratele baze ale adevăratelor tratamente şi vindecări ale Omului şi ale fiului Omului, tratamente şi vindecări adevărate ale sufletului, trupului şi aurei. În acele timpuri măreţe, când Adevărul despre Adevăratul Dumnezeu, despre Adevărata Realitate, despre Om şi despre fiul Omului va fi văzut de orice ochi de Om şi de orice ochi de fiu al Omului, cei care vor spune că vindecă cu simboluri sau cu diferite flăcări sufletul fără să il vadă şi fără să aibă măcar habar de alcătuirea şi principiul lui de funcţionare, că vindecă contrapartea energetică a trupului fizic, şi aură fără să le vadă şi fără să le înţeleagă alcătuirea, funcţionarea şi felurile lor, vor fi priviţi ca GLUMEŢI, şi se vor face tot felul de bancuri pe seama lor. Doar cei care vor vrea să facă glume, de care apoi să se râdă copios, vor mai afirma că pot să anuleze karma semenului, că pot să evolueze rapid pe semen, că îl poate trece în”noua energie”, sau că îl poate iniţia în ştiinţele zeilor, în ştiinţele îngerilor căzuţi sau în ştiinţele spiritelor naturii căzute, sau că îl poate vindeca cu simboluri, cu îngeri, arhangheli, serafimi sau heruvimi, ORI CU FLĂCĂRI DE DIFERITE CULORI…

ATUNCI, SE VA ÎNTÂMPLA CĂ, DUPĂ ATÂTEA CICLURI, PE TERITORIUL ROMÂNESC, OAMENII ACELOR TIMPURI DELOC DEPĂRTATE, VOR AFLA DIN NOU LEGILE FIZICII ŢINUTULUI SUFLETESC ŞI ANATOMIA TRUPULUI SUFLETESC, ŞI LEGILE FIZICE ALE ŢINUTULUI AURIC DIMPREUNĂ CU ANATOMIA AUREI. ATUNCI VAPOARELE, AUTOTURISMELE, APARATELE DE ZBOR ŞI TELEFOANELE NU VOR MAI FI NECESARE PENTRU UNII OAMENI…

LOCUINŢELE DE ATUNCI NU VOR MAI FI ÎNTOCMITE DE MÂINI OMENEŞTI ŞI OMUL DE AZI S-AR MINUNA VĂZÂND PODELELE LOCUINŢELOR ALCĂTUITE DIN APĂ PE CARE CALCI FĂRĂ SĂ TE AFUNZI, STÂLPII DIN FOC CARE NU TE VATĂMĂ, PEREŢII DIN ZĂPADĂ CARE NU TE ÎNFRIGUREAZĂ, INTRĂRILE DIN GHEAŢĂ CARE NU SE SPARGE ŞI NU SE TOPEŞTE, ŞI TAVANUL DIN NORI ŞI SOARE, ORI DIN CER ÎNSTELAT.TOATE ACESTEA LUMINATE INTENS ÎNĂUNTRU, DE SCÂNTEI ŞI STELE CE NU SE CONSUMĂ.

– OMUL ŞI FIUL OMULUI SE VOR MINUNA EI TARE CÂND, ÎMPREUNÂND TOATE ACESTE ŞTIINŢE REDESCOPERITE, CU FIZICA ŞI LEGILE ŢINUTULUI MATERIAL ŞI CU ANATOMIA ŞI MEDICINA TRUPULUI FIZIC, VOR PRICEPE ÎN TRUP, IUBIREA NESFÂRŞITĂ A DOMNULUI, COBORÂT PENTRU ŞI PENTRU OM ŞI PENTRU FIUL OMULUI, ÎN CHIP DE HRISTOS, ŞI CA UN OM, ADAM, FIU AL LUI DUMNEZEU CA SĂ MÂNTUIE PE TOŢI FII LUI DUMNEZEU CĂZUŢI, CA SĂ ÎI FACĂ DUMNEZEI, DAR ŞI CA UN FIU AL OMULUI SĂ MÂNTUIE PE TOŢI FII OMULUI DIN MOARTE.

– ŞI VĂZÂND CU OCHII LOR CUM FIINŢA LOR ESTE LEGATĂ PRIN MII ŞI MII DE FIRE DE SUFLET, DE TRUP ŞI DE AURĂ, VOR ŞTI CĂ DOAR CONSTRUINDU-LE PE ACESTEA DIN HRISTOS VOR PUTEA VEDEA FAŢA LUI VEŞNIC.

– ŞI TIMPURILE ŞI PERIOADELE VREMURILOR NOASTRE, DIN CARE IATĂ, A MAI RĂMAS PUŢIN, ARATĂ CLAR CĂ, TOATE ACESTEA SE VOR ÎNTÂMPLA MAI REPEDE DECÂT NE AŞTEPTAM NOI, CEI DE PE TERITORIUL NOULUI IERUSALIM, ROMÂNIA – AETERNA…

ÎN CLIPELE CELE NESUPUSE LEGILOR ŞI TIMPURILOR LOR, CÂND PĂMÂNTUL, APA, FOCUL SUNT PRIETENI ŞI PORŢI ŢIE, OMULUI, CLIPE CARE NU SUNT NICI ALE ZILEI NICI ALE NOPŢII, NICI ALE CERULUI NICI ALE PĂMÂNTULUI, DESEORI AM PĂŞIT CA DUHURILE, DUPĂ ŞTIINŢELE PAŞILOR LOR, PE PĂMÂNTUL CELOR 3 TĂRÂMURI – TĂRÂMUL SUFLETESC, TĂRÂMUL PĂMÂNTESC ŞI TĂRÂMURILE AURICE ŞI AM VĂZUT CELE CE AZI, ÎNCĂ NICI NU SE GÂNDESC.

ŞI ÎNCEPUTUL TUTUROR ACESTORA, ESTE ZIUA FĂRĂ SOARE ŞI FĂRĂ LUNĂ CÂND STELELE DIN CER SUNT COBOARÂTE PE PĂMÂNT SĂ FIE JUDECATE DE OM ŞI CÂND FIUL OMULUI SĂRUTĂ MÂNA OMULUI CARE L-A FĂCUT,

O ZI GLORIOASĂ, ZIUA ZILELOR, UMPLUTĂ CU SURPAREA INSTANTANEE A SISTEMULUI ANTIHRISTIC, CAPITALISMUL, LUMEA OMULUI CARE SE FACE DUMNEZEU PESTE OM ŞI ÎL ÎNROBEŞTE ŞI SE PUNE DEASUPRA TUTUROR LEGILOR, SURPARE CARE SE ÎNTÂMPLĂ FĂRĂ AJUTORUL MÂINILOR OMENEŞTI.

ŞI PESTE UN TIMP, LUMEA NU A MAI FOST AŞA, ŞI ÎNTR-O CLIPITĂ OAMENII S-AU ÎMPUŢINAT PESTE MĂSURĂ.

M-AM UITAT SĂ VĂD UNDE AU FOST LUAŢI OAMENII.

ŞI ERA PESTE TOŢI NORII PĂMÂNTULUI O APĂ CRISTALINĂ PARFUMATĂ FOARTE.

PE EA PĂŞEAU CĂTRE DOMNUL, DUMNEZEUL OMULUI, MĂRI DE OAMENI, CĂCI ESTE ZIUA LUI, ZIUA ZILELOR.

CEI RĂMAŞI JOS ERAU CUPRINŞI DE MIRARE ŞI PLÂNGEAU, EI, CARE SE BAZAU ATÂT DE MULT PE BANII, PE ŞTIINŢA ŞI PE TEHNOLOGIA LOR, SE UITĂ ACUM CU TOŢII DEASUPRA ROMÂNIEI, PE NORI, LA UN SCAUN CA UN TRON MARE ŞI SCÂNTEIETOR CA ZĂPADA, DE PE CARE DOMNUL CARE S-A COBORÂT CA HRISTOS PENTRU OM ŞI PENTRU FIUL OMULUI, CERCETEAZĂ AZI ŞI PE OM ŞI PE FIUL OMULUI.

UNDEVA PE UN FOC MARE, ION CEL IUBITOR DE ROMÂNI, PARCĂ ALCĂTUIT DIN SOARE SE UITĂ ÎN JOS. INIMA ÎI ESTE DE BRONZ ÎNCINS IAR PIEPTUL DE ARAMĂ..PRINTRE NORI, PRIVITĂ DE ACOLO, ROMÂNIA MARE ESTE UN CONTINENT. UNDE SUNT ASUPRITORII EI?

RECOLTELE EI SUNT NENUMĂRATE, UNTDELEMNUL, LAPTELE, MIEREA ŞI VINUL CURG CA APA, FRUCTELE, LEGUMELE, BRÂNZA ŞI OUĂLE AJUNG PENTRU MULTE ROMÂNII.

VAIETE ŞI TÂNGUIRI SE AUD DE LA OM ŞI DE LA FIUL OMULUI, RĂMAŞI PE PĂMÂNT, NIMIC NU MAI MERGE, CĂCI VECHEA ŞTIINŢĂ, VECHEA TEHNOLOGIE NU MAI FUNCŢIONEAZĂ, A MURIT ODATĂ CU LEGILE ŞI CU ŞTIINŢELE LUMII VECHI CU LUMEA CEA VECHE ŞI CU TRUPURILE CELE VECHI ALE OAMENILOR.

PESTE UN TIMP, IATĂ, CEI DE ACUM DE PE PĂMÂNT SUNT CEI CARE TREBUIE SĂ FIE. TOŢI OAMENII CARE SE PUNEAU DUMNEZEI PESTE OAMENI CA SĂ ÎI ÎNROBEASCĂ PRIN LEGILE LOR, PRIN BANII LOR, PRIN POLITICA LOR ŞI PRIN SPIRITUALITATEA LOR ÎNŞELĂTOARE SUNT SPULBERAŢI DE CEI ASUPRIŢI DE EI.

CEI CARE OPRESC BELŞUGUL LUI DUMNEZEU ŞI CARE TRUDESC PE SEMEN PENTRU BELŞUGUL LOR NU MAI EXISTĂ NICĂIERI.

ACUM LOCUINŢELE SE ALCĂTUIESC ÎNDATĂ, DIN APĂ, FOC, GHEAŢĂ, ZĂPADĂ ORI NORI, PRIN PORUNCĂ DATĂ LOR, IAR LUMINILE ACESTOR MINUNATE LOCUINŢE SUNT SCÂNTEI ŞI STELE CARE NU SE STING.

ŞI M-AM TOT UITAT ÎN ZIUA DE ATUNCI SĂ-I VĂD ÎNTRE ÎNVINGĂTORII ACEIA CU SUFLET, TRUP ŞI AURĂ DE ROMÂNI, CARE SCÂNTEIAU CA SOARELE, PE CEI CE AZI ÎN LUPTĂ GREA, SE TEM ŞI TAC, ŞI DIN CĂSCATUL LOR, CEL RĂU SE ÎNGRAŞĂ ŞI PROSPERĂ, DAR NU I-AM ZĂRIT DEFEL.

ŞI AM VĂZUT CUM NORII CU TOATE PE EI, SE COBOARĂ PE PĂMÂNT, ŞI CUM DIN CELE 3 ŢINUTURI ROMÂNEŞTI SE FACE UNUL, IAR DIN CELE 3 TRUPURI ÎMBRĂCATE DE ORICE DUH, ADICĂ SUFLETUL, TRUPUL ŞI AURA DE ROMÂN, UN SINGUR TRUP SE FACE.

OMUL NU MAI ESTE ÎNCHIS ÎN TRUP DE CARNE,

ÎNGERII ŞI SPIRITELE NATURII NU MAI SUNT ÎNCHIŞI ÎN TRUPURILE LUMII ANIMALE ŞI NICI ÎN TRUPURILE LUMII VEGETALE ŞI NICI ÎN TRUPURILE LUMII ELEMANTALE CARE SE VEDE DOAR PRIN INSTRUMENTE DE MĂRIT…

IAR CEI CARE PÂNĂ ACUM TRĂIAU ÎN CERURI SE ÎNTORC ŞI CA ÎN TIMPURILE DE ODINIOARĂ, OMUL, ÎNGERUL ŞI SPIRITUL NATURII ÎŞI DAU MÂNA ÎN BINELE CARE NU SE MAI FACE PROST.

ŞI RĂUL NU MAI ESTE NICĂIERI, NICI ÎN FIINŢE NICI ÎN LUMILE LOR.

ÎN TOATE DUMNEZEU ESTE.

ÎNGERUL ŞI FIUL ÎNGERULUI PLÂNG DE FERICIRE.

STIHIA NATURII ŞI FIUL STIHIEI NATURII ADUC MULŢUMIRI.

OMUL ŞI FIUL OMULUI VĂD ACUM CĂ DUMNEZEU S-A FĂCUT PE SINE HRISTOS ŞI A VENIT CA UN FIU AL LUI DUMNEZEU, ADICĂ PRECUM UN OM, PENTRU OM ŞI CA UN FIU AL OMULUI PENTRU FIUL OMULUI.

CELE 3 TAINE SE DESTĂINUIE ACUM ÎNTRU TOTUL. CĂCI IATĂ AU FOST 3 SEMINŢII DE FIINŢE CĂZUTE:FIINŢELE NATURII, FIINŢELE ÎNGEREŞTI ŞI FIINŢELE UMANE. TOATE S-AU ÎNTRUPAT PE PĂMÂNT. REABILITAREA LOR PRIN TRUPURI PĂMÂNTEŞTI A FOST ANEVOIOASĂ.FIINŢELE NATURII LUAU TRUP VEGETAL, FIINŢELE ÎNGEREŞTI LUAU TRUP ANIMAL, FIINŢELE UMANE LUAU TRUP UMAN.

DOMNUL, DUMNEZEU ÎNCEPE SĂ ÎNVEŢE 1000 DE ANI PE FIUL OMULUI PE CARE L-A FĂCUT CA UN OM.

ALĂTURI DE DOMNUL, DUMNEZEU, ESTE OMUL PE CARE L-A RIDICAT PRIN JERTFA PE CRUCE ŞI L-A FĂCUT IARĂŞI CA DUMNEZEU, ŞI ESTE FIUL OMULUI PE CARE DUMNEZEU L-A FĂCUT CA UN OM.

IATĂ POPORUL ROMÂN CUNOSCĂTOR AL TAINELOR DUMNEZEIEŞTI.

IATĂ REALITATEA ADEVĂRULUI PROPOVĂDUIT DIN TIMPURI ŞI DE ACUM ÎN VECI DE POPORUL ROMÂN.

IATĂ AZI, ROMÂNIA, PILDA POPOARELOR TOATE, ÎN CUNOAŞTEREA TAINELOR CELE DUMNEZEIEŞTI. IATĂ PAŞII ÎNĂLŢĂRII OMULUI, IATĂ PAŞII SALVĂRII FIULUI OMULUI.

CĂCI ADEVĂRUL ESTE ADEVĂRATA REALITATE,

CEA ALCĂTUITĂ DE ADEVĂRATUL DUMNEZEU,

CARE S-A COBORÂT CA UN OM, CA UN ADAM, CA UN FIU AL LUI DUMNEZEU NECĂZUT ŞI NEMURUTOR,

ŞI S-A FĂCUT HRISTOS PENTRU OMUL, ADAMUL, FIUL CĂZUT AL LUI DUMNEZEU,

ŞI CARE S-A COBORÂT CA UN FIU NEMURITOR AL OMULUI NEMURITOR,

ŞI S-A FĂCUT HRISTOS PENTRU FIUL MURITOR AL OMULUI MURITOR.

ADEVĂRATUL MODEL DE CONSILIERE

Acest model de consiliere spirituală nu se poate face prin intermediul unui ghid spiritual, nici prin iniţiere şi nici printr-o altă formă de colaborare cu un duh al naturii, cu un duh îngeresc sau cu un duh omenesc.

Practicanţii acestui tip de consiliere nu pot fi maeştrii spirituali, slugi ale vreunui zeu căzut, înger căzut ori spirit natural căzut. Practicanţii adevăratului model de consiliere nu pot fi din rândul fiilor omului ci doar Adami, oameni creaţi de Dumnezeu după chipul şi după asemănarea Lui.

Această formă supremă de clarvedere este în fiecare Adam, adică în fiecare Om creat de DOMNUL, Dumnezeu, după chipul şi după asemanarea SA dar şi în fiecare fiu sau fiică de zeu, înger sau duh al naturii, care devine copil al lui Dumnezeu prin naşterea din nou în Hristos.

Acest lucru este mărturisit din plin de o mare parte din sfinţi care cândva erau fii şi fiice ale zeilor, dar care au lepădat zeii şi învăţăturile lor şi au trecut la Hristos şi prin naşterea lor din nou în Hristos au dobândit viaţa veşnică şi preţuire de la Dumnezeu.

Hristos a lucrat şi lucrează neîncetat lucruri minunate prin aceşti sâmtemii născuţi din nou şi deveniţi copii ai lui Dumnezeu, DOMNUL, şi fraţi ai noştri care suntem fiii lui Dumnezeu, întru Acelaşi Dumnezeu făcut pentru ei Hristos, ca să-i facă şi pe ei ca nişte fii de Dumnezeu…

În mare, se poate afirma că o şedinţă de consiliere prin tipul de clarvedere directă, cunoaşte 3 paşi, şi anume:

PRIMUL PAS AL CONSILIERII – constă în stabilirea esenţei persoanei consiliate:

1 – Dacă fiinţa consiliată este un Om, Adam, adică un fiu al lui Dumnezeu, creat de către Dumnezeu după chipul şi asemănarea Sa.

În acest caz va trebui cercetat prin clarvedere la nivel de trup duh iar apoi la nivel de suflet, trup şi aură pentru a se stabili categoria din care face parte acest Om:

a – dacă Omul este un şamparan, adică dacă a fost chemat de o fecioară ori de o femeie curată în acel moment al chemării, şi deci Omul consiliat a fost chemat din Astralul lui Dumnezeu prin Tipul Hristic De Încarnare. Se va observa dacă duhul său are deja un numâr de încarnări la activ. Iar tipul de înveliş în care se coboară pe Teritoriul României, adică sufletul trupul şi aura sa este de tip românesc, hristic-mariano-andreic sfiinţit.

b – dacă Omul este un şaimander, adică dacă a fost chemat de o fecioară împreunată cu un partener murdar sau de o femeie necurată în acel moment al chemării, şi prin urmare Omul consiliat a fost chemat din Astralurile Zeilor, prin Tipul De Încarnare Antihristic. Iar tipul de de înveliş în care se coboară pe Teritoriul României, adică sufletul, trupul şi aura nu este de tip românesc, adică nu este hristic-mariano-andreic sfiinţită.

2 – Dacă fiinţa consiliată este un sâmtem adică un fiu al Omului, un fiu al Fiinţei Naturii un Fiu al Îngerului, ori un amestec al acestor 3 categorii.

Pentru a putea aduce un ajutor adevărat cuiva care este în nevoi şi care acuză perturbări, defecte, boli ale fiinţei ori ale trupurilor ce îmbracă fiinţa lui – trupul sufletesc, trupul pământesc şi trupul auric, trebuie iniţiată o scanare prin tipul de clarvedere directă, totală, de ansamblu pentru a se stabili dacă urmează să consiliezi un Om, Adam, un fiu al lui Dumnezeu sau un sâmtem adică un fiu al Omului. Această diferenţiere este necesară din cauză că, dacă fiinţa şi trupurile unui Om sunt diferite de fiinţa şi trupurile unui fiu al Omului (şi acest lucru este spus nu codificat, ci foarte clar şi la obiect de Însuşi Hristos, Domnul şi de altfel şi de toate scrierile zeilor, inclusiv de toate cărţile scrise de maeştrii spirituali de pe teritoriul românesc), atunci, şi defectele, bolile unui Om sunt diferite de defectele, bolile unui fiu al Omului, şi automat tratamentul prescris şi aplicat unui Om este diferit de tratamentul prescris şi aplicat unui fiu al Omului.

Tot aşa se va proceda şi în cazul celor 2 categorii de Oameni, şaimanderii şi şamparanii.Aceştia au defecte, boli de duh şi de suflet, trup şi aură diferite.Asta fiindcă duhurile lor şi tipul de suflet, trup şi aură în care se coboară fiecare din aceste 2 categorii de duhuri pe Teritoriul României sunt diferite. iar sugestiile de vindecare, de tratament, sunt şi ele diferite de la o categorie la. În 15 ani am văzut milioane de sâmtemii, şamparani şi şaimanderi cu sufletul, trupul şi aura distruse, ruinate total de maeştrii spirituali şi de vindecătorii care vindecă în orb.

Aceştia nu numai că habar nu au ce fel de fiinţă este pacientul cu pricina, adică dacă este un sâmtem, un şamparan sau un şaimander, dar nu au nici cea mai mică idee despre cum arată sufletul, trupul şi aura pacientului şi despre cum funcţionează acestea.

Cu toţii aceştia sunt Neputiincioşi în a vedea cu ochii lor leziunile, defectele.bolile din sufletul.din trupul şi din aura pacienţilor lor.

AL DOILEA PAS AL CONSILIERII – constă în evaluarea tuturor neajunsurilor provocate de fiinţă prin manifestarea ei defectuoasă prin trupurile ei – adică prin trupul sufletesc, prin trupul pământesc şi prin trupul auric:

În primul rând trebuie să se aibă în vedere că pe teritoriul României se coboară 2 categorii de fiinţe umane (, Oameni, Adami) deosebite între ele în ce priveşte trupurile lor duh pe care vin să îl vindece.Astfel că, atunci când vin pe teritoriul românesc, aceste 2 categorii de fiinţe diferite ca alcătuirea duhului, îmbracă evident 2 categorii, 2 modele diferite de suflet, trup şi aură de român:

1- modelul, tipul de suflet, trup şi aură masculin, în cazul duhurilor de oameni, Adami, căzuţi din stadiul 1 de îndumnezeire,

2 – modelul, tipul de suflet, trup şi aură feminin, în cazul duhurilor de oameni, Adami, căzuţi din stadiile2şi3 de îndumnezeire.

În ambele cazuri, consilierul – clarvăzător trebuie să aibă în vedere următoarele două aspecte:

A – gradul de deteriorare al legăturilor energetice interioare, adică:

– legăturile fiinţei cu trupurile prin care se manifestă pe parcursul unei existenţe:

-legăturile fiinţei cu trupul sufletesc,

– legăturile fiinţei cu trupul pământesc realizate prin contrapartea energetică a trupului pământesc,

– legăturile fiinţei cu trupurile aurice.

B – gradul de deteriorare al legăturilor energetice exterioare, adică:

– catalogarea gradului de deteriorare al legăturilor fiinţei prin trupurile ei cu lumile cu care intră în contact şi în care staţionează pe parcursul unei existenţe, adică:

– legăturile fiinţei prin suflet cu ţinutul românesc de suflet,

– legăturile fiinţei prin trupul pământesc cu ţinutul românesc pământesc, material,

– legăturile fiinţei prin trupul auric cu minunatele tărâmuri aurice româneşti.

– catalogarea gradului de deteriorare al legăturilor fiinţei prin trupurile ei cu fiinţele cu care intră în contact şi cu care se însoţesc pe parcursul unei existenţe.

– legăturile cu Hristos şi cu părinţii

– legăturile cu familia

– legăturile cu semenii din alte familii

Odată stabilit diagnosticul, se poate trece la cel de al treilea pas al acestui tip complet de consiliere şi care pas se caracterizează prin remedierea rând pe rând a neajunsurilor, defectelor, bolilor din suflet, din trup şi din aură.

AL TREILEA PAS AL CONSILIERII – constă în încercarea de stabilire a unor forme

1 – de protecţie,

2 – de autotratament,

3 – de tratament,

pentru remedierea cu succes a neajunsurilor, defectelor, bolilor de suflet, de trup şi de aură, atât pentru Om cât şi pentru fiul Omului.

SCANAREA FINALĂ

Orice consiliere trebuie să se încheie cu o SCANARE FINALĂ, prin care fiinţa consiliată să poată avea acces la răspunsul concluziei finale: POSIBILITATEA MÂNTUIRII.

Trebuie menţionat faptul că orice băltire a fiinţei în minciunile antihriste ale Zeilor, aduce cu sine încet încet deteriorarea, descompunerea Veşmântului Pământesc Românesc, adică sufletul, trupul şi aura de tip hristic- mariano-andreic.

Pe parcursul a aproape cincisprezece ani am desfăşurat o octivitate de observare atentă prin clarvedere directă a celor două categorii de fiinţe ce vieţuiesc împreună pe teritoriul actual românesc: Omul şi fiul Omului.

În toţi aceşti ani, am desfăşurat o activitate de observare atentă prin Clarvedere Directă a alcătuirii energetice a fiinţei Omului şi a alcătuirii energetice a fiinţei fiului Omului.

În toţi aceşti ani am observat atent prin clavedere directă, alcătuirea energetică a tipului de suflet, trup şi aură de român în care se coboară Omul pe teritorul actual românesc, dar şi alcătuirea energetică a tipului de suflet, trup şi aură în care se naşte şi trăieşte o singură existenţă fiul Omului aflat sau în trecere pe Teritoriul Românesc.

Totodată am desfăşurat o activitate de observare atentă, prin Clarvedere Directă a alcătuirii energetice a Teritoriului Românesc şi a alcătuirii energetice a celor trei ţinuturi ce alcătuiesc împreună Teritoriul Românesc: ţinutul energetic sufletesc, ţinutul energetic infra-material şi ţinutul energetic auric.

CELE DOUĂ SITUAŢII ENERGETICE

1 – SITUAŢIA ENERGETICĂ A OMULUI

2 – SITUAŢIA ENERGETICĂ A FIULUI OMULUI

Neştiinţa, necunoaşterea, ignorarea de către fiul Omului a alcătuirii şi a modului de funcţionare ideal prin tipul distinct de semi-suflet, semi-trup şi semi-aură, îl poate situa pe fiul Omului într-o stare, într-o situaţie energetică neplăcută pe tot timpul singurei lui vieţuiri pe Teritoriul României.

Neştiinţa, necunoaşterea, ignorarea de către Om a alcătuirii şi a modului ideal de funcţionare prin tipul hristic (creştin) de suflet, trup şi aură de român, îl poate situa pe Om într-o stare, într-o situaţie energetică neplăcută pe tot parcursul încarnării lui pe Teritoriul României.

Astfel, am remarcat că întreg Teritoriul Pământesc, inclusiv Teritoriul României, se confruntă cu Două Stări sau Situaţii Energetice DEFAVORABILE, distincte, situaţii energetice în care se situează PÂNĂ AZI, cele două categorii de fiinţe distincte, Omul şi fiul Omului.

Aceste situaţii energetice defavorabile Pământului dar şi celor 3 categorii de fiinţe, adică sâmtemiile, şamparanii şi şaimanderii, înveşmântaţi în Veşmântul Pământului (sufletul, trupul şi aura) vor aduce nenumărate dureri şi suferinţe care, fiecare va da roade.

Durerile vor fi nespus de mari, dar vor trezi pe toţi aceia care, azi, pe Teritoriul României, pe hârtie sau pe sticlă, mai mult sau mai puţin conştienţi, luptă împotriva Adevărului, (care este cunoaşterea Adevăratului Dumnezeu coborât ca Hristos, adică Salvator, Mântuitor, pentru Om şi pentru fiul Omului), adică împotriva spiritualităţii veritabile, urmărind să triumfe Zeii, Idolii, adică Forţele Obscure Ale Întunericului şi Minciunii ce menţin Fiinţele Umane Româneşti într-o stare de inconştienţă şi sclavie letargică.

Am văzut Sfârşitul Domniei Zeilor Cei Mari pe Pământ, care sunt toate duhurile naturii căzute, toate duhurile îngereşti căzute, toate duhurile omeneşti căzute.

Odată cu sfârşitul duhurilor naturii căzute (demonii) s-au stins minciunile lor cele mari cu care amăgeau pe Om, adică vrăjitoria, ghicitul, şamanismul, yoga, infoenergetica.

Odată cu sfârşitul duhurilor îngereşti căzute (draconii, dracii), s-au stins minciunile cu care amăgeau pe 0m, adică vindecările prin atingeri, simboluri îngereşti, peceţi îngereşti şi iniţieri îngereşti precum rei-ki, precum şi toate vindecările îngereşti cu apă, pământ, flăcări, pietre ale pământului (cristale), dar şi toate din economie câte se fac din răscolirea pământului şi care toate au fost arătate Oamenilor ca să se omoare între ei pentru a le stăpâni.

Odată cu sfârşitul duhurilor omeneşti căzute (Cel Rău, Cel Viclean), s-au stins minciunile cu care amăgeau pe Omul de pe Pământ, adică Orice Sistem Omenesc, Orice Lege Omenească, Orice Formă Omenească De Înălţare Deasupra Semenului, Orice Formă De Stăpânire Şi De Exploatare A Omului de către Om.

Suferinţele vor fi mari dar la Sfârşit, din bubele produse sufletelor, trupurilor şi aurelor româneşti de toate aceste dureri, suferinţe şi minciuni, va erupe dorinţa fierbinte de a căuta pe Adevăratul Dumnezeu coborât ca Hristos, adică ca Salvator, Mântuitor de Zei, Care S-a coborât şi ca un Om (ca un fiu al lui Dumnezeu) pentru fiecare Om dar coborât şi ca un Fiu al Omului pentru fiecare fiu al Omului…

Iată azi Omul şi fiul Omului, eliberaţi din robia Zeilor, adică din robia Celui Rău, din robia dracilor şi din robia demonilor…Unde sunt acum slugile lor pământeşti, marii magiştrii, marii maeştrii spirituali, învăţătorii, şamanii, ezoteriştii, ocultiştii, care umpleau hârtia şi sticla? Sunt pământ pe care păşesc de acum cei nevinovaţi, nenorociţi şi năpăstuiţi de ei…

24 – 01 – 2005 – CETATEA BANILOR

La Editura Alaya – Craiova, au apărut de scriitorul Cristian Gănescu, în ciclul de cărţi”Forţă Contra Forţă’’următoarele cărţi realizate în urma unor serii de interviuri realizate cu clarvăzătorul român Eugen Nicolae Gîscă:

– Forţă Contra Forţă

– Omul În Afara Trupului

– Marele Mister

– În Faţa Eternităţii

– Cosmos

La Editura Muşatinii – Suceava au apărut de Mihai Aroşoaie şi Eugen Nicolae Gîscă, în ciclul de cărţi”Omul şi Arta De A Lumina ’’următoarele cărţi:

– Ce este spiritul – cum se vede spiritul prin clarvedere directă.

– Ce este duhul – cum se vede duhul prin clarvedere directă.

– Ce este sufletul – cum se vede sufletul prin clarvedere directă.

– Ce este trupul fizic – cum se vede trupul fizic prin clarvedere directă

– Ce este aura – cum se vede aura prin clarvedere directă.

– Plasele mesianice şi viitorul trup – cum se văd prin clarvedere directă cele mai noi structuri energetice, care îmbracă aura.

– Istoria bolilor fiinţelor umane încarnate pe teritoriul actual al României, în suflet, trup şi aură de români.

Se depun eforturi pentru transformarea în cărţi a tuturor însemnărilor sumare realizate de clarvăzătorul Eugen Nicolae Gîscă în decurs de 15 ani.În viitor se vor concretiza câteva din cele peste 200 de volume estimate până acum.

Astfel, La Editura Muşatinii din Suceava, din ciclul de cărţi”Din Tainele Dumnezeieşti”vor cunoaşte lumina tiparului, în curând, câteva din aceste sumare însemnări ale clarvăzătorului român Eugen Nicolae Gîscă, adunate şi concretizate în forma unor cărţi:

– BOLILE DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ GENERATE DE ADULTER – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– CINE SUNT COPII ADUŞI DE ROMÂNII ADULTERI ŞI DE UNDE VIN EI – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– BOLILE DE SUFLET, TRUP ŞI AURĂ GENERATE DE EXPLOATAREA OMULUI DE CĂTRE OM – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– CINE SUNT COPII CARE SE NASC BOLNAVI CU SUFLETUL, CU TRUPUL ŞI CU AURA – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– CINE SUNT COPIII SE NASC BOLNAVI SAU CARE MOR ÎNAINTE DE NAŞTERE, SAU LA SCURT TIMP DUPĂ NAŞTERE – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– CINE SUNT FIINŢELE UMANE CARE CONDUC POLITICA, BANII ŞI MASS-MEDIA ROMÂNIEI ŞI DE UNDE VIN ELE – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– ARMADA ÎNTUNERICULUI – COPIII INDIGO, COPIII DE CRISTAL – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– MONŞTRII DE PE STICLA ROMÂNIEI –”MARII MAGIŞTRII, MAEŞTRII SPIRITUALI”“, EZOTERIŞTII”“, OCULTIŞTII”ROMÂNIEI – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– INVADIA – LUPTA PURTATĂ DE CĂTRE FORŢELE ÎNTUNECATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

– CELE TREI EVANGHELII ÎNTUNECATE ŞI CELE TREI EVANGHELIZĂRI ANTIHRISTICE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ

– Din ciclul de cărţi”EVANGHELIILE ÎNTUNECATE”, urmează să cunoască lumina tiparului 4 cărţi intitulate:

– EVANGHELIILE DIAVOLEŞTI ŞI SATANICE –

– EVANGHELIILE DRACONICE –

– EVANGHELIILE DEMONICE –

– EVANGHELIILE MONŞTRILOR –

– MOAŞTELE DIAVOLULUI – „LOCURILE SFIINTE“ DE „PELERINAJ“ ALE FIILOR OMULUI OBSERVATE PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– CINE ESTE PRINŢUL ÎNTUNERICULUI – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

-„MARELE ARHITECT AL LUMII“, MASONERIA ŞI MAREA MINCIUNĂ A FIILOR LUI ADAM – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– SUPREMA FORMĂ DE CLARVEDERE – CLARVEDEREA DIRECTĂ

– DECODIFICAREA BIBLIEI PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– APOCALIPSA – DECODIFICATĂ PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ – ROMÂNIA ŞI TIMPURILE APROPIERII CELEI DE A DOUA VENIRI A LUI DUMNEZEU, CARE SE COBOARĂ PENTRU A DOUA OARĂ PE PĂMÂNT ÎN CHIP DE HRISTOS, CA FIU AL OMULUI PENTRU FII ŞI FIICELE OMULUI, CA SĂ-I FACĂ CA PE OM.

– CUM POŢI AFLA DACĂ VEI FI MÂNTUIT – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– ROMÂNIA, NOUL IERUSALIM ŞI CINE ANUME SUNT ACEIA DINTRE TOŢI CEI DE AZI CARE VOR LOCUI ÎN EL – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

– PAŞII ÎNĂLŢĂRII – OBSERVAŢII PRIN CLARVEDERE DIRECTĂ.

 

 

 

 

 

.

 

 

Like this:

Like Încarc…

Related

MISIUNEA ROMÂNIEI OBSERVATĂ PRIN VEDERE ADAMICAWith 26 comments

STUDII PRIN VEDERE ADAMICAWith 1 comment

SPIRITUL OMULUI STUDIAT PRIN VEDERE ADAMICAWith 1 comment

Mar·28

15 thoughts on “MISIUNEA ROMANIEI OBSERVATA PRIN VEDERE ADAMICA”

 1. mariana otilia

februarie 26, 2012 at 6:54 pm

Daca am citit cartea ? Nu am citit-o , am devorat-o . Pe aceasta si tot ceea ce am putut gasi publicat de d-l Eugen Nicolae Gisca . Pot spune cu mana pe inima ca m-a intors de pe cai straine , pe care regret ca am calcat , ca m-am lasat atrasa . Daca pana la citirea acestor carti eram fan al scrierilor de pe la diverse edituri , care mai de care mai atragatoare ca sa prosteasca pe cati mai multi musterii , astazi ii multumesc Lui Dumnezeu si Lui Iisus Hristos , ca mi s-a permis ridicarea valului de pe ochi si ca acum disting clar ce greseala am facut , ca locul meu prin nasterea intr-o tara crestin ortodoxa , era numai in biserica , alaturi de scrierile Sfintilor nostri parinti , singurii maestri in sacralitate , in arta de a trai intru Iisus Hristos . De altfel nici nu-mi mai place , nu mai agreez sub nicio forma acest cuvant “maestru” ! Ma duce mereu cu gandul la cei care m-au amagit , pe mine si pe multi , furandu-ne si intinandu-ne botezul nostru hristic . Imi pare tare rau ca m-am lasat amagita ! Sfatuiesc pe toti sa citeasca aceste carti ale d-lui Eugen Nicolae Gisca . Ceea ce scrie dumnealui , se afla si in cartile scrise de sfintii noastri parinti , dar cine sa aiba timp si sa se aplece asupra lor ? Prea greu , noi alergam catre lucruri facile , imbietoare , ne lasam prostiti de promisiunile celor straini de credinta noastra crestina . Acu , dupa ce am comis greseala grava a initierilor , nu ne mai ramane decat sa ne mutam sa dormim in biserica , asa cum spune d-l Eugen , sa ne apere Iisus Hristos de atacurile celor intunecati . Va doresc tuturor sa nu treceti prin ceea ce trec eu , deci mare atentie , CITITI VA ROG CARTILE D-LUI EUGEN NICOLAE GISCA . Va asigur ca ceea ce scriu eu , nu este publicitate gratuita,caci si Iisus Hristos a spus si in Psalmi sta scris : cine are ochi de vazut , sa vada , cine are urechi de auzit , sa auda !

Răspunde

februarie 26, 2012 at 7:07 pm

Slava lui Dumnezeu

Răspunde

  • georgedeDrobeta

iunie 3, 2014 at 8:07 am

Acum fac cunostyinta cu aceste diamante ale credintei romanesti. E adevarat,am vazut Tibetul,India dar sincer in toate incercarile sugerate de Sensei nu am reusit in ashramuri sa fac acea meditatie cu care ne tot pisa,deoarece nu ma atrageau de niciun fel zeii lor cu diverse chipuri si pocituri. Adevatatul

Răspunde

 1. Dimitriu Elena

februarie 26, 2012 at 7:44 pm

Slava Domnului ca nu suntem lasati de izbeliste,noi,cei care am lasat cararea cea dreapta si ne-am abatut pe la portile poleite ale maestrilor.Caci minunile sunt aici langa noi,iar noi suntem prea orbi sa le vedem.Dar Domnul Dumnezeul nostru nu ne lasa si ne trimite semne spre indreptare.Pentru mine mesagerul a fost buna mea prietena cu care am ratacit pe la inselatorii maestri si care a gasit o adevarata revelatie in cartea domnului Eugen Nicolae Gisca pe care mi-a impartasit-o.Din nefericire e atat de usor sa cazi prada inselatoriilor invesmantate in hainele credintei.In loc sa-l cautam pe Iisus Hristos in biserica noastra ortodoxa alergam la importuri de semne pe care nu le intelegem dar care par atat de interesante,nestiind ca ele pot deschide porti prin care demonii pot veni.Pacat ca nu am stiut de cartile domnului E.N.Gisca inaintea comiterii acestei greseli de neiertat.As fi stiut cat de pretios este botezul ortodox si faptul ca m-am nascut aici si acum.Dar daca acum am deschis ochii si mi-am vazut marea greseala datorita acestor carti oare nu inseamna ca Domnul nostru Iisus Hristos a venit dupa noi ca dupa niste oi ratacite?Prietena mea imi trimite tot timpul citate din cartile d-lui
Gisca.Sper ca multi din cei care au procedat ca noi,sa citeasca si sa se destepte.Poate nu e prea tarziu.Domnul Dumnezeu si Domnul Iisus Hristos fie cu noi toti !

Răspunde

februarie 26, 2012 at 8:07 pm

Multumiti Domnului , Dumnezeului dumnezeilor

Răspunde

 1. daniela saraolu

iulie 26, 2013 at 3:19 pm

Dumnezeule Mare! Am recunoscut si simt ,,calea cea stramta” pe care nu multi o aleg. Jugul pe care mi l-am pus singura prea mult timp terestru (cel putin!) 🙂 Inteleg si ma gandesc mereu la cele 3 carente uriase: nestiinta, uitarea, neatentia (in sensul de a te culca pe urechea bleaga). Doamne Ajuta!
Slava Dumnezeului dumnezeilor in veci!

Răspunde

 1. eugennicolaegisca

iulie 26, 2013 at 4:10 pm

Bucura-te Ralu , tu , careia Adevaratul Dumnezeu a gasit placere sa iti faca parte sa IL cunosti pe EL , Adevarul Cel Adevarat …

Bine ai venit in Armata Domnului … sa stii ca daca te-a ales EL ca sa te scape de sub auspiciul dumne-zeilor cazuti si de sub legaturile preotilor acestor dumne-zei cazuti ( ,, maestri spirituali ,, ), poti fi sigura ca a avut un motiv foarte bine intemeiat …
In douazeci de ani de studiu prin clarvedere adamica am vazut ca cei carora Adevaratul Dumnezeu coborat printre noi ca Hristos ( Hristos inseamna Dumnezeu care mantuieste ) le face parte sa IL cunoasca , sunt foarte putini …
Ma bucur ca ai capatat gratia Lui … ma intreb ce vei lucra … invatator , vindecator sau preot …

Slava Adevaratului Dumnezeu !

Răspunde

  • daniela saraolu

iulie 26, 2013 at 4:50 pm

Eugen, sper din inima mea cea micuta, ca ceea ce ai scris mai sus sa mi se adreseze mie, o spun cu credinta, speranta … daca da, am un raspuns la ,,ce vei lucra” la timpul prezent. M-am gandit sa-ti adresez o intrebare… insa, acum astept raspunsul tau… RALU este din numele meu…

Răspunde

iulie 27, 2013 at 9:22 am

… Ralu este un nume preafrumos … Ralu in limba adamica inseamna stralucitoare , luminatoare , care imprastie lumina…

  • daniela saraolu

iulie 27, 2013 at 3:58 am

Eugen, a lasat Dumnezeu oamenii fara Hristos, inainte de Iisus Hristos? Ma gandesc la Legile Belagine si la ce credinta aveau stamosii mei si a caror, sa-i zicem dogma, semana izbitor de mult cu Invatatura Planetara a lui Iisus. Acest aspect m-a determinat sa consider ca romanii au ceva demult prea mult timp in plus. Am inceput cautarea cand dupa trei ani de lipsa de pe pamantul natal recunosteam toti romanii dupa o lumina minunata din ochi… o depistam cu mare bucurie… .

Răspunde

iulie 27, 2013 at 11:12 am

… Ralu , in aceasta carte , la sfarsitul careia sunt comentarii , vorbesc pe larg despre acest subiect …

  • daniela saraolu

iulie 27, 2013 at 11:39 am

Ralu a inceput sa se ,,antreneze” in vindecare incepand cu matricile si structurile de vreo 3 ani. Increderea in duhul meu mi-a fost indusa puternic in timpul somnului si spunea ea, fara sa stie ce spune, ca a mai trecut un prag sfant din scoala Lui. Se petrec lucruri minunate cu oamenii, fara ca ei sa stie cu mintea omeneasca despre ce vorba. Si atunci Ralu primeste lumina prin cuvinte de mare dragoste de El. Ce minunata e creatia lui Dumnezeu! Slava Dumnezeului Adevarat in veci!

Răspunde

iulie 27, 2013 at 12:30 pm

Dumnezeul nostru e bun cu noi …

aprilie 8, 2014 at 1:50 pm

Eugen, am trecut să te salut și să-ți spun că mă gândesc la tine destul de des… ești în inima și mintea mea. Dumnezeu să te binecuvinteze oriunde ai fi!

Răspunde

 1. euglucia

august 16, 2013 at 11:13 am

Buna ziua,
Mereu ma intreb ” Oare ce mai face domnul Eugen Nicolae Gisca?” Ma uit mereu pe internet sa aflu cate ceva despre dv, daca mai sunteti aici , la noi in Romania,Cat ma bucur sa vad ca sunteti cu noi. In afara de cartile afisate ati mai publicat ceva din titlurile prezentate. O sa incepeti sa invatati oamenii si fata in fata Ne puteti spune cat va mai dura tipul acesta de societate

 

Advertisements

About Daniela Sarah

„Gândul la Tine îl tulbură pe om așa de adânc, încât nu-și poate afla mulțumirea până ce nu Te laudă pe Tine; căci ne-ai făcut pe noi pentru Tine, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni întru Tine.” (Fericitul Augustin) Am venit să învăț să iubesc fără condiții, să-L cunosc și să creez ca El, am venit să învăț Arta de a Lumina până ce lumina ajunge și la tine...
Aside | This entry was posted in Cunoaștere de sine..., Eugen Nicolae Gîscă. Bookmark the permalink.

2 Responses to Cercetează… ia ce-ți este de folos!

 1. universalom says:

  Astazi mi-a venit in minte o amintire din ce-am simtit citindu-ti din postari .Amintirea e de acum 2-4 luni. Iata dovada telepatiei.O imbratisare! Trimis din Yahoo Mail pe Android

  Like

  • Ralu says:

   Eu am aflat… părți din mine sînt în tine și părți din tine sînt în mine… comunicăm bine atunci cînd e oportun și cînd ne e maxim de folos! Bucuria mea se bucură :))))

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s